Chủ Nhật, 23/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công an nhân dân Việt Nam “Tận trung với Đảng, đoàn kết hiệp đồng, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu”
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đơn vị Công an bảo vệ Thủ đô (Tết Nguyên đán Tân Sửu, năm 1961). Ảnh: TTXVN

Tận trung với Đảng: Ngay từ khi ra đời, CAND được xem là lực lượng vũ trang trọng yếu đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua 72 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành lực lượng CAND đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, lập được nhiều chiến công xuất sắc được Đảng và Nhà nước ghi nhận, thể hiện sự tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trung thành với Đảng trước hết là trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp mà Đảng lãnh đạo. Mục tiêu cách mạng lớn nhất của Đảng là xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng một quốc gia dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Lòng trung thành còn được thể hiện ở nỗ lực rèn luyện lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND. Lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân biểu hiện rõ trong từng hành động, ghi dấu trong mỗi chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND đã không ngại khó khăn, gian khổ, nêu cao gương dũng cảm vì nước quên thân, một lòng trung thành với sứ mệnh Tổ quốc giao phó. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đứng trước nhiều thách thức của quá trình hội nhập và phát triển, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải kiên định mục tiêu con đường độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, khắc phục mọi khó khăn để bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Đoàn kết hiệp đồng: Đoàn kết là sức mạnh vô địch, là một truyền thống vô cùng quý báu của Đảng và nhân dân ta. Kế thừa và phát huy truyền thống của Đảng, của dân tộc, lực lượng Công an nhân dân ngay từ khi ra đời đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong nội bộ, thống nhất ý chí và hành động, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tạo thành sức mạnh nội lực hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Trải qua 72 năm chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã không ngừng giữ gìn đoàn kết nội bộ bằng nhiều hành động cụ thể, biểu hiện tình thương yêu đồng đội sâu sắc, đồng cam cộng khổ, thẳng thắn đấu tranh phê bình và tự phê bình, cùng phấn đấu vì mục tiêu bảo vệ vững chắc nền an ninh, trật tự của đất nước. Nhờ có sự đoàn kết, hiệp đồng nhịp nhàng giữa các lực lượng khác trong CAND, đoàn kết CAND với Quân đội nhân dân, với các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị cả Trung ương và địa phương lực lượng CAND đã có được sức mạnh cộng đồng, đập tan mọi âm mưu, hoạt động của mọi kẻ thù và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình hình.

Mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên quyết, khôn khéo trong chiến đấu: Là lực lượng nòng cốt, xung kích trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước, lực lượng CAND được Đảng, Nhà nước phân công ở bất cứ địa bàn nào cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ với ý thức trách nhiệm cao, với tinh thần làm việc tận tụy, quên mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và vì nghĩa vụ quốc tế. Tận tụy trong công tác, mưu trí, dũng cảm và kiên cường trong chiến đấu giúp lực lượng CAND vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó trong từng thời kỳ; biết vận dụng sáng tạo đường lối đấu tranh trong đó có việc kết hợp tính cứng rắn về nguyên tắc và tính mềm dẻo, khôn khéo trong sách lược... trong thực hiện các đối sách với từng loại đối tượng cụ thể. Nhờ sự thông minh, sáng tạo và lòng quả cảm đã giúp lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của đất nước. Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lực lượng CAND luôn mưu trí sáng tạo, dũng cảm, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tính cứng rắn về nguyên tắc với tính mềm dẻo, khôn khéo về sách lược. Những gương sáng về tinh thần làm việc tận tụy, quên mình; về trí thông minh sáng tạo, dũng cảm hi sinh dám xả thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; về tinh thần tích cực chủ động phòng ngừa, chủ động tiến công, tiến công liên tục bọn tội phạm trong CAND xuất hiện ngày càng nhiều, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam.

Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang và bản chất cách mạng tốt đẹp được hun đúc, tôi luyện 72 năm qua, toàn lực lượng CAND Việt Nam tiếp tục phát huy những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được, nêu cao phẩm chất cách mạng trong sáng, tận trung với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; đoàn kết, dũng cảm, mưu trí hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, liên tục, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự tin yêu của nhân dân.

Kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng CAND là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng với những chiến công oanh liệt, đặc biệt là những phẩm chất cao đẹp của thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ cách mạng. Một lần nữa chúng ta thêm tự hào về ý chí kiên cường, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ của thế hệ đi trước, vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đảm bảo lực lượng CAND là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Nguyễn Ngọc Thương - Tạp chí CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác