Chủ Nhật, 24/6/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
 • Di chúc Bác Hồ về tiết kiệm chống lãng phí

  45 năm qua, lời dặn trong Di chúc cũng như lối sống giải dị, tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn.

 • Lời dặn khiêm nhường của Người cộng sản

  Dù đã đi xa, song cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức, sự mưu cầu hạnh phúc cho hết thảy mọi người của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản Di chúc của Người vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng cho hậu thế.

 • Những thành tựu lịch sử qua 45 năm thực hiện Di chúc của Bác

  Mục tiêu của công cuộc đổi mới hiện nay là đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến giữa thế kỷ này trở thành nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh...

 • Văn hóa khoan dung, nhân ái Hồ Chí Minh

  Năm 1923, nhà báo Xô viết Osiv Mandelstam đã đưa ra những lời nhận xét rất xác đáng về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người còn đang là chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc trên hành trình tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc: “Qua phong thái thanh cao, trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới”(1).

 • Ký ức về Bác Hồ sáng mãi trong tim

  “Dù thời gian trôi qua, nhưng ký ức về những lần được gặp Bác mãi nguyên vẹn trong tim. Bác để lại tình thương vô hạn không chỉ trong tôi mà trong lòng cả dân tộc Việt Nam hôm qua, hôm nay và mai sau”.

 • Sáng ngời tư tưởng Hồ Chí Minh về đền ơn đáp nghĩa

   Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thương binh, bệnh binh và thân nhân các liệt sĩ tình cảm và sự quan tâm sâu sắc.

 • Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969, có đề ngày 10/5 gồm 4 trang in khổ 14,5x22 cm. Trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn, khi đó là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc lời điếu và công bố Di chúc của Người.

 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng

  Trước khi trở về cõi vĩnh hằng, trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn dân, cho hậu thế muôn đời, Hồ Chí Minh căn dặn nhiều điều, trong đó Người đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

 • Đạo đức cách mạng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một bản Di chúc chứa đựng những tư tưởng lớn, đã trở thành di sản tinh thần vô giá cho dân tộc ta. Soi vào Di chúc chúng ta có được nhiều bài học lớn, thiết thực, nóng hổi tính thời sự: Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về đại đoàn kết toàn dân tộc; về rèn luyện phẩm chất đạo đức của những người cộng sản; về quan tâm đến con người; về kế hoạch xây dựng, phát triển đất nước; về quan hệ đối ngoại, hợp tác, đấu tranh...

 • Đảng viên phải là tấm gương cho thanh niên

  Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

 • Di chúc của Bác Hồ là “cẩm nang thần kỳ“

  Những ngày đầu thu năm nay, cả dân tộc ta lại được sống trong không khí tự hào: Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử của Thủ đô Hà Nội, ta nhớ không nguôi hình ảnh người Cha già dân tộc.

 • Lời Người dặn về 'trồng người'

  Cho đến những dòng cuối cùng để lại trong Di chúc, những lời căn dặn của Người vẫn là nền tảng định hướng cho sự phát triển các thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay.  

 • 45 năm sáng ngời Di chúc

  Với những lời lẽ mộc mạc, gần gũi, Di chúc của Bác chứa đựng những tình cảm sâu nặng, ân cần với toàn thể nhân dân, các cháu thanh niên và nhi đồng.

 • Lực lượng Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, trước khi qua đời đã để lại cho Đảng và dân tộc ta bản Di chúc mang tầm vóc lịch sử, với giá trị to lớn về chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, cốt cách tâm hồn cao đẹp Việt Nam.

 • Ước nguyện hàn gắn vết thương chiến tranh của Người

  Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc đến sứ mệnh mà dân tộc phải làm, đó là mau chóng hàn gắn vết thương chiến tranh và nhiệm vụ chỉnh đốn Đảng.

1 2 3 4 5 6

Nghiên cứu - trao đổi