Thứ Ba, 19/6/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trên đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy
Cảnh sát đường thủy Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An, thuộc Phòng PC68 Công an TP Cần Thơ kiểm tra phương tiện thủy trên tuyến sông Hậu. Ảnh: X.ĐÀO

Ngoài đảm nhận chức năng vận tải hàng hóa, đường thủy nội địa còn là địa bàn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, nuôi, trồng thủy sản, phát triển du lịch. Tuy nhiên, sự phân bố dân cư trên đường thủy nội địa Việt Nam cũng phức tạp, bao gồm dân cư nông thôn, dân cư đô thị, dân cư biên giới, hải đảo… Mặt khác, các đối tượng luôn lợi dụng đường thủy nội địa để thực hiện hành vi vi phạm, chỉ tính năm 2014 đã xảy ra 214.372 vụ vi phạm pháp luật trên đường thủy nội địa, trong đó có 328 vụ phạm tội hình sự với 592 đối tượng, 214.044 vụ vi phạm hành chính. 
Thông qua phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên đường thủy nội địa, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tổ chức vận động, hướng dẫn quần chúng nhân dân tự giác chấp hành các quy định có liên quan đến an toàn xã hội trên đường thủy nội địa; kịp thời phát hiện, cung cấp cho cơ quan Công an thông tin về những vi phạm pháp luật trên đường thủy nội địa. Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tiến hành tổng kết thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa theo Chỉ thị số 09/2011/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Cục Cảnh sát đường thủy (nay là Cục Cảnh sát giao thông) đã có Kế hoạch số 440/KH-C68 ngày 29/5/2012 chỉ đạo Cảnh sát đường thủy các đơn vị, địa phương thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa theo Chỉ thị số 09/2011/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hàng năm, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ của 28 tỉnh, thành phố ven biển triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên đường thủy khu vực biên giới. Chỉ tính riêng năm 2014, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy các địa phương đã tập trung rà soát, điều tra, nghiên cứu nắm tình hình trật tự, an toàn xã hội trên đường thủy ở 760 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh, hoạt động du lịch trên sông, hồ, ven biển... để xây dựng kế hoạch công tác, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng, hướng dẫn và duy trì hoạt động trên 2.200 tổ, nhóm tự quản về trật tự, an toàn xã hội trên toàn quốc.
Tuy nhiên, kết quả phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa còn gặp nhiều khó khăn, do nhiều nguyên nhân khác nhau như chưa thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền; việc xây dựng lực lượng nòng cốt, cá nhân tiêu biểu tại các khu dân cư chưa được quan tâm; chưa phát huy được tính tự giác của quần chúng nhân dân thực hiện bảo vệ ANTQ. Mặt khác, lực lượng, phương tiện thiếu đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa. Chính vì vậy, để thực hiện tốt phong trào bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy cần thực hiện tốt những nội dung sau: 
Thứ nhất, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và cấp trên xây dựng các chủ trương, chính sách về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chưa quán triệt sâu sắc đường lối dân vận của Đảng, chưa đưa ra được các chủ trương, chính sách để huy động tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy cần phải tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo cả hệ thống chính trị có kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy các cấp trực tiếp tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền của mình. Mặt khác, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa.
Thứ hai, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa thông qua thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể
Thực tế cho thấy quần chúng nhân dân có vai trò quan trọng trong giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Đặc biệt, trên đường thủy nội địa thường là những nơi ít có người dân qua lại, lực lượng chức năng thiếu, chưa quán xuyến hết các địa bàn đường thủy nội địa. Mặt khác, các đối tượng thường chọn những địa bàn heo hút trên đường thủy nội địa để thực hiện hành vi vi phạm. Vì vậy, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa là yếu tố quyết định đến sự thành công trong việc phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy thông qua thực hiện phong trào phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư; vận động đối tượng phạm tội ra tự thú, tự báo; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ sử dụng trái phép… Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phải tiến hành xây dựng các mô hình nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trên đường thủy nội địa; nhân rộng các mô hình trên địa bàn cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc như “xây dựng cụm liên kết bảo vệ an ninh trật tự”, “Tuyến, đoạn sông an toàn’’, “Cảng, bến sông an toàn”, “Làng chài tự quản, làng chài bình yên”, “Đoàn tàu an toàn”...
 Thứ ba, tăng cường, củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa
Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội để lựa chọn những người nhiệt tình, có điều kiện về thời gian, được nhân dân tín nhiệm để xây dựng làm lực lượng nòng cốt trên đường thủy nội địa, xây dựng điển hình tiên tiến trong các cơ quan, xí nghiệp thông qua lựa chọn bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, bảo vệ bến cảng, bến thủy. Mặt khác, lực lượng Cảnh sát đường thủy cần lựa chọn người để xây dựng lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa như xây dựng Ban bảo vệ dân phố, các tổ dân phòng. Để thực hiện tốt xây dựng, sử dụng lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa, lực lượng Cảnh sát đường thủy cần bố trí cán bộ để theo dõi, hướng dẫn lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa; đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho việc thực hiện công tác này một cách có hiệu quả.
Thứ tư, kết hợp linh hoạt các hình thức, phương pháp vận động quần chúng nhân dân bảo vệ ANTQ
Tùy từng địa bàn đường thủy nội địa, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy lựa chọn các hình thức tuyên truyền, vận động khác nhau như tuyên truyền, vận động rộng rãi, tập trung, cá biệt. Tất cả các địa bàn trên đường thủy nội địa, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phải tiến hành vận động tất cả người dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tội phạm, phòng ngừa tai nạn, ùn tắc giao thông trên đường thủy nội địa. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phải lựa chọn hình thức tuyên truyền tập trung như lựa chọn không gian, thời điểm nhất định ít ảnh hưởng đến sinh hoạt, làm việc của những người lao động, đi lại, cư trú trên đường thủy nội địa. Mặt khác, trong quá trình thực hiện cần tập trung vào một số chủ đề, nhiệm vụ trong công tác bảo vệ trật tự, an toàn xã hội trên đường thủy nội địa như phòng ngừa tội phạm, tệ nạn, tai nạn, ùn tắc giao thông trên đường thủy nội địa… Đặc biệt, áp dụng hình thức vận động tập trung khi thực hiện các kế hoạch, chuyên đề về phòng, chống tội phạm của ngành Công an như đợt cao điểm ra quân phòng, chống tội phạm buôn lậu; đấu tranh với các đối tượng khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép hoặc các đợt cao điểm về chấn chỉnh hoạt động của phương tiện chở khách ngang sông, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy cần tiến hành tuyên truyền cá biệt đối với địa bàn đường thủy nội địa có nhiều yếu tố phức tạp, tội phạm thường lợi dụng để ẩn náu và hoạt động phạm tội, các đối tượng tổ chức thành băng, ổ nhóm để thực hiện các hành vi phạm tội hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường…
 Thứ năm, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp trong vận động quần chúng nhân dân bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa
Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với các cơ quan, lực lượng nghiệp vụ để phát động phong trào vận động quần chúng bảo vệ ANTQ. Cụ thể, phối hợp với ngành Giao thông vận tải, ngành thủy sản, ngành du lịch để vận động quần chúng nhân dân tiến hành đăng ký, quản lý các phương tiện thủy nhằm xác định sở hữu cho người dân và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của các phương tiện khi tham gia giao thông trên đường thủy nội địa. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng, lực lượng Hải quan, Cảng vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra để phát động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện tội phạm nói chung và tội phạm buôn lậu nói riêng trên các tuyến đường thủy nội địa biên giới. Mặt khác, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, xã hội tiến hành xây dựng mô hình tự quản, điển hình tiên tiến nhằm xây dựng địa bàn an toàn, bình yên trên sông nước.
Trong những năm gần đây, tình hình phương tiện thủy của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên đường thủy nội địa gia tăng cả về số lượng và chất lượng, những tàu biển có trọng tải lớn đi vào các tuyến sông pha biển ngày càng gia tăng, khí hậu, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, phương tiện thủy của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy chỉ chịu được sức gió cấp 4 - 5 trong nội địa, nhiên liệu phục vụ đi lại trên đường thủy nội địa luôn thiếu vì phương tiện thủy lưu thông chịu sự tác động của sức gió, sức nước… Những điều này đã gây khó khăn cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy thực hiện nhiệm vụ, vì vậy, Nhà nước cần trang bị thêm phương tiện thủy và cung cấp đầy đủ nhiên liệu cho các phương tiện của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy.
Hiện nay, đối với những địa bàn mà ngành giao thông vận tải công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa thì lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã được bố trí cấp cục và cấp phòng, trong đó có 32 địa phương có phòng Cảnh sát giao thông đường thủy. Tuy nhiên, số biên chế của lực lượng Cảnh sát đường thủy còn thấp. Chính vì vậy, tăng cường lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy xuống địa bàn cơ sở như cấp huyện, cấp xã và tăng cường biên chế cho lực lượng Cảnh sát đường thủy hàng năm là cần thiết cho việc thực hiện phát động phòng trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa ./.

TS. Nguyễn Thị Hoan 
Phó trưởng khoa Nghiệp vụ CSGT, Học viện CSND

Tạp chí Cảnh sát nhân dân in số 7/2015

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi