Thứ Bảy, 26/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân ngày càng phát triển

Kính thưa đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hànhTrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và các em học viên Học viện CSND thân mến!

Hôm nay, nhân ngày đầu Xuân mới Ất Mùi 2015, tôi rất vui mừng cùng với đồng chí Chủ tịch nước đến thăm, chúc Tết tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Lời đầu tiên, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi xin gửi tới đồng chí Chủ tịch nước, các quý vị đại biểu, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện CSND lời chúc mừng năm mới, Chúc Học viện CSND bước vào năm mới Ất Mùi 2015 với nhiều niềm vui và thắng lợi mới!

Kính thưa các đồng chí!

Trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng nặng nề, phức tạp của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước, Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chăm lo đầu tư cho công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung và của Học viện CSND nói riêng. Hôm nay, trong những ngày đầu Xuân Ất Mùi 2015, mặc dù còn bận rộn nhiều công việc nhưng đồng chí Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu đã đến thăm, chúc Tết tại Học viện CSND, điều đó một lần nữa thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đối với Học viện CSND nói riêng và lực lượng CAND nói chung.

Lãnh đạo Bộ Công an rất vui mừng được biết: trong những năm qua, Học viện CSND đã có nhiều thành tích đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tư, an toàn xã hội của đất nước. Các thế hệ cán bộ, học viên Nhà trường đã luôn nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, từng bước mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng Học viện ngày càng phát triển chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nhà trường cũng đã được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý trong đó có danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi khen ngợi và biểu dương những thành tích mà các đồng chí đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Kính thưa các đồng chí!

Năm 2015 là năm cả nước tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây cũng là năm kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng, Nhà nước và ngành Công an: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 70 năm ngày thành lập lực lượng CAND… Đây cũng là năm diễn ra Đại hội đại biểu các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đối với Học viện CSND, năm 2015 là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi được xác định là năm bản lề trong lộ trình xây dựng Nhà trường trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an.

Để tiếp tục xây dựng Học viện CSND ngày càng phát triển và đặc biệt là thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Nhà trường trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an, trong năm Ất Mùi 2015, tôi đề nghị Học viện cần quán triệt và thực hiện tốt những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đồng thời cần lưu ý một số nội dung sau:

Thứ nhất, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Học viện cần xác định đổi mới là động lực, là cơ hội để không ngừng phát triển Học viện. Việc đổi mới phải bám sát Chỉ thị của Bộ Công an, chương trình kế hoạch của Tổng cục Chính trị CAND về giáo dục, đào tạo trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phát huy truyền thống, năng động, mạnh dạn đổi mới của Học viện trong thời gian qua.

Thứ hai, Học viện cần chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND để bàn bạc, thống nhất, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Nhà trường với tư cách là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an để báo cáo, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt, làm cơ sở cho việc quyết định công nhận Học viện là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và xây dựng, phát triển Học viện trong thời gian tới.

Thứ ba, để đáp ứng yêu cầu xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, Nhà trường cần tập trung mọi nguồn lực để đào tạo giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu khoa học, đồng thời chủ động và sẵn sàng nhận nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên cho các học viện, trường Công an theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an. Học viện phải phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy, có uy tín trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của Bộ Công an.

Thứ tư, Học viện cần tiếp tục phát huy thế mạnh, đi đầu trong công tác nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn ngày càng cao. Với vị thế là một trung tâm đào tạo sĩ quan của lực lượng CSND, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện trước hết phải phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy, đồng thời góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận khoa học của lực lượng Công an; chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an những chiến lược, sách lược trong công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước trong tình hình mới.

Thứ năm, Học viện cần tiếp tục phát huy mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên. Trong năm 2015, Nhà trường cần tập trung thực hiện tốt các dự án xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư mở rộng Học viện tại chỗ và xây dựng cơ sở 2 tại Vĩnh Phúc; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng, làm đẹp cảnh quan, môi trường xung quanh Học viện; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế để tranh thủ kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật và vốn đầu tư phục vụ phát triển Học viện.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Phát huy những thành tích đã đạt được, với truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, với sự đồng thuận, quyết tâm cố gắng của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện, tôi tin tưởng rằng trong năm Ất Mùi 2015, Học viện CSND sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra, phấn đấu đủ các điều kiện để được công nhận là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an và tiến tới của Quốc gia.

Một lần nữa, xin kính chúc đồng chí Chủ tịch nước, chúc các vị đại biểu, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện CSND năm mới Ất Mùi 2015 luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và gặp nhiều may mắn!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an 

Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 3/2015

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi