Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tiếp tục đổi mới hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang trong phòng ngừa thanh niên dân tộc thiểu số phạm tội

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong PNTP nói riêng, huy động được thanh niên tham gia vào phòng, chống tội phạm nói chung sẽ đạt được mục đích kép: Một mặt góp phần tích cực vào PNTP, mặt khác góp phần có ý nghĩa tích cực vào việc phòng ngừa ngăn chặn thanh niên vi phạm pháp luật. Vấn đề này càng đặc biệt có ý nghĩa đối với PNTP do TNDTTS gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang vì số lượng TNDTTS không nhiều và thường cư trú tập trung trên các địa bàn miền núi. Tổ chức Đoàn tỉnh Hà Giang, bên cạnh những kết quả đạt được, còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, nhất là ở các huyện miền núi, trong hoạt động PNTP, chưa tập hợp được được đông đảo thanh niên tham gia vào các hoạt động của Đoàn tổ chức, Đoàn tại cơ sở còn thiếu chủ động, chưa có nhiều mô hình, chương trình, kế hoạch, chuyên đề, quan hệ phối hợp với các lực lượng, nhất là lực lượng Cảnh sát nhân dân trong PNTP còn thiếu chặt chẽ. Vì vậy đòi hỏi trong thời gian tới, tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh  Hà Giang phải tiếp tục đổi mới hoạt động, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt thanh niên thự hiện nhiệm vụ PNTP do TNDTTS gây ra tập trung vào những hoạt động cụ thể như sau: 
Một là, tổ chức Đoàn luôn đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức pháp luật, nhằm định hướng giá trị cho thanh niên dân tộc thiểu số. Tổ chức Đoàn có chức năng quan trọng là định hướng giá trị cho thanh niên thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Mỗi cá nhân, đặc biệt là thanh niên khi được định hướng giá trị đúng đắn sẽ có sự lựa chọn cách hành động đúng đắn, khi đã có mục tiêu giá trị của cuộc sống đúng đắn sẽ tự ý thức, để không hành động sai lệch chuẩn mực và không có hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời góp sức của mình trong các hoạt động PNTP. Vì vậy, nếu tổ chức Đoàn thực hiện tốt chức năng này sẽ góp phần rất lớn vào hiệu quả của công tác PNTP nói chung và PNTP do TNDTTS gây ra nói riêng. Quá trình này cần chú ý, TNDTTS ngoài đặc điểm chung của lứa tuổi còn có những đặc thù của người DTTS, nên các cán bộ đoàn phải hết sức chú ý đến đặc điểm này để những nội dung truyền tải đến TNDTTS được tiếp thu hiệu quả và chuyển biến thành hành động. 
Cần phân loại đối tượng TNDTTS theo lĩnh vực hoạt động để triển khai những nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp. Đối với TNDTTS là học sinh, học viên của các trường chuyên nghiệp, sinh hoạt Đoàn trong nhà trường, cần giáo dục tập trung về sáu bài học lý luận của Đoàn cho thanh niên, để thanh niên hiểu về lý luận dẫn đường của Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về hệ thống chính trị, vai trò của Đảng của Đoàn trong hệ thống chính trị. Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, tổ chức sinh hoạt  ngoại khóa gắn với các trò chơi hoặc phương pháp trực quan, với các nội dung hướng đến chân, thiện, mỹ. Từ những hoạt động đó, tổ chức Đoàn đã định hướng giá trị cho TNDTTS trong trường học, khi trưởng thành họ sẽ có ý thức pháp luật, nếp sống văn hóa, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đối với TNDTTS trong khu vực nông thôn, đây là những thanh niên không còn tham gia học tập, họ lao động bằng nghề nông và là trụ cột trong lao động của các gia đình. Tổ chức Đoàn cần tập trung tuyên truyền, vận động để họ không theo đạo trái phép, không nghe theo kẻ xấu lôi kéo dụ dỗ, tích cực tham gia bảo tồn và phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào DTTS như các lễ hội, các nét văn hóa phi vật thể, tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới, nhất là việc xây dựng nếp sống văn minh, ăn ở vệ sinh, không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Đặc biệt tuyên truyền để họ thực hiện phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” bằng hành động thiết thực nhất là rèn luyện thành người công dân tốt của xã hội. Cách thức tuyên truyền cần hết sức trực quan, thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, nội dung ngắn gọn, dễ nhớ; phải phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức khác, nắm tình hình và cố gắng để các nội dung tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền giáo dục pháp luật đến với họ, như tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền tại chợ phiên.
Hai là, tổ chức tốt các phong trào giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp và quyết tâm xóa đói nghèo, làm giàu chính đáng. Thông qua phong trào đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, tổ chức Đoàn tỉnh Hà Giang cần thường xuyên tuyên truyền đến TNDTTS về chủ trương, chính sách của Nhà nước, của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ đối với TNDTTS trong việc phát triển kinh tế. Phối hợp với các ngành chức năng để tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên như: ngành nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật, xây dựng những mô hình phát triển kinh tế mẫu về nuôi, trồng các loại cây, con có giá trình trị kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương để TNDTTS học tập làm theo; phối hợp với liên minh hợp tác xã hướng dẫn cách thức thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, cách thức quản lý kinh tế để TNDTTS cùng giúp nhau phát triển; ngành lao động để triển khai các dự án giảm nghèo với hộ nghèo là gia đình TNDTTS; ngành công thương để hỗ trợ xây dựng thương hiệu, giúp xây dựng sản phẩm mẫu. Tổ chức Đoàn cần thường xuyên tổ chức vinh danh với các gương thanh niên làm kinh tế giỏi, học giỏi, sáng tạo trong tác chuyên môn và tuyên truyền để các thanh niên khác học tập, từ đó TNDTTS nghiên cứu, vận dụng, tùy theo điều kiện của mình để tìm hướng phát triển kinh tế cho bản thân.
Hàng năm, tổ chức Đoàn tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho các học sinh phổ thông để TNDTTS lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường; phối hợp với trung tâm giới thiệu việc làm của thanh niên trong cả nước để giới thiệu việc làm cho những TNDTTS lao động phổ thông, phối hợp với ngành lao động để đào tạo nghề cho TNDTTS phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động của các khu công nghiệp trong nước hoặc xuất khẩu lao động. Do kỹ năng xã hội của TNDTTS còn hạn chế vì vậy quá trình giới thiệu việc làm phải phối hợp với đoàn thanh niên các địa phương tiếp nhận TNDTTS để quản lý và hướng dẫn thanh niên hoặc đơn vị dịch vụ xuất khẩu lao động có uy tín để đảm bảo an toàn cho lao động là TNDTTS.
Ba là, phát huy vai trò của thanh niên trong vào hoạt động PNTP. Tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò của những TNDTTS trong PNTP do TNDTTS gây ra. Động viên, tổ chức, hướng dẫn cho thanh niên tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tố giác tội phạm, cung cấp thông tin để cơ quan điều tra tiến hành điều tra, khám phá khi có tội phạm xảy ra và giúp đỡ các thanh niên chậm tiến. Trong các nhà trường nhất là trong các trường dân tộc nội trú, tổ chức Đoàn thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm về tìm hiểu pháp luật, thành lập các đội xung kích an ninh và cổng trường an toàn giao thông để nắm tình hình và triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh trong trường học hiệu quả. Đối với thanh niên trong khu vực nông thôn, đặc biệt khu vực biên giới và những địa bàn phức tạp về ANTT, cần thiết duy trì và phát triển mô hình Đội xung kích an ninh bảo vệ ANTT và tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới. Các thành viên tham gia đội sẽ thường xuyên nắm thông tin về tình hình địa bàn, tình hình người lạ ra vào địa bàn, những vấn đề bất thường để kịp thời báo với Công an xã giải quyết, tin báo tố giác về tội phạm và sẵn sàng tham gia các hoạt động hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình điều tra tội phạm. Đây cũng là mô hình hoạt động rất hiệu quả, trong thời gian tới Tỉnh đoàn Hà Giang cần phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, xây dựng kế hoạch phối hợp chuyên đề để đổi mới tổ chức và hoạt động của Đội. Về tổ chức cần chú ý xây dựng tổ chức và biên chế lực lượng phù hợp với từng khu vực thôn, bản. Đồng thời cần xây dựng quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp với Công an xã, Đồn Biên phòng, đồng thời kiến nghị với Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm trang bị về trang phục, công cụ, phương tiện và chi phí phát sinh đối với thanh niên tham gia, đổi mới hoạt động để nâng cao hiệu quả. Tổ chức Đoàn duy trì và thành lập Đội “thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin” với các hoạt động cụ thể nhằm giúp đỡ, hỗ trợ, động viên, cảm hóa các TNDTTS chậm tiến, tù tha về, thanh niên nghiện ma túy, hoặc thanh niên có nguy cơ mắc vào tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức các hoạt động giúp đỡ như giới thiệu việc làm, tổ chức các hoạt động sôi nổi, phù hợp để TNDTTS tham gia những hoạt động của Tổ chức Đoàn để xóa đi những mặc cảm, giúp họ hòa nhập cộng đồng. Đây là một mô hình rất phù hợp và hoạt động có hiệu quả. Vì vậy, trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Hà Giang phải nắm tình hình, có chương trình kế hoạch, sơ kết, tổng kết về hoạt động này để đánh giá những kết quả đạt được, rút ra những hạn chế, bất cập. Trên cơ sở đó xây dựng Nghị quyết chuyên đề về hoạt động này và có chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả của Đội “thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin” trong PNTP.
Bốn là, tiếp tịc và duy trì xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh tạo sức hút với thanh niên. Muốn để TNDTTS tự nguyện tham gia tổ chức đoàn, Hội và tiếp nhận sự định hướng của tổ chức, thì nhất thiết tổ chức Đoàn phải vững mạnh và có sức hút đối với thanh niên. Tổ chức Đoàn cần phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có tâm, có tầm, có kỹ năng hoạt động để tổ chức, triển khai đến thanh niên các hoạt động Đoàn hấp dẫn đạt hiệu quả; đổi mới cách thức sinh hoạt chi đoàn hấp dẫn, không khô cứng, đưa những nội dung mà TNDTTS cần thiết vào các nội dung sinh hoạt đoàn như: giới thiệu các tài liệu về khuyến nông,  tư vấn nghề nghiệp, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, các buổi sinh hoạt gắn với các chương trình trò chơi tập thể, dân ca, dân vũ..; đổi mới phương pháp giáo dục kỹ năng sống, đề xuất việc giáo dục kỹ năng sống trong trường học. Tập hợp TNDTTS hoạt động theo sở thích, theo nhóm nghề nghiệp với hình thức câu lạc bộ để thanh niên phát huy năng lực, sở trường của mình. Trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cần chú trọng việc phối hợp với lực lượng Công an nhân dân và Bộ đội Biên phòng để xây dựng tổ chức đoàn, bằng việc đưa các đoàn viên của các đồn Biên phòng sinh hoạt đoàn tại Chi đoàn các thôn, bản  biên giới; đưa các  đoàn viên của lực lượng Công an nhân dân sinh hoạt  cùng với chi đoàn tại các  xã  phức tạp về ANTT. Nếu thực hiện được nội dung này sẽ đảm bảo được hiệu quả kép, vừa phát huy được trí tuệ của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân và Bộ đội Biên phòng là những đoàn viên được đào tạo cơ bản để giúp các chi đoàn ở cơ sở tổ chức các hoạt động đoàn hấp dẫn, ngoài ra lực lựng Công an nhân dân và Bộ đội Biên phòng cũng chủ động nắm được tình hình thanh niên tại địa bàn, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ đoàn tổ chức các mô hình PNTP trong TNDTTS đạt hiệu quả. 

 

Vương Ngọc Hà
Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang khóa XIV

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác