Thứ Tư, 16/1/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước giai đoạn 1986 - 2000

Tháng 4/1986, trong chuyến đến thăm Trường Đại học CSND và dự Lễ Bế giảng khóa I hệ Đại học tại chức, đồng chí Phạm Tâm Long - Thứ  trưởng Bộ Nội vụ đã đánh giá cao sự nỗ lực của nhà trường và ghi nhận những tiến bộ đáng khích lệ của cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Đổi mới nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo

Nhằm đổi mới công tác giáo dục - đào tạo, ngày 10/6/1986, Trường Đại học CSND mở Hội nghị học tốt lần thứ 3. Hội nghị nhấn mạnh học tốt phải gắn với rèn luyện tốt để trở thành người sĩ quan CSND hồng thắm chuyên sâu.

Tháng 8/1986, Trường Đại học CSND mở Hội nghị dạy tốt lần thứ 3 nhằm tổng kết, đánh giá lại 10 năm đào tạo đại học của trường. Trong 10 năm đào tạo đại học, nhà trường đã đào tạo ra trường 52 khóa học gồm 6 hệ học với 6.833 học viên (trong đó có 6.263 học viên đại học và chuyên tu đại học, bồi dưỡng hơn 600 cán bộ lãnh đạo các cấp, đào tạo cho nước bạn Lào 70 học viên. Chất lượng đào tạo cũng như chất lượng của đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao.

Tháng 9/1987, quán triệt Hội nghị về công tác nhà trường do Bộ Đại học và Trung học triệu tập, Ban Giám hiệu ra Nghị quyết về thực hiện 3 chương trình đào tạo của nhà trường cho những năm 1987 - 1990. Đó là: Tập trung vào cải cách cơ cấu hệ thống mục tiêu chương trình và phương pháp đào tạo theo yêu cầu đổi mới; tập trung vào đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, cải thiện điều kiện vật chất kỹ thuật để nâng cao chất lượng đào tạo; tập trung vào việc xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và quản lý sinh viên.

Tháng 5/1987, nhà trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm công tác đào tạo. Hội nghị đã tổng kết đánh giá về công tác đào tạo của nhà trường trong 20 năm qua. Đồng thời, vạch ra phương hướng nội dung và bước đi tiếp tục đổi mới nhà trường trong giai đoạn mới.

Tháng 4/1989, Trường Đại học CSND mở Hội nghị chuyên đề về đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo yêu cầu đổi mới của đất nước. Về cơ cấu nội dung chương trình đào tạo, nhà trường chỉ đạo chủ trương gắn công tác đào tạo của nhà trường với yêu cầu chiến đấu công tác của ngành cao hơn. Theo hướng đó sẽ sắp xếp lại các môn học: Tăng thời gian và nội dung đào tạo các môn nghiệp vụ từ 10% lên 20%; pháp luật tăng từ 13% lên 20%; giảm các môn học lý luận cơ bản từ 17,4% xuống 13,3%. Về phương thức đào tạo: Cũng như các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc gia, Trường Đại học CSND chuẩn bị cho việc thực hiện quy trình đào tạo hai giai đoạn. Giai đoạn I đào tạo cơ bản, chương trình đào tạo theo nhóm ngành. Người học được cấp chứng chỉ Đại học đại cương. Giai đoạn II đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, chương trình đào tạo theo liên ngành và chuyên ngành, cuối khóa học học viên sẽ thi hoặc làm luận văn để được công nhận tốt nghiệp.

Ngày 17/7/1989, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra Quyết định số 13/QĐ-BNV sát nhập trường Cao đẳng CSND II vào Trường Đại học CSND thành cơ sở phía Nam. Để giúp đỡ cơ sở phía Nam thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo sĩ quan CSND bậc đại học, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học CSND đã cử nhiều cán bộ, giáo viên bổ sung tăng cường cho cơ sở phía Nam. Từ đây, Trường Đại học CSND có cơ sở phía Nam đào tạo học viên Đại học CSND cho các tỉnh phía Nam.

Ngày 28/12/1990, Trường Đại học CSND mở Hội nghị khoa học bàn về “Mục tiêu chương trình đào tạo hệ chuẩn” của Trường Đại học CSND theo hai giai đoạn Hội nghị đã đi đến thống nhất cấu trúc chương trình đào tạo hai giai đoạn: Giai đoạn I, đào tạo đại cương với 4 học kỳ gồm 26 học phần với 40 học trình. Giai đoạn II, gồm sáu học kỳ có 24 học phần với 180 đơn vị học trình. Từ đó, làm căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo cho các chuyên ngành để đưa vào thực hiện dạy và học

Tháng 10/1993, Hội nghị về phương pháp dạy học của Bộ môn Mác-Lênin được tổ chức, mở đầu cho thời kỳ đổi mới mạnh mẽ về phương pháp dạy học của các Bộ môn.

Ngày 6/4/1994, Bộ GD&ĐT chính thức công nhận văn bằng “Cử nhân Luật” của bậc đào tạo Đại học Cảnh sát nhân dân. Từ đây, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng “Cử nhân Luật” đảm bảo cho việc liên thông ngành nghề trong xã hội và đáp ứng trình độ nghiệp vụ chuyên môn Công an nhân dân.

Ngày 16/11/1994 Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1176/QĐ-BNV về chức năng nhiệm vụ của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, cho phép trường được thành lập 3 chuyên ngành: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trại giam. Từ đây hệ đào tạo của trường đào tạo theo 3 chuyên ngành rộng gồm: Điều tra tội phạm (Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát điều tra, Kỹ thuật hình sự, Phòng chống ma tuý); Quản lý trật tự xã hội (Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát giao thông) và Cảnh sát giáo dục cải tạo phạm nhân. Ngày 17/11/1994 nhà nước công nhận ngành đào tạo của trường thuộc ngành luật. Sự xác định đó có ý nghĩa to lớn đối với xã hội và quá trình đào tạo tại trường.

Ngày 14/2/1996, Bộ GD&ĐT phê duyệt cho phép trường tổ chức đào tạo Đại học Cảnh sát nhân dân cho cán bộ CSND đã tốt nghiệp đại học ngành ngoài (cấp bằng thứ 2), hoặc đã tốt nghiệp cao đẳng CSND. Chủ trương này khẳng định việc mở rộng đa dạng hóa các loại hình đào tạo trong nhà trường.

Tháng 5/1997, Hội nghị về “Phương pháp dạy học” của trường từ năm 1992-1997. Hội nghị đã tổng kết 5 năm thực hiện đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học.

Ngày 7/5/1998, Hội thảo 30 năm xây dựng và phát triển của trường Đại học CSND được tổ chức đã đánh giá quá trình xây dựng và phát triển của trường trong 30 năm qua (1968-1998), mô hình trường và xu hướng phát triển trong giai đoạn tới, những yêu cầu đòi hỏi về đào tạo người cán bộ Cảnh sát nhân dân trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước, những yêu cầu cụ thể đối với công tác đào tạo của từng chuyên ngành như: Cảnh sát hình sự, Quản lý hành chính về TTXH, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát điều tra, Cảnh sát giao thông, kỹ thuật hình sự, Cảnh sát trại giam.

Ngày 14/5/1998, thực hiện đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc đào tạo hoàn chỉnh kiến thức Cử nhân Luật cho cán bộ ngành kiểm sát. Bộ GD&ĐT đã phê duyệt cho phép trường đào tạo hệ hoàn chỉnh kiến thức đại học cho cán bộ Ngành Kiểm sát đã tốt nghiệp Cao đẳng Kiểm sát. Ngay sau đó, 4 lớp với 439 học viên đã được chiêu sinh, đào tạo. Kết quả đó đã khẳng định việc mở rộng quan hệ liên kết đào tạo với các trường, các ngành ngoài, nâng cao vị thế của trường trước yêu cầu đổi mới hoạt động tư pháp.

Triển khai nhiệm vụ đào tạo sau đại học

Ngày 31/5/1989, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 57/HĐBT xác định lại hệ thống các trường trong lực lượng CAND. Theo tinh thần đó trường Đại học CSND là một trong hai trường Đại học của ngành, có nhiệm vụ đào tạo bậc đại học, và sau đại học về nghiệp vụ CSND cho cả nước.

Năm 1993, Trường Đại học CSND bắt đầu biên soạn giáo trình cho hệ sau đại học (tâm lý pháp lý, lý luận và phương pháp luận khoa học điều tra hình sự).

Ngày 24/5/1995, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 315/TTG giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại CSND. Ngày 5/8/1995, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có Quyết định số 1973/GD-ĐT quy định 2 chuyên ngành: Hình pháp học - mã số 50517; Tội phạm học - mã số 50518 cho đào tạo nghiên cứu sinh. Tháng 6/1996, Nhà trường tổ chức chiêu sinh và khai giảng nghiên cứu sinh khóa 1 gồm 7 nghiên cứu sinh.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu

Ngày 18/5/1990, Trường mở Hội nghị khoa học: Bác Hồ với CAND, CAND với Bác Hồ. Đây là Hội nghị khoa học thực tiễn được nhà trường tổ chức để nhận thức sâu sắc hơn về lời Bác Hồ dạy, vận dụng quán triệt vào thực tiễn công tác và chiến đấu của lực lượng CAND.

Tháng 10/1990, Trường Đại học CSND mở Hội nghị khoa học thực tiễn về “Đấu tranh chống buôn lậu”. Đây là một Hội nghị khoa học thực hiện chủ trương của Đảng ủy Ban Giám hiệu về việc kết hợp giữa nhà trường với Vụ, Cục, Viện và địa phương để cùng nghiên cứu khoa học, dùng lý luận để giải quyết những vấn đề cấp bách trong thực tiễn công tác và chiến đấu của ngành đặt ra.

Tháng 12/1990, Trường Đại học CSND nhận triển khai hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ là: “Cuộc đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình hiện nay”; “Sử dụng súng trong trường hợp phòng vệ chính đáng theo quy định của Bộ luật hình sự”. Hai đề tài được nghiệm thu và được lãnh đạo Bộ đánh giá cao là đã đáp ứng cho thực tiễn công tác chiến đấu của ngành đang đặt ra. Đề tài cũng là tài liệu tốt để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của Trường Đại học CSND.

Ngày 23/10/1995, Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin cấp giấy phép số 2341/GPXB cho phép xuất bản Tạp chí Trật tự, an toàn xã hội. Sự ra đời của Tạp chí đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường. Ngày 10/3/1997, Hội thảo khoa học “Đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức” do Tạp chí là đơn vị thường trực được tổ chức tại Trường Đại học CSND. Đồng chí Thiếu tướng Lê Thế Tiệm - Ủy viên BCHTW Đảng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo. Hội thảo đã thu hút được nhiều nhà khoa học trong và ngoài ngành đã tới dự.

Ngày 25/5/1998, Hội nghị NCKH trong sinh viên lần đầu tiên được tổ chức, mở ra một giai đoạn mới về công tác NCKH, đặc biệt là thúc đẩy mạnh mẽ phong trào NCKH trong sinh viên. Trong năm 1998, toàn trường cũng đã triển khai 10 đề tài khoa học cấp Bộ.

Năm 2000 Học viện CSND đã cơ bản hoàn thành việc biên soạn giáo trình hệ chính quy và bước sang biên soạn giáo trình liên ngành và các hệ học khác. Đây cũng là năm Học viện được giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài cấp nhà nước “Tội phạm môi trường - giải pháp phòng chống”.

Tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ Công an cho nước bạn Lào và Campuchia

Tháng 11/1994, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Nội vụ đoàn đại biểu của trường do đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại CHDCND Lào (trường Đôn Tựu). Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác đào tạo giữa trường Đại học CSND và Học viện An ninh quốc gia Lào. Theo đó, Trường Đại học CSND có kế hoạch giúp đỡ toàn diện về đào tạo cho Học viện An ninh quốc gia Lào.

Tháng 11/1995, đoàn cán bộ quản lý giáo dục của trường sang giúp Học viện An ninh quốc gia Lào xây dựng hệ thống chương trình và văn bản quản lý giáo dục chuẩn bị cho việc mở khóa đại học đầu tiên của nước bạn

Ngày 30/5/1996, Đón đoàn Bộ nội vụ Lào do đồng chí A Sang Lao Ly - Uỷ viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào thăm và làm việc với nhà trường về vấn đề hợp tác trong lĩnh vực công tác đào tạo CSND cho Lào.

Tháng 2/1997, các đoàn giáo viên các khoa nghiệp vụ lần lượt sang giảng dạy khóa đầu tiên tại Học viện An ninh quốc gia Lào, giúp nước bạn Lào xây dựng bậc đại học của ngành CSND.

Ngày 18/9/1999, khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp cao của Công an Cămpuchia gồm có 30 học viên. Đây là lớp đầu tiên trường thực hiện đào tạo cho cán bộ cấp cao của Công an Cămpuchia theo chỉ tiêu của Bộ giao.

Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo

Từ khi thành lập, Trường đóng quân tại Suối Hai, Ba Vì, Hà Tây (nay là Hà Nội). Ngày 14/7/1988, một sự kiện trọng đại trong việc xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường là chính thức làm Lễ Khởi công xây dựng Công trình 75815 (Trường Đại học CSND do Liên xô giúp đỡ ) tại xã Cổ Nhuế, Huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Năm 1990, Công trình nhà B2 được khánh thành (khởi công năm 1989), nhà 5 tầng với tổng diện tích sàn 3711m2 được đưa vào sử dụng.

Năm 1991, Trường chuyển toàn bộ về địa điểm mới: Xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đây là một chủ trương đúng đắn, là sự cố gắng và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên nhà trường.

Từ ngày 24-25/10/1991, Đảng bộ Trường Đại học CSND đã tổ chức Đại hội Đảng bộ vòng II nhiệm kỳ VIII. Đây là Đại hội đầu tiên ở cơ sở mới. Đại hội của “Trí tuệ - đổi mới - dân chủ - kỷ cương và đoàn kết”. Đại hội đánh giá cao Đảng ủy có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn đã cùng Ban Giám hiệu nhà trường lãnh đạo xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc chỉ đạo di chuyển trường từ cơ sở Suối Hai về Cổ Nhuế, làm tốt công tác tư tưởng, nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, làm việc, học tập, giảng dạy của cán bộ và học viên. Đây là một chủ trương và quyết định đúng đắn, với quyết tâm cao của Đảng bộ đã thực hiện thắng lợi các yêu cầu đặt ra.

Năm 1994, khánh thành nhà Liên hợp A-B (Công trình được khởi công xây dựng năm 1990 với tổng diện tích sử dụng 11.072,7 m2 sàn; công trình được đưa vào sử dụng góp phần cải thiện một bước đáng kể điều kiện làm việc, học tập sinh hoạt của cán bộ, giáo viên và học viên.

Ngày 25/5/1995, Bộ ra Chỉ thị số 08/CT - BNV về việc chấn chỉnh trật tự kỷ cương trong các nhà trường CAND. Quán triệt và thực hiện Chỉ thị của Bộ; đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên có nơi ở để yên tâm công tác, ngoài số cán bộ, giáo viên đã được phân đất và nhà, trường hỗ trợ làm nhà tại 2 khu tập thể Quan Hoa (quận Cầu Giấy), Cao Tốc (huyện Từ Liêm), Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học CSND đã quyết định giành một phần đất của trường cho cán bộ, giáo viên mượn để làm nhà ở (hai khu tập thể Bốt điện và A13). Đây là một chủ trương đúng, tạo điều kiện ăn ở, giảm bớt khó khăn cho cán bộ, giáo viên để họ yên tâm công tác, đồng thời đảm bảo tốt giữ gìn trật tự kỷ cương của trường theo tinh thần của Chỉ thị số 08 của Bộ.

Các năm tiếp theo, năm 1997, khánh thành nhà B3; năm 1998 là năm hoàn thiện trang bị hệ thống máy vi tính cho các đơn vị; khánh thành Hội trường 500 với diện tích sử dụng 1847 m2  và nhà ăn cho học viên với diện tích 1834 m 2; năm 2000, khánh thành nhà B4 với diện tích sử dụng 3635 m2, phục vụ cho nơi ở cho học viên.

Đồng hành cùng đất nước trong công cuộc đổi mới, trường CSND luôn chú trọng nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác, tích cực đổi mới công tác giáo dục và đào tạo theo hướng vừa phát triển quy mô, loại hình đào tạo vừa phải nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; đẩy mạnh công tác NCKH; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống giáo trình tài liệu học tập đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, giáo viên, học viên trong nhà trường đóng góp vào sự nghiệp đổi mới giáo dục - đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, với những thành tích đã đạt được, Trường Đại học CSND đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì năm 1988; Huân chương Quân công hạng Nhì lần thứ 2 năm 1996; Huân chương Độc lập hạng Nhất về thành tích trong công tác đào tạo và NCKH năm 1998.

                                                                                       

Tài liệu tham khảo:

Học viện Cảnh sát nhân dân - Lịch sử biên niên (1968-2008), NXB Công an nhân dân, HN.2008

Thu Thủy - Tạp chí CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi