Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản là đại gia súc trên tuyến biên giới tỉnh Hà Giang

Thủ đoạn gây án của các đối tượng cũng hết sức đa dạng, phức tạp, chúng câu kết hình thành các đường dây, ổ nhóm tội phạm, có sự phân công vai trò, vị trí, nhiệm vụ của từng đối tượng (bao gồm cả đối tượng trong nước và đối tượng nước ngoài) để thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân trong lúc chăn thả gia súc hoặc đêm tối, thời tiết xấu và sự sơ hở, mất cảnh giác của chủ sở hữu, lén lút đột nhập vào các gia đình bắt trộm gia súc rồi nhanh chóng đưa đi tiêu thụ (qua thống kê có 518/647 vụ, chiếm 80,06% đại gia súc trộm cắp được đối tượng đưa sang bên kia biên giới tiêu thụ). Địa bàn gây án chủ yếu là các bãi chăn thả gia súc ở khu vực đồi, rừng và các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các thôn, bản giáp biên giới. Tài sản bị trộm cắp là trâu, bò không chỉ có giá trị cao về hàng hóa mà còn là phương tiện sản xuất nên gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.
Để góp phần giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh, nhất là các huyện biên giới tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ; xây dựng kế hoạch tập trung phòng, chống tội phạm trộm cắp đại gia súc, đồng thời mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Trong 6 năm (từ năm 2009 đến 6 tháng năm 2014)  lực lượng CSĐTTP về TTXH đã điều tra, khám phá án được 483/647 vụ (74,65%), góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, giữ vững ANTT, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trộm cắp đại gia súc của Công an các huyện biên giới tỉnh Hà Giang vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc và hạn chế:
Trước hết Hà Giang có đường biên giới dài và nhiều dân tộc cùng chung sống và đã có mối quan hệ từ lâu đời với cư dân bên kia biên giới. Ngoài cửa khẩu quốc gia và các cửa khẩu tiểu ngạch, tại các thôn bản giáp biên còn hình thành nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới. Trong cuộc sống hàng ngày, nhân dân hai bên biên giới thường xuyên qua lại thăm thân, đi chợ phiên, buôn bán, làm ăn. Đời sống kinh tế của đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn, thu nhập hàng năm rất thấp; cơ sở vật chất còn nghèo nàn; trình độ dân trí thấp; nhận thức về pháp luật còn hạn chế; phân bố dân cư không đồng đều, sống phân tán, nhỏ lẻ theo các chòm xóm; lực lượng lao động tương đối dồi dào nhưng lại thiếu điều kiện sản xuất canh tác. Mặt khác, do tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế làm phân hoá giàu nghèo, thiếu việc làm, một bộ phận trẻ em thất học dễ bị bọn tội phạm dụ dỗ, lừa gạt tham gia vào các đường dây, ổ, nhóm hoạt động phạm tội của chúng... Trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm của các lực lượng chức năng hai bên biên giới còn nhiều bất cập, chưa tương đồng
Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần tham gia phòng chống tội phạm của một bộ phận quần chúng nhân dân chưa cao. Công tác thông tin tình hình tội phạm của các lực lượng chức năng có lúc, có nơi chưa kịp thời; chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản chưa cao, nhất là công tác xây dựng và sử dụng cộng tác viên bí mật bí mật còn nhiều bất cập, hạn chế đến hiệu quả hoạt động phòng ngừa. Hoạt động điều tra những vụ án trộm cắp tài sản thông qua hình thức chuyên án chưa được cơ quan điều tra các cấp đưa vào áp dụng để đấu tranh với tội phạm trộm cắp có tổ chức. Kết quả điều tra các vụ trộm cắp tài sản chưa rõ thủ phạm còn hạn chế, đạt tỷ lệ thấp, do công tác nắm địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, các địa bàn giáp ranh chưa được thường xuyên, liên tục và chặt chẽ. Chưa có giải pháp quản lý, phát hiện, điều tra có hiệu quả đối với các nhóm đối tượng trộm cắp tài sản hoạt động lưu động trên địa bàn.
Trước thực tế đó, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống, tội phạm trộm cắp đại gia súc trên tuyến biên giới tỉnh Hà Giang, chúng tôi đề xuất một số giải pháp như sau:
Một là, lực lượng Công an tăng cường tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp nâng cao trình độ dân trí, tham gia xây dựng các phong trào liên quan đến công tác đảm bảo ANCT và TTATXH như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; phong trào thi đua yêu nước; toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xoá đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống và nhân rộng các phòng trào quần chúng phù hợp với phong tục, tập quán và tình hình thực tế ở từng địa phương để vận động nhân dân tham gia. Ở các nơi trọng điểm hay xảy ra trộm cắp, tổ chức một thế trận vây bắt tội phạm với những quy ước cụ thể như sử dụng tiếng mõ an ninh, tiếng trống, kẻng báo động… để khi tội phạm trộm cắp xảy ra là có thể tổ chức vây bắt được ngay, không để đối tượng tẩu thoát.
Hai là, tích cực tham mưu cho lãnh đạo các cấp quan tâm tạo việc làm, ưu tiên cho việc vay vốn phát triển sản xuất; mở các lớp dạy nghề, xây dựng các làng nghề truyền thống, tạo môi trường thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán, nhằm không ngừng nâng cao mức thu nhập cho người dân, thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho đồng bào.
Các địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao về tội phạm trộm cắp đại gia súc, cần nghiên cứu quy hoạch vùng sản xuất nông sản phục vụ chăn nuôi súc như: trồng cỏ, trồng khoai sắn… làm thức ăn cho gia súc, hạn chế việc thả rông gia súc. Quy hoạch các bãi chăn thả gia súc tập trung, có người trông coi, chăn dắt. Vận động quần chúng nhân dân làm chuồng trại gia súc xa nhà để đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời phải làm chuồng trại đảm bảo chắc chắn, thiết kế các dụng cụ báo động để chống trộm cắp, đảm bảo an ninh thôn xóm.
Ba là, Công an các huyện biên giới chỉ đạo trinh sát xây dựng sử dụng mạng lưới bí mật theo đúng quy hoạch, đúng địa bàn giúp cho phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả cao. Phải xác định nhiệm vụ chính là phòng ngừa tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp đại gia súc nên phải căn cứ vào tình hình thực tế của từng thôn, bản, cụm dân cư và  diễn biến tình hình tội phạm xảy ra hàng năm, từ đó có căn cứ dự báo những địa bàn phức tạp mà trong thời gian tới đối tượng trộm cắp hoạt động ráo riết. Chủ động rà soát, phân loại cơ sở cộng tác viên bí mật theo Thông tư  số 22 ngày 01/04/2013 của Bộ Công an. Từ đó, những cơ sở, cộng tác viên bí mật hoạt động không có hiệu quả cần thanh loại để xây dựng cơ sở, cộng tác viên bí mật mới có chất lượng. Tránh tình trạng xây dựng đủ chỉ tiêu số lượng mà không quan tâm đến chất lượng, 
Bốn là, các lực lượng nghiệp vụ cần phối hợp, kịp thời trao đổi thông tin, trong đó CAPTX về ANTT cung cấp những thông tin về đối tượng sưu tra, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lưu động vượt ra ngoài địa bàn mình kiểm soát cho các trinh sát biết để tiếp tục nắm di biến động. Giữa lực lượng trinh sát, CAPTX về ANTT và Công an xã phải thường xuyên hội ý, trao đổi, bàn bạc và dự báo tình hình diễn biến, hoạt động của bọn tội phạm trộm cắp trên từng xóm, bản để tìm ra những quy luật hoạt động, phương thức, thủ đoạn gây án của từng nhóm tội phạm. Từ đó có kế hoạch sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp để phòng ngừa, thu thập tài liệu phá án hoặc phục kích bắt quả tang. 
Năm là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các thông tư 19, 20, 21 của Bộ Công an qui định về công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi và đấu tranh chuyên án, trong đó đối với công tác sưu tra đối tượng: phải được tiến hành theo danh mục gắn với địa bàn nơi cư trú, nơi làm việc hoặc địa bàn hoạt động của đối tượng chứ không nên thực hiện như hiện nay của một số đơn vị là chỉ tập trung sưu tra đối tượng địa bàn cư trú dẫn đến bỏ sót, lọt nhiều đối tượng nhất là loại chưa có tiền án, tiền sự hoạt động lưu động. Công tác xác minh hiềm nghi và đấu tranh chuyên án, tránh tình trạng xác lập hiềm nghi tràn lan, chỉ xác lập hiềm nghi về người đối với trường hợp đối tượng có biểu hiện nghi vấn rõ ràng, hoạt động phạm vi rộng, đã hoặc sẽ gây ra những vụ án nghiêm trọng, có phương thức thủ đoạn tinh vi hình thành băng, ổ, nhóm và cần thiết phải áp dụng nghiệp vụ trinh sát cao hơn. Đối với đấu tranh chuyên án, để chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động theo tổ chức ổ, nhóm, khi cần thiết thì tiến hành xác lập ngay. Chuyên án chỉ được xác lập, phát triển chủ yếu từ hoạt động nghiệp vụ trinh sát hoặc từ các nguồn thông tin tài liệu khác nhằm mục đích ngăn chặn hoặc khám phá tội phạm khi chưa đủ căn cứ tiến hành các hoạt động điều tra theo tố tụng.
Sáu là, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Viện kiểm sát nhân dân các cấp phải đáp ứng tốt yêu cầu giám sát các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho cơ quan điều tra trong quá trình điều tra vụ án. Toà án nhân dân các cấp cần kịp thời xét xử công khai các vụ án trộm cắp, tổ chức nhiều phiên toàn lưu động tại địa bàn xảy ra vụ án hoặc nơi đối tượng cư trú có tác dụng rất lớn trong việc răn đe, phòng ngừa, giáo dục chung. Với các vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng, đối tượng nhân tội cần áp dụng thủ tục gọn trong điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Mặt khác, trong quá trình đấu tranh chống tội phạm, các cơ quan tiến hành tố tụng cần phát hiện các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội để tham mưu cho các cấp có thẩm quyền có biện pháp khắc phục nhằm phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng đạt hiệu quả.
Bảy là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp đại gia súc nói riêng. Các lực lượng chức năng (Công an, Bộ đội biên phòng) thường xuyên duy trì, làm tốt chế độ giao ban với các lực lượng đối đẳng phía Trung Quốc. Hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, thông tin tình hình tội phạm kịp thời, chính xác, cung cấp các tài liệu có liên quan để phối hợp điều tra xác minh, truy bắt đối tượng phạm tội và thu hồi tài sản; giáo dục công dân, nhất là công dân đang sống ở vùng biên giới tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của mỗi nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; xác định những địa bàn, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, đối tượng nghi vấn để thống nhất mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm. Tạo niềm tin, mối quan hệ thân thiện, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, nâng cao trách nhiệm của giữa các lực lượng trong việc đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới.
Tám là, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp đại gia súc nói riêng đòi hỏi phải có lực lượng chuyên trách, có trình độ lý luận, nghiệp vụ, kinh nghiệm, có ý thức trách nhiệm cao, được trang bị tốt các điều kiện, phương tiện, kỹ thuật. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống loại tội phạm này. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những giải pháp, biện pháp có hiệu quả, phù hợp và phát hiện những sơ hở, thiếu sót, vướng mắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh để có giải pháp khắc phục kịp thời.

 

Hoàng Hữu Ninh
Thượng tá, Trưởng CA huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Trần Thế Hòa 
Trung tá, Phó Trưởng phòng PX15, CA tỉnh Hà Giang

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất