Thứ Ba, 25/9/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
 • Đại úy Trần Anh Tuấn: Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

  Giữa cuộc sống đời thường, có biết bao con người đang ngày đêm âm thầm mang lại niềm vui và nghị lực sống cho những phận đời bất hạnh. Đại úy Trần Anh Tuấn - cán bộ phòng CTĐ, CTCT & CTQC, Đại học Phòng cháy Chữa cháy là một người như thế. Dù bận rộn với công tác chuyên môn nhưng anh vẫn luôn dành thời gian của mình làm nhiều việc tốt, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

 • Hội phụ nữ Học viện CSND: Chúc mừng con trai Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm được xuất viện

  Ngày 31/8/2016, Đại tá Đặng Đức Nghĩa - Trưởng phòng CTĐ, CTCT & CTQC, Thiếu tá Bùi Thị Diệp Nga - Chủ tịch Hội Phụ nữ cùng đại diện hội viên Hội phụ nữ Học viện CSND đã tới thăm hỏi, chúc mừng bé Gấu - con trai Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm trở về bên gia đình sau hơn 50 ngày chống chọi, giành giật sự sống tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.

 • Chủ tịch nước gửi Thư khen hai cán bộ Học viện Cảnh sát nhân dân

  Ngày 23/8/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư khen ngợi, biểu dương 02 cán bộ của Học viện CSND đã có nghĩa cử cao đẹp cứu giúp người dân bị nạn trong cơn bão số 3.

 • Nhất quán con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta lựa chọn

  Tạp chí CSND - Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định: trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng… Đó là những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn 85 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam XHCN.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của Nhân dân

  Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Hồ Chí Minh đã để lại những luận điểm rất quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.  

 • Rèn luyện phong cách làm việc của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chỉ hai năm sau cách mạng Tháng Tám (năm 1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” để chấn chỉnh, uốn nắn cán bộ tu dưỡng, rèn luyện theo đúng đạo đức cách mạng, sửa chữa “bệnh quan liêu, xa rời quần chúng”, xây dựng phong cách làm việc mới. Người nhấn mạnh: “Trong Đảng không thể có tư tưởng, lập trường và tác phong trái với tư tưởng, lập trường và tác phong của giai cấp công nhân”. Trong suốt quá trình lịch sử cách mạng, đức và tài của người cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, được cán bộ và nhân dân tôn kính noi theo đều có yếu tố uy tín từ tác phong làm việc, thể hiện ở sự nhiệt tình trước công việc, gắn bó với quần chúng và đem lại hiệu quả thực tiễn. 

 • Làm theo Di chúc của Người và giữ chọn lời thề với Người

  Bác Hồ vĩnh biệt chúng ta đã 45 năm. Thời gian cứ trôi đi, nhưng trong suốt 45 năm qua và mãi mãi có một điều vẫn luôn ở vạch xuất phát, đó là lòng mỗi người không bao giờ nguôi niềm tưởng nhớ, nỗi tiếc thương và lòng biết ơn sâu sắc đối với người anh hùng, lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc, người Bác kính yêu của chúng ta, nhà văn hoá lớn của nhân loại.

 • Làm thế nào thực hiện Di chúc Bác Hồ tốt hơn?

  Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại một bản Di chúc mà toàn Đảng, toàn dân ta từ đó đến nay vẫn gọi là “Bản Di chúc thiêng liêng”. Thiêng liêng bởi lẽ, bản Di chúc nói đến vận mệnh của Đảng, của đất nước không phải chỉ khi đó mà cả lâu dài về sau.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền trong “Di chúc”

  “Di chúc” của Hồ Chủ tịch là những lời di huấn, dặn dò thiêng liêng của Người trước lúc đi xa. Bởi lẽ, “Di chúc” không thể viết dài và chỉ viết về những vấn đề hệ trọng nhất nên vấn đề đầu tiên trong những vấn đề hệ trọng đó, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Trước hết nói về Đảng”(1).

 • Xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng vì nước, vì dân

  Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý vì nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng vì đất nước, vì nhân dân và con người.

 • Di chúc Bác Hồ về tiết kiệm chống lãng phí

  45 năm qua, lời dặn trong Di chúc cũng như lối sống giải dị, tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn.

 • Lời dặn khiêm nhường của Người cộng sản

  Dù đã đi xa, song cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức, sự mưu cầu hạnh phúc cho hết thảy mọi người của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản Di chúc của Người vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng cho hậu thế.

 • Những thành tựu lịch sử qua 45 năm thực hiện Di chúc của Bác

  Mục tiêu của công cuộc đổi mới hiện nay là đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến giữa thế kỷ này trở thành nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh...

 • Văn hóa khoan dung, nhân ái Hồ Chí Minh

  Năm 1923, nhà báo Xô viết Osiv Mandelstam đã đưa ra những lời nhận xét rất xác đáng về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người còn đang là chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc trên hành trình tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc: “Qua phong thái thanh cao, trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới”(1).

 • Ký ức về Bác Hồ sáng mãi trong tim

  “Dù thời gian trôi qua, nhưng ký ức về những lần được gặp Bác mãi nguyên vẹn trong tim. Bác để lại tình thương vô hạn không chỉ trong tôi mà trong lòng cả dân tộc Việt Nam hôm qua, hôm nay và mai sau”.

1 2 3 4 5 6

Nghiên cứu - trao đổi