Thứ Sáu, 10/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nghiên cứu khảo sát, kiến nghị các bất hợp lý về tổ chức giao thông đường bộ hiện nay

Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng của các loại phương tiện giao thông, yêu cầu đi lại của nhân dân ngày càng tăng cao. Trong khi đó kết cấu hạ tầng giao thông vẫn còn lạc hậu, chưa đồng bộ; ý thức của người tham gia giao thông chưa cao... Những vấn đề trên đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Công tác bảo đảm TTATGT đường bộ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) góp phần đảm bảo cho người, phương tiện tham gia giao thông đi lại an toàn, nhanh chóng, thuận tiện và thông suốt, hạn chế ùn tắc giao thông (UTGT) và tai nạn giao thông (TNGT).

Tổ chức giao thông (TCGT) đường bộ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo đảm TTATGT, là tập hợp các biện pháp nhằm điều chỉnh các hoạt động giao thông quy định tại điều 37 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 như: phân làn, phân luồng, phân tuyến và quy định thời gian đi lại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ; quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe; lắp đặt báo hiệu đường bộ… nhằm tăng khả năng thông xe, hạn chế UTGT và TNGT. Việc xây dựng mạng lưới giao thông theo từng vùng, miền, từng khu vực, từng đô thị phải gắn với tổ chức mạng giao thông trong cả nước ngay từ khâu tổ chức, thiết kế… để đảm bảo cho hoạt động giao thông được an toàn, thuận tiện, góp phần nâng cao năng lực vận chuyển, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng và sự đi lại của nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT, Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo TTATGT, Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 03/4/2015 về việc tăng cường công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới, lực lượng CSGT toàn quốc đã tăng cường các hoạt động nghiệp vụ cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ, địa phương trong công tác bảo đảm TTATGT. Công tác khảo sát kiến nghị các bất hợp lý về TCGT của CSGT đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, trong năm 2014 lực lượng CSGT toàn quốc đã trực tiếp khảo sát và kiến nghị với ngành chức năng 3.209 điểm gồm: biển báo 1.053 điểm, vạch sơn 769 điểm, tình trạng mặt đường 464 điểm, gờ giảm tốc 178 điểm, đèn tín hiệu 102 điểm, rào chắn và rào hộ lan 63 điểm, dải phân cách 19 điểm, kiến nghị khác 561 điểm. Tỉ lệ kiến nghị được các ngành, đơn vị chức năng khắc phục đạt khoảng 10% tổng số kiến nghị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số khó khăn vướng mắc trong các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng CSGT, nhất là công tác điều tra cơ bản trên tuyến đường bộ. Công tác khảo sát phát hiện kiến nghị các bất hợp lý về TCGT chưa được quan tâm đúng mức, có kiến nghị nhưng chưa theo dõi quá trình tiếp thu giải quyết, hồ sơ khảo sát về TCGT đường bộ chưa đầy đủ thông tin. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác bảo đảm TTATGT, từng bước nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản, khảo sát phát hiện kiến nghị các bất hợp lý về TCGT góp phần kiềm chế TNGT và UTGT đường bộ, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chiến sỹ CSGT cần thực hiện nghiêm túc theo trình tự các bước như sau:

Thứ nhất, lập hồ sơ theo dõi về TCGT đường bộ, bao gồm:

- Tập hồ sơ nguyên tắc, gồm các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Chính phủ, Bộ Công an, các Bộ liên quan, của Cục CSGT và Công an địa phương về công tác bảo đảm TTATGT liên quan đến tham gia tổ chức an toàn giao thông, các quy chuẩn kỹ thuật cầu, đường, hệ thống báo hiệu đường bộ...

- Hồ sơ điều tra cơ bản trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, xã. Yêu cầu mỗi tuyến phải có hồ sơ riêng và trên từng tuyến phải nêu được các thông tin về công tác điều tra cơ bản tuyến.

- Kết quả khảo sát, phát hiện những bất hợp lý trong công tác TCGT, những kiến nghị gửi các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương để khắc phục.

- Theo dõi thống kê việc khắc phục những điểm bất cập về TCGT đã được kiến nghị, những điểm còn tồn tại, đặc biệt những “điểm đen”, điểm có nguy cơ tiềm ẩn TNGT và UTGT cao chưa được giải quyết.

- Đối với hồ sơ theo dõi về TCGT trong đô thị: Ngoài các nội dung như TCGT trên quốc lộ, tỉnh lộ... cần bổ sung các nội dung như: bản đồ giao thông toàn thành phố, thị xã và bản đồ giao thông nội thành, nội thị; số lượng nút giao thông có đặt đèn tín hiệu và các trung tâm điều khiển giao thông; các nút, tuyến giao thông thường xuyên xảy ra UTGT hoặc có nguy cơ xảy ra UTGT; phân luồng, phân tuyến trong thành phố, thị xã, các tuyến có dải phân cách giữa; các cặp đường một chiều; các tuyến đường phân làn (dành riêng cho xe buýt, ô tô, xe máy); các cầu vượt, hầm cho người đi bộ…việc bố trí lực lượng làm công tác chỉ huy điều khiển giao thông tại các tuyến, nút giao thông.

 Thứ hai, lập kế hoạch khảo sát TCGT đường bộ:

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, thành phố và tình hình phức tạp về TTATGT nổi lên, cán bộ theo dõi chuyên đề về TCGT cần tham mưu cho lãnh đạo đơn vị có kế hoạch khảo sát về TCGT. Kế hoạch cần nêu rõ: mục đích, yêu cầu; nội dung, phương pháp khảo sát; tổ chức thực hiện, phân công cán bộ, thời gian tiến hành; phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác khảo sát.

Thứ ba, tiến hành khảo sát:

Những hạng mục cần tập trung khảo sát, nghiên cứu, gồm:

- Hệ thống báo hiệu đường bộ: hệ thống báo hiệu đường bộ trên tuyến như hệ thống vạch kẻ đường, biển báo hiệu phải truyền tải đủ thông tin, rõ ràng, dễ nhận biết, đúng với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41: 2012/BGTVT), rà soát hệ thống báo hiệu trên tuyến để phát hiện những bất cập, thừa thiếu, hư hỏng không phù hợp (cần chú ý tới các biển báo nguy hiểm, biển báo liên quan tới tải trọng, cầu đường, tốc độ xe chạy trên đường).

- Nút giao: cần xác định tầm nhìn khi các phương tiện đi vào nút và tầm nhìn tại nút giao, bố trí tổng thể của nút giao, các đường vào nút, khả năng nhận biết của lái xe, chi tiết thiết kế hình học của nút, đảo giao thông, chiếu sáng tại nút giao… Tại các nút giao có bố trí đảo giao thông thì hình dạng đảo giao thông phải hướng cho xe đi vào đúng vệt xe, đảo giao thông phải đủ lớn để dễ quan sát; tạo đủ chỗ cho biển báo, tín hiệu giao thông, cột đèn và tạo đủ chỗ tạm dừng chân cho người đi bộ khi đi qua đường

- Các khiếm khuyết của công trình: như độ siêu cao (độ nghiêng của mặt đường tại khúc cua), độ bằng phẳng mặt đường, tầm nhìn, điểm mở dải phân cách... các công trình đặt gần sát với đường xe chạy có tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông như dải phân cách, rào chống va, tường hộ lan, gờ lượn sóng...

- An toàn hai ven đường: đánh giá ảnh hưởng của các công trình ven đường, các công trình bảo đảm an toàn giao thông cho người đi bộ, phương tiện thô sơ, xe tải, giao thông công cộng, thống kê đầy đủ các công trình đang vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại Quyết định số 1856/2006/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ.

- Các điểm đen TNGT: nghiên cứu, khảo sát các “điểm đen” về tai nạn giao thông, phân tích nguyên nhân, đặc biệt là các vụ do TCGT chưa khoa học, chưa hợp lý gây ra. Xác định các điểm phức tạp về TTATGT mới phát sinh, đề xuất các biện pháp khắc phục; rà soát các “điểm đen” TNGT, điểm phức tạp về TTATGT đã kiến nghị nhưng chưa được ngành giao thông khắc phục để tiếp tục kiến nghị.

Các vấn đề mất an toàn khác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông: xác định các vị trí đường cong có bán kính nhỏ, tầm nhìn bị hạn chế, đường đèo dốc, các vị trí thường xảy ra sạt lở...

- Nắm tình hình thực hiện công tác bảo đảm TTATGT đối với các dự án cải tạo, nâng cấp công trình đường quốc lộ và đô thị trọng điểm cần khảo sát việc bố trí mặt bằng thi công, các hoạt động trong quá trình thi công, quản lý và điều hành giao thông, các giải pháp cụ thể về an toàn giao thông (các phương án đường tránh, cầu tạm, biển báo hiệu, đèn chiếu sáng, điều khiển giao thông…); chú ý đến các dự án không đảm bảo TTATGT trong quá trình thi công gây TNGT, UTGT kéo dài.

Thứ tư, báo cáo, kiến nghị:

- Kết thúc kế hoạch khảo sát, cán bộ khảo sát tập hợp báo cáo số liệu thực tế khảo sát trên tuyến kết hợp với số liệu UTGT, TNGT, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị có công văn kiến nghị gửi tới các cơ quan chức năng liên quan khắc phục kịp thời.

- Thường xuyên theo dõi đôn đốc việc tiếp thu, khắc phục các kiến nghị của cơ quan chức năng, bổ sung các kiến nghị và kết quả khắc phục vào hồ sơ chuyên đề tổ chức giao thông đường bộ. Tập hợp các vấn đề đã kiến nghị từ 02 lần trở lên trên các tuyến quốc lộ mà không được khắc phục, báo cáo chi tiết về Bộ Công an (qua Cục CSGT) để tổng hợp kiến nghị với các đơn vị chức năng.

- Những kiến nghị của Công an về khắc phục “điểm đen” phải lưu hồ sơ theo dõi; trường hợp đã có kiến nghị mà cơ quan chức năng chậm hoặc không khắc phục, để xảy ra TNGT nghiêm trọng phải phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra xử lý trách nhiệm hình sự các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Trong tình hình hiện nay, phương tiện cơ giới đường bộ ngày một gia tăng, kết cấu hạ tầng giao thông đang phát triển, việc xây dựng nâng cấp cải tạo và mở rộng các tuyến đường được Chính phủ quan tâm đầu tư. Vì thế lực lượng CSGT luôn xác định công tác khảo sát kiến nghị tổ chức giao thông là một trong những công việc thường xuyên. Cục CSGT là đầu mối chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ về công tác này cho các địa phương để từng bước nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả của CBCS làm nhiệm vụ. Với chức năng nhiệm vụ của mình, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác khảo sát kiến nghị về TCGT. Trên cơ sở đó đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, ngành chức năng tiếp thu các kiến nghị của lực lượng Công an để khắc phục kịp thời các bất hợp lý về TCGT, góp phần làm cho hệ thống giao thông đường bộ nước ta ngày càng hoàn thiện, văn minh, bảo đảm TTATGT thông suốt, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, thúc đẩy nhanh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

 

ThS. Nguyễn Thị Luyến

Phòng 8 - Cục Cảnh sát giao thông

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác