Thứ Sáu, 10/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện đề án chuẩn đầu ra của học viên Học viện Cảnh sát nhân dân

Qua thực tiễn 05 năm triển khai Đề án này từ năm học 2009 - 2010 đến nay, Học viện Cảnh sát nhân dân báo cáo về những kết quả đã đạt được và những định hướng trong thời gian tới như sau:

1. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện chuẩn đầu ra

1.1. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án chuẩn đầu ra cho học viên Học viện Cảnh sát nhân dân

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về đổi mới chất lượng giáo dục đại học, đồng thời xuất phát từ thực tiễn quá trình đào tạo, quá trình sử dụng cán bộ sau đào tạo và kinh nghiệm có được trong quá trình hợp tác đào tạo giữa Học viện CSND với Cảnh sát một số nước trong khu vực và trên thế giới, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án chuẩn đầu ra cho học viên các hệ học.

Quá trình nghiên cứu, xây dựng chuẩn đầu ra cho học viên, Học viện CSND đã ban hành các văn bản quy định như sau:

- Ngày 24 tháng 11 năm 2009, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân ban hành Đề án số 2457/ĐA-T32-QLĐT về chuẩn đầu ra đối với sinh viên Học viện CSND, cụ thể như sau:

- Chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ: Kết quả học tập các môn học trong chương trình đào tạo đạt từ yêu cầu trở lên. Trong đó 2/3 số môn học nghiệp vụ chuyên ngành đạt từ 6,5 điểm trở lên đối với đào tạo theo niên chế và từ 7.0 điểm trở lên đối với đào tạo theo tín chỉ.

- Chuẩn về chính trị: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, thực hiện nghiêm chỉnh điều lệnh Công an nhân dân, pháp luật Nhà nước. Sinh viên khi tốt nghiệp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là đối tượng kết nạp Đảng.

- Chuẩn về ngoại ngữ:

+ Tiếng Anh: Chứng chỉ Toeic 400 điểm hoặc tương đương, từ khóa tuyển sinh năm học 2011-2012 trở đi đạt 450 điểm, từ khóa tuyển sinh năm học 2013 - 2014 trở đi đạt 500 điểm.

+ Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF B1 (khung tham chiếu Châu Âu)

+ Tiếng Trung Quốc: Chứng chỉ HSK cấp 4.

+ Tiếng Nga: Chứng chỉ TRKI-1.

- Chuẩn về tin học: Chứng chỉ B tin học văn phòng và quản trị mạng máy tính.

- Chuẩn về bắn súng: Bắn 10 viên đạn súng ngắn, bia cố định và bia ẩn hiện đạt 70/100 điểm mỗi loại.

- Chuẩn về võ thuật: Học đạt chứng chỉ võ thuật Công an nhân dân chương trình nâng cao tương đương Tiểu giáo viên võ thuật.

- Chuẩn về lái xe: Được cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B2 và mô tô hạng A1. Đối với chuyên ngành Cảnh sát giao thông sinh viên được cấp giấy phép lái xe ô tô hạng C và mô tô hạng A2 và A3.

- Trên cơ sở Đề án số 2457/ĐA-T32-QLĐT, ngày 28/12/2009, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân ban hành Danh mục bảng chuẩn đầu ra số 2755/DA-T32-QLĐT của sinh viên đại học hệ chính quy và Danh mục bảng chuẩn đầu ra số 13/DA-T32-QLĐT của sinh viên hệ VLVH, Liên thông, văn bằng 2 theo đề án số 2457/ĐA-T32-QLĐT, ngày 24/11/2009. Theo đó, chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy bao gồm: Điều tra tội phạm xâm phạm TTXH, Trinh sát chống tội phạm về TTXH, Trinh sát chống tội phạm về kinh tế, Trinh sát chống tội phạm về ma túy, Trinh sát chống tội phạm về môi trường, Kỹ thuật hình sự, Quản lý hành chính về TTXH, Quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ ANTT, Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, Tiếng Anh Cảnh sát, Trinh sát chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

- Để quá trình tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra của Học viện được thuận lợi, sát sao và có sự phối kết hợp giữa các đơn vị, Học viện đã triển khai kế hoạch về việc phân công thực hiện chương trình đào tạo chuẩn đầu ra cho các hệ đào tạo thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trước yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra cho công tác giáo dục và đào tạo của Học viện trong tình hình mới, ngày 26/3/2014, Giám đốc Học viện CSND đã ban hành Quyết định số 418/QĐ-T32- QLĐT ban hành Danh mục chuẩn đầu ra đối với sinh viên đào tạo đại học tại Học viện CSND, trong đó bổ sung chuẩn mới về kĩ năng lãnh đạo chỉ huy và điều chỉnh một số định mức về chuẩn ngoại ngữ và chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của từng chuyên ngành đào tạo; Thông báo số 54/TB-T32-QLĐT ngày 22/4/2014 về phân công và triển khai kế hoạch thực hiện; Quyết định số 671/QĐ-T32-QLĐT ngày 08/5/2014 ban hành Quy chế thu chi trong hoạt động thực hiện chuẩn đầu ra của học viên Học viện CSND.

Quá trình tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra cho học viên cơ bản được thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch và đảm bảo các điều kiện theo quy định.

1.2. Kết quả thực hiện chuẩn đầu ra

1.2.1. Về nhận thức

Quá trình tổ chức thực hiện Đề án chuẩn đầu ra của học viên Học viện cảnh sát nhân dân đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Từ đó đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức đối với các đơn vị giảng dạy, các giảng viên, học viên cũng như các đơn vị quản lý giáo dục và phục vụ giảng dạy.

- Đối với các giảng viên: trên cơ sở các tiêu chuẩn của chuẩn đầu ra đối với học viên chuyên ngành là cơ sở để các giảng viên nghiên cứu, tìm tòi và không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giảng dạy. Đồng thời xác định các tiêu chuẩn của chuẩn đầu ra như là “tiêu chí ngược” để kiểm tra, đánh giá lại phương pháp, nội dung giảng dạy để tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện.

- Đối với học viên: Với các bảng chuẩn đầu ra cụ thể đã tạo ra cho học viên sự chủ động phấn đấu để hoàn thành, góp phần loại bỏ các động cơ học tập không đúng đắn. Mặt khác các chuẩn đầu ra như một tiêu chí cụ thể để phân loại, sàng lọc học viên cả về ý thức, thái độ học tập và rèn luyện, tác động làm thay đổi nhận thức và ý thức học tập của học viên tất cả các hệ học, khóa học phải tích cực, chủ động và có ý thức học tập, rèn luyện tốt hơn nữa.

- Đối với các cơ quan quản lý giáo dục: Chuẩn đầu ra được xác định như một tiêu chí để kiểm định chất lượng và quá trình đào tạo. Trên cơ sở đánh giá những mặt ưu điểm và tồn tại đó để tham mưu, đề xuất điều chỉnh kịp thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

1.2.2. Các kết quả cụ thể:

Kế hoạch triển khai thực hiện chuẩn đầu ra đào tạo đại học được áp dụng từ năm học 2009-2010 trở đi. Do vậy, học viên thuộc các khóa học, hệ học sẽ áp dụng các chuẩn đầu ra như Học viện đã công bố bao gồm: Hệ đào tạo chính quy từ khóa D35; Học viên hệ đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học từ khóa Liên thông 25; học viên hệ VLVH từ khóa 24.

Đến nay, sau 5 năm thực hiện chuẩn đầu ra đã có hệ liên thông khóa 25, 26 đã tốt nghiệp ra trường, các lớp học, khóa học khác đang tiếp tục thực hiện, với các kết quả nổi bật như sau:

- Chuẩn về chính trị, nghiệp vụ:

Đây là những chuẩn được tích lũy trong suốt quá trình học tập, rèn luyện của học viên. Do đó, hàng năm Phòng Quản lý đào tạo và Phòng Quản lý học viên tiến hành thống kê, đánh giá để theo dõi và chỉ đạo các lớp có kế hoạch học tập và rèn luyện để tích lũy thực hiện các chuẩn này.

Qua thống kê từ năm học 2009 - 2010 đến nay, đối với các chuẩn về chính trị của sinh viên các khóa học, hệ học trước khi xét tốt nghiệp đều có tỷ lệ đạt chuẩn 99%, chuẩn về nghiệp vụ đạt 100%.

Kết quả thi tốt nghiệp của Khóa Liên thông 27 vừa qua cho thấy tỷ lệ sinh viên đạt loại khá chiếm 31%, loại trung bình khá chiếm 69%, không có học viên đạt loại trung bình. Đây là một kết quả rất khả quan so với kết quả tốt nghiệp của hệ liên thông những năm trước đây. Qua đó, cũng cho thấy hiệu quả của việc thực hiện chuẩn đầu ra về nghiệp vụ đã giúp học viên có động cơ và mục tiêu học tập đúng đắn và tích cực.

- Chuẩn về các kỹ năng mềm:

Theo thống kê từ năm học 2009 - 2010 đến nay, đối với sinh viên các hệ học, khóa học trước khi xét tốt nghiệp đều đạt tỷ lệ 100% chuẩn về tin học, ngoại ngữ, bắn súng, võ thuật, lái xe. Không áp dụng chuẩn về ngoại ngữ đối với hệ Liên thông và hệ VLVH.

Như vậy, qua 05 năm triển khai thực hiện Đề án chuẩn đầu ra với 05 khóa hệ đào tạo chính quy, 05 khóa hệ liên thông, 05 khóa hệ VLVH cho thấy sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường đều có tỷ lệ đạt chuẩn cao, đã xác định được động cơ học tập đúng đắn, khắc phục tư tưởng bình quân chủ nghĩa trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt, các sinh viên khi ra trường có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng tay nghề, đặc biệt là các kỹ năng về tin học, lái xe, bắn súng, võ thuật, ngoại ngữ, phục vụ thiết thực cho yêu cầu và nhiệm vụ công tác thực tiễn.

1.3. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất

Xác định thực hiện chuẩn đầu ra cho học viên các hệ đào tạo tại Học viện CSND nhằm bổ sung những kỹ năng mềm cho học viên, do vậy quá trình tổ chức thực hiện Học viện đã quan tâm, đầu tư và tăng cường về cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạo. Theo đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án đã và đang không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo để thực hiện hoạt động giảng dạy chuẩn đầu ra như:

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đã trang bị hệ thống thi trắc nghiệm Ngoại ngữ hiện đại được chuyển giao công nghệ từ Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đồng thời đầu tư, trang bị hơn 100 máy tính nối mạng cho 03 phòng học chuyên dụng, đảm bảo yêu cầu việc kiểm tra, đánh giá, thi các môn chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học đạt kết quả cao.

- Đối với trường bắn súng ngắn, Học viện tiếp tục cải tạo, nâng cấp đảm bảo các điều kiện an toàn, kỹ thuật phục vụ bắn đạn thật. Đặc biệt, Học viện đã đầu tư mới trường bắn súng AK, trường bắn điện tử hiện đại phục vụ giảng dạy, tập bắn và bắn đạn thật cho học viên học bắn theo chương trình chính khóa và thực hiện chuẩn đầu ra môn bắn súng.

Quá trình thực hiện chuẩn đầu ra về lái xe ôtô, Học viện khai thác tối đa các xe ôtô đã được trang bị cho Khoa nghiệp vụ Cảnh sát giao thông và Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe nhằm đáp ứng yêu cầu số lượng học viên tham gia học và thi sát hạch lấy giấy phép lái xe ô tô hạng B2.

Hệ thống giảng đường được sửa chữa, nâng cấp và tăng cường trang thiết bị tạo ra diện mạo mới về cảnh quan và chất lượng. Học viện đã ban hành quy định về quản lý và sử dụng giảng đường phục vụ cho quá trình quản lý được ổn định và chuyên nghiệp.

2. Đánh giá, nhận xét chung về quá trình thực hiện chuẩn đầu ra

2.1. Những ưu điểm

- Quá trình xây dựng, thực hiện chuẩn đầu ra của học viên Học viện CSND luôn có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cũng như trách nhiệm, hưởng ứng đồng thuận của các đơn vị quản lý giáo dục, các đơn vị giảng dạy, đội ngũ giảng viên và học viện của Học viện.

- Quá trình tổ chức thực hiện, Học viện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về lộ trình, tiến độ thực hiện từng chuẩn đầu ra, có kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các đơn vị giảng dạy cũng như các điều kiện đảm bảo cho tổ chức thực hiện. Các đơn vị được phân công tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra như: Quản lý giáo dục, hậu cần và các đơn vị giảng dạy luôn có sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao và có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo tổ chức thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao.

- Học viện đã triển khai Đề án chuẩn đầu ra chủ động theo đúng mục tiêu, yêu cầu trên cơ sở khảo sát, đánh giá và tính toán cho quá trình tổ chức thực hiện về thời gian, lộ trình, kinh phí, điều kiện hội trường, sân bãi, lịch trình học tập, điều kiện giảng viên, trong đó có hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho giảng viên, học viên trong toàn Học viện để nắm bắt chủ trương mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an. Do đó, khi triển khai đã đem lại sự nhất trí, đồng thuận cao và tránh bị chồng chéo, lúng túng, bị động giữa các đơn vị tổ chức thực hiện.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm đảm bảo các điều kiện tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra, trong đó tập trung vào việc tăng cường, hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu, đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng, hệ thống sân bãi, thao trường…

- Tổ chức tốt mối quan hệ phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trong việc triển khai kế hoạch và tổ chức giảng dạy chuẩn đầu ra cho phù hợp đối với các lớp hệ VLVH, thông qua các hoạt động cụ thể như: Tổ chức tuyên truyền, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho hoạt động dạy va học chuẩn đầu ra, phối hợp trong giám sát và quản lý học viên, đôn đốc, nhắc nhở các trường hợp vi phạm.

2.2. Một số tồn tại, hạn chế

- Thời gian đầu khi tổ chức triển khai thực hiện, Học viện đã gặp một số   khó khăn nhất định. Trước hết về mặt nhận thức, do học viên các lớp học, hệ học có tư tưởng và thói quen theo nếp nghĩ cũ mà chưa cập nhật kịp thời với các đòi hỏi, yêu cầu đổi mới chất lượng đào tạo nên có tư tưởng chủ quan, chưa chủ động sắp xếp học tập để đạt chuẩn đầu ra dẫn đến khi chuẩn bị tốt nghiệp ra trường có nhiều học viên chưa đạt một số chuẩn đầu ra cụ thể.

- Đối với một số đơn vị được giao tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra chưa chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện, giải quyết các tồn tại liên quan đến vấn đề về số lượng giảng viên giảng dạy, hệ thống giáo trình đào tạo nâng cao, điều kiện phòng tập, sân bãi, phương tiện kỹ thuật sử dụng dẫn đến lúng túng, hạn chế trong triển khai.

- Đối với các đơn vị quản lý chưa có sự sát sao trong kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện chuẩn đầu ra cũng như quản lý, theo dõi kết quả thực hiện dẫn đến việc nắm bắt số liệu quản lý, tiến độ thực hiện chưa kịp thời.

- Mối quan hệ giữa các đơn vị được giao thực hiện chuẩn đầu ra chưa có sự phối kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng nên việc bố trí kế hoạch, lịch giảng dạy cho các lớp học còn bất cập, chồng chéo, không khoa học. Do đó, tiến độ học tập của học viên còn chậm, nhiều vấn đề này sinh chưa được giải quyết kịp thời.

- Học viện chưa có chính sách hỗ trợ đối với các học viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách nên chưa động viên kịp thời học viên cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện.

- Đối với việc thực hiện chuẩn đầu ra tại các lớp VLVH tại Công an các đơn vị, địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học còn hạn chế, đặc biệt là hệ thống thao trường, trường bắn, phòng máy tính, do đó phải đi thuê ngoài các địa điểm và phương tiện học tập, nhận thức của một số học viên hệ VLVH chưa thực sự tích cực nên có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, chưa chủ động trong học tập và rèn luyện.

3. Một số định hướng tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra thời gian tới

Trong bối cảnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới đang đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi cán bộ công an phải được đào tạo cơ bản, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực nghiên cứu và thực hành, nắm vững kĩ năng và chuẩn hóa trong việc thực hiện các quy trình công tác, bắt nhịp với đòi hỏi chung của đất nước và nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới. Do đó, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng đặt ra rất cấp thiết.

Với quan điểm, chủ trương rất quyết liệt của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong công tác giáo dục và đào tạo, đòi hỏi Học viện Cảnh sát nhân dân phải tích cực đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm của Ngành và của Quốc gia theo đúng lộ trình mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã đặt ra, đồng thời phải bám sát với các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đã được Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo xác định trong thời gian tới. Theo đó, để tiếp tục triển khai tổ chức có hiệu quả Đề án chuẩn đầu ra của học viên, Học viện Cảnh sát nhân dân cần tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm sau đây:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến giảng viên, học viên về tổ chức thực hiện các chuẩn đầu ra của Học viện, nhất là các khóa học, hệ học mới tuyển sinh thông qua nhiều hoạt động cụ thể như: sinh hoạt đầu khóa, tiếp xúc với sinh viên theo định kỳ, qua tổng kết kỳ học, năm học… để học viên có nhận thức đầy đủ, đúng đắn và xác định các tiêu chí phấn đấu từ đó xây dựng động cơ học tập đúng đắn, chủ động xây dựng kế hoạch học tập của cá nhân phấn đấu các chuẩn đầu ra theo quy định.

Hai là: Qua thực tiễn 05 năm thực hiện chuẩn đầu ra, Học viện phải tổ chức thực hiện việc rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh các tiêu chí cụ thể của các chuẩn đầu ra cho phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo và yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong đó, Học viện đã ban hành bổ sung kĩ năng mềm về lãnh đạo, chỉ huy và một số chuẩn đầu ra gắn với các chuyên ngành đào tạo, áp dụng đối với khóa đào tạo từ năm học 2013 - 2014. Mặt khác, Học viện cần tiếp tục đổi mới về phương thức tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra thông qua việc phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương để nghiên cứu, điều chỉnh các chuẩn đầu ra cho phù hợp theo yêu cầu của thực tiễn công tác, giúp học viên rèn luyện và kĩ năng tay nghề thuần thục, chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường.

Ba là: Học viện cũng cần đảm bảo thực hiện công bố chuẩn đầu ra phải gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng theo chuẩn đã công bố; đặc biệt là các điều kiện về tài liệu, giáo trình, đội ngũ giảng viên, phương pháp kiểm tra, đánh giá, sân bãi, thao trường và các điều kiện đảm bảo khác. Trong đó, chú trọng các biện pháp  đồng bộ để đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của người học, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nâng cao kỹ năng thực hành cho học viên. Gắn kết các đơn vị nghiệp vụ với nhà trường, cập nhật thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát nhân dân vào bài giảng; tiếp tục và thường xuyên phối hợp, tổ chức hội thảo khoa học với các đơn vị nghiệp vụ về đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo các môn học nghiệp vụ chuyên ngành.

Bốn là: Nhằm đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, trong thời gian tới Học viện Cảnh sát nhân dân cần tiếp tục nghiên cứu mở rộng hệ thống ngành và chuyên ngành đào tạo ở các bậc học và hệ học để đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; trong đó tập trung vào đào tạo các chuyên ngành đặc thù liên quan trực tiếp đến việc tổ chức, bố trí nguồn nhân lực của lực lượng Cảnh sát nhân dân hiện tại và nhu cầu phát triển trong tương lai; những ngành mà nhu cầu công tác, chiến đấu đang cần nhưng chưa được đào tạo một cách bài bản. Về lâu dài, cần xây dựng một số ngành đào tạo có thương hiệu trong nước và khu vực như Cảnh sát điều tra, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tư pháp hình sự… Đồng thời nghiên cứu tận dụng điều kiện và thế mạnh để đào tạo một số ngành nghề phục vụ nhu cầu của xã hội, mở rộng các mã ngành và chuyên ngành đào tạo phục vụ đào tạo hệ dân sự ở bậc đại học và các lớp bồi dưỡng chuyên đề phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự của các cơ quan, doanh nghiệp.

Năm là: Học viện cần chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo, trong đó có hoạt động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống và các nước láng giềng, các tổ chức quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác đào tạo có chọn lọc với các nước có nền tư pháp tiên tiến để khai thác có hiệu quả tri thức, kinh nghiệm, phương tiện, thiết bị và trao đổi giảng viên, học viên, tranh thủ các nguồn lực vật chất cho Học viện; đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; hợp tác nghiên cứu khoa học về phòng, chống tội phạm… phục vụ cho phát triển giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân nói chung và của Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng. Đồng thời, trong quá trình hợp tác Học viện cần chủ động nghiên cứu, tích lũy và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có cơ hội tham gia xếp hạng các trường đại học trong khu vực và quốc tế.

Sáu là: Từ năm học 2013 - 2014, Học viện CSND tuyển sinh và đào tạo hệ dân sự với 150 chỉ tiêu, chuyên ngành Tư pháp hình sự. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của học viên, tạo sự cạnh tranh về thương hiệu của Học viện trong hệ thống các nhà trường đào tạo ngành Luật cho học viên hệ dân sự, Theo đó cần nghiên cứu áp dụng thực hiện chuẩn đầu ra đối với học viên hệ dân sự, trước mắt bao gồm: Chuẩn về lái xe mô tô hạng A1, lái xe ô tô hạng B2, Chuẩn về ngoại ngữ, Chuẩn về tin học, Chuẩn về kĩ năng thuyết trình và quan hệ công chúng.

Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang phấn đấu thực hiện thành công những nhiệm vụ và mục tiêu của Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, việc phê duyệt xây dựng và phát triển trở thành trường đại học trọng điểm của Ngành Công an và của Quốc gia đối với Học viện CSND thể hiện sự tin tưởng, quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đối với Học viện đóng góp trong công tác giáo dục đào tạo của toàn lực lượng CAND. Để thực hiện thành công mục tiêu này, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, sự phối hợp giúp đỡ của các Tổng cục, các đơn vị chức năng, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết, sáng tạo và chủ động của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, của đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên toàn Học viện Cảnh sát nhân dân.

 

Trung tướng, GS, TS. Nguyễn Xuân Yêm

Giám đốc Học viện CSND

(Trích kỷ yếu Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện đề án chuẩn đầu ra tại Học viện CSND)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác