Thứ Sáu, 3/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu thăm quan

triển lãm hoạt động xây dựng lực lượng CAND

Tổng bí thư khẳng định, năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; bên cạnh những thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt. Chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tạo ra động lực và khí thế mới cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau Đại hội Đảng, Trung ương đã lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; sớm kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước... Kinh tế - xã hội nước ta đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Tăng trưởng kinh tế đạt khá. Văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ. Tỉ lệ hộ nghèo giảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Tập trung ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn; quyết liệt xử lý sự cố môi trường biển. Chú trọng hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả.

Trong những thành tựu chung ấy của đất nước, có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân, Tổng Bí thư nhấn mạnh một số kết quả quan trọng mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được:

1- Lực lượng Công an đã có những đóng góp rất to lớn trong bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đồng chí đã chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, tham mưu kịp thời với Trung ương Đảng, Chính phủ, cấp uỷ, chính quyền các cấp những chủ trương, quyết sách về bảo đảm an ninh, trật tự; triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hoá nhiều âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để chúng thành lập, công khai hoá tổ chức chính trị đối lập trong nước; không để xảy ra khủng bố, bị động, bất ngờ. Mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm, tội phạm kinh tế, tội phạm ma tuý; đặc biệt đã nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ trọng án giết người, cướp tài sản, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; đồng thời đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội và các ban, bộ, ngành, địa phương trong bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

2- Lực lượng Công an nhân dân đã khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ban hành chương trình hành động, kế hoạch công tác toàn khoá để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Sau Đại hội XII của Đảng, Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Bộ Chính trị chỉ định và lãnh đạo chủ chốt Bộ Công an sớm được kiện toàn. Bộ máy mới, con người mới với cách làm mới đã nhanh chóng hoạt động, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại và đã đạt được kết quả bước đầu tích cực.

3- Công tác đối ngoại của Công an đã phát huy được thế mạnh trong quan hệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động và bọn tội phạm, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nâng cao vị thế của đất nước, của lực lượng Công an nhân dân. Chủ động triển khai các cơ chế đối thoại, hợp tác song phương; tham gia chủ động, có trách nhiệm, đóng góp ngày càng tích cực vào các cơ chế, tổ chức, diễn đàn khu vực, đa phương và toàn cầu, đặc biệt là Liên hợp quốc, INTERPOL và ASEAN. Tích cực hợp tác với các nước để đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là vấn đề an ninh mạng, khủng bố, ma tuý, buôn bán người.

4- Công tác lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu được cải tiến theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở. Đổi mới, cải tiến phương pháp lãnh đạo, chỉ huy và quản lý điều hành, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả. Tập trung tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác ở cơ sở, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ huy.

5- Các đồng chí đã coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững được nguyên tắc tổ chức, nguyên tắc sinh hoạt, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng, rèn luyện và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là yếu tố quyết định để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương, chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân trong năm qua.

Tổng Bí thư đề nghị, Hội nghị cần nói thẳng, nói thật, nói hết, tập trung làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân để xảy ra tình hình mất an ninh, trật tự ở một số địa bàn; tội phạm hình sự còn gia tăng; còn xảy ra nhiều vụ cháy, nổ nghiêm trọng, gây bất an trong nhân dân; nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa cao.

Tình hình thế giới năm 2017 được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Tổng bí thư yêu cầu ngành Công an cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, cần tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Công an Trung ương phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải đặc biệt chăm lo công tác cán bộ, giữ gìn bản chất, truyền thống tốt đẹp của người đảng viên, người chiến sĩ Công an nhân dân; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp Trung ương đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hai là, phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng uỷ Công an Trung ương, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác công an; chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống; từng bước xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn; góp phần tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ nền văn hoá dân tộc, tạo môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh để xây dựng và phát triển đất nước.

Ba là, Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bốn là, lực lượng Công an phải làm tốt công tác bảo vệ Đảng; bảo đảm mọi chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

Đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan điều tra để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trước mắt tập trung xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Năm là, ngành Công an cần tích cực tham mưu cho các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận "lòng dân", trọng tâm là ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển, đảo, vùng dân tộc ít người, vùng đồng bào theo tôn giáo, các nhà trường, khu kinh tế tập trung và các đô thị lớn.

Sáu là, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển. Rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp công an không phục vụ nhiệm vụ an ninh. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh với đối ngoại... Đẩy mạnh hợp tác đa phương, chủ động tham gia và đóng góp sáng kiến vào các cơ chế hợp tác của ASEAN; tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang có khí thế mới; cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, có được sự đồng thuận cao trong xã hội. Nước ta hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn; thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế ngày càng cao.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, lực lượng Công an nhân dân luôn phát huy truyền thống quý báu "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi