Thứ Ba, 19/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Từ trường sĩ quan Cảnh sát nhân dân đến Đại học Cảnh sát nhân dân - nơi đào tạo sĩ quan Cảnh sát nhân dân bậc đại học (1976 - 1985)

Ngày 2/4/1976, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 1114/NV-QĐ “Chia trường CSND thành 2 trường: Trường Sĩ quan CSND và trường Hạ sĩ quan Cảnh sát”. Quyết định số 1114/NV-QĐ đã xác định nhiệm vụ quyền hạn và hệ thống bộ máy của Trường sĩ quan CSND là: “Trường Sĩ quan CSND là trường đại học chuyên nghiệp về CSND của Bộ Nội vụ có nhiệm vụ căn cứ vào đường lối, phương châm giáo dục của Đảng, mục tiêu đào tạo của ngành, nghiên cứu tổ chức thực hiện đào tạo sĩ quan và chuyên tu sĩ quan CSND, tổ chức việc nghiên cứu khoa học CSND trong nhà trường nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, học tập và góp phần tích cực vào việc phát triển lý luận của ngành, đáp ứng yêu cầu đào tạo sĩ quan CSND, bổ túc sĩ quan CSND và chuyên tu sĩ quan CSND, từng bước đưa trường lên chính quy, hiện đại”.

 

Ngày 27/11/1976, Thủ tướng Chính phủ nguyễn Duy Trinh thay mặt Hội đồng Chính phủ ký Quyết định số 231/CP xác nhận Trường Sĩ quan CSND của Bộ Nội vụ là trường thuộc hệ đại học. Theo Quyết định này “Học sinh sau khi tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp đại học theo quy định của Nhà nước”. Từ đây, Trường Sĩ quan CSND vừa là trường thuộc quản lý của Bộ Nội vụ, vừa chịu trách nhiệm quản lý của Nhà nước (Bộ Giáo dục - Đào tạo)

XÂY DỰNG BỘ MÁY TỔ CHỨC BẢO ĐẢM MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Trường Sĩ quan CSND địa điểm tại Khu A (Suối Hai) với 216 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, trong đó có 53 giáo viên. Hệ thống bộ máy của trường, ban đầu có 8 khoa (Khoa Nghiệp vụ I: đào tạo và nghiên cứu lý luận nghiệp vụ Cảnh sát khu vực; Khoa Nghiệp vụ II: đào tạo và nghiên cứu lý luận nghiệp vụ Cảnh sát hình sự; Khoa Nghiệp vụ III: đào tạo và nghiên cứu lý luận nghiệp vụ Cảnh sát giao thông; Khoa Nghiệp vụ cơ bản: đào tạo và nghiên cứu lý luận nghiệp vụ chung của ngành; Khoa Chấp pháp - pháp luật: đào tạo nghiên cứu về pháp luật và Cảnh sát điều tra xét hỏi; Khoa Giáo dục chính trị: đào tạo và nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin triết học kinh tế, chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng, đường lối chính trị; Khoa Văn hóa ngoại ngữ: đào tạo ngoại ngữ Nga, Anh, Trung, Pháp và toán cao cấp; Khoa Quân sự vũ thuật: đào tạo, huấn luyện quân sự vũ thuật thể dục thể thao) và 5 phòng (Phòng Chính trị; Phòng Giáo vụ Nghiên cứu khoa học; Phòng Quản lý học sinh; Phòng Tư liệu giáo khoa; Phòng Hậu cần, quản trị hành chính). Đồng chí Trung tá Trần Đức Trường - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường; đồng chí Trung tá Nguyễn Đức Năng - Phó Hiệu trưởng.

 Nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ, giáo viên cho nhà trường, Bộ điều động bổ sung cho nhà trường thêm 12 giáo viên đã tốt nghiệp khóa D2 Đại học An ninh, Đại học tổng hợp, Đại học Sư phạm, Đại học ngoại ngữ và 16 cán bộ từ quân đội chuyển ngành sang. Sự quan tâm đó của lãnh đạo Bộ đã giúp cho nhà trường khắc phục được một phần tình trạng thiếu và yếu của đội ngũ giáo viên nhà trường.

Tháng 10/1976, Đảng bộ Công an Trung ương cũng đã quyết định thành lập Đảng bộ Trường Sĩ quan CSND gồm 13 chi bộ thuộc khối cán bộ và chi bộ của học viên. Ngày 29/11 Đảng bộ đã triệu tập Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của nhà trường, Đảng ủy đã ra Nghị quyết năm học: “Dù bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, nhà trường cũng phải nỗ lực phấn đấu dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đào tạo Bộ Nội vụ giao cho”. Nghị quyết còn đề ra những nhiệm vụ cấp bách của nhà trường là:

- Nhà trường phải nhanh chóng xác định rõ và triển khai xây dựng mục tiêu đào tạo chương trình đào tạo Sĩ quan CSND bậc đại học theo phương châm tinh giảm, thiết thực, tiên tiến.

- Vấn đề biên soạn giáo trình được đặt lên hàng đầu, nhà trường đề ra kế hoạch hai năm xây dựng giáo trình, giáo khoa và đồ dùng dạy học.

- Vấn đề xây dựng đội ngũ giáo viên vừa là vấn đề có tính chiến lược vừa là cấp bách. Vì vậy phải tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong các năm tiếp theo, cơ cấu tổ chức của nhà trường dần ổn định, nhiều đơn vị mới được thành lập, nâng cấp để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đào tạo của nhà trường.

Tháng 12/1976, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của nhà trường được thành lập. Tổ chức Đoàn trong nhà trường có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên hướng vào mục tiêu giảng tốt, học tốt và phục vụ tốt. Hội nữ công của nhà trường cũng được thành lập. Tháng 5/1977, để tăng cường cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đã tuyển dụng thêm 24 cán bộ, giáo viên gồm những cán bộ quân đội chuyển ngành, và học viên D4 Đại học An ninh đã tốt nghiệp, sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Tổng hợp, Đại học kinh tế quốc dân, Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhờ đó đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường được phát triển thêm một bước cả về số lượng và chất lượng đủ điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo Bộ giao.

Tháng 6/1977, Ban Giám hiệu ra Quyết định tách Khoa Giáo dục chính trị thành hai khoa. Khoa Chính trị I: Giảng dạy các môn triết học Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học và tâm lý học. Khoa Chính trị II: giảng dạy các môn Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng, đường lối chính sách, tu dưỡng đạo đức cách mạng. Ban Giám hiệu quyết định tách Tổ Nghiên cứu khoa học ra khỏi Phòng Giáo vụ thành lập Phòng Nghiên cứu khoa học; tách Tổ Nhà ăn ra khỏi Phòng Hậu cần thành lập Phòng Nhà ăn.

Tháng 11/1979, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Ban Giám hiệu quyết định mở rộng khối các khoa giáo dục chính trị thành: Khoa Chính trị I (khoa triết học Mác - Lênin - chủ nghĩa xã hội khoa học); Khoa Chính trị II (khoa kinh tế chính trị Mác - Lênin); Khoa Chính trị III (khoa lịch sử Đảng - xây dựng Đảng đường lối chính sách); Khoa chính trị IV (Tâm lý học).

Ngày 18/6/1980, theo Quyết định số 14QĐ/BNV của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Hùng ký: Trường Sĩ quan CSND được đổi tên thành Trường Đại học CSND, từ đây nhà trường mang tên và sử dụng con dấu Đại học CSND.

Tháng 9/1980, theo chủ trương của lãnh đạo Bộ bắt đầu từ khóa D3 trường Sĩ quan CSND không đào tạo chuyên ngành Cảnh sát PCCC. Thay vào đó mở thêm đào tạo chuyên ngành điều tra xét hỏi. Thành lập phòng Hành chính bảo vệ; thành lập Khoa Kỹ thuật hình sự.

Từ khoá D1 đến khoá D5, Trường Đại học CSND và Trường Đại học ANND làm công tác tuyển sinh chung, nhưng bắt đầu từ khoá D6 trường Đại học CSND độc lập làm công tác tuyển sinh Hệ đại học chính quy.

Tháng 3/1981, Ban Giám hiệu quyết định đưa thêm 2 chuyên ngành mới vào nội dung chương trình đào tạo của nhà trường là: chuyên ngành Cảnh sát Điều tra bắt đầu thực hiện từ khóa D3 và chuyên ngành Cảnh sát kinh tế bắt đầu đào tạo từ khóa D4. Từ các khóa D4, nhà trường đào tạo 6 chuyên ngành chính (Cảnh sát khu vực, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát kỹ thuật hình sự). Với việc đưa thêm hai chuyên ngành mới vào nội dung chương trình đào tạo Đại học CSND, đã đánh dấu một bước phát triển mới theo hướng đào tạo chiều sâu của nhà trường.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu hệ thống tổ chức bộ máy giáo dục của nhà trường, ngày 11/11/1983, Hiệu trưởng ra Quyết định số 710/QĐ. Theo Quyết định đó: Tổ Cảnh sát kinh tế trực thuộc Ban Giám hiệu được nâng lên thành lập khoa Cảnh sát kinh tế. Khoa chấp pháp pháp luật tách ra thành hai khoa: Khoa pháp luật và Khoa điều tra xét hỏi. Khoa văn hóa ngoại ngữ tách thành hai khoa: Khoa văn hóa  và Khoa ngoại ngữ. Tách tổ y tế thuộc phòng Hậu cần thành lập phòng y tế. Ngày 8-3/1985, Hiệu trưởng ra Quyết định số 495/QĐ tách bộ phận nhà ăn trực thuộc Phòng Hậu cần, thành lập Phòng Nhà ăn.

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Tháng 3/1977, trường hoàn thành việc xây dựng 4 chương trình đào tạo cho hệ đào tạo chính quy 5 năm và đã được Bộ trưởng phê duyệt để đưa vào thực hiện. Đó là:

1. Chương trình đào tạo chuyên ngành Cảnh sát khu vực.

2. Chương trình đào tại chuyên ngành trinh sát hình sự, kỹ thuật hình sự.

3. Chương trình đào tạo chuyên ngành Cảnh sát giao thông.

4. Chương trình đào tạo chuyên ngành Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

          Các chương trình đào tạo nhằm đạt được những yêu cầu cơ bản là:

Về Chính trị, đào tạo những sĩ quan CSND có trình độ chính trị tương đương chương trình lý luận chính trị trung cấp  bao gồm các môn học triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng, đường lối chính sách, tu dưỡng đạo đức cách mạng và một số môn khoa học xã hội nhân văn.

Về pháp luật, nhà trường đào tạo sinh viên nắm vững pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Hiến pháp, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Dân sự, Luật Quốc tế và các ngành luật có liên quan nhằm giúp cho sinh viên không chỉ thực hiện đúng pháp luật mà còn biết sử dụng pháp luật để đấu tranh có hiệu quả chống bọn phản cách mạng và các bọn phạm tội khác.

Về nghiệp vụ, trang bị cho sinh viên những tri thức cần thiết cơ bản chung nhất về công tác Công an. Đồng thời nhà trường đặc biệt coi trọng trang bị cho sinh viên nắm vững lý luận nghiệp vụ theo từng chuyên ngành có khả năng vận dụng vào thực tiễn chiến đấu của công tác Công an, vừa có năng lực chỉ huy trong tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Về quân sự vũ thuật, thể dục thể thao, nhà trường huấn luyện cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quân sự. Sinh viên được rèn luyện thể lực qua các môn thể dục thể thao, được rèn luyện điều lệnh nội vụ, đội ngũ, tác phong chỉ huy. Được huấn luyện thuần thục các môn vũ thuật mang tính đặc thù của Công an nhân dân.

