Thứ Ba, 20/4/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Cần Thơ thực hiện quy chế dân chủ gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Từ năm 2011 đến nay, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH luôn bám sát chủ trương, kế hoạch công tác, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều chuyển biến tích cực; không còn biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng nhân dân, nâng cao trách nhiệm trong công việc và ý thức phục vụ nhân dân, để lại ấn tượng đẹp trong nhân dân về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, vì dân phục vụ, cụ thể:
Công tác tuyên truyền, giáo dục: Lãnh đạo lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ từ cấp Phòng đến các quận, huyện và xã, phường, thị trấn triển khai đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau nhằm đưa nội dung quy chế dân chủ trong công tác QLHC về TTXH và ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến với từng người dân, từng cán bộ, chiến sĩ nắm, thực hiện. Đã tổ chức tuyên truyền 1.189 cuộc, với sự tham gia của 689 lượt cán bộ, chiến sĩ và 60.434 lượt người dân tham dự. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: qua các buổi họp giao ban cùng các ban, ngành, đoàn thể; họp tổ nhân dân tự quản; sinh hoạt các câu lạc bộ; tuyên truyền trên bản tin đài truyền thanh của các xã, phường, thị trấn; niêm yết công khai tại trụ sở tiếp dân; thông qua diễn đàn Công an xã, phường, thị trấn lắng nghe ý kiến nhân dân… Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung, quy trình, thủ tục về đăng ký, quản lý liên quan quan đến công tác QLHC về TTXH cũng như công tác đảm bảo ANTT phù hợp với từng địa bàn. Nhân dân đã cung cấp hơn 1.510 tin có giá trị liên quan đến công tác QLHC về TTXH, giúp cơ quan Công an kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
Công tác thông báo, công khai tiếp dân: Thành phố Cần Thơ có 396 điểm tiếp công dân và 298 điểm tiếp dân tại nhà thông tin của Cảnh sát khu vực. Mỗi phòng tiếp dân có diện tích trung bình là 25m2. Lãnh đạo các đơn vị Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an xã, phường, thị trấn luôn chú trọng bố trí nơi tiếp công dân khang trang, có đầy đủ các trang thiết bị, như: nghế ngồi, thùng thư góp ý; niêm yết công khai các loại thủ tục hành chính; quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; phí, lệ phí; gắn bảng hướng dẫn nhân dân cách ghi các loại biểu mẫu cần thiết. Tại các điểm tiếp dân đều có treo Quốc kỳ, Quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khẩu hiệu “Vì nhân dân phục vụ”; bảng thông báo; bảng hướng dẫn thực hiện các loại thủ tục hành chính; bảng tên và chức danh cán bộ tiếp công dân; tại trụ sở tiếp dân có lắp hộp thư đóng góp ý kiến, công khai số điện thoại để nhân dân thuận tiện đóng góp ý kiến và liên hệ công việc. Cán bộ, chiến sĩ làm công tác tiếp dân luôn giữ đúng tư thế, tác phong, tận tình hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Hàng tuần có kế hoạch công tác cụ thể được lãnh đạo phê duyệt, theo dõi tiến độ và báo cáo kết quả công tác vào các cuộc họp giao ban tuần, tháng tại đơn vị.

Cán bộ chiến sỹ Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp dân

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tham mưu lãnh đạo Công an các cấp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác QLHC về TTXH; tham gia vào các tổ chức quần chúng nòng cốt tại cơ sở thực hiện công tác đảm bảo ANTT. Hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã thành lập được 37 ban Bảo vệ dân phố với 1.450 thành viên; 3.588 tổ nhân dân tự quản với 8.326 thành viên; 135 tổ hòa giải với 734 thành viên; 116 tổ xã hội hóa tuần tra với 1.044 thành viên; 469 tổ tuần tra nhân dân với 1.564 thành viên; 03 tổ Phòng cháy và chữa cháy với 33 thành viên; 179 chốt gác về ANTT; 46 đội Dân phòng với 193 thành viên; 01 mô hình “Đội xe ôm xung kích”; 09 nghiệp đoàn môtô khách với 815 thành viên; xây dựng 02 mô hình tiên tiến về Cổng rào ANTT…( Báo cáo Sơ kết 3 năm triển khai Thông tư số 48/2011/TT-BCA của Phòng PC64 Công an thành phố Cần Thơ).
Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với Công an cơ sở tham mưu xây dựng, phát triển các mô hình đảm bảo ANTT tại địa phương như: thực hiện mô hình 03 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm) và xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn về ANTT; quản lý, giáo dục trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật và trẻ em vi phạm pháp luật; câu lạc bộ sinh viên ngoại trú; cảm hóa, giáo dục và giới thiệu việc làm cho người hoàn lương; người cao tuổi mẫu mực, Giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến bộ ở địa bàn dân cư… Tham mưu chính quyền địa phương thành lập mới nhiều chốt gác đảm bảo ANTT tại những địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Thông qua các diễn đàn “Công an xã phường, thị trấn lắng nghe ý kiến nhân dân”, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, đánh giá tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác. Tổng số ý kiến đóng góp là 688 ý kiến, đa phần là khen ngợi về tinh thần, thái độ, tác phong của cán bộ, chiến sĩ làm công tác tiếp dân; không còn biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng nhân dân, thay vào đó, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã có nhiều đóng góp thiết thực trong các mặt công tác chuyên môn và các hoạt động cộng đồng, tạo dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân hết lòng “Vì nhân dân phục vụ” trong lòng quần chúng nhân dân; vận động, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với mọi loại tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: lãnh đạo các đơn vị Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các xã, phường, thị trấn luôn bám sát quy chế dân chủ gắn liền với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo điều kiện để tất cả mọi người dân cùng biết, cùng tham gia thực hiện. Hàng năm, trong những lần sơ, tổng kết, lãnh đạo các đơn vị đều báo cáo tình hình hoạt động và định hướng phát triển trong thời gian tới để người dân góp ý. Những vấn đề gì cán bộ, chiến sĩ hoặc nhân dân thắc mắc đều được lãnh đạo các đơn vị giải thích tận tình. Nhờ vậy, đã tạo được sự đồng thuận trong tập thể và nhân dân cùng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc làm trên đã làm chuyển biến nhận thức, phát huy được trí tuệ tập thể, cải tiến lề lối làm việc của cán bộ, chiến sĩ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, hoàn thiện hơn nữa vai trò phục vụ nhân dân, có nhiều tấm gương dũng cảm bắt cướp và kiên quyết không nhận hối lộ, củng cố hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới. Có được những thành công trên là do lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án 30, 301 về đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ, công khai hóa các thủ tục trên các kênh thông tin đại chúng, trang điện tử, mạng... tạo điều kiện cho công dân theo dõi, thực hiện. Tổ chức thực hiện tốt 12 quy chế dân chủ trong lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH gắn với việc xây dựng, thực hiện công tác cải cách hành chính; cải cách tư pháp và phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Lãnh đạo các đơn vị Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các xã, phường, thị trấn luôn bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an thành phố và thực hiện tốt Hướng dẫn số 72/HD/BCA(V11) ngày 01/8/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg; Thông tư số 48/2011/TT-BCA của Bộ Công an. Tập trung chỉ đạo các địa bàn trọng điểm; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các chuyên đề; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn công tác cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và Công an cơ sở. Thực hiện Kế hoạch số 32/CATP(PV11) của Giám đốc Công an thành phố, một tháng 04 lần Ban lãnh đạo đều xuống chỉ đạo địa bàn, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo cho Công an cơ sở thực hiện các Chương trình, kế hoạch của Công an thành phố về phòng, chống các loại tội phạm, đẩy mạnh việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Để tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác QLHC về TTXH của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thiết nghĩ trong thời gian tới cần tiếp tục làm tốt một số nội dung sau:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thực hiện dân chủ trong công tác QLHC về TTXH; Chỉ thị số 11/CT-BCA của Bộ Công an về tăng cường thực hiện dân chủ của Công an nhân dân trong tình hình mới; Hướng dẫn số 72/HD/BCA(V11) ngày 01/8/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục phát huy hiệu quả sự gắn kết giữa 02 hoạt động này, xem là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và của Công an xã, phường, thị trấn.
Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động toàn dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ trong công tác QLHC về TTXH với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Học tập và thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” với Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong công tác QLHC về TTXH cho cán bộ, chiến sĩ và Công an cấp cơ sở.
Ba là, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Công an thành phố, các cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ gắn liền với việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong công tác QLHC về TTXH đến từng cơ quan, đơn vị thực hiện. Giải quyết tốt các yêu cầu của công dân trong các mặt công tác theo chức năng. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các ngành thực hiện tốt công tác QLHC về TTXH; đề xuất xây dựng, thực hiện, củng cố các phong trào, mô hình giữ gìn ANTT, các tổ chức nòng cốt tại cơ sở nhằm tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân tham gia vào công tác giữ gìn ANTT, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến phù hợp với thực tiễn công tác và địa bàn phụ trách nhằm đảm bảo, duy trì và phát huy có hiệu quả việc thực hiện dân chủ trong công tác QLHC về TTXH, góp phần phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, giữ vững ANTT trong tình hình mới.
Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH và Công an xã, phường, thị trấn, nâng cao tinh thần tự giác phục vụ nhân dân, đề cao vai trò của nhân dân trong quá trình thực hiện các mặt công tác chuyên môn; làm việc có chương trình, kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh công tác CCHC. Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, lành mạnh, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc và đối với nhân dân, nâng cao hình ảnh người Công an nhân dân trong lòng quần chúng.
Năm là, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an xã, phường, thị trấn phải thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tố giác tội phạm, giáo dục, quản lý các loại đối tượng; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ANTT trên toàn thành phố. Các đơn vị thường xuyên phân công kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót của lực lượng trực tiếp tiếp dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Hàng năm, vào dịp 19/8 hàng năm nên tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị tổ chức tốt ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều hoạt động phong phú nhằm biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, biểu dương sức mạnh của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ ANTQ. 

 

Phạm Minh Phiên
Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ Cảnh sát  QLHC về TTXH - T49


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác