Thứ Ba, 22/5/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
  • Vai trò lịch sử và giá trị đương đại của sáu điều Bác dạy đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

    Năm nay, lực lượng Công an nhân dân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Giám đốc Công an khu XII (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 11/3/1948 - 11/3/2013), trong đó xác định 6 mối quan hệ cơ bản của người cán bộ Công an cách mạng cùng những tiêu chí cốt lõi cần đạt được trong quá trình xử lý mối quan hệ đó. 65 năm qua, những điều Bác dạy đã trở thành kim chỉ nam định hướng, soi đường cho công tác xây dựng lực lượng Công an nói chung, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói riêng. Đây cũng là dịp để toàn lực lượng nhìn lại và suy ngẫm về vai trò, ý nghĩa đích thực và giá trị đương đại của sáu điều Bác dạy năm nào đối với toàn lực lượng cũng như mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay.  

  • Triết lý phương Đông trong sáu điều Bác dạy về tư cách người Công an cách mạng

    Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người sáng lập và là Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Sinh thời, Người luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân (CAND) những tình cảm tốt đẹp, luôn quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND...

1 2 3 4 5 6

Nghiên cứu - trao đổi