Ngoài ra trong chương trình đào tạo các chuyên ngành, trường còn trang bị cho sinh viên một số kiến thức khoa học khác như: Tâm lý học, toán cao cấp, ngoại ngữ và một số môn khoa học thuộc khoa học xã hội nhân văn.

Các chương trình môn học được xây dựng đều bám sát phương châm đào tạo là: học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Vì vậy trường dành quỹ thời gian 36 tuần để cho sinh viên đi tham quan thực tế, thực hành chính trị xã hội và thực tập tốt nghiệp.

Tháng 8/1977, Nhà trường đã xây dựng xong chương trình đào tạo hệ đào tạo chuyên tu được Bộ Công an phê duyệt. Đây là hệ đào tạo sĩ quan CSND có trình độ tương đương đại học với thời gian đào tạo 3 năm. Đối tượng đào tạo là những đảng viên Công an nhân dân có cấp hàm chuẩn úy trở lên hoặc là cán bộ đang giữ chức vụ chỉ huy các cấp hoặc là cán bộ trong quy hoạch kế cận của ngành, đã tốt nghiệp trung học, có 3 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân trở lên. Do đối tượng đào tạo như vậy nên chương trình đào tạo với hệ học này là 3 năm.

Tháng 9/1981, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Nội vụ về việc mở rộng loại hình đào tạo, nhà trường xây dựng chương trình đào tạo Đại học CSND hệ tại chức, thời gian 5 năm, được Bộ trưởng phê duyệt. Nhà trường đã chiêu sinh mở hệ Đại học CSND tại chức khóa I với 91 sinh viên. Đối tượng đào tạo hệ học này là những cán bộ, chiến sĩ CSND đã trải qua thực tiễn công tác chiến đấu trong lực lượng Công an nhân dân từ 5 năm trở lên. Được tuyển chọn theo đúng quy chế tuyển sinh hệ đại học quốc gia. Việc mở hệ đào tạo đại học CSND hệ tại chức là phù hợp với thực tiễn của ngành, giúp cho cán bộ vừa học tập vừa công tác, chiến đấu. Từ thực tiễn công tác chiến đấu được trang bị trình độ lý luận nghiệp vụ để trở lại vị trí chiến đấu công tác tốt hơn.

 XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG TÁC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Tháng 4/1977, Trường xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới điện cao thế đưa vào sử dụng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của nhà trường. Sử dụng điện lưới quốc gia đã làm thay đổi bộ mặt nhà trường. Hoạt động văn hóa văn nghệ được đẩy mạnh, công tác truyền thanh trong nhà trường được tăng cường, việc dạy và học của cán bộ, giáo viên có điều kiện tốt hơn. Sinh hoạt của cán bộ, giáo viên và sinh viên được cải thiện thêm một bước.

Tháng 4/1978, Khu tượng đài Bác Hồ được khánh thành. Đây là một công trình văn hóa lớn đầu tiên của nhà trường. Khu tượng đài Bác Hồ trở thành nơi sinh hoạt chính trị của đoàn, thành địa điểm chính của mọi hoạt động văn hóa văn nghệ của cán bộ và sinh viên. Đây cũng là nơi hàng tuần, toàn thể cán bộ học sinh tập trung làm lễ chào cờ theo điều lệnh quy định.

Tháng 5/1978, Đảng ủy, Ban Giám hiệu quyết định thành lập một bộ phận chuyên trách về tăng gia sản xuất chăn nuôi. Những nỗ lực của nhà trường trong tăng gia sản xuất đã góp phần quan trọng bảo đảm cuộc sống cho hàng ngàn cán bộ và học viên phục vụ tốt cho công tác dạy và học.

Tháng 6/1978, khu lái xe điện tử do Bộ Nội vụ Tiệp Khắc (cũ) giúp đỡ đã lắp đặt xong được đưa vào sử dụng dạy và học các môn lái xe, trật tự an toàn giao thông. Đây là một phương tiện dạy học cho lực lượng CSND về nghiệp vụ Cảnh sát giao thông tiên tiến hiện đại nhất nước ta lúc bấy giờ. Vừa góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, vừa rút ngắn thời gian đào tạo, vừa tiết kiệm xăng dầu, ô tô cho nhà trường rất lớn. Nhà trường còn nhận nhiệm vụ của Bộ đào tạo giúp đỡ cho một số cơ quan Trung ương.

Đồng thời, Phòng luyện âm dùng cho học ngoại ngữ do Bộ Nội vụ Liên Xô (cũ) giúp đỡ được đưa vào sử dụng dạy và học ngoại ngữ. Đây là một phương tiện dạy học hiện đại tiên tiến phục vụ rất tốt cho việc nâng cao chất lượng dạy và học các môn học ngoại ngữ cho sinh viên.

Tháng 8/1978, Hội trường 300 chỗ ngồi được khởi công xây dựng chủ yếu bằng nguồn vốn tự có của nhà trường cùng với sự hỗ trợ của Bộ Công an.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu còn chủ trương mua thêm trang thiết bị đồ dùng dạy học, trang bị bảng bàn, bục mới cho các lớp học và một số phương tiện sinh hoạt, tạo điều kiện cải thiện thêm một bước nơi ăn, ở và làm việc cho cán bộ, giáo viên. Đặc biệt, sau Hội nghị dạy tốt tháng 5/1981, nhà trường quan tâm mua sắm thêm trang thiết bị đồ dùng dạy học, xây dựng mô hình, phương tiện nghe nhìn để phục vụ cho dạy và học.

Tháng 4/1982, Trường Đại học CSND mở chuyên đề về công tác hậu cần. Hội nghị tổng kết đánh giá công tác xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng dạy và học. Bằng nỗ lực của nhà trường, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường được trang bị mua sắm nhiều hơn, giúp nhà trường hoàn thành tốt các chỉ tiêu đào tạo, Bộ Nội vụ giao cho.

 HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Tháng 3/1979, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ về làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Cămpuchia xây dựng lại đất nước sau khi vừa thoát khỏi nạn diệt chủng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã cử 14 cán bộ giáo viên sang Cămpuchia công tác. Các đồng chí cán bộ giáo viên nhà trường đã làm tốt nhiệm vụ chuyên gia của mình trên lĩnh vực an ninh trật tự. Nhiều cán bộ giáo viên nhà trường đã lập thành tích xuất sắc được nước bạn tặng thưởng Huân, Huy chương Ăng Co.

Tháng 7/1985, Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ nước Cộng hòa UCRAINA do Thứ trưởng Bộ Nội vụ lên thăm và làm việc với Trường Đại học CSND.

 CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III: “Nhiệm vụ chủ yếu trọng tâm của trường Đại học CSND trong thời gian tới là thực hiện xuất sắc các loại hình đào tạo đã được lãnh đạo Bộ giao cho. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường chất lượng dạy và học, xây dựng cơ sở vật chất để từng bước đưa trường lên chính quy hiện đại”. Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW của Bộ Chính trị: “Môi trường đại học phải là một cơ sở dạy học đồng thời là một cơ sở nghiên cứu khoa học”, tháng 2/1981, Trường Đại học CSND mở Hội nghị khoa học lần thứ I. Hội nghị đã chỉ ra phương hướng nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu khoa học của nhà trường. Hội nghị này đã thực sự khởi động cho hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường. Đó cũng là đặt tiền đề, chuẩn bị cho những thành tựu trong công tác nghiên cứu khoa học của Trường Đại học CSND sau này.

Ngày 16/2/1981, Nội san khoa học giáo dục số 1 của Trường Đại học CSND đã được xuất bản. Nội san khoa học giáo dục ra đời đã đẩy mạnh thêm một bước công tác thông tin khoa học, phục vụ thiết thực cho việc dạy và học, công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giáo viên và sinh viên của nhà trường. Đồng thời Nội san khoa học giáo dục của nhà trường cũng bước đầu đóng góp cho công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận nghiệp vụ CSND của lực lượng Công an nhân dân.

Tháng 5/1981, Trường Đại học CSND mở hội nghị dạy tốt lần thứ I. Hội nghị đã tổng kết đánh giá quá trình 5 năm đào tạo đại học của nhà trường. Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề cải tiến nội dung và phương pháp dạy học, coi đó là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, nhằm góp phần thực hiện tốt phương châm “biến quá trình đào tạo của nhà trường thành quá trình tự đào tạo của sinh viên”.

Tháng 6/1981, Hội đồng khoa học nhà trường đã tổ chức nghiệm thu đánh giá chùm đề tài nghiên cứu về: “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Đó là: Tìm hiểu điều Bác Hồ dạy “Đối với Đảng phải tuyệt đối trung thành”; Tìm hiểu điều Bác Hồ dạy “Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép”; Tìm hiểu điều Bác Hồ dạy “Đối với công việc phải tận tụy”; Tìm hiểu điều Bác Hồ dạy “Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ”; Tìm hiểu điều Bác Hồ dạy “Đối với địch phải kiên quyết khôn khéo”. Sáu đề tài khoa học cấp trường (cấp cơ sở) đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc. Các đề tài đã được Bộ Công an sử dụng làm tài liệu học tập cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn ngành về sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Tháng 3/1983, Trường Đại học CSND mở Hội nghị khoa học lần thứ 2. Hội nghị tổng kết đánh giá thành tựu của nhà trường về công tác nghiên cứu khoa học và đề ra phương hướng cho công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường là “cần gắn công tác nghiên cứu khoa học với yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học, cần phát triển công tác nghiên cứu khoa học với các đề tài ở cấp độ cao hơn”. Đặc biệt là các đề tài nghiên cứu khoa học về nghiệp vụ cần hướng vào giải quyết những vấn đề bức xúc trong thực tiễn chiến đấu và công tác của ngành đang đặt ra.

Tháng 3/1985, Trường Đại học CSND mở Hội nghị khoa học lần thứ 3. Hội nghị đã tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường 5 năm (1981-1985). Nhà trường đã có 34 đề tài khoa học, cấp khoa, cấp trường được nghiệm thu. Đã hoàn thiện thêm được 6 chương trình môn học chuyên ngành, biên soạn được 18 giáo trình mới, biên soạn và dịch được nhiều tài liệu tham khảo nước ngoài phục vụ cho dạy và học. Hội nghị đề ra phương hướng cho công tác nghiên cứu khoa học của trường trong giai đoạn mới nhằm đáp ứng cho việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và cũng như thực tiễn chiến đấu cấp bách của ngành.

Thực hiện lời huấn thị của đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng về mục tiêu đào tạo Đại học CSND của nhà trường là: “đào tạo ra những sĩ quan CSND có trình độ đại học, vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ có trình độ khoa học khá, có năng lực thực tiễn tốt”. Qua hơn 10 năm đào tạo đại học, nhà trường đã đào tạo ra trường 52 khóa học, 6 hệ học với 6.833 sinh viên, trong đó hơn 6.200 sinh viên hệ đào tạo đại học, chuyên tu và tại chức, hơn 600 là cán bộ lãnh đạo các cấp và sinh viên Lào. Chặng đường 10 năm (1976-1985) thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học, trường đã tự khẳng định được vị thế là một trong những trường đại học đầu ngành của lực lượng Công an nhân dân, một trung tâm nghiên cứu khoa học của ngành, xứng đáng là trường đại học trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia. Đây là thời kỳ đánh dấu bước nhảy vọt lớn của Học viện CSND từ đào tạo trung học sang đào tạo đại học, đó là tiền đề vững chắc để Học viện Cảnh sát nhân dân bước sang một giai đoạn mới, hòa nhập vào sự đổi mới chung của đất nước.

Tài liệu tham khảo:

Học viện Cảnh sát nhân dân - Lịch sử biên niên (1968-2008), NXB Công an nhân dân, HN.2008

Hà Chi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi