Thứ Ba, 21/5/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
Phạm Bằng Tâm - sinh viên trường ĐH TN-MT Hà Nội, xin vào làm thêm ở siêu thị Metro Thăng Long (Hà Nội) rồi thông đồng với bảo vệ, lái xe trộm cắp hàng hóa trị giá hơn 300 triệu đồng /Trong ảnh: Phạm Bằng Tâm cùng một số hàng hóa là tang vật.

Trong những năm qua, tình trạng di cư tự do từ các vùng nông thôn, các tỉnh đến lao động, sinh sống, tìm kiếm việc làm ngày càng ra tăng. Số hộ khẩu, nhân khẩu đến tạm trú tại địa bàn thành phố với 1.822.845 hộ, 7.160.499 nhân khẩu chiếm 8,9%. Trong đó, nhân khẩu là sinh viên từ các tỉnh ra Hà Nội học tập là 710.663, chiếm tỷ lệ 31%. Nhiều trường hợp Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự (ANTT), Công an xã chưa thực hiện hoàn chỉnh các biện pháp quản lý thì số nhân khẩu này đã di chuyển đi nơi khác, làm cho việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt số học viên, sinh viên các trường học viện, đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề liên tục tăng về số lượng theo từng năm. Trong khi ký túc xá các trường mới chỉ đáp ứng được 25% chỗ ở cho học viên, sinh viên, số còn lại trên 70% phải ở nhờ, thuê nhà tạm trú ở các khu vực dân cư, tách khỏi sự quản lý của nhà trường và gia đình, thường xuyên thay đổi chỗ ở gây khó khăn cho công tác quản lý.

Những năm gần đây, số sinh viên vi phạm pháp luật (VPPL), các tệ nạn xã hội, đặc biệt vi phạm trộm cắp tài sản, cờ bạc, sử dụng ma túy ngày càng tăng và lây lan nhanh. Số sinh viên nghiện ma túy chủ yếu tập trung ở khu đông dân cư “xóm mới, xóm liều” và những nơi có nhiều sinh viên thuê trọ. Theo thống kê năm 2014, số sinh viên VPPL, tệ nạn xã hội có 213.198, trong đó vi phạm trộm cắp chiếm 28,4%; giết người, cướp tài sản chiếm 5,1%; gây rối trật tự công cộng chiếm 27,7%; tội phạm ma túy chiếm 11,7%; hoạt động mại dâm, cờ bạc chiếm 26,9 %. Tình trạng sinh viên VPPL có sự gia tăng về số vụ phạm tội và tính chất ngày càng nghiêm trọng, nhiều vụ hành vi gây án manh động, dã man; xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới và ngày càng tinh vi… 

Trong khi đó, biên chế của lực lượng Công an ở địa bàn cơ sở hiện nay còn thiếu, chưa có văn bản quy định riêng cho các lực lượng này về công tác quản lý sinh viên. Đặc biệt, theo Thông tư số 33/2010/TT - BCA ngày 05/10/2010 và Công văn số 1171/CV - CAHN (PV11) không điều tra cơ bản đối với loại hình nhà trọ cho sinh viên thuê, đây là vấn đề bất cập trong công tác quản lý nhà nước (QLNN) về ANTT. Bên cạnh đó, công tác nắm tình hình chưa đáp ứng yêu cầu, chưa theo kịp diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm. Thông tin tội phạm chưa sâu, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa kịp thời phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Mặc dù Công an các địa phương đã có nhiều cố gắng, nhưng hoạt động quản lý nhà nước về ANTT đối với sinh viên ở các khu nhà trọ hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, công tác nghiệp vụ cơ bản chưa được thường xuyên quan tâm, nhiều nội dung còn mang tính hành chính, hình thức, đối phó theo vụ việc, chạy theo chỉ tiêu số lượng, chưa mang tính chủ động trên cơ sở chương trình, kế hoạch đề ra. Mặt khác, một số công tác chưa thực sự có hiệu quả như: quản lý đối tượng lao động tự do tỉnh ngoài về Hà Nội ở các khu nghỉ trọ cùng với sinh viên; quản lý người chấp hành xong án phạt tù... Công tác đấu tranh chống tệ nạn xã hội, nhất là nghiện hút, mại dâm hiệu quả chưa cao. Một số khu vực nhà trọ bình dân trở thành tụ điểm nóng hoạt động mại dâm, cờ bạc và tệ nạn xã hội như ở quận Bắc Từ Liêm, huyện Hoài Đức... 

Công tác vận động quần chúng tham gia chấp hành pháp luật, QLNN có lúc chưa triển khai thường xuyên liên tục và bám sát tình hình thực tiễn ở địa bàn, chưa phát huy được vai trò của chính quyền các đoàn thể quần chúng cũng như huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thực tế cho thấy, có những địa bàn lực lượng Công an cơ sở chưa năng động, sáng tạo trong việc tìm tòi các hình thức vận động quần chúng, vì vậy, chưa thu hút đông đảo quần chúng cùng tham gia. Nhiều cán bộ, chiến sĩ thiếu tinh thần trách nhiệm khi thực thi công vụ, không thường xuyên đi sâu, đi sát quán xuyến địa bàn được phân công. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chỉ tập trung thực hiện những công tác trước mắt, đột xuất mà chưa coi trọng các mặt công tác cơ bản hoặc khi tiến hành mang tính hành chính đơn thuần, không có ý thức đi sâu phát hiện nguyên nhân, điều kiện có thể phát sinh tội phạm. Tình hình tội phạm do sinh viên tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tính chất vẫn nghiêm trọng, có sự móc nối giữa các băng nhóm bên ngoài nhà trường, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, liên quan đến nhiều địa phương... Một số loại tội phạm gây nhức nhối song công tác phòng ngừa, đấu tranh vẫn chưa có hiệu quả rõ rệt như: trộm cắp xe máy, cố ý gây thương tích, gây mất trật tự công cộng…

Để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động QLNN về ANTT đối với sinh viên các trường đại học theo chúng tôi cần tập trung vào một số vấn đề sau:

Một là, cần rà soát, tham mưu, đề xuất xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý sinh viên tạm trú tại các cụm dân cư.

Cần tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động QLNN đối với sinh viên, phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, trên cơ sở rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động QLNN về ANTT liên quan đến công tác quản lý sinh viên. Duy trì, cải tiến, nâng cao trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở vì đây là các địa bàn có nhiều sinh viên của các trường đại học tạm trú để chủ động hơn trong công tác QLNN về ANTT đối với sinh viên. 

Hai là, đổi mới phương pháp trong thực hiện các mặt công tác cơ bản và nâng cao hiệu quả một số biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động quản lý nhà nước về ANTT 

Chất lượng, hiệu quả hoạt động QLNN về ANTT phụ thuộc chủ yếu vào phương pháp cách thức tiến hành. Mặc dù đã có sự cải tiến, nhưng chất lượng hiệu quả một số mặt công tác, nhất là các mặt công tác cơ bản của lực lượng Công an cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn QLNN về ANTT đối với sinh viên ở địa bàn có các trường học. Việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phường chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT có lúc, có nơi còn thiếu chủ động, nhạy bén; việc phối hợp với các ngành, các đoàn thể chưa thường xuyên, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong quản lý sinh viên trong ký túc xá cũng như ở địa bàn dân cư. Quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nặng về công tác sự vụ, chưa đầu tư đúng mức cho công tác cơ bản nên công tác nắm tình hình chưa kịp thời; công tác quản lý đối tượng còn mang tính hành chính, đơn thuần, chưa chú trọng đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đi vào chiều sâu… 

Vì vậy, lực lượng Công an cơ sở cần chủ động bám sát địa bàn, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nắm tình hình như: thăm hỏi nhân dân tại nhà dân, vận động quần chúng phát hiện, tố giác tội phạm, thông qua cán bộ cơ sở, qua hòm thư, điện thoại,… Xây dựng mối quan hệ tốt với nhà trường, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn; tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền chỉ đạo xây dựng, củng cố, bồi dưỡng lực lượng quần chúng nòng cốt ở cơ sở như: bảo vệ dân phố, dân phòng, lực lượng tự quản… trong công tác quản lý địa bàn nhất là các địa bàn có nhiều sinh viên tạm trú.

Ba là, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn nhân dân, các cá nhân, cơ quan, tổ chức tham gia quản lý sinh viên. 

Lực lượng Công an cơ sở thuộc các địa bàn cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự quản, tự phòng đối với mỗi người dân. Vận động nhân dân cung cấp tin tố giác tội phạm; xây dựng, nhân rộng mô hình quần chúng tự quản, phòng chống tệ nạn xã hội, kết hợp với nhà trường quản lý giáo dục sinh viên, thường xuyên tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nội quy, quy định của nhà trường cũng như của Chính quyền địa phương.

Bốn là, tăng cường và hoàn thiện mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an ở địa bàn cơ sở với nhà trường, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội khác trong quản lý đối với sinh viên tạm trú

QLNN về ANTT đối với sinh viên là một nội dung quan trọng  góp phần tích cực trong công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn. Đây là hoạt động mang tính xã hội trong đó lực lượng Công an ở địa bàn cơ sở là chủ thể giữ vai trò nòng cốt chủ đạo. Ở từng địa bàn, vai trò của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội là rất quan trọng, chỉ có thông qua phối hợp với các chủ thể này mới phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào cách mạng của toàn dân... tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm. Mặt khác, các cấp, các ngành các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội là một lực lượng rộng khắp ở mọi nơi cho nên họ có điều kiện giúp cơ quan Công an cũng như chính quyền cùng tham gia giám sát, quản lý sinh viên ngay tại địa bàn nơi họ sinh sống. Tiến tới xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình sinh viên, lực lượng Công an cơ sở và các chủ cơ sở kinh doanh cho sinh viên thuê lưu trú trong việc quản lý, giáo dục sinh viên, phòng ngừa các em vi phạm.
Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an cơ sở với các chủ thể khác trong nhà trường và ở các cụm dân cư để thực hiện tốt các nội dung QLNN về ANTT đối với sinh viên trên địa bàn dân cư. Lực lượng Công an cơ sở cần thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương về công tác QLNN về ANTT để trên cơ sở đó cấp ủy và chính quyền cơ sở ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội tham gia QLNN đối với sinh viên tạm trú.

 Xây dựng cơ chế phối hợp đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với các khoa phòng, bộ môn, các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ của nhà trường. Trong đó, lực lượng Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ, phối hợp với các chủ thể khác thực hiện kế hoạch, nội dung QLNN về ANTT đối với sinh viên ngay trong nhà trường và tạm trú tại các cụm dân cư. Bên cạnh đó, các lực lượng cần phối hợp và tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn sinh viên tạm trú tại các cụm dân cư chấp hành chính sách pháp luật. Kiểm tra hướng dẫn các chủ nhà trọ, nhà nghỉ chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh cho thuê lưu trú và chấp hành các quy định của chính quyền địa phương ./.

ThS. Nguyễn Xuân Văn
Nghiên cứu sinh, Học viện CSND 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác