Thứ Sáu, 10/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Những vấn đề đặt ra trong việc xác định chuẩn đầu ra đối với sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu công tác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Vị trí địa lý phức tạp (có cả miền núi, trung du - đồng bằng và miền biển), dân số đông, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, ANTT còn tiềm ẩn phức tạp, đã và đang đặt ra cho lực lượng Công an Thanh Hoá nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Đứng trước những thách thức đó, Công an Thanh Hóa xác định phải không ngừng củng cố, xây dựng lực lượng Công an trong tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đặc biệt nắm vững lý luận, tinh thông nghiệp vụ mới đáp ứng được những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong những năm gần đây, số lượng cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn, thời gian công tác lâu năm đến độ tuổi nghỉ hưu chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong lực lượng Công an Thanh Hoá. Số CBCS mới ra trường còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm trong công tác. Tình hình trên đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Nhận thức được vấn đề trên, Đảng uỷ - Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch 555/CAT-PX13, ngày 4/5/2014 về việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBCS Công an Thanh Hóa, trong đó chú trọng công tác tự học tập, tự đào tạo ngay tại cơ sở với phương châm cầm tay chỉ việc, hướng dẫn tận tình, người biết hướng dẫn cho người chưa biết, người có kinh nghiệm truyền đạt cho người chưa có kinh nghiệm... Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực công tác cho cán bộ trẻ, phát huy được vai trò xung kích của cán bộ trẻ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, thí sinh là con em Thanh Hoá dự thi vào các trường CAND chiếm khoảng 2500 đến 4500 thí sinh hàng năm. Trong đó trúng tuyển vào các trường CAND luôn đạt từ 400 đến 600 thí sinh, riêng trúng tuyển vào Học viện CSND có trên dưới 100 học viên, chiếm tỷ lệ cao nhất so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Bên cạnh đó, sau khi tốt nghiệp ra trường có từ 50 đến 70 cán bộ tốt nghiệp về Công an Thanh Hóa công tác. Trên cơ sở quy định của Thông tư 38/2012/TT-BCA quy định về phân công công tác đối với học viên tốt nghiệp, kết thúc khóa học tại các trường CAND, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động phân công các học viên tốt nghiệp về các địa bàn cơ sở, mà cụ thể là Công an cấp huyện theo đúng chuyên ngành được đào tạo, trực tiếp đảm nhiệm các công việc cụ thể, trong đó giao nhiệm vụ cho đơn vị tiếp nhận cán bộ theo dõi, hướng dẫn từng bước giao nhiệm vụ cho cán bộ mới.

Việc nhà trường triển khai thực hiện chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường, Công an tỉnh xác định đây là một việc làm khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Bởi vì, chuẩn đầu ra là sự khẳng định sinh viên tốt nghiệp ra trường làm được những gì và kiến thức, kỹ năng, thái độ hành vi cần đạt được của sinh viên. Qua đó, xác định sinh viên khi tốt nghiệp ra trường sẽ biết mình làm được những gì và làm việc đó như thế nào.

Hiện nay, Học viện CSND đang triển khai thực hiện ba nhóm chuẩn đầu ra, cụ thể: Chuẩn đầu ra về chính trị, đòi hỏi sinh viên tốt nghiệp ra trường 100% phải là Đảng viên; chuẩn đầu ra về nghiệp vụ, đòi hỏi 2/3 số môn học phải đạt từ loại khá trở lên; và 05 kỹ năng mềm về tin học, ngoại ngữ, lái xe, bắn súng, võ thuật. Bên cạnh đó, học viện cũng đã và đang triển khai thực hiện các chuẩn mềm như tăng khả năng giao tiếp cho sinh viên, khả năng diễn thuyết trước đám đông, thói quen làm việc nhóm, sinh hoạt tập thể ... tất cả các hoạt động đó tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Cán bộ giảng viên, sinh viên Khoa KTHS, Học viện CSND thực hành tại Công an tỉnh Thanh Hóa

 

Qua quá trình quan sát, hướng dẫn, giao nhiệm vụ, đánh giá kết quả công tác của sinh viên tốt nghiệp Học viện CSND ra trường cho thấy các cán bộ mới đã thích nghi nhanh với môi trường công tác, sớm làm quen và tự làm chủ công việc được giao. Trong đó, phần lớn các đồng chí thành thạo về tin học, ngoại ngữ; có thể thao tác văn bản một cách linh hoạt, biết cách thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau để tập hợp, nghiên cứu và đánh giá; khả năng hòa đồng và bắt tay với công việc nhanh, luôn chú ý quan sát, nhìn nhận đánh giá các bước tiến hành công việc mà cán bộ có kinh nghiệm thực hiện để tự mình làm được những phần việc được giao; không ngần ngai, e dè, có thái độ học và tích lũy kinh nghiệm một cách nghiêm túc. Trong xử lý các nhiệm vụ được giao, xử lý các tình huống nghiệp vụ cụ thể, các em đã chủ động tự nghiên cứu tìm tòi, đưa ra được các quan điểm, căn cứ hợp lý trên cơ sở các quy định của pháp luật cũng như kinh nghiệm xử lý tình huống của các cán bộ có thâm niên lâu năm, và đây cũng là một mặt tích cực khi Học viện CSND áp dụng chuẩn đầu ra về nghiệp vụ, đòi hỏi các em khi học tập buộc phải gắn lý luận vào các tình huống nghiệp vụ...
Việc áp dụng và triển khai thực hiện chuẩn đầu ra đã đạt được những kết quả ban đầu tích cực, thể hiện sự đúng đắn của việc áp dụng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục như:
- Một là, đối với các chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học việc áp dụng là đúng đắn, nhưng qua thực tiễn công tác cho thấy, các em tiếp cận và làm quen với tin học rất nhanh, quá trình thao tác về mặt văn bản và trình tự không mất quá nhiều thời gian để học và thao tác tốt. Trong khi lượng tài liệu hướng dẫn về tin học trên các trang thông tin đại chúng, tại các hiệu sách, báo có rất nhiều, đây cũng là những nguồn cung cấp các tài liệu để nghiên cứu và làm tốt công tác tin học tại đơn vị; đối với chuẩn về ngoại ngữ, qua thực tế địa phương Thanh Hóa những năm gần đây cho thấy chưa xảy ra vụ án nào liên quan đến người nước ngoài, đồng thời nếu có vụ án xảy ra thông thường cần Trưng cầu phiên dịch, do đó quá trình áp dụng trên địa bàn còn hạn chế, trong khi đối với vốn kiến thức ngoại ngữ nếu không được sử dụng, giao tiếp thường xuyên thì có thể mai một, quên đi vốn từ vựng cơ bản mà đặc biệt là các vốn từ nghiệp vụ. Chính vì vậy, nên chăng cần chuyển thời lượng tập trung chuẩn đầu ra về tin học, ngoại ngữ để tăng thời lượng thực hành các môn nghiệp vụ cho các em sinh viên.
- Hai là, đối với chuẩn đầu ra về nghiệp vụ, nhà trường đặt ra 2/3 môn học chuyên ngành phải đạt từ loại khá trở lên trên cơ sở kết quả môn thi kết thúc học phần. Có thể thấy rằng, kết quả thi kết thúc học phần cũng đã phản ánh cơ bản về lực học của sinh viên trên cơ sở các câu hỏi liên quan đến lý luận cũng như câu hỏi tình huống. Nhưng thực tế vẫn chưa kiểm tra được khả năng thao tác, thực hành của sinh viên đối với các tình huống thực tiễn (tình huống giả định) xảy ra, vì vậy chưa thực sự phát huy được khả năng xử lý linh hoạt của sinh viên mà điều này rất cần khi va chạm ngoài xã hội, va chạm với các tình huống nghiệp vụ. 
- Ba là, đối với chuẩn đầu ra về võ thuật, đây cũng là một đòi hỏi bức thiết từ thực tiễn vì lực lượng CAND thường xuyên đấu tranh với tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và các đối tượng có thể tấn công, chống trả bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, người chiến sĩ CAND buộc phải giỏi về võ thuật để không chỉ bảo vệ bản thân mà còn phải bảo vệ nhân dân. Qua nhìn nhận đánh giá cho thấy, phần lớn các em sinh viên cũng như một bộ phận cán bộ nói chung còn e dè, khả năng tự bảo vệ và chống trả hạn chế. Quá trình xử lý các tình huống va chạm, tấn công còn lúng túng, bị động.
Trên cơ sở các hạn chế đã nêu và tình hình thực tiễn địa phương, để phát huy được kiến thức đã học vận dụng vào thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của cán bộ khi tốt nghiệp ra trường, quá trình thực hiện chuẩn đầu ra cần phải quan tâm chú trọng các nội dung sau:
- Thứ nhất, đối với chuẩn đầu ra về tin học, ngoại ngữ không nên tổ chức tập chung mà nên lấy kết quả đánh giá chuẩn ngay từ khi kết thúc các học phần tin học, ngoại ngữ theo lịch học chính khóa. Để duy trì khả năng thao tác tin học cũng như ngoại ngữ của các em sinh viên có thể thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, các nhóm giao tiếp để thực hiện.
- Thứ hai, đối với chuẩn đầu ra về nghiệp vụ phải đánh giá được khả năng xử lý tình huống nghiệp vụ của sinh viên thông qua việc yêu cầu mỗi sinh viên xây dựng các tình huống giả định hoặc một nhóm sinh viên tự dàn dựng, tổ chức thực hiện các tình huống để đánh giá kết quả và coi đây là đánh giá chuẩn về mặt thực hành, xử lý tình huống. Để làm được việc đó, đòi hỏi cần tăng cường thời lượng thực hành cho sinh viên.
- Thứ ba, đối với chuẩn đầu ra về võ thuật, cần tăng cường tổ chức đấu đối kháng, giả định các tình huống đánh bắt để tổ chức đánh bắt; các tình huống bị chống trả để xử lý. Để làm được việc đó, cần cắt giảm thời lượng học chuẩn đầu ra về võ thuật, lấy kết quả học chính khóa môn võ thuật để xác định cơ sở chuẩn, đồng thời tổ chức và lấy kết quả đấu đối kháng để xác định khả năng chuẩn về mặt võ thuật.
- Thứ tư, đối với các chuẩn mềm như tăng cường khả năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, khả năng diễn thuyết trước đám đông cần quan tâm tổ chức để các em sinh viên không còn có cảm giác sợ sệt, e dè, nhút nhát và lúng túng khi va chạm với các tình huống xảy ra.
- Thứ năm, quá trình đánh giá, xác định đạt chuẩn cần trung thực, khách quan, đánh giá đúng bản chất, đúng nội dung từ đó là cơ sở để tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tránh xác định chuẩn một cách hình thức.

 

Thiếu tướng, TS. Trịnh Xuyên
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá

(Trích Kỷ yếu “Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện chuẩn đầu ra tại Học viện CSND”)


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác