Thứ Ba, 27/10/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao chất lượng đào tạo học viên chuyên ngành Cảnh sát môi trường tại Học viện Cảnh sát nhân dân

 Đối với Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) hiện nay, thực hiện chuẩn đầu ra cho học viên đang là một yêu cầu với tất cả các đơn vị giảng dạy, đặc biệt là đối với các khoa chuyên ngành nhằm đáp ứng thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Hơn nữa cùng với những đòi hỏi trên, việc nâng cao trình độ chất lượng đào tạo học viên chuyên ngành còn phục vụ đắc lực cho yêu cầu xây dựng Học viện CSND thành trường trọng điểm của Bộ Công an và của Quốc gia trong thời gian tới.

Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát môi trường (CSMT) là một đơn vị non trẻ so với các khoa Nghiệp vụ chuyên ngành khác của Học viện CSND. Đội ngũ giảng viên còn thiếu và đang trong giai đoạn hoàn thiện về mọi mặt. Mặc dù mới được thành lập song Khoa CSMT cũng tự hào là một trong những đơn vị đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp đào tạo chung của nhà trường. Đơn vị đã cùng các khoa Nghiệp vụ khác đào tạo được các sĩ quan nghiệp vụ chuyên ngành cung cấp cho các đơn vị, Công an địa phương. Trong năm học vừa qua, toàn trường có 01 học viên tốt nghiệp loại xuất sắc đó là học viên chuyên ngành CSMT Khóa D35. Đây là niềm vinh dự của học viên toàn chuyên ngành, cũng là niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong khoa. Thành tích đó đánh dấu sự trưởng thành của giảng viên Khoa CSMT.

Tuy nhiên, nhìn từ thực trạng học viên chuyên ngành CSMT hiện nay cho thấy, việc nâng cao chất lượng đào tạo ngày càng đòi hỏi Khoa CSMT cần phải có nhiều cố gắng hơn. Bởi nếu như  học viên khóa D35 với 49 học viên có 17 học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp thì trong số 76 học viên chuyên ngành Khóa D36 hiện nay chỉ có 19 học viên đủ điều kiện viết khóa luận (với thang điểm chuẩn là 2.7; trong đó số học viên đạt 2.8; 2.9 chiếm tỉ lệ không nhiều). Khảo sát số học viên chuyên ngành Khóa D37, kết quả tuy có khả quan hơn song chặng đường dài học tập đang còn ở phía trước. Đây là một bài toán khó đặt ra cho tập thể giảng viên của khoa CSMT làm sao vừa phải giữ được truyền thống của khóa I CSMT, vừa phát huy cao hơn nữa thành tích đã đạt được. Trong khi đó, yêu cầu đào tạo ngày càng đòi hỏi cao hơn. Về đội ngũ giảng viên của khoa hiện nay có tổng số 18 cán bộ, giảng viên, trong đó có 6 Tiến sĩ, 5 Thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh), và 5 giảng viên chính. Nhìn chung, đội ngũ giảng viên có trình độ cao so với một số đơn vị khác trong Học viện, đó cũng là thế mạnh của Khoa. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, với yêu cầu chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho đào tạo theo tín chỉ phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo học viên chuyên ngành, theo chúng tôi, Khoa CSMT cũng phải có các giải pháp cụ thể và thiết thực hơn. Trong đó cần tập trung vào các giải pháp sau:

Trước hết, kiện toàn và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên Khoa CSMT. Hiện nay, trình độ về bằng cấp của giảng viên khoa CSMT tương đối cao so với một số đơn vị giảng dạy khác, tuy nhiên, chất lượng, trình độ nghiệp vụ chuyên môn không đồng đều. Trong khoa có 7/18 giảng viên (chiếm khoảng 40%) tốt nghiệp các trường Đại học khác chuyên ngành môi trường, kiến thức nghiệp vụ Công an không sâu. Trong khi đó, số còn lại có nghiệp vụ Công an song kiến thức chuyên sâu về môi trường không nhiều. Đây là một bất cập hiện nay, đòi hỏi phải nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn chuyên sâu phù hợp với từng giảng viên cụ thể. Tập trung xây dựng những giảng viên có chuyên môn sâu, giảng viên “đầu đàn” để làm chỗ dựa, có sức lôi cuốn, đào tạo giảng viên trẻ. Cần tăng cường đưa giảng viên đi thực tế tại Công an các địa phương nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ. Đây là yêu cầu cần thiết hiện nay và là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới của Khoa CSMT.

Thứ hai, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống tài liệu chuyên ngành phục vụ cho công tác nghiên cứu giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, học viên chuyên ngành. Có được hệ thống tài liệu, giáo trình hiện nay (có 9/15 môn đã có giáo trình) là một cố gắng lớn, song, chưa đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, học tập của giảng viên và học viên. Vì vậy, cần tập trung nhanh chóng biên soạn đầy đủ hệ thống giáo trình của các môn học, đảm bảo các môn học đều phải có giáo trình. Tập trung sưu tầm, biên soạn, viết hệ thống tên tài liệu chuyên khảo, tham khảo bổ sung cho hệ thống giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo tín chỉ. Cần tranh thủ mọi nguồn lực trong và ngoài Học viện để đẩy nhanh tiến độ biên soạn giáo trình, tài liệu học tập cho học viên chuyên ngành.

Thứ ba, đổi mới phương pháp đào tạo học viên chuyên ngành theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy lý thuyết với tham quan, kiến tập. Tăng cường thời gian ngoại khóa gắn liền nhà trường với xã hội. Tăng cường mời cán bộ thực tiễn đến báo cáo thực tế, trao đổi kinh nghiệm để học viên có thể cập nhật những kiến thức mới nhất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm môi trường. Thực hiện tốt những nội dung nói trên sẽ giúp cho học viên sau này đi thực tập hoặc tốt nghiệp ra trường sẽ nhanh chóng phát huy được kiến thức chuyên ngành, đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với các cục, các phòng nghiệp vụ trong lực lượng Cảnh sát môi trường thuộc Công an các địa phương; lựa chọn, xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm (giảng viên thỉnh giảng) trong lực lượng CSMT nhằm hỗ trợ cho Khoa CSMT trong giảng dạy, báo cáo thực tế, hướng dẫn học viên chuyên ngành thực tập tốt nghiệp phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Học viện, Khoa CSMT cần phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để lựa chọn những cán bộ có kiến thức chuyên môn vững, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu, có khả năng sư phạm tốt để, bổ nhiệm làm giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm nhiệm. Bố trí những chuyên đề cần thiết, phù hợp với chuyên môn sâu để các đồng chí được lựa chọn nói trên vào giảng cho học viên chuyên ngành. Như vậy, sẽ góp phần nâng cao kiến thức thực tế cho học viên chuyên ngành.

Thứ năm, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên, học viên chuyên ngành. Đào tạo học viên chuyên ngành CSMT có liên quan đến các hoạt động kiểm định, phân tích các mẫu vật môi trường ở các dạng khác nhau với quy chuẩn môi trường khác nhau. Vì vậy, Học viện cần phối hợp với Cục nghiệp vụ, các đơn vị chức năng có liên quan xây dựng cho Khoa CSMT phòng học chuyên dùng theo hướng xây dựng phòng thí nghiệm, phân tích kiểm định các mẫu vật môi trường, trang bị các dụng cụ thu giữ, bảo quản mẫu vật, các phương tiện quan sát... Đảm bảo phòng học chuyên dùng vừa phục vụ cho công tác giảng dạy trong trường, mặt khác tiến tới sẽ tiến hành các hoạt động kiểm định, phân tích mẫu vật môi trường phục vụ cho các đơn vị Công an các địa phương. Bên cạnh đó, cần sưu tầm, nhân bản các văn bản, biểu mẫu hồ sơ có liên quan đến công tác của lực lượng CSMT để học viên có điều kiện nghiên cứu, thực hành, biết cách sử dụng các loại văn bản, biểu mẫu trong các tình huống, giúp học viên không bị bỡ ngỡ khi đi thực tập hoặc ngay sau khi ra trường.

Thứ sáu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng có liên quan trong Học viện  để quản lý, duy trì tốt thời gian tự học của học viên trong thời gian học tập tại trường.

Về phía học viên chuyên ngành để nâng cao chất lượng học tập mà học viên phải xây dựng được động cơ say mê học tập, có hứng thú, yêu ngành, yêu nghề, có thái độ tự giác trong học tập, rèn luyện, cùng với học tập trên lớp, cần tích cực nghiên cứu tài liệu tham khảo theo sự hướng dẫn của giảng viên, nghiên cứu, sưu tầm, bút ký những nội dung có liên quan đến kiến thức vào sổ tay. Tích lũy kiến thức, mạnh dạn trao đổi bài với các học viên khác và giảng viên ở trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa do Khoa tổ chức.

Thực hiện tốt những nội dung cơ bản trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo học viên chuyên ngành CSMT tại Học viện CSND.

 

PGS, TS. Nguyễn Hoàng Minh - Trưởng khoa Nghiệp vụ Cảnh sát môi trường, Học viện CSND

TS. Phạm Xuân Định - Phó phòng Quản lý NCKH, Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác