Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Những vấn đề đặt ra trong việc xác định chuẩn đầu ra đối với sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu công tác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Riêng Công an tỉnh Phú Thọ đã có hàng trăm CBCS được đào tạo từ Học viện CSND, sau khi tốt nghiệp ra trường đã trở về công tác tại Công an tỉnh Phú Thọ. Chỉ tính từ năm 2009 đến nay, Học viện CSND đã đào tạo cho Công an tỉnh Phú Thọ 280 đồng chí, trong đó Nam 220 đồng chí, nữ 60 đồng chí; hệ đào tạo: Chính quy 70 đồng chí, liên thông 22 đồng chí, vừa làm vừa học 188 đồng chí; chuyên ngành đào tạo: Cảnh sát điều tra 206 đồng chí, Cảnh sát hình sự 11 đồng chí, Cảnh sát kinh tế 08 đồng chí, Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy 09 đồng chí, Cảnh sát QLHC 27 đồng chí, Cảnh sát giao thông 08 đồng chí, Kỹ thuật hình sự 07 đồng chí, Giáo dục cải tạo phạm nhân 02 đồng chí, ngoại ngữ 01 đồng chí, Cảnh sát vũ trang 01 đồng chí.
Nhìn chung sinh viên tốt nghiệp ra trường, trở về công tác tại Công an tỉnh Phú Thọ đã được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh bố trí theo đúng chuyên ngành đào tạo; hầu hết các đồng chí đều nắm vững những kiến thức cơ bản đã được đào tạo, huấn luyện trong nhà trường; nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành Công an; có ý thức trách nhiệm, lập trường, quan điểm vững vàng, trung thành với Tổ quốc, sự nghiệp cách mạng của Đảng, trung thành với nhân dân, yêu ngành, yêu nghề. Đại bộ phận các đồng chí đã nhanh chóng tiếp cận với công việc được phân công, tiếp cận địa bàn, đối tượng, vận dụng, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh từ thực tiễn, phát huy được những kiến thức chuyên môn đã được học tập tại Học viện để vận dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu; luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, giữ vững phẩm chất đạo đức của người Công an cách mạng, Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư... Nhiều đồng chí, trong quá trình công tác đã trưởng thành được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân và CBCS trong lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ tín nhiệm, đã được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm với nhiều chức danh khác nhau. Từ năm 2000 đến nay, liên tục có 03 đồng chí nguyên là sinh viên Học viện CSND đã được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh, 05 đồng chí nguyên là sinh viên Học viện CSND đã được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh; Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm chức danh trưởng phòng 19 đồng chí, phó trưởng phòng 44 đồng chí, trưởng Công an các HTT 05đồng chí, Phó trưởng Công an các HTT20 đồng chí và nhiều đồng chí nguyên là sinh viên Học viện CSND đã được bổ nhiệm chức danh chỉ huy các đội nghiệp vụ và Công an phường. 
Tuy nhiên, còn có một số ít CBCS nguyên là sinh viên Học viện CSND do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, năng lực chuyên môn hạn chế dẫn đến phải xử lý kỷ luật.
Trong tình hình hiện nay, ANTT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ luôn được giữ vững và ổn định; song còn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định, trong đó đáng quan tâm là sự gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, nhằm mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở nước ta; bên cạnh đó, tình hình tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công còn xảy ra ở một số địa bàn, một số cơ quan, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hoạt động của một số loại tội phạm diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vị, xảo quyệt cả về tính chất, thành phần tội phạm, mức độ thiệt hại gây ra ngày một nghiêm trọng hơn, thành phần phạm tội có xu hướng trẻ hóa về độ tuổi, không nghề nghiệp; đối tượng phạm tội trong tỉnh luôn có xu hướng móc nối đối tượng ngoài địa bàn tỉnh, hình thành các ổ nhóm, đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, có dấu hiệu manh nha theo kiểu "xã hội đen", sử dụng vũ khí, hung khí, súng bắn đạn hoa cải, đao kiếm, mã tấu... để giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau gây thương tích, gây phức tạp về ANTT; đặc biệt chú ý xuất hiện loại tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan hoạt động tội phạmvề kinh tế, tội phạm đánh bạc qua mạng, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm. Tội phạm kinh tế, tham nhũng giảm chưa cơ bản, tội phạm ma túy chủ yếu là mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy hoạt động tinh vi, xảo quyệt; tai nạn giao thông tuy được kiềm chế nhưng vẫn bức xúc trong nhân dân và dư luận... Đặt ra nhiệm vụ công tác Công an là rất nặng nề, khó khăn, phức tạp và quyết liệt hơn trước. 

Công an Phú Thọ trực chiến 100% để đảm bảo cho lễ hội đền Hùng


Trước tình hình trên, một trong những nội dung công tác quan trọng là công tác đào tạo, huấn luyện, trong đó xác định chuẩn đầu ra đối với sinh viên Học Viện CSND đáp ứng yêu cầu công tác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là yêu cầu khách quan cần thiết trước mắt cũng như lâu dài. Để giải quyết vấn đề này, trước hết chúng ta phải thống nhất về nhận thức chuẩn đầu ra đối với sinh viên Học viện CSND. Theo tôi có suy nghĩ, chuẩn đầu ra đối với sinh viên Học viện CSND là một quá trình nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Công an, tổng hợp các kiến thức tự nhiên, xã hội và tư duy... vào công tác đào tạo, huấn luyện, nhằm tạo ra một sản phẩm hữu ích, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và chiến đấu. Chúng ta cũng phải xác định đây là một vấn đề khá trừu tượng, khó khăn và phức tạp... nhưng với quyết tâm của Ban giám đốc Học viện CSND, tôi tin rằng Học viện CSND sẽ thu được kết quả, thành công trong công tác giáo dục, đào tạo sinh viên. Để chuẩn đầu ra đối với sinh viên Học viện CSND, tôi đề nghị Học viện CSND cần tiếp tục cụ thể hóa Đề án chuẩn đầu ra đối với sinh viên Học viện CSND, trong đó tập trung vào những nội dung công tác trọng tâm như sau:


Một là, Học viện CSND cần xác định rõ mục tiêu, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ, phương pháp đào tạo sinh viên. Trong đó yêu cầu đặt ra và cũng là nhu cầu của Công an các đơn vị, địa phương, trong đó có Công an tỉnh Phú Thọ là đào tạo sinh viên Học viện CSND, sau khi tốt nghiệp ra trường về các đơn vị, địa phương công tác phải đảm đương và hoàn thành được nhiệm vụ công tác được giao. Do vậy yêu cầu chung cho một sinh viên Học viện CSND phải có một lượng kiến thức khá toàn diện, yêu cầu chuẩn cả về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, am hiểu kiến thức xã hội, có tâm lý sâu sắc về con người và tội phạm; biết vận dụng linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn công tác, chiến đấu; có các kiến thức về ngoại ngữ, tin học, võ thuật, bắn súng, lái xe... trong đó yêu cầu cao nhất, quan trọng nhất là chuyên môn, nghiệp vụ; bởi khi tốt nghiệp ra trường, người sinh viên phải thường xuyên, trực tiếp thực thi các nhiệm vụ công tác, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo, chỉ huy phân công và luôn được kiểm tra, hướng dẫn, nhận xét đánh giá kết quả công tác của cán bộ; thường xuyên tiếp xúc, quan hệ với nhân dân, va trạm với các mặt trái xã hội, nếu không vững vàng rất dễ bị mua chuộc, sa ngã... Đối với Công an tỉnh Phú Thọ đây là một tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá năng lực, phẩm chất CBCS, bình xét phân loại thi đua đối với CBCS. Nếu như không đáp ứng được yêu cầu này về chuyên môn thì đồng nghĩa với việc điều chuyển hoặc làm công tác khác. Mặt khác thực tiễn công tác, chiến đấu rất đa dang, phong phú và phức tạp; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH liên quan đến nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, liên quan nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội... Chính vì vậy nhu cầu xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn TTATXH luôn vận động, biến đổi không ngừng, ở phạm vi rộng hơn so với yêu cầu đào tạo tại các nhà trường CAND; mặt khác tình hình kinh tế - xã hội luôn ở trạng thái động, gắn liền với hoạt động của tội phạm, trong khi đó kiến thức của sinh viên tuy được trang bị cơ bản nhưng luôn bị tụt hậu, hạn chế, lạc hậu so với thực tiễn. Trong nhà trường chỉ đào tạo những kiến thức cơ bản, những vấn đề chung nhất, để sinh viên khi tốt nghiệp ra trường có khả năng tư duy tổng hợp, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn để vươn lên; thường xuyên học tập, cập nhật thông tin, những kiến thức mới, kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, chiến đấu. Nên trong quá trình kiểm tra chất lượng học tập của sinh viên nhà trường cần phải ra đề có tính chất tổng hợp để buộc học sinh tư duy, tổng hợp kiến thức lý luận và thực tiễn để làm bài có như vậy mới đạt yêu cầu đề ra.


Hai là, đào tạo sinh viên phải đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ; theo tôi hiểu chuyên môn nghiệp vụ là hệ thống, tập hợp các kiến thức nghiệp vụ phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANQG, giử gìn TTATXH, theo lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ do ngành Công an phân công. Theo chuyên đề này, phạm vi, đối tượng nghiên cứu là sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực TTATXH. Đây là một nội dung quan trọng nhất đối với sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân, đồng thời cũng là nhu cầu tất yếu, khách quan của Công an các đơn vị, địa phương đối với một sinh viên tốt nghiệp ra trường. Tuy nhiên, thực tế một cán bộ Công an không thể đảm đương thực hiện tất cả các kiến thức chuyên môn, các lĩnh vực công tác nghiệp vụ Công an, mà thông thường chỉ đi sâu một lĩnh vực công tác nghiệp vụ chuyên ngành, chuyên sâu và một công tác nghiệp vụ cụ thể nào đó. Do vậy, ngoài việc trang bị cho sinh viên những kiến thức nghiệp vụ nói chung để sinh viên nắm được tinh thần cơ bản của công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân cần tiếp tục nghiên cứu, đào tạo chuyên sâu hơn nữa đối với các chuyên ngành thuộc lực lượng Cảnh sát nhân dân như: Chuyên ngành Cảnh sát điều tra, hình sự, kinh tế, ma túy, quản lý hành chính, môi trường, quản lý giam, giữ, vũ trang. Trên thực tế, địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện đang thiếu những cán bộ giỏi, kiểu chuyên gia thuộc khối Cơ quan Cảnh sát điều tra để chủ trì điều tra, giải quyết các vụ án lớn, phức tạp tại địa phương. Để đào tạo được một sinh viên đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, phải đảm bảo cả hai mặt của một vấn đề, đó là mối quan hệ giữa sinh viên và nhà trường. Trong đó, người sinh viên phải có ý thức quyết tâm, có tư duy, thái độ nghiên cứu, học tập nghiêm túc, chuyên cần, có phương pháp học tập khoa học và tư tưởng tiến bộ, tiếp thu bài giảng một cách tốt nhất. Về phía nhà trường, trực tiếp là đội ngũ giáo viên cần phải tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, giảng dạy, khả năng truyền đạt thông tin, bài giảng cho sinh viên mang tính tư duy sáng tạo. Trong quá trình giảng dạy luôn gắn liền giữa lý luận và thực tiễn công tác, chiến đấu và tổ chức tốt các cuộc hội thảo, thực hành các tình huống nảy sinh từ thực tiễn cho các sinh viên. Định kỳ, Học viện Cảnh sát nhân dân cần có kế hoạch cho các giảng viên đi kiến tập tại Công an các đơn vị, địa phương, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH để tiếp cận những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, tiếp xúc các chuyên án, vụ án, tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết các chuyên đề công tác lớn để phân tích, đánh giá, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn gắn với lý luận, bài giảng trong nhà trường, nhằm giúp cho sinh viên nắm bắt được tình hình, những thay đổi của thực tiễn, các kiến thức nghiệp vụ mà giáo viên truyền đạt. Đồng thời có kế hoạch mời đại diện lãnh đạo, cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc các đơn vị, địa phương phối hợp Học viện CSND tham gia báo cáo thực tế quá trình điều tra những vụ án, chuyên án lớn, phức tạp cho sinh viên nhằm tăng khả năng tư duy, nhận biết được thực tiễn, những công việc thực tế đã làm ở công an các đơn vị, địa phương để đối chiếu với lý luận, kiến thức đã học tại Học viện.


Ba là, chuẩn về chính trị. Đây là một tiêu chí tất yếu đối với học sinh, sinh viên các nhà trường trong hệ thống giáo dục, đào tạo nói chung và Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng, nhằm làm cho mỗi sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân nắm vững các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành Công an. Thông qua đó xây dựng đội ngũ sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường có quan điểm, lập trường kiên định, vững vàng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân; có phương pháp, quan điểm làm việc khách quan, toàn diện, trung thực, không phiến diện, chủ quan; sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho sinh viên là quan trọng nhất. Bởi, khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, được phân công về các đơn vị chiến đấu, trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, va chạm với mặt trái xã hội, va chạm với tội phạm; trong khi đó phần tử xấu và tội phạm luôn tìm cách tiếp cận, dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo, mua chuộc cán bộ chiến sỹ Công an. Do vậy, vấn đề đặt ra phải đào tạo làm sao cho sinh viên có quan điểm vững vàng, có tác phong làm việc độc lập, trung thực, khắc phục khó khăn để chống lại các mặt trái, tiêu cực của xã hội; không bị cám dỗ, mua chuộc của tội phạm; giải quyết công việc một cách công bằng, khách quan, tất cả vì lợi ích chung, vì lợi ích của nhân dân. Đề nghị Học viện Cảnh sát nhân dân thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, yêu ngành, yêu nghề, yêu Tổ quốc, nhân dân; giáo dục truyền thống lực lượng Công an nhân dân, những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. Tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên để nâng cao cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn tội phạm. Triển khai thực hiện nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và ngành Công an phát động, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ...
Tổ chức cho sinh viên học tập, chấp hành nghiêm điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân để rèn luyện cho sinh viên có tác phong nhanh nhẹn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương công tác...
Ngoài ra, người sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân cũng cần phải đạt chuẩn các môn học như: Lãnh đạo chỉ huy, tham mưu, tin học, ngoại ngữ, võ thuật, bắn súng, lái xe... để bổ trợ cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường về công tác tại các đơn vị, địa phương nói chung và Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng.
Trên đây là một số ý kiến đóng góp về chuẩn đầu ra đối với sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu công tác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, xin trao đổi để Học viện CSND nghiên cứu, tham khảo.

 

Đại tá Đỗ Văn Hoành
Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ

(Trích Kỷ yếu “Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện chuẩn đầu ra tại Học viện CSND”)
 


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất