Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Một số ý kiến góp phần nâng cao hiệu quả công tác cán bộ tại trại giam Quảng Ninh trong tình hình mới

Ngày nay, mặc dù đất nước đã thống nhất và đang trên con đường đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ cách mạng nói chung, nhiệm vụ công tác quản lý, giáo dục phạm nhân nói riêng cũng có những điều chỉnh nhất định để phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa một trong những vấn đề có tính nguyên tắc là phải đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, mọi hành vi vi phạm pháp luật phải bị xử lý, các bản án phạt tù và quyết định của Tòa án phải được thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Theo đó, những người bị kết án tù có thời hạn hoặc tù chung thân phải vào trại giam để chấp hành án. Nói cách khác, những đối tượng này phải bị quản lý, giam giữ ở trại giam (trừ những trường hợp được tạm đình chỉ chấp hành án theo quy định của pháp luật).

Trong những năm qua công tác quản lý, giam giữ phạm nhân ở trại giam được xác định là một khâu, một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành án phạt tù. Hoạt động quản lý, giam giữ phạm nhân của lực lượng Cảnh sát thi hành án Hình sự và hỗ trợ tư pháp vừa là hoạt động thực thi pháp luật, vừa là hoạt động nghiệp vụ của ngành Công an, đồng thời cũng là một bộ phận quan trọng trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự. Công tác này liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án, quy định của pháp luật, đường lối chính sách của nhà nước ta trong công tác thi hành án phạt tù. Đồng thời, công tác quản lý, giam giữ phạm nhân là tiền để giáo dục phạm nhân trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ tái phạm tội. Vì vậy, trong công tác thi hành án phạt tù phải đặc biệt coi trọng công tác quản lý, giam giữ phạm nhân. Công tác quản lý, giam giữ phạm nhân phải được tiến hành nghiêm ngặt, chặt chẽ, không để phạm nhân có điều kiện chống phá, trốn trại, phạm tội mới, bắt buộc họ phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nội quy trại giam.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy số lượng phạm nhân vào chấp hành án trong các trại giam trong những năm gần đây tăng về số lượng; thành phần đa dạng, phức tạp cũng như tính chất, mức độ nguy hiểm đã gây ra không ít khó khăn cho công tác quản lý, giam giữ và giáo dục người phạm tội. Theo báo cáo tổng kết của Tổng cục thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp – Bộ Công an, tính đến tháng 12/2015 tổng số phạm nhân đang chấp hành án tại 53 trại giam do Tổng cục quản lý là 143.541 Trong khi cơ sở giam giữ của nhiều trại giam đã xuống cấp, chưa được sửa chữa, xây dựng mới, phần lớn các trại giam luôn trong tình trạng quá tải. Cùng với đó, tình hình chấp hành án của phạm nhân vẫn còn diễn biến phức tạp, số phạm nhân có án chung thân, án cao, nhiều tiền án, số mắc bệnh hiểm nghèo (như HIV/AIDS…) luôn tỏ thái độ bất cần, manh động, liều lĩnh, chống đối quyết liệt, không chịu cải tạo, kích động lôi kéo bè cánh gây rối trong trại giam... Nằm trong hệ thống các trại giam thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án phạt tù và hỗ trợ tư pháp quản lý, Trại giam Quảng Ninh hiện đang quản lý, giam giữ 2.626 phạm nhân (tính đến tháng 12/2015). Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, trực tiếp là Ban giám thị Trại giam Quảng Ninh, công tác quản lý, giam giữ phạm nhân ở Trại giam Quảng Ninh đã được quan tâm, chú trọng, do đó đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong quá trình chấp hành án ở trại, phần lớn các phạm nhân đã có sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức được tội lỗi, cố gắng trong cải tạo, chấp hành tốt nội quy trại giam… Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý, giam giữ phạm nhân ở đây còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót nhất định làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của trại giam, đến hiệu quả của công tác thi hành án phạt tù cũng như tính nghiêm minh của pháp luật. Trong khuôn khổ bài viết này, các tác giả chỉ đề cập đến vấn đề kiện toàn tổ chức, nâng cao trình độ pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm đối với cán bộ, chiến sĩ ở Trại giam Quảng Ninh.

Hiện nay, nhận thức của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng, vị trí của công tác quản lý, giam giữ phạm nhân còn chưa đầy đủ, chưa xác định được tâm thế của một người cán bộ, chiến sỹ trên lĩnh vực thi hành án phạt tù. Vì thế, có đồng chí còn chưa nắm vững được các quy định của pháp luật cũng như quy trình, nguyên tắc của công tác quản lý, giam giữ phạm nhân; một số cán bộ, chiến sĩ còn thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, có biểu hiện sa sút về phẩm chất, đạo đức. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ở Trại giam Quảng Ninh thiếu so với yêu cầu thực tế (đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản giáo). Cùng với việc hàng năm luôn có sự thay đổi về cán bộ, nhiều cán bộ từ Trại Giam Quảng Ninh chuyển ra các đơn vị khác công tác hoặc từ các đơn vị khác chuyển tới Trại giam Quảng Ninh cũng là một khó khăn trong công tác cán bộ nói riêng, công tác quản lý, giam giữ phạm nhân nói chung.

Vì vậy, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giam giữ phạm nhân thì việc kiện toàn tổ chức, nâng cao trình độ pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm đối với cán bộ, chiến sĩ ở Trại giam Quảng Ninh là vấn đề hết sức quan trọng.

Trên cơ sở định biên của các bộ phận chuyên môn, lãnh đạo đơn vị cần có kế hoạch bổ sung, kiện toàn tổ chức cho các bộ phận chuyên môn thiếu biên chế, trong đó cần ưu tiên tăng cường biên chế cho đội ngũ cán bộ quản giáo, cán bộ trinh sát, cán bộ trực trại. Nguồn cán bộ bổ sung có thể lấy từ những học viên tốt nghiệp chuyên ngành Cảnh sát trại giam của Học viện Cảnh sát nhân dân, học viên tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI – Bộ Công an. Khuyến khích, ưu tiên cán bộ khoa học - kỹ thuật, có chuyên môn giỏi, các chuyên gia về pháp lý, tâm lý, giáo dục, tin học... vào công tác tại đơn vị.

Hiện nay, ở các trại giam do Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp nói chung và ở Trại giam Quảng Ninh nói riêng có thực trạng: nhiều cán bộ khi được đơn vị cử đi học nâng cao trình độ ở bậc trung cấp, đại học, khi tốt nghiệp ra trường đã xin chuyển vùng công tác về Công an các địa phương. Trong tình trạng đang thiếu về cán bộ, chiến sĩ, đơn vị cũng cần cân nhắc, hạn chế vấn đề chuyển chuyển vùng công tác đối với số cán bộ, chiến sĩ được cử đi học.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ pháp luật và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ ở Trại giam Quảng Ninh.

Để bồi dưỡng, nâng cao trình độ pháp luật và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ, cần:

+ Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, giam giữ phạm nhân trong; điều chỉnh, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Nội dung rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ cần làm rõ: trình độ học vấn; trình độ pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ (trong đó cần làm rõ những người đã được đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, hình thức đào tạo); năng lực, thời gian, kinh nghiệm công tác thực tế; phẩm chất đạo đức cá nhân; tình trạng sức khoẻ. Trên cơ sở rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo đơn vị cần điều chuyển, bố trí lại công việc cho hợp lý theo đúng sở trường, năng lực công tác.

+ Hằng năm, đề nghị Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý, giam giữ phạm nhân nhất là đối với cán bộ quản giáo và cán bộ trinh sát.

Việc mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý, giam giữ, Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp có thể kết hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân để mời giáo viên hoặc những đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, giam giữ phạm nhân đang công tác tại Tổng cục thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp. Trong đó tập trung bồi dưỡng, tấp huấn về kiến thức pháp luật thi hành án hình sự nói chung và pháp luật thi hành án phạt tù nói riêng; phương pháp, quy trình tiến hành các mặt công tác quản lý, giam giữ phạm nhân; các hoạt động nghiệp vụ. Ngoài ra, hàng năm, Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp và các đơn vị cần mở hội thi về cán bộ quản lý, giam giữ giỏi nhằm tạo ra động lực, sự hăng say trong công tác của cán bộ, chiến sĩ.

+ Quan tâm, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ học tập nâng cao trình độ về mọi mặt.

Lãnh đạo đơn vị cần quan tâm, tạo điều kiện cho những cán bộ, chiến sĩ có trình độ sơ cấp, trung cấp đi học ở bậc học cao hơn. Đồng thời, cần khuyến khích những cán bộ có trình độ đại học tiếp tục nghiên cứu ở bậc sau đại học.

- Thường xuyên có sự giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm trong công việc đối với cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh việc mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, đề cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, chịu khó học hỏi, tích lũy kinh nghiệm về kiến thức pháp luật, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ… thì lãnh đạo đơn vị  cần thường xuyên động viên, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ để nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, tuân thủ các nguyên tắc, quy trình, chế độ trong công tác quản lý, giam giữ phạm nhân. Thực hiện tốt chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ làm công tác quản lý, giam giữ phạm nhân.

Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị cần làm tốt công tác luân chuyển cán bộ giữa các phân trại, giữa các vị trí trong từng phân trại.

Con người luôn là trung tâm của vũ trụ, là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự thành bại của mọi hoạt động trong đời sống xã hội. Trong công tác thi hành án phạt tù, cán bộ, chiến sĩ chính là những người trực tiếp tiến hành các mặt công tác quản lý, giam giữ phạm nhân từ lập, quản lý và sử dụng hồ sơ phạm nhân; tiến hành công tác phân loại và tổ chức giam giữ theo loại; tiến hành công tác điều tra, nghiên cứu, nắm tình hình phạm nhân… Thiết nghĩ, việc thực hiện tốt các nội dung về công tác cán bộ sẽ góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, giam giữ phạm nhân ở Trại giam Quảng Ninh - Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an.

Ma Văn Thắng - Lê Thành Đạt

Giáo viên khoa NV 3 - T51​


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác