Chủ Nhật, 12/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Phát huy nguồn lực trong biên soạn giáo trình, tài liệu dạy - học cho giảng viên và học viên chuyên ngành Cảnh sát môi trường, Học viện Cảnh sát nhân dân

Để đảm bảo được chất lượng của nguồn tri thức cho mỗi cuốn giáo trình đòi hỏi rất nhiều yếu tố, trong đó việc sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực là yếu tố cần thiết. Với mục tiêu phấn đấu trở thành trường trọng điểm trong lực lượng Công an nhân dân, là đơn vị hàng đầu trong công tác đào tạo cán bộ, chiến sĩ cho lực lượng Cảnh sát nhân dân, hiện nay, Học viện Cảnh sát nhân dân đã có sự đầu tư, chú trọng trong công tác biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập đối với tất cả các Khoa, Bộ môn chuyên ngành, đặc biệt các đơn vị mới được thành lập như Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (CSMT).

Khoa Nghiệp vụ CSMT là khoa chuyên ngành mới được thành lập, công tác biên soạn giáo trình, tài liệu có vị trí đặc biệt quan trọng. Luật Giáo dục năm 2012 cũng đã khẳng định cần “Ưu tiên những bộ môn mới thành lập, các môn chuyên ngành mang tính đặc thù của trường, những môn học còn thiếu giáo trình, tài liệu tham khảo. Tận dụng các tài liệu, giáo trình của các trường có chung ngành đào tạo”.

Theo Chương trình môn học ban hành năm 2014, Khoa nghiệp vụ CSMT có 16 môn học, trong đó có các môn dành cho chuyên ngành và các môn dành cho liên ngành. Khoa Nghiệp vụ CSMT đã và đang biên soạn 15/16 giáo trình môn học chuyên ngành CSMT (hiện đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 09 giáo trình, 04 giáo trình đã hội thảo và chờ nghiệm thu). Như vậy, về cơ bản tiến độ biên soạn giáo trình của khoa chuyên ngành cũng đã có sự cố gắng và nỗ lực nhất định. Khoa Nghiệp vụ CSMT đã cố gắng đáp ứng về mục tiêu, chương trình, nội dung chi tiết của các môn chuyên ngành, theo từng học phần, từ các môn chuyên ngành chuyên sâu cho tới các môn liên ngành phục vụ các hệ học.

Công tác biên soạn giáo trình là công việc đòi hỏi sự lao động chất xám nghiêm túc và cần mẫn. Để có thể cho ra đời một sản phẩm khoa học chất lượng cần một nguồn lực đáp ứng tốt được yêu cầu về chất lượng, phục vụ cho các đối tượng là người dạy và người học. Nguồn lực nói một cách khác chính là nguồn nhân lực và vật lực, giữ vai trò quyết định trong biên soạn giáo trình, tài liệu dạy - học. Trước hết, nguồn lực phải bao gồm một đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên có trình độ chuyên môn sâu về lĩnh vực biên soạn. Bên cạnh đó, nguồn vật lực rất quan trọng đó là: kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất, những điều kiện cần và đủ để các sản phẩm khoa học được ra đời có giá trị cả về phương diện lý luận và thực tiễn, có ý nghĩa thiết thực cho công tác giảng dạy tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Khoa nghiệp vụ CSMT đã và đang rất nỗ lực trong việc biên soạn các giáo trình. Về nguồn nhân lực biên soạn cũng có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Thuận lợi là Khoa Nghiệp vụ CSMT có một đội ngũ các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao và đa ngành: 01 Phó Giáo sư, 05 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ (đều đang là nghiên cứu sinh) và 06 Cử nhân (04/06 đang học Cao học). Các giảng viên đều có trình độ chuyện môn nghiệp vụ chuyên sâu về khoa học chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm, chuyên môn về nghiệp vụ khác như Công nghệ môi trường, Quản lý môi trường, Môi trường sinh thái... được đào tạo từ các cơ sở đào tạo chuyên ngành môi trường. Chính vì vậy, việc biên soạn giáo trình có sự phối hợp chặt chẽ giữa kiến thức nghiệp vụ Cảnh sát và kiến thức chuyên môn sâu về môi trường. Bên cạnh những thuận lợi về nhân lực, về vật lực cũng đã có sự quan tâm của các đơn vị chức năng, nhất là Cục CSMT (C49), Cục Khoa học và công nghệ môi trường (H46), Ban Giám đốc, Hội đồng khoa học Học viện Cảnh sát nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi việc biên soạn giáo trình, tài liệu dạy - học còn gặp những khó khăn nhất định.

Thứ nhất, bên cạnh sự đa dạng tri thức từ nguồn nhân lực tham gia biên soạn giáo trình  tài liệu dạy - học thì việc một tác giả có thế mạnh tri thức cả về nghiệp vụ và khoa học môi trường còn chưa có. Nếu một tác giả có chuyên môn sâu cả hai mặt tri thức sẽ thuận lợi cho việc viết giáo trình mang tính chuyên sâu. Bên cạnh đó, việc mời các chuyên gia thực tế viết giáo trình tài liệu dạy - học sẽ thuận lợi đối với các mặt nghiệp vụ thực tế nhưng đôi khi cách thức tiếp cận, chuyển tải và viết giáo trình  tài liệu dạy - học theo văn phong khoa học cũng gặp phải những khó khăn, bất cập.

Thứ hai, tập thể các nhà khoa học biên soạn giáo trình về cơ bản là các nhà khoa học với trí tuệ khá cao, tuy nhiên, đa phần là những giảng viên, nhà khoa học trẻ. Bên cạnh sự năng động, sáng tạo của thế hệ trẻ thì những kinh nghiệm trong tiếp cận, triển khai và biên soạn giáo trình cũng còn những tồn tại, bất cập.

Thứ ba, lực lượng CSMT là lực lượng khá non trẻ so với các lực lượng khác trong ngành Công an. Chính vì đang trong giai đoạn hoàn thiện cả về cơ cấu, tổ chức, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như các mặt công tác nghiệp vụ khác, do đó, các văn bản quy phạm pháp luật có sự thay đổi thường xuyên, liên tục. Sự thay đổi này cũng có sự ảnh hưởng nhất định tới tính thống nhất trong các giáo trình được biên soạn.

Thứ tư, về nguồn vật lực, mặc dù có sự quan tâm nhất định của các cơ quan, ban ngành có liên quan về việc trang cấp kinh phí cho công tác nghiên cứu khoa học, công tác biên soạn giáo trình còn có những tồn tại. Cụ thể, kinh phí hỗ trợ cho công tác biên soạn đã được quan tâm, tuy nhiên mức kinh phí vẫn còn khá hạn hẹp cho các hạng mục: Thù lao hội đồng khoa học, thù lao biên soạn cho tác giả, kinh phí hỗ trợ cho các cấp từ hội thảo, nghiệm thu giáo trình...

Từ những tồn tại, bất cập trên, nhằm mục đích phát huy nguồn nhân lực trong công tác biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy của Khoa nghiệp vụ CSMT, chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, cần lựa chọn tác giả viết gắn với đúng chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu, chuyên ngành đào tạo của tác giả đó, cần chú ý tới sở trường, thế mạnh của người viết. Ở góc độ người chủ biên cần phải là người có trình độ, chuyên môn cao, có tri thức về vấn đề biên soạn. Bên cạnh đó, tập thể tác giả phải là người có khả năng tiếp cận và chuyển tải theo hướng văn phong khoa học. Đảm bảo việc viết giáo trình, tài liệu - sản phẩm chứa đựng nội dung mới nhất chưa tác giả nào công bố, phù hợp với chuyên ngành.

Hai là, thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho đội ngũ các cán bộ, giảng viên tham gia viết giáo trình tài liệu dạy - học. Nhằm đảm bảo chất lượng của giáo trình cần thiết có đội ngũ tác giả có kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực đảm nhiệm viết. Cần sử dụng những chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường tại các địa phương trên toàn quốc để đảm nhiệm viết các phần nội dung liên quan đến thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường. Có thể mời các cán bộ thực tế có năng lực chuyên môn, đủ điều kiện về học hàm, học vị và có khả năng triển khai viết giáo trình để chủ biên hoặc tham gia biên soạn.

Ba là, tổ chức trao đổi, tọa đàm, tổ chức các hội thảo chuyên đề nghiệp vụ, từ đó lấy nguồn tài liệu tham khảo cho giáo trình, tài liệu giảng dạy. Những tri thức từ hội thảo là nguồn tài liệu thiết thực từ thực tiễn chuyên ngành CSMT giúp cho việc tập hợp, triển khai, chỉnh sửa, bổ sung cập nhật các thông tin mới nhất về thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành một giáo trình, tài liệu phù hợp với nội dung đào tạo nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường.

Bốn là, cần tăng cường quan tâm đầu tư kinh phí hơn nữa cho công tác biên soạn giáo trình. Mặc dù Bộ Công an, Tổng cục Hậu cần - Kĩ thuật, C49, Học viện Cảnh sát nhân dân đã có sự quan tâm, đầu tư kinh phí nhất định cho công tác biên soạn giáo trình. Tuy nhiên, trong những năm qua, công tác đầu tư kinh phí vẫn chưa được quan tâm sát sao, triệt để. Điển hình, việc đầu tư kinh phí để thực hiện các hoạt động khoa học: Từ xây dựng chương trình môn học, đề cương giáo trình, hội thảo bản thảo các cấp, nghiệm thu các giáo trình nguồn kinh phí còn hạn hẹp. Việc trả thù lao biên soạn giáo trình theo quy định của Bộ Tài chính vẫn còn hạn chế, do đó ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần, nhiệt huyết của tác giả biên soạn. Việc tăng cường nguồn kinh phí sẽ tạo điều kiện cho việc đảm bảo chất lượng cao hơn của giáo trình, từ việc cấp kinh phí cho hội thảo, trao đổi, tọa đàm, nghiệm thu. Bên cạnh đó, việc đầu tư kinh phí còn đảm bảo không chỉ về mặt chất lượng của giáo trình mà còn đảm bảo về mặt hình thức.

TS. Trần Thị Thu Nga - ThS. Chu Xuân Đức

Khoa Nghiệp vụ CSMT - Học viện CSND

Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 3/2015

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác