Thứ Sáu, 3/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao hiệu quả hoạt động tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Cảnh sát cơ động trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình hiện nay

Hiện nay, Trung đoàn CSCĐ công an thành phố Hà Nội có 20 đơn vị đầu mối với trên 1200 cán bộ chiến sỹ được biên chế thành 04 đội và 16 Đại đội, đóng quân tại 13 địa điểm khác nhau trên địa bàn các quận, các huyện trọng điểm về ANTT. Với chức năng, nhiệm vụ được giao lực lượng CSCĐ Công an thành phố đã chủ động nghiên cứu và xây dựng Quy trình tuần tra kiểm soát số 500/QTr-PK20 ngày 01/06/2010 và quy trình số 999/QTr-PK20 ngày 25/7/2013 trên cơ sở cụ thể hoá những nội dung trong Quy trình tuần tra kiểm soát số 910/2006/QĐ-BCA(C11) của Bộ Công an.

Với tinh thần và trách nhiệm trong công tác đơn vị đã tổ chức và duy trì có hiệu quả hoạt động TTKS góp phần ngăn chặn các vi phạm pháp luật nói chung và phòng chống tội phạm nói riêng. Trong hơn 5 năm từ 2010 đến tháng 4/2015 Trung đoàn đã huy động 563.484 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia TTKS. Cũng trong thời gian đó qua công tác TTKS, cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn đã phát hiện bắt giữ, phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý 5.655 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bắt 9.638 đối tượng các loại. Trong đó có nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp như: bắt 01 đối tượng tuyên truyền chống nhà nước; bắt 04 đối tượng giết người; cướp, cướp giật tài sản 89 vụ bắt 148 đối tượng; trộm cắp tài sản 937 vụ bắt 1.573 đối tượng; tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép 31 vụ bắt 62 đối tượng; tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép 497 vụ bắt 869 đối tượng; tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép 2.738 vụ bắt 4.681 đối tượng; tàng trữ trái phép chất ma túy 778 vụ bắt 1.454 đối tượng…Tang vật thu giữ gồm: 60 bánh, 450 gói nhỏ Herôin, 465 gói ma túy tổng hợp, 6.448 viên ma tuý tổng hợp; 10 súng Colt, 06 súng K54 và K59; 03 súng bắn đạn cay; 04 lựu đạn, 302 viên đạn các loại; 199 xe máy, 28 máy tính xách tay, 1702 dao, kiếm, mác các loại; 398 dùi cui, 421 bình xịt hơi cay; 33 khóa số 8; 414.154.000 đồng cùng nhiều tài sản, phương tiện liên quan đến các hành vi phạm pháp.

Bên cạnh đó lực lượng CSCĐ đã kịp thời ngăn chặn hàng trăm vụ tổ chức đua xe trái phép, phát hiện và lập biên bản xử lý 7.602 đối tượng, xử phạt hành chính bằng tiền 13.926.500.000 đồng, bàn giao cho phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh làm rõ, truy tố xét xử hơn100 đối tượng.

Những thành tích đó đã góp phần không nhỏ trong công tác ANTT trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Nhiều vụ được lãnh đạo Bộ và Chính phủ tặng giấy khen, đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn công tác TTKS của lực lượng CSCĐ Công an thành phố Hà Nội cũng đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: còn  một số CBCS chưa nắm vững các quy định của pháp luật; kỹ năng xử lý các tình huống khi TTKScòn hạn chế; tình trạng chống người thi hành công vụ vẫn còn xảy ra…

Thực trạng trên là bởi các nguyên nhân sau:

- Hệ thống các văn bản pháp lý, các quy định của pháp luật có liên quan đến lực lượng CSCĐ nói chung và công tác TTKS nói riêng còn nhiều bất cập gây khó khăn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ.

- Chế tài xử phạt đối với một số hành vi vi phạm pháp luật còn quá nhẹ chưa đủ tính răn đe và giáo dục, khiến các đối tượng coi thường pháp luật, đồng thời khiến cho lực lượng CSCĐ gặp nhiều khó khăn khi xử lý.

- Tổ chức biên chế lực lượng còn thiếu, trình độ đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, công tác đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ chưa được chú trọng, nhất là đối với số chiến sĩ nghĩa vụ - số chiến sĩ chưa qua đào tạo cơ bản tại các trường CAND.

- Chế độ chính sách động viên cán bộ chiến sĩ CSCĐ chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy tính chủ động tích cực đối với lực lượng CSCĐ.

- Mối quan hệ với các lực lượng nghiệp vụ khác trong quá trình tuần tra kiểm soát còn chưa cụ thể, có nơi có lúc chỉ mang tính hình thức, chưa đi sâu vào nội dung công việc, hiệu quả công tác chưa cao.

Đó là những nguyên nhân cơ bản làm cho hiệu quả hoạt động TTKS của lực lượng CSCĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa cao trong thời gian vừa qua. Để nâng cao hiệu quả hoạt động TTKS trong thời gian tới, lực lượng CSCĐ Thủ đô cần tập trung thực hiện tốt một số biện pháp sau đây:

Một là, hoàn thiện các văn bản pháp quy tạo hành lang pháp lý cho hoạt động TTKS của lực lượng Cảnh sát Cơ động

Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động TTKS của lực lượng CSCĐ còn thiếu tập trung, các quy định còn chưa cụ thể và chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho lực lượng CSCĐ khi tổ chức và tiến hành. Do đó, trong thời gian tới cần phải hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về công tác TTKS cho lực lượng Cảnh sát Cơ động, đó là: kiến nghị lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư thay thế Quy trình tuần tra kiểm soát số 910/2006/QĐ-BCA; bên cạnh đó cần đề xuất lãnh đạo Bộ , lãnh đạo công an thành phố ban hành các quy định cụ thể trách nhiệm giữa các lực lượng tham gia TTKS, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Hai là, tuyên truyền, giáo dục và vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức thức chấp hành pháp luật về đảm bảo ANTT

Công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự giác tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm là một biện pháp có ý nghĩa chiến lược, thường xuyên và lâu dài. Do đó, trong thời gian tới lực lượng CSCĐ cần phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn nhằm tăng cường và đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục.

Ba là, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát Cơ động

Lực lượng CSCĐ phải chủ động nghiên cứu, khảo sát nắm vững đặc điểm địa bàn, diễn biến của tình hình ANTT theo tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực phức tạp về ANTT. Từ đó xây dựng hồ sơ điều tra cơ bản từng địa bàn và phối hợp với các lực lượng có liên quan để xây dựng kế hoạch mở rộng địa bàn TTKS, trên cơ sở nắm chắc về tình hình địa bàn để áp dụng các hình thức tuần tra, chiến thuật tuần tra hợp lý nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn Thủ đô, đáp ứng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó cần phải xây dựng và sử dụng lực lượng cơ sở bí mật phù hợp phục vụ tốt công tác nắm tình hình ANTT, phát hiện các hành vi vi phạm kịp thời theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BCA ngày 01/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Bốn là, tạo điều kiện cho CBCS học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Trong tổng số hơn 1200 CBCS của Trung đoàn thì chỉ có khoảng 20% CBCS có trình độ Đại học; trình độ trung học chiếm 40%; còn lại 40% là số chiến sĩ chưa qua đào tạo tại các trường CAND, chủ yếu là số chiến sĩ nghĩa vụ. Do vậy, một yêu cầu cấp thiết trong thời gian tới là bên cạnh việc bổ sung và tăng cường biên chế, cần phải chú ý đến việc nâng cao chất lượng CBCS nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác TTKS.

Năm là, tăng cường sự phối, kết hợp giữa lực lượng Cảnh sát Cơ động với các ngành, các cấp, các lực lượng nghiệp vụ có liên quan trong công tác tuần tra, kiểm soát

Thực tế cho thấy công tác phối hợp giữa lực lượng CSCĐ với các lực lượng nghiệp vụ trong và ngoài ngành, chính quyền địa phương trong công tác TTKS chưa tốt, nhiều nơi còn mang tính hình thức. Do đó, trong thời gian tới cần khắc phục tình trạng này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác TTKS của lực lượng CSCĐ đạt hiệu quả cao, tránh tình trạng chồng chéo, hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Nếu công tác phối, kết hợp được thực hiện tốt sẽ huy động được sức mạnh tổng hợp của mọi cấp, mọi ngành trong công tác TTKS nói riêng và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung.

Sáu là, có chế độ chính sách phù hợp động viên cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cần phải có chế độ chính sách phù hợp giúp cho lực lượng CSCĐ nói chung và lực lượng CSCĐ làm nhiệm vụ TTKS nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác thi đua khen thưởng và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng trong nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, chiến sĩ hàng năm. Những việc làm đó sẽ tạo động lực gắn kết cán bộ, chiến sĩ thành khối đoàn kết, thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trần Đức Huỳnh - Phó trưởng khoa CSCĐ, Trung cấp Cảnh sát vũ trang

Bùi Thị Dung - Khoa Ngoại ngữ, Học viện CSND

Nguồn: Báo Người Đại biểu nhân dân
 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác