Thứ Sáu, 3/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội

Chỉ tính trong 5 tháng đầu năm 2012 xảy ra 3.601 vụ phạm tội do người chưa thành niên thực hiện (chiếm tỉ lệ 8,2%), trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng CAND đã triển khai đồng bộ các biện pháp, lực lượng, phương tiện nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tham mưu cho Đảng, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia công tác phòng, chống tội phạm, trong đó có Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình hành động phòng chống matúy... Đồng thời, chủ động tổ chức ký kết các Nghị quyết liên tịch, Quy chế, Chương trình phối hợp hành động với các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, do đó đã đề cao được trách nhiệm của các cấp, các ngành; tạo được cơ chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả.

Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an luôn coi trọng vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội; việc chủ động phối hợp với Trung ương Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, nhất là đảm bảo an ninh trường học và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng thanh thiếu nhi; việc ban hành Nghị quyết liên tịch số 02 và Nghị quyết liên tịch số 03 với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp hành động phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên và thường xuyên chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tích cực phối hợp, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở.

Với chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, thời gian qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp giáo dục, vận động thanh thiếu niên phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội. Đã lồng ghép nhiều phong trào và nội dung hoạt động gắn với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, như: tổ chức ký cam kết không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội trong cán bộ, đoàn viên thanh niên; tham gia hòa giải các mâu thuẫn ở cơ sở; cảm hóa, giáo dục, tạo điều kiện giúp đỡ vật chất, tinh thần cho các đối tượng phạm tội và tệ nạn xã hội, giúp họ hòa nhập cộng đồng; tổ chức gặp mặt thanh niên hoàn lương các tỉnh đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long; sử dụng các biện pháp, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng nhằm tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên tham gia Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và phòng chống tệ nạn xã hội duy trì hoạt động của câu lạc bộ “Thanh niên xung kích, tự quản”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tủ sách pháp luật” của Đoàn thanh niên trường học; tổ chức các đội “Thanh niên tình nguyện phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội” trên địa bàn dân cư; phối hợp phát động cuộc vận động “3 không với ma túy” và phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy” với hàng vạn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; phong trào xây dựng xã, phường, khu dân cư văn hóa, không có tội phạm, không có ma túy; phối hợp cảm hóa, giáo dục trên 2 triệu lượt đối tượng vi phạm pháp luật giúp họ tái hòa nhập cộng đồng; thiết lập các hòm thư tố giác, hòm thư cứu bạn, cung cấp hàng triệu tin liên quan đến tội phạm và trật tự xã hội, trong đó có nhiều tin do tổ chức Đoàn và thanh thiếu nhi cung cấp có giá trị giúp Công an bắt giữ, xử lý và ngăn chặn được nhiều vụ phạm tội.

Hơn 5 năm qua, với sự tham gia hiệu quả của các cấp, các ngành, trong đó có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và toàn xã hội đối với công tác phòng, chống tội phạm đã góp phần cùng lực lượng Công an điều tra, khám phá gần 184.000 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện và triệt phá nhiều tổ chức, đường dây phạm tội; phát hiện, bắt giữ 63.936 vụ, 94.157 đối tượng phạm tội về ma túy, triệt phá hơn 3.000 tụ điểm phức tạp về ma túy, xóa bỏ nhiều đường dây ma túy lớn; thu nhiều tài sản, phương tiện phạm tội trị giá hàng trăm tỷ đồng, góp phần tạo môi trường ổn định, lành mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Tổ chức Đoàn các cấp trong CAND đã thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước; đã giáo dục, động viên đoàn viên thanh niên Công an xung kích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT; tích cực thực hiện các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều vụ án, truy bắt hàng ngàn đối tượng và xuất hiện ngày càng nhiều gương đoàn viên thanh niên Công an mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, trong học tập và rèn luyện vì ANTT của đất nước và hạnh phúc của nhân dân, điển hình như: Thiếu tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Cường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CA tỉnh Nghệ An); Trung úy, Liệt sĩ Lê Thanh Tâm và nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu hàng năm đã được Trung ương Đoàn tôn vinh. Đảng ủyCông an Trung ương, Bộ Công an đánh giá cao vai trò và kết quả tích cực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội những năm qua.

Tuy nhiên, việc phối hợp giữa lực lượng Công an với tổ chức Đoàn các cấp và phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đấu tranh, chống diễn biến hòa bình” đối với tuổi trẻ, trong phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội những năm qua vẫn còn nhiều hạn chế. Việc nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên; giáo dục trách nhiệm công dân và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình hiện nay của các cấp bộ Đoàn chưa thường xuyên. Đó là cơ hội thuận lợi để các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động tác động, lôi kéo thanh thiếu nhi, như trường hợp sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ thực phẩm TP Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội tuyên truyền chống phá nhà nước là một điển hình. Việc triển khai Nghị quyết liên tịch về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên còn chậm, một số nơi mới chỉ dừng lại ở khâu tổ chức quán triệt. Vai trò của tổ chức Đoàn, nhất là ở các địa bàn dân cư trong việc quản lý, giáo dục, cảm hóa cải tạo người phạm tội và đối tượng mắc tệ nạn xã hội nhất là giúp đỡ thanh thiếu niên sau cai nghiện đạt hiệu quả còn thấp. Công tác vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội nhiều nơi chưa được chú trọng, còn ngại va chạm và có tâm lý sợ bị trả thù.

Trong thời gian tới, tình hình an ninh, trật tự xã hội tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố phức tạp, nhiều khó khăn, thử thách. Tội phạm có xu hướng gia tăng, nhất là các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên vẫn chiếm tỷ lệ cao. Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng, chống tội phạm; Đảng ủy CATW, Bộ Công an đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp, tham gia tích cực phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và Nghị quyết liên tịch về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, cụ thể:

Một là, Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống ma túy trong tình hình hiện nay”. Thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phối hợp với lực lượng Công an triển khai Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT với các hình thức, cách làm phù hợp và hiệu quả, nhất là ở địa bàn dân cư và đơn vị cơ sở.

Hai là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên nâng cao nhận thức về pháp luật, về ý thức trách nhiệm công dân; cảnh giác với hoạt động tác động, lôi kéo của các thế lực thù địch; xây dựng lối sống, nếp sống lành mạnh; chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Tiếp tục nhân rộng các mô hình tuyên truyền, giáo dục có hiệu quả của Đoàn như: chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy; thi tuyên truyền viên giỏi thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03; cuộc vận động “3 không với ma túy”; “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”; “Thanh niên với văn hóa giao thông”, xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” v.v...

Ba là, Tiếp tục chỉ đạo Đoàn thanh niên các cấp tham gia tích cực công tác phòng, chống tội phạm. Duy trì hiệu quả các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội. Phát huy vai trò của thanh thiếu nhi trong cung cấp thông tin tố giác tội phạm và phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự tại các địa bàn dân cư. Trong đó, có việc tăng cường lãnh đạo phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”, góp phần thực hiện thắng lợinhiệm vụ chính trị  xây dựng đơn vị vững mạnh; nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần tận tụy với công việc và kiên quyết tấn công tội phạm; đấu tranh chống mọi biểu hiện cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu gây phiền hà đối với nhân dân. Kịp thời cổ vũ, biểu dương gương thanh niên Công an tiêu biểu, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đẹp trong lòng nhân dân.

Trung tướng Bùi Quang Bền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Nguồn: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác