Thứ Bảy, 26/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Phấn đấu xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành trường trọng điểm của Bộ Công an và của quốc gia, trung tâm đào tạo Cảnh sát có uy tín của khu vực Đông Nam Á

 Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện; biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong suốt 47 năm xây dựng và trưởng thành; chỉ đạo, định hướng, giao nhiệm vụ trọng tâm cho thầy và trò Học viện trong năm mới Ất Mùi. Tạp chí CSND xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn bài phát biểu. (Đầu đề do Ban Biên tập Tạp chí đặt)

Kính thưa các thầy, cô giáo, cán bộ, chiến sĩ cùng toàn thể các đồng chí học viên Học viện Cảnh sát nhân dân!

Hôm nay, trong không khí ấm áp của ngày đầu xuân năm mới Ất Mùi 2015, tôi rất vui mừng đến thăm Học viện CSND thuộc Bộ Công an. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các đồng chí đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, chiến sĩ cùng toàn thể các đồng chí học viên Học viện CSND lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

 Tôi rất vui mừng được biết trong suốt 47 năm qua, từ Trường CSND - một phân hiệu được tách ra từ Trường Công an nhân dân (CAND), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Công an, các thế hệ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên của nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua rất nhiều khó khăn, năng động, sáng tạo, xây dựng và phát triển, nay đã trở thành Học viện CSND - một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành Công an; với đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu đông đảo, có trình độ cao, với 13 chuyên ngành đào tạo gồm các hệ đào tạo đại học, trên đại học và đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và hệ thống cơ sở vật chất khang trang đáp ứng được nhu cầu đào tạo và nghiên cứu trong thời kỳ mới.

Trong những năm qua, Học viện đã đào tạo được hơn 50.000 sĩ quan Cảnh sát, trong đó có hơn 40.000 sĩ quan Cảnh sát có trình độ đại học, hàng nghìn Thạc sĩ và hàng trăm Tiến sĩ cho lực lượng CAND Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn cán bộ, sĩ quan Cảnh sát cho các nước bạn Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Palestine. Các học viên Học viện khi ra trường đã phát huy tốt những kiến thức được đào tạo, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Hàng chục đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều đồng chí đã và đang giữ các cương vị quan trọng trong cơ quan Đảng và Nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương.

Học viện đã tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thành việc nghiên cứu hàng trăm đề tài, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Học viện và góp phần đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, giữ gìn an ninh, trật tự của lực lượng CAND. Ghi nhận những thành tích đào tạo đội ngũ cán bộ, sĩ quan cho lực lượng CAND của Học viện, Đảng và Nhà nước đã tặng Học viện Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Nhiều đơn vị và cán bộ trong Học viện được tặng thưởng huân chương và danh hiệu cao quý. Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên của Học viện đã đạt được trong suốt 47 năm qua.

Thưa các đồng chí!

Thời gian qua, lực lượng CAND đã làm tốt vai trò tham mưu và là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của Đảng và Nhà nước, nhân dân trong việc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền đất nước, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chống diễn biến hòa bình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như cuộc sống bình yên của nhân dân ta. Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự ở các địa bàn, nhiều lĩnh vực vẫn còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục “diễn biến hòa bình”, các âm mưu, hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước, chống phá sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta, xâm phạm độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ta, kích động gây rối, gây bạo loạn, làm mất ổn định chính trị, xã hội của đất nước ta. Tội phạm hình sự các loại, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm có tính chất quốc tế, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm chống người thi hành công vụ… có chiều hướng gia tăng với phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi. Tình hình tai nạn giao thông, mất trật tự công cộng, tệ nạn xã hội, tệ tham nhũng, lãng phí vẫn là những vấn đề nóng bỏng và bức xúc trong xã hội ta.

Yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự cho đất nước trong thời kỳ mới có ý nghĩa rất quan trọng, là nhiệm vụ nặng nề đối với toàn Đảng, toàn dân, trong đó lực lượng CAND là lực lượng nòng cốt. Để góp phần cùng lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, với vai trò là một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu của Bộ Công an, phát huy truyền thống của một đơn vị anh hùng, Học viện CSND cần phải làm tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, phải luôn luôn quán triệt và thực hiện tốt nhất công tác giáo dục, đào tạo của Học viện với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Công an và yêu cầu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy và từng bước hiện đại. Phải tích cực đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29, Hội nghị Trung ương 8, khóa XI để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện của Học viện, coi trọng việc trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và các kiến thức khoa học cần thiết khác cho học viên. Đồng thời, với việc giáo dục phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, lối sống, xây dựng người sĩ quan CSND tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, có tinh thần sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, có thái độ kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, có ý thức tôn trọng nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt coi trọng việc tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình, sự chống phá của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và chủ quyền của đất nước. Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm và tri thức của các nước trên thế giới về đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ hiện nay. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, để bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu có trình độ lý luận và thực tiễn vững vàng, rèn luyện cho học viên khả năng tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng tự học, vươn lên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng lực lượng CAND nói riêng.

Ba là, không ngừng phấn đấu, xây dựng Học viện CSND trở thành trường trọng điểm của lực lượng CAND và của quốc gia, một trung tâm đào tạo Cảnh sát có uy tín của khu vực Đông Nam Á. Học viện đã quán triệt, thấm nhuần và thực hiện tốt Sáu lời dạy của Bác Hồ với lực lượng CAND. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện có kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ và các phong trào khác do lực lượng Công an phát động. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý của Học viện. Mỗi cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy phải thực sự là tấm gương cho học viên noi theo và nhà trường phải thực sự là một môi trường giáo dục toàn diện và lành mạnh. Mỗi học viên phải tự giác, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để trở thành người CSND "vừa hồng, vừa chuyên". Đồng thời, Học viện cũng cần quan tâm hơn nữa cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học; chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên và học viên; quản lý tốt cơ sở vật chất, tài sản mà Nhà nước và ngành Công an trang bị; chống mọi biểu hiện tiêu cực trong Học viện.

Bốn là, tiếp tục phát triển, nâng tầm hiệu quả hợp tác với các cơ quan của các nước trong khu vực và trên thế giới để trao đổi, học tập kinh nghiệm và kiến thức tiên tiến về đào tạo lực lượng Cảnh sát, về đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo của học viên. Mở rộng việc đào tạo cán bộ cho các nước anh em, bạn bè nhất là Lào, Campuchia, nâng cao vai trò, uy tín của Học viện trong khu vực Đông Nam Á.

Thưa các đồng chí!

Đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt là công việc có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, góp phần đưa lực lượng CAND hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Nhân dịp này, tôi đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Học viện CSND, tạo điều kiện cho Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề, nhưng hết sức vẻ vang của mình.

Một lần nữa, nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện CSND lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi