Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đổi mới công tác tham mưu của lực lượng Cảnh sát giao thông trong tình hình mới

Thực tiễn đã khẳng định, nơi nào công tác tham mưu được quan tâm đúng mức thì nơi đó công tác lãnh đạo, điều hành đạt hiệu quả cao. Nơi nào lãnh đạo, điều hành hoạt động tích cực, có kinh nghiệm thì nơi đó cơ quan tham mưu được xây dựng, phát triển tốt. Lãnh đạo có nắm chắc được tình hình hay không, có bao quát được các công việc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chương trình công tác hay không, đều phụ thuộc rất lớn vào việc tổ chức công tác tham mưu.

Công tác tham mưu luôn gắn liền với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, do đó người cán bộ tham mưu phải luôn nhận thức được vai trò, vị trí của mình để tự nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, đáp ứng cao nhất yêu cầu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo. Phải thường xuyên đổi mới phong cách và lề lối làm việc của cơ quan tham mưu; làm việc có chương trình, các khâu công tác đều có quy trình, quy chế cụ thể. Phải bám sát cơ sở, sát thực tiễn, phát hiện kịp thời các vấn đề mới nảy sinh. Phải thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ tham mưu để cán bộ tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức đầy đủ về mọi mặt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật mới có thể đáp ứng yêu cầu đòi hỏi. Mặt khác, người làm công tác tham mưu phải là những người đi đầu thực hiện các quy định về chế độ công tác và nghiên cứu chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời, cũng phải là những người đi tiên phong trong nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác chuyên môn.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu của lực lượng Cảnh sát giao thông nói chung và Phòng Tham mưu nói riêng đã tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp hàng loạt vấn đề ở các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông, từ vấn đề chiến lược đến những vấn đề nổi cộm, phức tạp, trong đó có những vấn đề mang tính bước ngoặt như triển khai thực hiện Nghị định 36/CP năm 1995, Chỉ thị 22 năm 2003 và Chỉ thị 18/CT của Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2012; Triển khai thi hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Đường thủy nội địa; các Đề án lớn về CSGT đường bộ, đường sắt; xây dựng Chiến lược bảo đảm TTATGT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các hoạt động cao điểm bảo đảm TTATGT những sự kiện trọng đại của đất nước… Đặc biệt, đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 3/4/2015 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tham mưu đều tuyệt đối trung thành với Đảng, Chính phủ, có nhiều sáng tạo, năng động, khắc phục mọi khó khăn, vất vả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí rất tận tụy, mẫn cán với công việc, thầm lặng cống hiến, có đồng chí cả cuộc đời trong lực lượng Cảnh sát giao thông đều gắn bó với công tác tham mưu.

Chính vì vậy, lực lượng tham mưu đã được lãnh đạo các cấp đánh giá, khen ngợi. Đạt được thành tích đó là nhờ có sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Bên cạnh những ưu điểm, công tác tham mưu trong lực lượng Cảnh sát giao thông còn có những hạn chế, tồn tại. Đó là:

Tính chủ động trong công việc chưa cao, chủ yếu thực hiện theo chỉ đạo hoặc yêu cầu của cấp trên, chất lượng tham mưu tổng hợp, chuyên đề chưa sâu sắc, hàm lượng trí tuệ còn thấp. Tham mưu những vấn đề chiến lược chưa được nhiều.

- Việc nắm tình hình, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình và tham mưu các giải pháp, biện pháp còn yếu.

- Việc tích luỹ tài liệu để nghiên cứu chưa được chú trọng; cán bộ tham mưu chưa chú tâm nghiên cứu tài liệu để tham mưu, đề xuất nên có một số trường hợp tham mưu chưa chính xác, chưa sát với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ.

- Trình độ tổng hợp, soạn thảo văn bản còn nhiều hạn chế, việc trình bày văn bản chưa đúng thể thức quy định; công tác quản lý văn bản có sơ hở.

- Việc chấp hành chế độ báo cáo chưa nghiêm túc, chưa đúng thời gian quy định; số liệu thiếu chính xác.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do:

- Lãnh đạo, chỉ huy các cấp chưa thật sự quan tâm coi trọng đến công tác tham mưu, do đó chưa tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp.

- Một số cán bộ khi được giao nhiệm vụ công tác tham mưu, tổng hợp thường tìm cách né tránh, chọn việc, không muốn làm công tác tham mưu, tổng hợp. Do vậy, đội ngũ cán bộ tham mưu ngày càng thiếu vắng những đồng chí có trình độ, kinh nghiệm, nhiệt huyết đối với công tác tham mưu, nghiên cứu. Nhiều cán bộ được bố trí làm công tác tham mưu nhưng chưa được qua thực tiễn, nên khi tham mưu những không sát với chủ trương, tình hình nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong từng thời điểm.

- Việc đào tạo, bồi dưỡng xây dựng cán bộ tham mưu chưa được chú trọng đúng mức. Chưa có chiến lược đào tạo, phát triển đối với cán bộ làm công tác tham mưu. Việc tự học tập để nâng cao trình độ của cán bộ chiến sĩ cũng còn hạn chế, hầu như cán bộ chiến sĩ ít thông thạo ngoại ngữ; mới biết sử dụng máy vi tính trong soạn thảo văn bản, chưa được đào tạo căn bản về tin học, do đó, việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào các hoạt động phục vụ công tác tham mưu gặp nhiều khó khăn.

- Việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tham mưu rất hạn chế; nhiều quy định về công tác tham mưu, nghiệp vụ, cán bộ tham mưu tự nghiên cứu, do đó việc tham mưu đề xuất chủ yếu theo kinh nghiệm, thói quen.

- Chưa có chế độ chính sách phù hợp để khuyến khích, động viên cán bộ làm công tác tham mưu, tạo động lực cho sự phấn đấu, cống hiến…

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, công tác tham mưu cần khắc phục những hạn chế, tồn tại, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tập trung thực hiện có hiệu quả một số vấn đề sau:

Một là, cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong lực lượng Cảnh sát giao thông cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu vững mạnh toàn diện theo hướng: Củng cố về tổ chức của cơ quan tham mưu; xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và tin học; nhạy bén, chủ động, tư duy sáng tạo, tận tụy say mê, tâm huyết với công việc.

Tiếp tục nghiên cứu chế độ chính sách, đãi ngộ hợp lý nhằm thu hút tài năng, tôn vinh và phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu. Các đơn vị, địa phương cần chú trọng tuyển chọn học sinh khá, giỏi ở các học viện, các trường đại học Công an về công tác tại bộ phận tham mưu, bố trí các đồng chí này công tác tại các đơn vị thực tế một thời gian để tiếp cận, nâng cao kiến thức thực tế, trau dồi kinh nghiệm sau đó rút về làm công tác tham mưu.

Hai, tổ chức tốt công tác thông tin; thông tin phải được tập trung vào một đầu mối là cơ quan tham mưu các cấp và phải được cập nhật thường xuyên, kịp thời. Các đơn vị, địa phương cần phải chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy định của Bộ Công an. Cần chủ động xây dựng cơ chế, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin với các đơn vị trong và ngoài ngành ở địa phương; phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí để thực hiện tốt chức năng phát ngôn, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của ngành Công an. Bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin và cải tiến chế độ giao ban công tác.

Xây dựng, củng cố, hoàn thiện hệ thống thông tin chỉ huy, củng cố mạng máy tính nội bộ, hệ thống truyền hình trực tuyến; xây dựng các trung tâm thông tin chỉ huy thực sự là đầu mối tiếp nhận đầy đủ thông tin, phân tích nhanh chóng, chính xác và kịp thời đề xuất các chủ trương, giải pháp để xử lý tình hình. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ lãnh đạo chỉ huy; xây dựng, nâng cấp hệ thống các phần mềm cơ sở dữ liệu.

Ba là, đổi mới các khâu của công tác tham mưu theo hướng nâng tầm trí tuệ và tính chuyên nghiệp nhằm tạo sự chuyển biến thật sự rõ nét về chất lượng công tác tham mưu. Tăng cường công tác nghiên cứu cơ bản, gắn công tác tham mưu với công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Một trong những chức năng chính của cơ quan tham mưu là chuẩn bị cho các công việc trong tương lai, nên sản phẩm tham mưu phải là kết quả tư duy dựa trên những căn cứ khoa học, thực tiễn và đặc biệt là công tác dự báo. Do đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác dự báo ở từng cấp, từng đơn vị, địa phương.

Bốn là, tăng cường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, biện pháp và mệnh lệnh công tác đã đề ra, kịp thời nắm chắc tình hình, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp nổi lên để báo cáo, đề xuất lãnh đạo chỉ đạo giải quyết.

Năm là, tổ chức tập huấn định kỳ chuyên đề về công tác tham mưu cho các đơn vị, địa phương để tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác tham mưu trong lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt được giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Đề nghị các Trường Công an nhân dân nghiên cứu, biên soạn các bài giảng về công tác tham mưu và bổ sung vào chương trình đào tạo trong các trường Công an nhân dân. Về lâu dài, cần thành lập Khoa Tham mưu trong các cơ sở đào tạo đại học của ngành Công an. Lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần tạo điều kiện, bố trí để cán bộ tham mưu tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ tại các trường trong và ngoài ngành Công an; tham dự các cuộc hội thảo khoa học trong nước, tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để nâng cao trình độ cần thiết.

 

                                                  Nguồn: Phòng Tham mưu - Cục Cảnh sát giao thông

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác