Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao toàn diện các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông - Xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Cảnh sát giao thông trong lòng nhân dân
Đại tướng, GS,TS. Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

 Tạp chí Cảnh sát nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu tới bạn đọc. (Tiêu đề bài viết do BBT Tạp chí đặt).

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị điển hình tiên tiến “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 - 2015 của Cục Cảnh sát giao thông. Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 68 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát giao thông nói riêng đang ra sức lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội nghị là dịp để tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Cục Cảnh sát giao thông thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong 5 năm qua đồng thời tiếp tục triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu khách quý. Chúc mừng đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và các đại biểu ưu tú đại diện cho gần 800 cán bộ, chiến sĩ của Cục Cảnh sát giao thông về dự hội nghị. Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể hội nghị!

Tôi đồng tình với báo cáo đánh giá về kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Cục CSGT vừa được trình bày tại hội nghị và nhiệt liệt biểu dương, những thành tích của Cục và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã đạt được trong 5 năm qua.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay, công tác thi đua, khen thưởng luôn có tầm quan trọng đặc biệt. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới phong trào thi đua. Theo sáng kiến của Người, giữa những ngày chiến đấu ác liệt, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước; tiếp đó Chủ tịch nước ra Sắc lệnh thành lập Ban vận động thi đua ái quốc từ Trung ương tới các địa phương và ngày 11/6/1948, Bác Hồ kính yêu đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành coi trọng phong trào thi đua, kêu gọi người người thi đua, nhà nhà thi đua nhằm diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, thực hiện dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

Thực hiện Chỉ thị của Đảng và hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người, trong suốt 70 năm qua, lực lượng Công an nhân dân trong đó có lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần tạo nên động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong 5 năm qua, Nhận thức rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước nhân dân và phát huy thành tích, truyền thống vẻ vang của đơn vị, Đảng ủy và lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông đã chủ động nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Đảng, Quốc hội và Chính phủ nhiều chủ trương, biện pháp trong công tác, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đã chủ động phối hợp với Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các chủ trương giải pháp đạt được những kết quả quan trọng, tai nạn giao thông đã được kiềm chế và giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương, hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông được nâng lên góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đất nước; lực lượng Cảnh sát giao thông đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo Đề án của Chính phủ và của Bộ loại bỏ các giấy tờ, thủ tục không cần thiết; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, như trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông…,

Về công tác xây dựng lực lượng, các đồng chí đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, với số lượng cán bộ, chiến sĩ đông, đóng quân trên các vùng miền của Tổ quốc, trong môi trường thường xuyên tiếp xúc giải quyết công việc với người dân, nhưng đã giữ vững, không để xảy ra vi phạm; làm tốt công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy, đặc biệt thực hiện Nghị định 106 của Chính phủ, Quyết định 7836 của Bộ quy định chức năng nhiệm vụ của Cục Cảnh sát giao thông, đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ kiện toàn tổ chức biên chế bố trí sắp xếp, lãnh đạo chỉ huy; đề xuất kiện toàn Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cục trong thời gian ngắn đã ổn định tổ chức hoạt động của Cục nề nếp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị. Đã sáng tạo trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với đẩy mạnh phong trào “Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến tích cực, rõ nét trên các mặt công tác; huy động được trí tuệ, sức mạnh của tập thể cán bộ, chiến sĩ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác, chiến đấu; tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động xã hội tình nghĩa, uống nước nhớ nguồn, văn hóa, xã hội.... Qua thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu đã được Đảng, Nhà nước các Bộ, Ngành khen thưởng với nhiều hình thức.

Thay mặt Đảng ủy cơ quan Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, một lần nữa tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, chiến công mà Cục Cảnh sát giao thông nói chung, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nói riêng đã đạt được trong 5 năm qua

Bên cạnh những thành tích đã nêu trong báo cáo, với tinh thần tự phê bình thẳng thắn, các đồng chí đã chỉ rõ những vấn đề còn bất cập, hạn chế trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục phân tích sâu sắc, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, giải pháp phù hợp, thiết thực để tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

Kính thưa các đồng chí!

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những bất trắc, khó lường. Những bất ổn chính trị, an ninh, xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, bạo lực diễn ra trên thế giới và khu vực đã, đang và sẽ tác động đến tình hình An ninh, trật tự, an toàn xã hội của đất nước, các thế lực thù địch không ngừng dùng thủ đoạn để chống phá, lôi kéo các phần tử xấu, lợi dụng các vấn đề xã hội để kích động gây bất an xã hội nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta; xu thế đô thị hóa, hội nhập Quốc tế ngày càng sâu rộng với định hướng phát triển đất nước đến năm 2020 cơ bản thành nước công nghiệp hiện đại, hình thành nhiều khu công nghiệp, hoạt động giao thông vận tải rất lớn, cùng với đó kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế, ý thức chấp hành của người dân chưa tốt đang và sẽ là những áp lực lớn, yêu cầu để chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cấp, Bộ ngành cùng thực hiện. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong 5 năm tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tôi đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 83-KH/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Công an nhằm nâng cao nhận thức trong toàn lực lượng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” để nhận thức rõ thi đua yêu nước vừa là mục đích vừa là động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, từ đó triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong từng đơn vị cơ sở với những nội dung, hình thức, việc làm cụ thể, thiết thực hiệu quả; gắn thực hiện phong trào thi đua với thực hiện khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”, coi đây là khâu đột phá quan trọng để nâng cao toàn diện các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Hai, nội dung phong trào thi đua phải đặt trọng tâm vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vừa hồng, vừa chuyên, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tự giác học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, để tham mưu với Bộ đề xuất với Đảng, Chính phủ nhiều chủ trương, biện pháp để huy động mọi cấp mọi ngành cùng tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội; chủ động đề xuất tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông nhất là tai nạn giao thông nghiêm trọng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.

Ba là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua ở các cấp phải thường xuyên, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Cục, Phòng công tác Chính trị cơ quan Cục phải thường xuyên tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đánh giá sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, đưa phong trào thi đua phát triển liên tục, bám sát và phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị từng đơn vị, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phản ánh sâu đậm về gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới trong lực lượng Cảnh sát giao thông, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái; xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Cảnh sát giao thông trong lòng nhân dân.

Bốn là, cùng với việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong cơ quan Cục cần tiếp tục quan tâm chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ. Chủ động quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ kế cận, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, trong đó có đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng thực sự có năng lực và tâm huyết đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Coi trọng làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn cơ quan Cục nhằm tạo bước chuyển biến căn bản, toàn diện trên các mặt công tác, xứng đáng với với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Năm là, năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Tôi đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Cục tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các hoạt động tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông; đồng thời tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2015 - 2020; thường xuyên nêu cao tính chủ động trong công tác, chiến đấu, quyết tâm mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ các sự kiện Chính trị, lễ Hội lớn; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các nước đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Đất nước ta đang đứng trước những vận hội và thách thức mới. Nhiệm vụ và trọng trách của lực lượng Cảnh sát giao thông trong thời gian tới rất nặng nề. Song tôi tin tưởng rằng, kế thừa và phát huy thành tích, truyền thống vẻ vang của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong Cục sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác, chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và góp phần công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước xã hội chủ nghĩa dân chủ, công bằng, văn minh.

Một lần nữa, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu dự hội nghị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát giao thông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Đại tướng, GS,TS. Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác