Thứ Ba, 20/4/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Xây dựng, quản lý, sử dụng hiệu quả ngân hàng đề thi tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, cùng với công tác đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy,… việc nghiên cứu đổi mới và phát triển các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập đảm bảo tính khoa học, thống nhất, khách quan và công bằng đóng vai trò hết sức quan trọng. Kiểm tra đánh giá khách quan, nghiêm túc, đúng cách, đúng hướng sẽ là động lực mạnh mẽ khích lệ sự đam mê học tập, thúc đẩy tính sáng tạo của người học, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời để giáo viên có thể cải tiến phương pháp giảng dạy. Công tác xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo tính khách quan, khoa học, nâng cao chất lượng cho hoạt động thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên, đồng thời đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn của các đơn vị giảng dạy góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo.

Tại Học viện Cảnh sát nhân dân, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của ngân hàng đề thi, trong những năm qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn chỉ đạo sát sao đồng thời yêu cầu các đơn vị trong Học viện Cảnh sát nhân dân chú trọng thực hiện công tác xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi. Công tác đưa vào sử dụng ngân hàng đề thi được Học viện triển khai từ nhiều năm trước và bước đầu đem lại hiệu quả. Theo chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của Bộ Công an, nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc khai thác ngân hàng đề thi, ngày 04/10/2017, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo được giao nhiệm vụ là đơn vị thường trực trong công tác quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi đã tham mưu cho Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân ban hành Kế hoạch số 17/KH-T32-KTĐBCL về xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung hệ thống ngân hàng đề thi kết thúc học phần với mục đích: “Nâng cao chất lượng đào tạo, đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện năng lực của người học, tránh tình trạng học lệch, học tủ của người học; Đánh giá chất lượng công tác giảng dạy của giảng viên; Đảm bảo công tác ra đề thi kết thúc học phần được bí mật, chính xác, an toàn, khách quan, thuận lợi, bao trùm được nội dung chương trình môn học; Đưa công tác thi, kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo trong Học viện đi vào nề nếp và ngày càng hiệu quả”. Sau hơn hai năm quyết liệt triển khai, với nhiều văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đến nay, Học viện Cảnh sát nhân dân đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng ngân hàng đề thi của tất cả các hệ học với gần 800 môn thi và 17.500 đề thi.

Quá trình xây dựng ngân hàng đề thi là quá trình giảng viên bổ sung, hoàn thiện kỹ năng đặt câu hỏi, khả năng nghiên cứu chuyên sâu. Việc thường xuyên phản biện, đặt câu hỏi là một biện pháp hiệu quả trong việc trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học. Khi giảng viên không có khả năng phản biện, đặt câu hỏi về những nội dung do mình giảng dạy, tức là họ bằng lòng với lượng tri thức được cung cấp sẵn trong giáo trình, tài liệu, kỹ năng sư phạm và vốn kiến thức sẽ không được mở rộng. Việc đặt câu hỏi, trả lời các câu hỏi khi xây dựng đề thi chính là giảng viên đặt mình vào vị thế của người học để tự xem xét lại nội dung, phương pháp, cách thức truyền đạt kiến thức của mình có phù hợp, có đạt được hiệu quả trong giáo dục đào tạo không?

Các giảng viên cùng giảng dạy một môn học, sinh hoạt trong một tổ chuyên môn cùng trao đổi, thảo luận và ra đề thi trong ngân hàng đề thi do mình giảng dạy. Quá trình trao đổi, thảo luận như vậy giúp giảng viên trau dồi, học hỏi thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng sư phạm và khả năng nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, giảng viên cũng có trách nhiệm hơn với môn học mình được giao giảng dạy và đề thi do mình xây dựng.

Việc xây dựng ngân hàng đề thi bám sát nội dung giảng dạy, đề cương môn học, chương trình đào tạo giúp học viên học và ôn thi đúng trọng tâm, trọng điểm của bài giảng, từ đó học viên ghi nhớ sâu hơn, hiểu rõ hơn về nội dung được học tập. Qua thực tiễn cho thấy, khi học viên phải học một khối lượng kiến thức lớn, các môn học dàn trải, học viên sẽ tiếp thu kiến thức không sâu, việc học trở nên hời hợt, thậm chí cảm thấy chán nản vì không có định hướng rõ ràng trong học tập. Nếu có tâm lý đó, học viên sẽ dễ dàng buông xuôi, bỏ mặc từ đó làm giảm chất lượng của quá trình đào tạo.

Quản lý tập trung, thống nhất ngân hàng đề thi tại đơn vị thường trực là Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, đảm bảo việc sử dụng ngân hàng đề thi thống nhất, khách quan, bảo mật, đảm bảo quyền lợi của học viên. Thực tế cho thấy, các giảng viên trong quá trình giảng dạy cũng có sự định hướng vào những nội dung chính trong ngân hàng đề thi. Do đó, tình trạng giảng viên đưa quan điểm chủ quan của cá nhân vào khâu ra đề thi sẽ không có nếu các giảng viên cùng thảo luận, phản biện và xây dựng ngân hàng đề thi.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý, khai thác ngân hàng đề thi, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo đã triển khai xây dựng phần mềm Quản lý ngân hàng đề thi với mục đích chuẩn hóa, tin học hóa hoạt động quản lý tại Học viện Cảnh sát nhân dân, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả trong khai thác, sử dụng ngân hàng đề thi. Hiện nay, ngân hàng đề thi của tất cả các đơn vị giảng dạy đều được quản lý tập trung bằng phần mềm đảm bảo tính thống nhất, bảo mật. Công tác rút đề thi được thực hiện qua phần mềm đảm bảo minh bạch, hoàn toàn ngẫu nhiên giúp đánh giá được năng lực của học viên một cách đồng đều, khách quan. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo đã thực hiện rút ngẫu nhiên đề thi, đáp án của hơn 1000 lớp thi đảm bảo khách quan, chính xác và tuyệt đối bí mật.

Từ những nội dung nêu trên cho thấy, công tác xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng ngân hàng đề thi là việc làm cần thiết, có tầm ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy, học, thể hiện vai trò của kiểm tra đánh giá đối với công tác giáo dục đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân. Để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của hệ thống ngân hàng đề thi tại Học viện Cảnh sát nhân dân, trong thời gian tới cần tập trung vào những nội dung sau:

Một là, các đơn vị giảng dạy cần chú trọng hơn nữa tới công tác xây dựng đề thi, cần thành lập các tổ, nhóm xây dựng ngân hàng đề thi. Các giảng viên cùng phản biện, bổ sung, hoàn thiện ngân hàng đề thi của đơn vị mình. Cần xem công tác xây dựng ngân hàng đề thi là hoạt động nghiên cứu khoa học của các giảng viên;

Hai là, công tác xây dựng đề thi cần bám sát các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và của Học viện. Quá trình xây dựng ngân hàng đề thi cần bám sát nội dung, chương trình đào tạo do Học viện ban hành, trúng trọng tâm bài giảng, những câu hỏi cần thiết thực cả về lý luận lẫn thực tiễn. Khuyến khích việc ra đề thi theo hướng mở, gắn liền với thực tiễn chiến đấu của Công an nhân dân. Tránh tình trạng học lệch, học tủ của học viên. Kiến thức lý thuyết cần gắn liền với khả năng liên hệ thực tiễn chứng tỏ khả năng vận dụng, thực hành, sáng tạo của học viện, giúp đánh giá chính xác, toàn diện năng lực học viên;

Ba là, ngoài việc cập nhật, chỉnh sửa ngân hàng đề thi theo kế hoạch chung của Học viện, các đơn vị giảng dạy cần chủ động cập nhật, điều chỉnh ngân hàng đề thi để kiến thức thường xuyên được đổi mới, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn;

Bốn là, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định, hướng dẫn trong công tác xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi để các đơn vị thống nhất thực hiện;

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng ngân hàng đề thi. Tiếp tục triển khai tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý ngân hàng đề thi tới các cán bộ, giáo viên trong Học viện. Đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị trong quá trình sử dụng phần mềm, kịp thời cập nhật các tính năng mới cho phần mềm nhằm đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn.

Tóm lại, công tác xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi là hết sức quan trọng và cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, trong đó có Học viện Cảnh sát nhân dân. Làm tốt công tác xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi là tham gia tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, học tập của nhà trường, giúp công tác kiểm tra đánh giá trở nên khách quan, minh bạch, chính xác, góp phần đưa Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

Thượng úy, Ths. Phạm Tiến Đạt

Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT-Học viện CSND

                   


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác