Thứ Năm, 6/8/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tình hình vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Quảng Ninh và giải pháp phòng ngừa góp phần bảo đảm an ninh, trật tự
Qua khảo sát từ tình hình vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2010 đến năm 2014 cho thấy số vụ vi phạm hành chính ngày càng gia tăng, đặc biệt năm 2013 có số vụ vi phạm hành chính tăng cao nhất trong các năm khảo sát, năm 2010 có 125 vụ vi phạm hành chính, năm 2011 có 139 vụ vi phạm, tăng 14 vụ so với năm 2010, với 11%, năm 2012 có 146 vụ vi phạm hành chính, tăng  7 vụ so với năm 2011, với 5%, năm 2013 có 265 vụ vi phạm hành chính, tăng 119 vụ so với năm 2012, với 81%, năm 2014 trên địa bàn đã xảy ra 272 vụ vi phạm hành chính, tăng 7 vụ so với năm 2013, với 3%. Như vậy, từ năm 2010 đến năm 2014 số vụ vi phạm hành chính đã tăng 147 vụ vi phạm hành chính về vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Số vụ vi phạm hành chính của các cơ quan chiếm tỷ lệ cao hơn cá nhân vi phạm, cụ thể: năm 2010 có 96 vụ vi phạm hành chính về vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, chiếm 77%; năm 2011 có 110 vụ vi phạm, chiếm 79%, năm 2012 có 122 vụ vi phạm, chiếm 84%; năm 2013 có 126 vụ vi phạm, chiếm 48%; năm 2014 có 175 vụ vi phạm, chiếm 64%.
Số tiền phạt thu được từ xử lý vi pham hành chính về vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy chiếm tỷ lệ cao và cũng gia tăng qua các năm, năm 2010 số tiền phạt thu được là 93,847,000 đồng; năm 2011 số tiền phạt là 125,783,000 đồng, tăng 31,936,000 đồng so với năm 2010 với 34%; năm 2012 số tiền phạt là 142,376,000 đồng, tăng 16,593,000 đồng so với năm 2011; năm 2013 số tiền phạt là 193,735,000 đồng, tăng 51,359,000 so với năm 2012 với 36%, năm 2014 số tiền phạt là 219,650,000 đồng, tăng 25,915,000 đồng với 13%.
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy có nhiều lỗi khác nhau. Đối với các cơ quan, tổ chức có những hành vi vi phạm sau: Chấp hành không đầy đủ nội quy, quy định về PCCC;  làm mất tác dụng hoặc để nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về PCCC cũ mờ, không nhìn rõ chữ, ký hiệu chỉ dẫn; trang bị nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về PCCC không đúng quy cách theo quy định; thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn các kiến nghị về PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản; bảo quản, bố trí, sắp xếp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ vượt quá số lượng, khối lượng hoặc sắp xếp không đúng khoảng cách, không theo từng nhóm chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định; không duy trì đầy đủ các điều kiện về an toàn PCCC khi sử dụng phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trong suốt thời gian được phép vận chuyển theo quy định; vận chuyển hàng hóa khác cùng với chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trên cùng một phương tiện vận chuyển mà không được phép theo quy định. Đối với cá nhân sống tại địa bàn dân cư thường vi phạm như bố trí nơi đun nấu, thờ cúng không đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định; mang diêm, bật lửa, điện thoại di động, các thiết bị điện tử hoặc các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt vào những nơi có quy định cấm; hàn, cắt kim loại mà không có biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định…
Nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi cho rằng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cần làm tốt các công tác sau:
Một là, lực lượng Cảnh sát PCCC cần làm tốt chức năng tham mưu với chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về về  PCCC tại địa bàn cơ sở bao gồm nhiều nội dung khác nhau, như: Trong việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các văn bản khác làm cơ sở cho công tác PCCC; trong công tác chỉ đạo; trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ phòng cháy và chữa cháy.
Hai là, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh Quảng Ninh thường xuyên đổi mới hình thức và thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho quần chúng nhân dân nắm được và thực hiện các quy định về PCCC, cụ thể tuye truyền theo các nội dung sau: Đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, cần tuyên truyền về điều kiện an toàn về PCCC đối với từng cơ sở. Đối với khu dân cư như thực hiện nội quy về PCCC, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ, có biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với đặc điểm của khu dân cư, có thiết kế và phải được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư xây dựng mới,… Đối với hộ gia đình như nơi đun nấu, nơi thờ cúng, nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về PCCC. Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tuyên truyền cho chủ PCCC phương tiện thực hiện các quy định về PCCC như phương tiện giao thông cơ giới từ 04 chỗ ngồi trở lên, phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC. Đối với công trình cao tầng có chiều cao trên 09 tầng hoặc từ 25 m trở lên phải có kết cấu xây dựng của nhà phải có giới hạn chịu lửa phù hợp với tính chất sử dụng và chiều cao của nhà theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC; tường, vách ngăn và trần treo của đường thoát nạn, lối thoát nạn, buồng thang thoát nạn,…

Kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, nghiệp vụ của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh

Ba là, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo đúng chức năng, thẩm quyền của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Một mặt tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành đối với việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên tất cả các địa bàn của tỉnh; mặt khác, tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất theo chức năng, thẩm quyền của mình. Để phát huy hiệu quả công tác kiểm tra lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phải đưa ra nhưng kế hoạch kiểm tra gồm nội dung, lực lượng, phương tiện, tài liệu và các điều kiện cần thiết, dự kiến các tình huống đột xuất có thể xảy ra và phương án giải quyết.
Bốn là, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, lực lượng nghiệp vụ thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp với lực lượng Quân đội nhân dân xây dựng kế hoạch và phương án chữa cháy sử dụng lực lượng, phương tiện; phối hợp với lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở để tiến hành tuyên truyền những quy định về PCCC; huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong chữa cháy, khắc phục hậu quả của cháy nổ trên địa bàn; phối hợp với Đài phát thanh, Đài truyền hình tiến hành tuyên truyền cho quần chúng nhân dân các quy định về PCCC; phối hợp với lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH để tiến hành thẩm định, xác minh về điều kiện phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; phối hợp với lực lượng Cảnh sát trật tự, Công an cơ sở đảm bảo ANTT trên địa bàn xảy ra cháy, nổ; phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân của cháy, nổ; làm rõ thiệt hại, hậu quả đối với con người, đối với xã hội do cháy, nổ gây ra.

 

Vũ Hồng Phương
Đại tá, Trưởng phòng - Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác