Thứ Năm, 18/1/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ, GÓP PHẦN BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI (ĐẾN HẾT 22/12/2017) 

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu

Tổng sổ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN: 2.385.171 người, đạt 101,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng 6,83%) so với cùng kỳ năm 2016.

Số thu: toàn Ngành đạt 15.706,6 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Ước thu năm 2017 đạt 16.700 tỷ đồng (101% kế hoạch BHXH giao). Số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 247 tỷ đồng, chiếm 1,5% tổng số phải thu BHXH.

Kết quả đồng bộ dữ liệu là 2.317.745, đạt tỷ lệ trên 99,9%.  Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: Cấp sổ BHXH cho 328.527 người; Cấp mới và gia hạn thẻ BHYT là 3.098.582 thẻ.

Công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT: tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành giải quyết và chi trả lương hưu, các chế độ BHXH, BHTN đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an toàn với số tiền chi trong năm ước là: 8.272,2 tỷ đồng.

Giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT ước là: 2.115 tỷ đồng, cho khoảng 6,8 triệu lượt người.Công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các sờ ngành, địa phươngTham mưu với UBND tỉnh góp ý dự thảo Đe án giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho địa phương (Công văn số 1332/BHXH- QLT ngày 29/11/2017)Tiếp tục phổi hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện hoàn thành công tác BHYT học sinh năm học 2017-2018 đạt 100% tỷ lệ học sinh tham gia BHYT.

Tiếp tục phối họp với Sở Y tế tăng cường công tác quản lý chi phí KCB BHYT, phối họp với các đơn vị có liên quan thực hiện thông tin tuyên truyền; kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ thu, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giải quyết đúng các chế độ BHXH theo những quy định mới cho người lao động. Công tác thông tin, tuyên truyền

BHXH tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại cơ sở trong đó tập trung vào những điểm mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 của Luật BHXH năm 2014, tổ chức thành công Hội thi “Tuyên truyền viên về bảo hiếm xã hội, bảo hiếm y tế” năm 2017, phối hợp cùng Sờ Tư pháp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tổ chức tham gia tọa đàm đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện pháp luật BHXH buổi tọa đàm có khoảng gần 300 đại biểu từ các doanh nghiệp ờ các khu công nghiệp tham gia.

Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

BHXH tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai các nội dung cải cách hành chính năm 2017 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ trong năm 2017.

Tiếp tục triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu TST; duy trì hoạt động ôn định giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sô BHXH, Triển khai các phần mềm nghiệp vụ, quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử ngành BHXH; Triển khai tập huấn và áp dụng Phần mềm Bộ công cụ tập trung dừ liệu chính sách BHXH... tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc của các đơn vị.

Về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, lưu trữ quản lý hồ sơ: 100% đơn vị thực hiện giao dịch qua bưu chính, tiếp nhận và trả kết quả TTHC đúng quy định, kịp thời giải quyết dứt điểm không để tồn đọng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và nhân dân đến giao dịch với cơ quan BHXH;

Phát huy những thành tích đã đạt được, BHXH tỉnh đưa ra các giải pháp: tiếp tục phối hợp các sờ, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN, mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng thu, giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời đẩy mạnh phối hợp trong công tác kiểm tra, việc thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật BHXH, Luật BHYT. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức các hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN tới các đơn vị sử dụng lao động, người lao động, đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát, đề xuất bãi bỏ các thủ tục hành chính không thật sự cần thiết; công khai danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết theo cơ chế "một cửa" liên thông. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của ngành; sớm phát hiện và đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT và đạo đức công vụ.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi