Thứ Ba, 19/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
TRƯỜNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN - NƠI ĐÀO TẠO HẠ SĨ QUAN CẢNH SÁT BẬC TRUNG HỌC (1968-1975)

Theo Quyết định số 514 CA/QĐ, hệ thống bộ máy tổ chức ban đầu của trường gồm 5 khoa: Khoa Cảnh sát giao thông, Khoa Cảnh sát trại giam, Khoa Cảnh sát nhân dân, Khoa Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Khoa Vũ thuật quân sự; 3 phòng: Phòng Giáo tổ, Phòng Hành chính - Hậu cần, Phòng Chính trị, tổ chức cán bộ và 3 tổ trực thuộc: Tổ Giáo dục chính trị, Tổ Tư liệu giáo khoa, Tổ Nuôi huấn luyện chó nghiệp vụ. Đồng chí Trung tá Lê Quân được Bộ cử giữ chức vụ Hiệu trưởng. Đây là người Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường. Ban đầu trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên là 153 người trong đó có 40 giáo viên. Trường đã mở 20 lớp (trong đó có 6 lớp sơ học), với 1.789 học viên.

Trường CSND được thành lập là điểm khởi đầu để trường từng bước vươn lên nhận nhiệm vụ đào tạo lý luận nghiệp vụ CSND ở những bậc cao hơn. Trường CSND cũng đã đặt nền móng để sau này Bộ Công an thành lập một số trường nghiệp vụ chuyên ngành của lực lượng CSND.

Mục tiêu, chương trình đào tạo của trường

Tháng 6/1968, để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo được Bộ giao, Hội đồng giáo dục nhà trường họp đã xác định mục tiêu, chương trình đào tạo của trường.

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo hạ sĩ quan ở trình độ Trung học nghiệp vụ với các yêu cầu chính là: Củng cố quan điểm lập trường, trang bị cho học viên có trình độ lý luận chính trị tương đương sơ cấp chính trị; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng người Công an xã hội chủ nghĩa; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ Cảnh sát nhân dân tương đương bậc Trung học; nâng cao trình độ lý luận và khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn chiến đấu và công tác của ngành.

Chương trình đào tạo của nhà trường gồm 3 phần chính. Phần lý luận chính trị gồm các môn: Triết học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Lịch sử Đảng, Đường lối chính sách, tu dưỡng đạo đức. Phần lý luận nghiệp vụ gồm các môn: Nghiệp vụ chung, Pháp luật, Nghiệp vụ chuyên khoa (Trinh sát chấp pháp, Cảnh sát trại giam, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát khu vực, Kỹ thuật hình sự). Phần quân sự - vũ thuật, thể dục - thể thao gồm các môn: Quân sự, Vũ thuật, Thể dục - thể thao.

Mục tiêu, chương trình được Bộ duyệt là căn cứ để nhà trường triển khai xây dựng hệ thống giáo trình, giáo án, bài giảng, tài liệu, tư liệu học tập để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo được Bộ giao cho.

Tháng 9/1968, Trường CSND chiêu sinh 9 lớp hạ sĩ quan và 4 lớp bổ túc sĩ quan, với số lượng là 789 học viên. Đối tượng chiêu sinh hệ đào tạo là những đoàn viên thanh niên có trình độ văn hóa tối thiểu tốt nghiệp cấp II, có lý lịch gia đình trong sạch, tự nguyện gia nhập vào lực lượng CSND. Hệ bồi dưỡng hạ sĩ quan và bổ túc sĩ quan CSND (bổ túc cấp I) là những cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác trong các lực lượng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát khu vực, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát trại giam, Trinh sát kỹ thuật hình sự.

Xây dựng hệ thống giáo trình đào tạo hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân

Tháng 4/1969, để phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập của nhà trường, được Bộ phê duyệt, Ban Giám hiệu quyết định xây dựng lại hệ thống giáo trình tài liệu học tập. Tổ biên soạn giáo trình được thành lập để làm nòng cốt cho các khoa xây dựng lại hệ thống giáo trình, tài liệu học tập. Nhiều giáo trình mới đã được tập trung biên soạn để chuẩn bị thay thế cho các giáo trình đã cũ như: Giáo trình về đặc tình; Giáo trình nghiệp vụ Cảnh sát khu vực; Giáo trình trinh sát hình sự; Giáo trình chấp pháp; Giáo trình nghiệp vụ chung; Giáo trình nghiệp vụ Cảnh sát giao thông; Giáo trình khoa học kỹ thuật hình sự; Giáo trình nuôi huấn luyện chó nghiệp vụ; Giáo trình tu dưỡng đạo đức người Công an xã hội chủ nghĩa. Hệ thống giáo trình, tài liệu học tập được xây dựng mới đã góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo hạ sĩ quan CSND.

Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên

Với chủ trương bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên là khâu then chốt, có ý nghĩa chiến lược, trường đã cử 18 giáo viên, cán bộ đi học ở các trường đại học, trường Đảng cao cấp. Trong đó có 6 giáo viên được cử đi học ở nước Cộng hòa dân chủ Đức (cũ). Đồng thời, trường cũng đã mở 14 lớp bổ túc văn hóa cấp II, cấp III, giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường nâng cao trình độ văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo.

Tăng cường đào tạo hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân

Tháng 2/1970, Trường CSND chiêu sinh 11 lớp, đưa số lượng học viên lên tới 1.027 học viên. Đồng thời còn nhận nhiệm vụ đào tạo của Bộ giao cho mở các lớp chuyên đề đột xuất như lớp bồi dưỡng Cảnh sát hộ tịch, tham gia cùng trường Công an Trung ương đào tạo các lớp A6, C4, T3.

Tháng 3/1970, Ban Giám hiệu nhà trường chủ trì mở hội nghị chuyên đề bàn về công tác đào tạo. Qua Hội nghị này Trường CSND đã hoàn thiện thêm một bước về nội dung, chương trình đào tạo các hệ C và K của trường. Trường đã chủ trương bổ sung một số môn học mới vào chương trình đào tạo là các môn: Tâm lý học, Luật quốc tế, Quy chế ngoại giao, Luật dân sự.

Tháng 6/1970, thực hiện Quyết định số 514/CA-QĐ của Bộ Công an, Trường CSND đã thành lập Khoa Giáo dục chính trị trên cơ sở Tổ Giáo dục chính trị. Theo quyết định 574/CA-QĐ trường thành lập thêm Khoa Nghiệp vụ cơ bản.

Tháng 4/1971, Bộ Công an đã mở Hội nghị Xây dựng lực lượng của ngành đề ra kế hoạch 5 năm xây dựng lực lượng Công an nhân dân (1971 - 1975). Hội nghị đã chủ trương tăng cường công tác đào tạo cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân để chi viện cho chiến trường miền Nam và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ an ninh trật tự ở miền Bắc.

Ngày 20/7/1971, thực hiện Quyết định số 1099/QĐ-CA, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tách Khoa Phòng cháy, chữa cháy (Khoa 56) thành lập Phân hiệu phòng cháy, chữa cháy trực thuộc Trường CSND, cơ sở đào tạo đặt ở xã Nhân Chính, Từ Liêm, Hà Nội làm nhiệm vụ đào tạo cán bộ chiến sĩ Cảnh sát nhân dân chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy, đồng thời sẵn sàng nhận nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy khi cần thiết.

Tháng 8/1971, Bộ đã điều động và tăng cường bổ sung cho Trường CSND thêm 34 giáo viên. Trong đó có nhiều giáo viên đã tốt nghiệp đại học trong nước và nước ngoài. Đưa tổng số đội ngũ giáo viên của nhà trường lên 109 người. Nhờ sự quan tâm lãnh đạo của lãnh đạo Bộ đã giúp cho nhà trường có được một đội ngũ giáo viên được phát triển thêm một bước cả về chất lượng và số lượng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đào tạo Bộ giao.

Tháng 11/1971, Đảng bộ nhà trường triệu tập Đại hội Đại biểu lần thứ II. Đại hội Đảng bộ nhà trường thông qua Nghị quyết chỉ rõ: “Nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của trường là dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, sẵn sàng chiến đấu và chi viện cho chiến trường miền Nam trong bất kỳ tình huống nào”

Tháng 3/1972, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Xây dựng lực lượng của Bộ Công an, trường đã tăng cường chiêu sinh mở lớp đưa số lượng lớp học lên tới 30 lớp với số lượng là 3.642 học viên đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam.

Hợp tác quốc tế trong đào tạo

Tháng 10/1968, trường nhận nhiệm vụ lớp đào tạo lái xe cho Cục Cảnh vệ Bộ Nội vụ của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với 16 học viên. Đây là lớp đào tạo đột xuất ngoài kế hoạch được Bộ Công an giao cho trường. Hoàn thành nhiệm vụ này, trường Cảnh sát nhân dân góp phần thực hiện nghĩa vụ quốc tế của Đảng và cũng là điểm khởi đầu cho quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.

Tháng 7/1970, tại Tri Phú, Ba Vì, Hà Tây trường làm lễ khai giảng lớp Cảnh sát Cămpuchia với 22 học viên. Đồng chí Sơn Ngọc Minh - Tổng Bí thư Đảng cộng sản Cămpuchia đến thăm lớp học và nhà trường. Đào tạo lớp học này, Trường Cảnh sát nhân dân góp phần thực hiện nghĩa vụ quốc tế mà Đảng và ngành giao cho. Đây cũng là lớp học đầu tiên mở đầu cho sự nghiệp hợp tác đào tạo quốc tế của nhà trường với nước bạn Cămpuchia.

Tháng 6/1972, Đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại lần II ở miền Bắc. Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo trong tình hình chiến tranh ác liệt, Đảng ủy, Ban Giám hiệu quyết định chuyển trường về các địa điểm sơ tán cũ ở Ba Trại, Bất Bạt, Tòng Bạt, Tri Phú, Cẩm Đái, Đông Quang (Ba Vì, Hà Tây) tiếp tục dạy và học cho phù hợp tình hình mới. Tại đây, nhà trường vừa thực hiện nhiệm vụ đào tạo vừa xây dựng trường lớp học, tranh, tre nứa lá, đắp hầm, đào hào. Trường đã động viên sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, giáo viên và học viên khắc phục mọi khó khăn thiếu thốn để hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ đào tạo được Bộ giao cho.

Tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Tháng 8/1972, trong điều kiện chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc nước ta ngày càng ác liệt, thực hiện phương châm đào tạo lý luận gắn liền với thực tiễn chiến đấu, nhà trường đưa học viên các lớp khóa K10 đi thực tập ở khu 4 cũ (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) khóa các lớp K12 cũng được đưa đi tăng cường cho một số địa bàn ác liệt ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Hà, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Tháng 12/1972, Đế quốc Mỹ ném bom B52 vào Hà Nội, học viên phân hiệu Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tham gia chiến đấu cùng với nhân dân địa phương, cứu được nhiều người và tài sản của nhân dân, 3 học viên của trường đã anh dũng hy sinh. Lớp bổ túc khoá 3 tốt nghiệp, theo yêu cầu của chiến trường miền Nam, đại bộ phận học viên đã tình nguyện đi Nam chiến đấu trên mặt trận an ninh, trật tự. Nhiều học viên của trường đã trở thành những cán bộ ưu tú của lực lượng an ninh miền Nam, lập được nhiều chiến công xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đầu năm 1973, sau khi,đế quốc Mỹ buộc phải ký kết hiệp định Pa ri, chấm dứt chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. Miền Bắc chuyển sang thời bình, theo chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an, trường Cảnh sát nhân dân từ các địa điểm sơ tán, phân tán trở lại tập trung về địa điểm chính là Suối Hai để thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 27, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cảnh sát nhân dân có Nghị quyết đề ra nhiệm vụ cho năm học mới trọng tâm là: “Xây dựng cơ sở vật chất, chuẩn bị điều kiện để tiến tới nhận nhiệm vụ đào tạo sĩ quan Cảnh sát nhân dân ở bậc Đại học”.Tháng 3/1973, Trường tiếp tục chiêu sinh đưa số lớp lên tới 31 lớp với 1.600 học sinh. Đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế được Bộ giao cho, Trường nhận nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ cho Lào và Campuchia. Tham gia giảng dạy phần chuyên khoa CSND cho học viên đào tạo đại học khóa D1 - Đại học An Ninh.

Trong những tháng năm này, Trường CSND tích cực xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường đội ngũ cán bộ, giáo viên; thành lập thêm một số phòng chức năng và khoa nghiệp vụ chuyên ngành; nâng cao chất lượng hệ thống giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập theo nội dung chương trình mới; cải tiến phương pháp giảng dạy, dạy học lý luận gắn liền với thực tiễn trong đào tạo Cảnh sát nhân dân, chuẩn bị các điều kiện cơ bản để thực hiện nhiệm vụ đào tạo sỹ quan CSND.

Tháng 10/1975, Trường CSND chiêu sinh 296 học viên khóa D1 hệ đào tạo sĩ quan CSND theo quy chế tuyển sinh đại học của Nhà nước. Với việc chiêu sinh và đào tạo sĩ quan CSND khóa D1 đã đưa trường CSND phát triển sang một giai đoạn đào tạo mới, vừa thực hiện đào tạo bậc trung học, vừa đào tạo bậc đại học. Đây là giai đoạn có tính chất bản lề, chuyển nối để trường CSND phát triển thành trường sĩ quan CSND thuộc hệ thống đào tạo Đại học quốc gia.

Trải qua 8 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo hạ sỹ quan CSND bậc trung học, Trường CSND đã đào tạo được hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ CSND có trình độ sơ học, trung học, bổ túc sỹ quan, phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở miền Bắc và chi viện chư chiến trường miền nam 4.620 cán bộ Công an nhân dân.. Trường CSND đã từng bước khẳng định vị thế là một cơ sở đào tạo lý luận nghiệp vụ chuyên ngành CSND cho lực lượng Công an nhân dân, có đủ những điều kiện cần thiết để vươn lên nhận nhiệm vụ cao hơn: đào tạo Đại học CSND.

Tài liệu tham khảo:

Học viện Cảnh sát nhân dân – Lịch sử biên niên (1968-2008), NXB Công an nhân dân, HN.2008

Hà Chi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi