Chủ Nhật, 12/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường và các đơn vị nghiệp vụ phòng, chống tội phạm về môi trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

 Đồng thời, Khoa cũng có chức năng thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, đúc rút từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường trong nước và trên thế giới để tổng kết thành những vấn đề lý luận chung giảng dạy cho học viên hệ đại học, sau đại học; tham mưu cho các bộ, ban, ngành trong công tác bảo vệ môi trường và phòng, chống tội phạm môi trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng CSMT nói riêng và công tác bảo vệ môi trường nước ta nói chung. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Khoa CSMT thường xuyên phải đẩy mạnh, gắn chặt mối quan hệ phối hợp giữa khoa và các đơn vị nghiệp vụ CSMT trong cả nước nhằm gắn kết lý luận và thực tiễn trong đào tạo, học đi đôi với hành, đảm bảo học viên CSMT khi ra trường đáp ứng được yêu cầu cao của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Nhận thấy rõ tầm quan trọng của mối liên hệ phối hợp giữa nhà trường và các đơn vị nghiệp vụ phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã đưa ra chủ trương tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng Công an trong công tác đào tạo cũng như trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện quan điểm chỉ đạo này, ngày 23/5/2012 Học viện Cảnh sát nhân dân đã ký Biên bản ghi nhớ với Tổng cục Cảnh sát về phối hợp, hỗ trợ trong giáo dục, đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Ngày 9/11/2013 Học viện Cảnh sát nhân dân đã ký Quy chế phối hợp số 01/QCPH-CAHN-T32 với Công an thành phố Hà Nội trong công tác đào tạo cán bộ và tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô. Theo đó, Khoa CSMT được tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong quan hệ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CSMT trong cả nước. Khoa đã phối hợp và ký kết hợp tác với nhiều đơn vị thuộc Cục CSMT (C49) và PC49, Công an một số địa phương như: Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai, Điện Biên, Lai Châu… Nội dung công tác phối hợp chủ yếu tập trung vào việc đưa giảng viên, học viên đi thực tế, kiến tập tại các đơn vị địa phương; tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu; tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao lý luận và chuyên môn cho lực lượng CSMT địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường; tổ chức, triển khai các dự án đào tạo. Kết quả cụ thể đạt được như sau:

Trong công tác đào tạo và giảng dạy

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ban giám đốc Học viện “Lý luận gắn với thực tiễn”, hàng năm, Khoa CSMT thường xuyên tổ chức báo cáo thực tế cho học viên thuộc các hệ đào tạo, mỗi môn học có từ 1 đến 2 báo cáo thực tế. Tính trung bình mỗi năm, Khoa thường tổ chức trên 20 buổi báo cáo thực tế cho hơn 40 lượt lớp tại Học viện và các địa phương về các chuyên đề nghiệp vụ cho học viên chuyên ngành Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường và học viên các hệ đào tạo, liên thông, tại chức khi học nghiệp vụ CSMT. Với các lớp học tổ chức tại Học viện, Khoa thường mời các cán bộ thực tiễn có kinh nghiệm của C49, lãnh đạo các phòng của C49 hoặc lãnh đạo PC49, Công an thành phố Hà Nội báo cáo thực tế. Với các lớp tại chức ở địa phương, Khoa thường mời các cán bộ thực tiễn có kinh nghiệm phòng CSMT của địa phương báo cáo thực tế tình hình vi phạm pháp luật (VPPL) về môi trường và công tác phòng, chống tội phạm môi trường tại địa phương. Qua đó truyền đạt, bổ sung kiến thức cơ bản và những kinh nghiệm trong phòng chống tội phạm môi trường cho học viên. Qua các buổi báo cáo này, học viên hiểu rõ được công tác phòng, chống tội phạm và VPPL tại địa phương. Đồng thời tạo điều kiện cho các giảng viên được trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ với các báo cáo viên, góp phần nâng cao kiến thức thực tiễn cho các giảng viên trong Khoa và tạo mối quan hệ gắn bó giữa Khoa với các đơn vị thực tiễn. Bên cạnh đó, Khoa còn phối hợp với trung tâm kiểm định môi trường của C49 tổ chức tham quan, học tập sử dụng các công cụ phương tiện trong thu thập, bảo quản và kiểm định mẫu vật môi trường cho các cán bộ lãnh đạo Cục CSMT Campuchia và Lào. Qua các buổi báo cáo thực tế, các cán bộ, giảng viên của Khoa cũng được cập nhật thêm các kiến thức thực tế bổ ích để bổ sung thêm cho phần giảng dạy được sinh động và sát thực tiễn.

 Khoa đã cử nhiều giảng viên đi thực tế từ 3 đến 6 tháng liên tục tại các phòng nghiệp vụ của C49 (06  giảng viên) và các đội của PC49, Hà Nội (02 giảng viên); cử nhiều đồng chí giảng viên trực tiếp cùng cán bộ của C49 xuống địa bàn kiểm tra các doanh nghiệp, nhà máy gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài việc đào tạo, giảng dạy trong nhà trường, Khoa còn phối hợp với C49 và PC49 các địa phương tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường: công tác thu thập, bảo quản mẫu vật môi trường cho cán bộ, chiến sĩ CSMT các tỉnh phía Bắc; về nghiệp vụ cơ bản và về công tác xử lý vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực thú y và an toàn vệ sinh thực phẩm...  Hơn nữa, Khoa còn phối hợp với PC49, Công an Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa tổ chức mở các lớp tập huấn, phổ biến tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, bồi dưỡng kiến thức về môi trường cho các đối tượng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc các cơ sở sản xuất kinh doanh trên các địa phương này. Điển hình là việc Khoa phối hợp với PC49, Công an Hà Nội đào tạo, tuyên truyền hướng dẫn pháp luật về bảo vệ môi trường cho Tập đoàn VNPT Hà Nội và các doanh nghiệp, khách sạn từ ba sao trở lên để giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có ý thức trách nhiệm hơn trong công tác bảo vệ môi trường.

Mặt khác, Khoa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của C49, các phòng PC49 Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Bắc Ninh tổ chức cho học viên chuyên ngành CSMT tham quan, thực tế, kiến tập, tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường trong và ngoài Học viện CSND nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn, như ngày Môi trường thế giới, ngày truyền thống của Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường đạt hiệu quả cao.

Trong công tác nghiên cứu khoa học

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, lãnh đạo Khoa đã chỉ đạo, động viên, khích lệ các giảng viên tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Thời gian đầu đội ngũ giảng viên của Khoa chủ yếu là trẻ nên việc chủ động đăng ký đề tài cấp Bộ còn khó khăn. Khắc phục điểm yếu này, Khoa đã phối hợp tham gia triển khai thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ cùng các cán bộ có kinh nghiệm của C49 như “Phòng ngừa tội phạm và VPPL trong quản lý chất thải nguy hại” và “Phòng ngừa tội phạm và VPPL về môi trường biển và hải đảo”. Mặt khác, Khoa thường xuyên phối hợp với C49 tổ chức các hội thảo khoa học có chất lượng như “Bảo vệ môi trường y tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, “Biến đổi khí hậu và vai trò của CAND trong ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng”. Các buổi hội thảo này đã tạo ra môi trường trao đổi thông tin lý luận và thực tiễn về công tác nghiệp vụ phòng, chống tội phạm về môi trường trong cả nước giúp nâng tầm lý luận và thực tiễn của các giảng viên trong Khoa. Hiện nay, Khoa đang chủ trì nghiên cứu 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ. Ngoài ra, Khoa còn cử giảng viên tham gia viết bài báo cáo khoa học các hội thảo do C49 chủ trì như: Hội thảo về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; trong quản lý chất thải nguy hại; trong vệ sinh an toàn thực phẩm; trong khai thác khoáng sản; trong lĩnh vực xuất nhập khẩu…

Trong xây dựng tài liệu, giáo trình

Xây dựng tài liệu, giáo trình là nhiệm vụ trọng tâm của Khoa. Đây cũng là công việc thể hiện sự phối kết hợp chặt chẽ nhất giữa Khoa, C49 và PC49 Công an Hà Nội. Trong những năm qua, Khoa CSMT đã viết và tổ chức nghiệm thu 09 giáo trình giảng dạy cho học viên chuyên ngành. Các giáo trình đều được C49 và PC49 Hà Nội tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá cao về nội dung. Đặc biệt là Khoa đã phối hợp với C49 xây dựng và hoàn thành cuốn “Cẩm nang CSMT” gồm 2 tập (1.470 trang) với kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu trong lực lượng. Đây là cuốn cẩm nang đầu tiên của lực lượng CSMT được xuất bản, là công cụ hữu ích hướng dẫn cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra, Khoa cũng phối hợp với C49 hoàn thành cuốn sách “Một số tình huống công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSMT” nhằm giúp hướng dẫn cho lực lượng CSMT ở các địa phương chủ động giải quyết các tình huống phát sinh, khắc phục sự non nớt về nghiệp vụ của một lực lượng mới được hình thành.

Hoạt động hợp tác về phối hợp, hỗ trợ trong giáo dục, đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học phục vụ công tác phòng chống tội phạm giữa Khoa Nghiệp vụ CSMT với các đơn vị nghiệp vụ phòng, chống tội phạm về môi trường đã đảm bảo gắn kết giữa lý luận giảng dạy trong Học viện và thực tiễn công tác phòng chống tội phạm môi trường. Tuy nhiên, hoạt động đó còn chưa chủ động, thường xuyên, nội dung hợp tác chưa mang tính chiều sâu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn chưa xứng tầm với tiềm năng của từng đơn vị. Để tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa Khoa Nghiệp vụ CSMT với các đơn vị  nghiệp vụ phòng, chống tội phạm về môi trường địa phương, cần thực hiện một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, Khoa Nghiệp vụ CSMT cần tăng cường hơn nữa việc cử cán bộ thực tế dài hạn hoặc theo chuyên đề chuyên sâu để nâng cao năng lực thực tiễn cho cán bộ giảng viên.

Thứ hai, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Học viện mời các cán bộ có kinh nghiệm, có học hàm, học vị của C49 hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ về phòng ngừa, điều tra tội phạm về môi trường. Qua đó, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn đấu tranh, kịp thời phát hiện các sơ hở, thiếu sót trong các văn bản pháp luật khi thực thi, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh của lực lượng CSMT.

Thứ ba, Khoa Nghiệp vụ CSMT cần tiếp tục sát sao thực hiện các nội dung hợp tác giữa Khoa và các đơn vị kết nghĩa, tăng cường mở rộng hợp tác, kết nghĩa với PC49 các địa phương nhằm mở rộng địa bàn nghiên cứu, kiến tập, thực tế của giảng viên và học viên chuyên ngành CSMT. Khoa cần chủ động phối hợp, thường xuyên tham dự các Hội nghị sơ kết 06 tháng, tổng kết năm và sơ kết, tổng kết các chuyên án lớn về môi trường do C49 và PC49 các địa phương tổ chức: rút ra những bài học kinh nghiệm hay để các địa phương trong cả nước nghiên cứu, vận dụng, đồng thời có tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy trong nhà trường.

Thứ tư, giảng viên Khoa Nghiệp vụ CSMT cần thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật trong và ngoài nước, các vấn đề nổi cộm về tội phạm môi trường trong khu vực và trên thế giới, dự báo tình hình, diễn biến của tội phạm để chủ động cập nhật vào công tác giảng dạy cho học viên trong nhà trường. Đồng thời tham mưu, đề xuất cho lực lượng CSMT chủ động có các phương án, kế hoạch đấu tranh trong từng thời điểm cụ thể.

TS. Ngô Thái Lan - Phó trưởng khoa Nghiệp vụ CSMT, Học viện CSND

Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 3/2015

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác