Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC HOÀN - TẤM GƯƠNG SÁNG CHO TUỔI TRẺ CÔNG AN NHÂN DÂN
Đồng chí Trần Quốc Hoàn

Ban đầu, đồng chí tham gia tích cực vào tổ chức học sinh phản đế của Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó, hoạt động cách mạng ở mỏ chì Bo-Neng, Lào. Tháng 3/1934, đồng chí Trần Quốc Hoàn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1951, tại Đại hội Đảng lần thứ II của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đến năm 1952, đồng chí được Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định điều động đảm nhiệm Tổng Giám đốc Nha Công an Việt Nam và sau đó giữ chức Thứ trưởng Thứ Bộ Công an. Tháng 8/1953, đồng chí Trần Quốc Hoàn được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng năm 1960, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, năm 1972 là Ủy viên Bộ Chính trị. Từ năm 1961 đến 1980, đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương, đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII.

 Đồng chí Trần Quốc Hoàn trong một lần gặp gỡ các đại biểu về dự Hội nghị tuyên dương

các Anh hùng lực lượng An ninh miền Nam

Ước mơ, hoài bão được bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn không những thể hiện trong từng cử chỉ, lời nói, hành động của đồng chí từ những ngày hoạt động cách mạng bí mật nhà tù đế quốc mà còn thể hiện ở những đóng góp lớn lao trong suốt thời gian đồng chí giữ những trọng trách cao cả. Trong chặng đường hơn 50 năm hoạt động cách mạng, dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy hết sức mình với cách mạng, với sự nghiệp giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Có thể nói, mỗi đổi thay, mỗi bước phát triển của lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam trong chặng đường lịch sử đầu tiên ít nhiều đều có dấu ấn của đồng chí Trần Quốc Hoàn. Đối với công tác xây dựng lực lượng CAND, theo đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam, cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là người “đóng góp nhiều nhất vào việc xây dựng lý luận, xây dựng nền nếp làm việc của ngành Công an”. Năm 1961, cố Bộ trưởng đã ban hành chỉ thị về việc thống nhất tiêu chuẩn vào ngành trong đó có quy định rõ về thành phần giai cấp cơ bản, lý lịch rõ ràng, trong sạch “ba đời”, phẩm chất đạo đức tốt, tự nguyện, có sức khỏe tốt, có trình độ văn hóa. Cố Bộ trưởng cũng đã đưa ra những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng CAND có tính Đảng, tính giai cấp và tính khoa học cao, tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển, trưởng thành của lực lượng CAND. Đồng chí Trần Quốc Hoàn chính là người đặt nền móng xây dựng bộ máy tổ chức tham mưu trong CAND. Năm 1967, trước yêu cầu của thực tiễn công tác, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Hoàn, Vụ nghiên cứu Tổng hợp (sau này đổi thành Văn phòng Tổng hợp, Cục tham mưu Tổng hợp và nay là Văn phòng Bộ) đã được thành lập và trở thành cơ quan tham mưu, trực tiếp giúp việc cho lãnh đạo Bộ lúc bấy giờ. Đồng chí quan niệm: “Cơ quan tham mưu phải biết kế hoạch hóa nhiệm vụ công tác, phải có tính kế hoạch trong việc thực hiện một công tác dù lớn, dù nhỏ”. Đối với công tác hậu cần - kỹ thuật, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác Công an, từ năm 1957, đồng chí đã chủ động nghiên cứu kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa và đề xuất định hướng tổ chức trang bị, xây dựng cơ sở vật chất hậu cần cho lực lượng CAND Việt Nam. Đồng chí còn phân công cho một đồng chí Thứ trưởng trực tiếp phụ trách công tác hậu cần và trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống tổ chức hậu cần, chế độ chính sách đối với lực lượng CAND. Không chỉ vậy, bằng nhiệt huyết và đam mê của mình với ngành Công an, đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng là người đặt nền móng và làm phong phú nhiều lĩnh vực khác như khoa học bảo vệ an ninh, trật tự, khoa học tình báo, khoa học kỹ thuật trong CAND… Đồng chí đã đặt ra những yêu cầu căn bản về công tác đánh địch bao gồm phương châm, chính sách chung trong công tác đánh địch, phân rõ ranh giới giữa cách mạng và phản cách mạng, chính sách cụ thể, đường lối công tác và phương pháp công tác hỏi cung, các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; đồng chí đặc biệt coi trọng vấn đề phòng ngừa và sau đó quan điểm này đã được nâng lên thành phương châm, nguyên tắc đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Thật khó có thể kể hết những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Quốc Hoàn đối với công tác Công an nói riêng và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự nói chung, nhưng trên hết, cần phải khẳng định và tôn vinh trí tuệ phẩm chất đạo đức tốt đẹp hội tụ trong con người tài hoa, nhiệt huyết ấy. Theo gương đồng chí cố Bộ trưởng, tuổi trẻ CAND ngày nay tự hào là những người viết tiếp trang sử vì an ninh Tổ quốc oanh liệt. Dù ở lĩnh vực công tác nào, tuổi trẻ CAND cần học tập, nỗ lực và phấn đấu không ngừng để phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Cụ thể:

Thứ nhất, tuổi trẻ CAND cần quán triệt sâu sắc và tuân thủ đúng những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong mọi công tác, nhiệm vụ như đúng lời của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn: “Lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa là lý tưởng của Đảng, của dân tộc. Nó phải là lý tưởng cao nhất của người cán bộ, chiến sĩ Công an, phải thấm nhuần trong mỗi người từ khi bước chân vào ngành cho đến suốt quá trình hoạt động…”. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải không ngừng tu dưỡng, xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ, phấn đấu theo hoài bão, lý tưởng cao đẹp.

Thứ hai, trong thực tiễn công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phải luôn đề cao cảnh giác và khôn khéo trước mọi âm mưu, thủ đoạn của tội phạm. Chủ động áp dụng các biện pháp vận động quần chúng, các biện pháp nghiệp vụ với phương châm “tích cực phòng ngừa, kịp thời phá án”, tích cực xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các thế hệ trẻ của lực lượng CAND phải thật sự là những hạt nhân phát huy vai trò xung kích trên mặt trận an ninh, trật tự.

Thứ ba, trong công tác học tập, nghiên cứu khoa học, tuổi trẻ CAND cần phát huy hơn nữa tinh thần tự giác, chủ động tiếp cận kho tàng tri thức nhân loại, đặc biệt là khoa học an ninh trong và ngoài nước, trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, từ đó áp dụng vào công tác thực tiễn một cách sáng tạo, khoa học. Thêm vào đó, cần tham gia tích cực các phong trào, hoạt động nghiên cứu khoa học tại đơn vị công tác và các cơ sở giáo dục của ngành theo hướng ưu tiên nghiên cứu các đề tài mang tính thực tiễn, phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự. 

Nguyễn Tuấn Anh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất