Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Kinh nghiệm thực tiễn trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thông qua “đường dây nóng” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Xác định, một trong những công tác trọng tâm có ý nghĩa rất quan trọng đó là phải chủ động nắm chắc tình hình về ANTT, tiếp nhận và giải quyết kịp thời những phản ánh của nhân dân về tình hình ANTT, trọng tâm là tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là hoạt động mở đầu của quá trình giải quyết vụ án hình sự nhằm kịp thời phát hiện hành vi phạm tội, trên cơ sở đó cơ quan có thẩm quyền xác định việc có dấu hiệu tội phạm hay không để quyết định việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Trách nhiệm của Cơ quan công an trong công tác này là đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đầy đủ, phân loại và xử lý đúng pháp luật, đảm bảo mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện, khởi tố, điều tra và xử lý.
Một đòi hỏi đặt ra đó là làm sao có được thông tin nhanh nhất, phản ứng xử lý giải quyết nhanh nhất, đạt hiệu quả cao nhất; khi thực hiện được mục tiêu đó sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong công cuộc đảm bảo ANTT nói chung, phòng chống tội phạm nói riêng.
Năm 2005, đây là thời điểm công nghệ thông tin đang phát triển tương đối mạnh mẽ, đặc biệt là sự phát triển của các loại hình dịch vụ viễn thông. Tháng 7/2005, Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo thiết lập “Đường dây nóng” nhằm tiếp nhận thông tin 24/24 giờ hàng ngày qua số điện thoại để lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân về tình hình ANTT trên địa bàn; tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và các phản ánh về hoạt động của lực lượng Công an, nhất là những việc làm tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. 
Ngay sau khi thiết lập đường dây nóng, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định lập “Đường dây nóng”, các quy định, quy trình về tiếp nhận, xử lý thông tin... đến lãnh đạo các đơn vị trong Công an tỉnh; giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về phản ứng, xử lý, giải quyết thông tin tiếp nhận được thông qua “Đường dây nóng”. Mỗi CBCS trong Công an Thanh Hóa đều phải nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của tiếp nhận, xử lý thông tin, tin báo, tố giác tội phạm qua đường dây nóng. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xử lý, giải quyết các thông tin được tiếp nhận qua “Đường dây nóng”. Đồng thời, vận động người thân trong gia đình, bạn bè và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, tham gia giám sát hoạt động của CBCS CAND và cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Thanh Hóa qua “Đường dây nóng”. 
“Đường dây nóng” của Công an tỉnh được đặt tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh, phân công tổ công tác thường xuyên ứng trực tiếp nhận và đề xuất xử lý 24/24h. Khi tiếp nhận thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp cán bộ tiếp nhận phải có thái độ nghiêm túc, lịch sự, thực hiện đúng các quy định về văn hóa giao tiếp điện thoại, ghi chép đầy đủ nội dung, phân loại thông tin và xử lý theo đúng quy trình, quy định. Căn cứ vào nội dung, tính chất nguồn tin nhận được, cán bộ trực báo cáo Lãnh đạo phòng PV11 trực trong ngày. Lãnh đạo Phòng PV11 (hoặc giao cho cán bộ trực ban) báo cáo đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh trực và đề xuất hướng xử lý, giải quyết. 
Cùng với việc lập “Đường dây nóng”, Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập “Tổ xử lý nhanh” để xác minh, giải quyết những thông tin tiếp nhận được từ “Đường dây nóng” phản ánh về việc tiêu cực, tham nhũng, vi phạm các nguyên tắc, quy trình, chế độ công tác hoặc vi phạm pháp luật có liên quan đến cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, CBCS Công an Thanh Hóa. Tổ xử lý nhanh hoạt động theo nguyên tắc kiêm nhiệm, trực thuộc Giám đốc Công an tỉnh, được cơ cấu 4 đồng chí, do 01 đồng chí lãnh đạo phòng PV24 làm tổ trưởng, 02 cán bộ phòng PV24 và 01 cán bộ phòng PX13 làm tổ viên. Căn cứ vào nội dung thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng, tổ thường trực tiếp nhận, phân loại, lãnh đạo PV11 báo cáo Giám đốc quyết định giao cho “Tổ xử lý nhanh” kiểm tra, xác minh, giải quyết ngay hoặc giao cho đồng chí Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện, thị xã, thành phố xác minh giải quyết. Trong thời hạn 3 ngày đối với những tin liên quan đến công tác XDLL, 15 ngày đối với tin có liên quan đến ANTT (Trừ trường hợp khẩn cấp, đặc biệt khác theo chỉ đạo của Giám đốc), Tổ xử lý nhanh hoặc Thủ trưởng đơn vị được giao trách nhiệm xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm phải báo cáo nhanh kết quả xác minh về Giám đốc Công an tỉnh (Qua PV11). Việc kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm phải tuân thủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Căn cứ kết quả xác minh, PV11 xin ý kiến Giám đốc để trả lời cho tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin qua “Đường dây nóng”. 
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về số điện thoại “Đường dây nóng” đến cán bộ và nhân dân trong phạm vi toàn tỉnh, với mục tiêu mọi người dân đều biết để cung cấp, phản ánh thông tin liên quan đến ANTT cho lực lượng Công an. Để tuyên truyền sâu rộng về “Đường dây nóng”, Công an tỉnh đã đăng tải công khai số điện thoại “Đường dây nóng” trên website của Công an tỉnh, in ấn hàng vạn tờ thông báo cấp xuống từng khu dân cư, cơ quan trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, niêm yết công khai tại các công sở, cơ quan, trường học và ở các khu vực công cộng, khu dân cư. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương tuyên truyền sâu rộng về việc Công an tỉnh Thanh Hóa thiết lập “Đường dây nóng” 0373.725.725 để tiếp nhận, xử lý nhanh các thông tin về ANTT, nhất là tố giác, tin báo về tội phạm... cùng với việc phát động phong trào quần chúng tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tạo khí thế thi đua sôi nổi và sự ủng hộ tích cực trong các tầng lớp nhân dân.
Do triển khai tốt công tác tuyên truyền, chỉ trong một thời gian ngắn, số điện thoại “Đường dây nóng” của Công an tỉnh Thanh Hóa đã được phổ biến rộng rãi trong nhân dân, kênh thông tin tiếp nhận qua “Đường dây nóng” đã trở thành kênh quan trọng trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và trong công tác xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa.
Trung bình hàng năm “Đường dây nóng” của Công an Thanh Hóa đã tiếp nhận trên 500 nguồn tin do nhân dân phản ánh liên quan đến ANTT và xây dựng lực lượng. Trong đó có gần 70% là tin báo, tố giác tội phạm; trên 20% tin phản ánh về hoạt động của CBCS Công an, 10% tin về công tác đảm bảo TTATGT. Chỉ tính từ năm 2009 đến nay, “Đường dây nóng” Công an tỉnh đã tiếp nhận 2.201 thông tin, trong đó có 1.478 tin báo, tố giác tội phạm (637 tin về tội phạm đánh bạc, 175 tin về tội phạm ma túy, 65 tin về tội phạm cướp tài sản, 45 tin về tội trộm cắp, 244 tin về gây thương tích và gây rối trật tự công cộng...); 280 tin báo về TTATGT, 443 tin báo liên quan đến hoạt động của CBCS. 
Những thông tin do nhân dân cung cấp thông qua “Đường dây nóng” đã được chỉ đạo tổ chức kiểm tra xác minh nghiêm túc, đúng quy trình và quy định của pháp luật. Cơ bản đều phản ánh đúng tình hình đang diễn ra ở địa bàn người dân cung cấp thông tin; số lượng tin không có cơ sở (tin không đúng) chiếm tỷ lệ rất thấp và giảm dần hàng năm (khoảng trên dưới 1% trên tổng số thông tin tiếp nhận). Nhiều thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng có ý nghĩa quyết định trong điều tra khám phá các vụ án cũng như truy xét tội phạm gây án nghiêm trọng, tội phạm hoạt động theo băng, ổ nhóm. Thông qua “Đường dây nóng”, quần chúng nhân dân cũng đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm thông tin về các vụ việc đang xảy ra để tổ chức lực lượng phản ứng nhanh triển khai vây bắt, ngăn chặn tội phạm, nhất là các vụ việc các đối tượng sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm rượt đuổi nhau trên các tuyến phố, khu dân cư. 
Bên cạnh kết quả đạt được trong công tác phòng chống tội phạm, quần chúng nhân dân còn cung cấp nhiều thông tin góp ý về hoạt động của CBCS ở cơ sở hoặc trong quá trình tiếp xúc với nhân dân, nhất là lễ tiết, tác phong, thái độ và việc chấp hành Điều lệnh CAND góp phần mang lại hiệu quả tích cực trong công tác xây dựng lực lượng. Hiện nay, “Đường dây nóng” 0373.725.725 đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân trong tố giác về tội phạm, thông tin về những nội dung có liên quan đến ANTT và góp ý trong xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thông qua việc lập và tổ chức tiếp nhận thông tin qua “Đường dây nóng”, Công an Thanh Hóa rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn sau đây:
Một là: Phải quán triệt cho lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ các đơn vị nhận thức sâu sắc về vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân trong phòng chống tội phạm, từ đó chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự giác tham gia công tác phát hiện, tố giác chống tội phạm.
Hai là: Phải tổ chức công tác tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phong phú về số điện thoại “Đường dây nóng”, những quan điểm chỉ đạo kiểm tra, xác minh, điều động lực lượng giải quyết nhanh chóng thông tin, vụ việc được tiếp nhận qua “Đường dây nóng” để đông đảo quần chúng nhân dân biết. Từ đó tạo niềm tin, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an, là địa chỉ tin cậy để nhân dân cung cấp thông tin.
Ba là: Phải tổ chức tốt công tác tiếp nhận thông tin, từ khâu bố trí phân công cán bộ tiếp nhận đến khâu phân loại và xử lý thông tin. Phải đảm bảo 100% nguồn tin do nhân dân cung cấp qua “Đường dây nóng” đều được xác minh, giải quyết khẩn trương, kịp thời và có phản hồi kết quả xác minh, giải quyết đến tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin.
Bốn là: Việc sử dụng biện pháp vận động quần chúng để phát hiện tố giác tội phạm thông qua “Đường dây nóng” phải kết hợp chặt chẽ với các biện pháp nghiệp vụ khác. Phải đảm bảo tuyệt đối bí mật về người cung cấp thông tin, số điện thoại người cung cấp tin, nhất là đối với các tin báo tố giác về tội phạm có liên quan đến hoạt động của các băng, ổ nhóm. Trong một số trường hợp phải tổ chức bảo vệ người cung cấp thông tin, đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của các nhân và gia đình người đã cung cấp thông tin về tội phạm.
Trong thời gian tới cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho quần chúng nhân dân về phát hiện tố giác tội phạm, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BAC-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC hướng dẫn thi hành qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, từ đó để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

 

Đại tá Khương Duy Oanh

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất