Thứ Ba, 20/4/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Tuyên Quang - Thực trạng và giải pháp

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự gia tăng nhanh chóng của lưu lượng phương tiện tham gia giao thông dẫn đến tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) diễn biến phức tạp và là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT). Theo số liệu thống kê của đội CSGT Công an thành phố Tuyên Quang, từ năm 2013 đến hết tháng 6/2015, TNGT trên địa bàn thành phố Tuyên Quang xảy ra 46 vụ, làm chết 44 người, bị thương 09 người. Thiệt hại tài sản ước tính 95.500.000 đồng. Cụ thể của từng năm như sau:
Năm 2013, xảy ra 18 vụ, làm chết 18 người, bị thương 5 người, thiệt hại ước tính 25.000.000 đồng; So với năm 2012 tăng 6 vụ (18/12 vụ), người chết tăng 6 người (18/12 người). Số người bị thương giảm 5 người (5/10 người). Va chạm giao thông đường bộ: Xảy ra 07 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 11 người, tài sản ước tính 8.000.000 đồng.
Năm 2014, xảy ra 17 vụ, làm chết 16 người, bị thương 7 người, thiệt hại ước tính 26.000.000 đồng; So với năm 2013 giảm 1 vụ (17/18 vụ), người chết giảm 2 người (16/18 người). Số người bị thương tăng 2 người (7/5 người). Va chạm giao thông: Xảy ra 08 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 10 người, tài sản ước tính 12.000.000 đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 11 vụ tai nạn, va chạm giao thông, làm chết 10 người, bị thương 7 người, thiệt hại tài sản ước tính 45.500.000 đồng. So với cùng kỳ năm trước, TNGT giảm 3 vụ (11/14 vụ), số người chết tăng 1 người (10/9 người), người bị thương không tăng không giảm (7/7 người), thiệt hại tài sản ước tính tăng 20.000.000 đồng (45.500.000 đồng/20.500.000 đồng).
Trong đó: TNGT nghiêm trọng xảy ra 09 vụ, chết 10 người, thiệt hại tài sản ước tính 40.000.000 đồng. So với cùng kỳ năm trước không tăng không giảm (9/9 vụ), tăng 1 người chết (10/9 người), tăng 3 người bị thương (3/0 người), thiệt hại tài sản ước tăng 27.500.000 đồng (40.000.000 đồng/12.500.000 đồng). Va chạm giao thông xảy ra: 2 vụ, bị thương 4 người, thiệt hại tài sản ước tính 4.500.000 đồng. So với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ (3/5 vụ), giảm 3 người bị thương (4/7 người), thiệt hại tài sản giảm 3.500.000 đồng (4.500.000 đồng/8.000.000 đồng).

 

Hiện trường một vụ TNGT ở Tuyên Quang vào tháng 02/2015

Qua số liệu thống kê cho thấy, số vụ tai nạn tuy có giảm nhưng không đáng kể. Thời gian qua, Công an thành phố Tuyên Quang đã phố hợp với các ban, ngành của thành phố, của tỉnh Tuyên Quang triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm ATGT trên địa bàn thành phố cụ thể:
-  Thực hiện Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo TTATGT; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Công an thành phố xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện với mục tiêu nhằm đảo bảo TTATGT, kiềm chế và làm giảm TNGT, nhất là các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lạng lách đáng võng, tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn thành phố.
- Công tác tuyên truyền được quan tâm đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức và đối tượng tuyên truyền. Bên cạnh việc tập trung vào các đối tượng và khu vực có nguy cơ cao xảy ra TNGT thì hình thức, phương pháp tuyên truyền đã có sự đổi mới mà trọng tâm là tuyên truyền đến tận cơ sở thôn, khu dân cư bằng các tin bài, phóng sự, tuyên truyền trực tiếp tới người tham gia giao thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.
- Thường xuyên làm tốt công tác điều tra cơ bản tuyến, địa bàn kịp thời phát hiện các điểm đen, các điểm bất cập về tổ chức giao thông. Rà soát lập danh sách các đối tượng có biểu hiện đua xe, lạng lách đánh võng; số đối tượng sử dụng xe phân khối lớn có biểu hiện vi phạm TTATGT để gọi hỏi răn đe, cho ký cam kết không vi phạm; kiến nghị Ban an toàn giao thông tỉnh, thành phố, chính quyền các cấp khắc phục các điểm đen, các điểm bất cập về tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố.
Ban lãnh đạo Công an thành phố Tuyên Quang đã tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá đúng thực trạng tình hình TTATGT trên địa bàn cho thấy, TNGT xảy ra chủ yếu là do một số nguyên nhân sau:
Thứ nhất, do ý thức của một số người tham gia giao thông không chấp hành đúng các quy định của Luật Giao thông đường bộ, các hành vi vi phạm chủ yếu là: Điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, mức độ sử dụng bia, rượu trong nhân dân tăng cao đặc biệt là trong dịp lễ tết dẫn đến tỷ lệ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong trạng thái vi phạm nồng độ cồn cao; đi không đúng phần đường, tránh, vượt sai quy định; vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. Mặc dù đã có quy định về đội mũ bảo hiểm đối với phương tiện xe đạp điện, xe máy điện, song nhiều học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, lực lượng chức năng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý vi phạm, chưa có biện pháp hữu hiệu để xử lý triệt để.
Thứ hai, công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật mặc dù đã tổ chức nhưng còn chưa được thường xuyên liên tục, chưa tâp trung đúng đối tượng tuyên truyền. Các buổi tuyên truyền còn mang tính hình thức, chất lượng các buổi tuyên truyền chưa đem lại hiệu quả cao.
Thứ ba, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông xuống cấp, nhiều đoạn đường bị hỏng, cọc tiêu, biển báo hiệu, vạch sơn kẻ đường đã bị mờ, không đủ hệ thống đèn chiếu sáng.…
Thứ tư, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm còn chưa triệt để, còn nhiều trường hợp vi phạm xảy ra nhưng chưa được xử lý, giải quyết kịp thời. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể còn chưa được thường xuyên, có lúc còn coi việc đảm bảo TTATGT là của riêng ngành Công an.
Thứ năm, lực lượng CSGT, Công an thành phố, tuy đã được quan tâm về số lượng và tổ chức, tuy nhiên, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ còn hạn chế. Phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm TTATGT còn thiếu, số được trang cấp đã cũ, hỏng, chưa đáp ứng được tình hình hiện nay.
Từ những nguyên nhân trên cho thấy, tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố vẫn hết sức phức tạp. Để kiềm chế và làm giảm TNGT đến mức thấp nhất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang trong thời gian tới, chúng tôi xin đưa ra một số giải pháp sau:
Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 88/2011/NQ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo TTATGT; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 13/4/2015 của Bộ công an về việc tăng cường công tác đảm bảo TTATGT của lực lượng Công an trong tình hình mới; Các kế hoạch của Công an tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thực hiện bảo đảm TTATGT năm 2015.
Chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Ban An toàn giao thông thành phố, các ngành chức năng giải quyết, khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông, những điểm đen về TNGT và kết cấu hạ tầng giao thông.
Thường xuyên rà soát danh sách các đối tượng có biểu hiện đua xe, lạng lách đánh võng; số đối tượng sử dụng xe phân khối lớn có biểu hiện vi phạm TTATGT để gọi hỏi răn đe, cho ký cam kết không vi phạm. Đồng thời, phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, giúp đỡ.
Hai là, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, gắn trách nhiệm của đội ngũ những người đứng đầu các phường, xã trên địa bàn thành phố trong công tác bảo đảm TTATGT. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền TTATGT, văn hóa giao thông tại các cụm, khu phố, các trường học trên địa bàn thành phố, trên các thông tin đại chúng,Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo chí, các bài viết, phóng sự tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, tác hại của việc sử dụng rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; đưa gương người tốt việc tốt về chấp hành luật giao thông để mọi tầng lớp nhân dân noi gương học tập và làm theo; biểu dương các cơ quan báo chí, phóng viên, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền về TTATGT.
Ba là, tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát thường xuyên, đảm bảo TTATGT đường bộ và TTATGT đô thị, chủ động phối hợp với các ngành có liên quan làm tốt công tác đảm bảo TTATGT, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về TTATGT, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của đơn vị. Tập trung xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ quy định; chuyển hướng không có tín hiệu báo hưỡng rẽ; uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; không có giấy phép lái xe; người điều khiển, ngồi trên môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai theo đúng quy định, điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường giao thông.... Tăng cường tuần tra phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng đường, các tụ điểm chợ cóc, hàng quán lấn chiếm gây mất mỹ quan đô thị, mất ATGT.
Bốn là, cần bổ sung cấp mới các trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật cho các lực lượng chức năng làm công tác tuần tra kiểm soát, tăng cường kết hợp tuần tra kiểm soát công khai với hóa trang mặc thường phục trong tuần tra, xử lý vi phạm. Cần khẩn trương thực hiện các đề án, dự án trang bị hệ thống kỹ thuật giám sát, điều hành giao thông qua hình ảnh trên các tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố.
Năm là, bổ sung và bố chí cán bộ, chiến sĩ để bảo đảm nhiệm vụ thực thi, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác đảm bảo TTATGT để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
Cần thực hiện ký cam kết trách nhiệm đối với lái xe ô tô, nhất là lái xe đường trường, xe khách, xe trọng tải lớn; thực hiện cam kết trách nhiệm đối với các chủ doanh nghiệp, các cơ quan quản lý người lái xe. Thường xuyên mở các lớp tập huấn, tuyên truyền kiến thức pháp luật về bảo đảm TTATGT, kỹ năng xử lý tình huống khi lái xe, đạo đức của người lái xe.... nhằm nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT. Thực hiện nghiêm chỉnh quy định khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

 

Nguyễn Văn Hưng
Đội trưởng đội CSGT- CATP Tuyên Quang

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác