Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát đường thủy với các cơ quan, lực lượng nghiệp vụ trong phòng ngừa tội phạm trên đường thủy nội địa

Tuy nhiên, nhiều đối tượng phạm tội luôn lợi dụng đặc thù của đường thuỷ nội địa để hoạt động phạm tội như tội phạm hình sự, ma tuý, kinh tế, môi trường. Chỉ tính năm 2014 đã xảy ra 328 vụ phạm tội trên đường thuỷ nội địa, với 592 đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi và có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và đối tượng.
Để phòng ngừa tội phạm trên đường thủy nội địa, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã tiến hành nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có biện pháp phối hợp với các cơ quan, lực lượng nghiệp vụ. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau nên hiệu quả của quan hệ phối hợp này chưa cao như phối hợp trong nắm tình hình, thu thập, trao đổi thông tin chưa kịp thời; thực hiện mối quan hệ phối hợp trong điều tra cơ bản chưa đạt kết quả cao; công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành các quy định của Nhà nước chưa thường xuyên; việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường thuỷ nội địa của các cơ quan chưa đồng bộ.
Chính vì vậy, nhằm phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát đường thủy với các cơ quan, lực lượng nghiệp vụ trong phòng ngừa tội phạm trên đường thủy nội địa cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây:
Thứ nhất, tăng cường phối hợp nắm tình hình, thu thập, trao đổi thông tin có liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên đường thủy nội địa
Lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp với cục đường sông Việt Nam, cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn); Bộ tham mưu Bộ tư lệnh Biên phòng (Bộ quốc phòng), Cục khoáng sản (Bộ Tài nguyên và môi trường), Cảng vụ, Thanh tra sở tài nguyên và môi trường, các Phòng tài nguyên nước và khoáng sản, Thanh tra các Sở Giao thông vận tải, Ban Đăng kiểm, Đoạn Quản lý đường sông và Đội Thanh tra gia thông đường thuỷ nội địa trao đổi thông tin về xây dựng và triển khai kế hoạch liên ngành về bảo đảm TTATXH trên đường thuỷ nội địa và trao đổi các thông tin về phương tiện, con người sinh sống, làm việc, đi lại trên đường thủy nội địa phục vụ phòng ngừa tội phạm trên đường thủy nội địa. 
Mặt khác, lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp với lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cơ sở để trao đổi thông tin về lý lịch, hoàn cảnh kinh tế, đặc điểm về cư trú, nghề nghiệp, mối quan hệ của những đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên đường thủy nội địa; tiến hành trao đổi thông tin phục vụ quản lý về cư trú; cấp, quản lý Chứng minh nhân dân cho người dân sống trên đường thủy nội địa phục vụ phòng ngừa tội phạm trên đường thuỷ nội địa.
Thứ hai, nâng cao hiệu quả phối hợp trong điều tra cơ bản phục vụ phòng ngừa tội phạm trên đường thuỷ nội địa
Đường thuỷ nội địa Việt Nam đa dạng và phong phú, bị tác động nhiều bởi các yếu tố tự nhiên, đi qua nhiều địa bàn khác nhau. Đặc biệt, phương tiện thuỷ đa dạng, phong phú gồm có phương tiện có động cơ, phương tiện không có động cơ, một số tuyến đường thuỷ cả phương tiện đường sông và phương tiện đường biển cùng tham gia giao thông. Thành phần dân cư, người làm việc, đi lại trên đường thuỷ nội địa cũng đa dạng. Chính vì vậy, lực lượng Cảnh sát đường thuỷ cần phối hợp với các cơ quan, tổ chức, lực lượng nghiệp vụ để tiến hành điều tra cơ bản về đường thuỷ nội địa.
Phối hợp với các cơ quan, lực lượng thực hiện điều tra cơ bản về luồng, tuyến đường thuỷ nội địa bao gồm số lượng tuyến đường thuỷ quốc gia, tỉnh quản lý, điều tra cơ bản về đặc điểm địa hình, đặc điểm về luồng, tình trạng khan cạn, sạt lở... , điều tra cơ bản về các cảng, bến thuỷ. Mặt khác, điều tra cơ bản về phương tiện thuỷ gồm phương tiện đã đăng ký, phương tiện chưa đăng ký, phương tiện không phải đăng ký. Đồng thời điều tra cơ bản về số lượng người sinh sống, làm việc, cư trú, đi lại trên đường thủy nội địa theo từng yêu cầu cụ thể như về nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, tình hình chấp hành chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tình hình cư trú, mối quan hệ gia đình, mối quan hệ xã hội... Đặc biệt, tiến hành điều tra cơ bản về hoạt động của các tổ chức, cá nhân dùng đường thuỷ nội địa để khai thác tài nguyên, khoáng sản; khai thác thuỷ, hải sản; khai thác phục vụ du lịch, lễ hội... 
Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ thực hiện mối quan hệ phối hợp trong điều tra cơ bản thông qua các hình thức khác nhau, thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị hoặc thông qua thực hiện các yêu cầu trong thực hiện công tác  phòng ngừa tội phạm trên đường thuỷ nội địa. 
Thứ ba, tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng thực hiện các quy định của pháp luật phục vụ phòng ngừa tội phạm
Lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các lực lượng nghiệp vụ thực hiện tuyên truyền, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ cho phòng ngừa tội phạm trên đường thủy nội địa như Luật Giao thông đường thủy nội địa, Nghị định, Thông tư... có liên quan đến công tác bảo đảm TTATXH trên đường thủy nội địa. Đặc biệt, khi thực hiện công tác tuyên truyền và giáo dục ý thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đấu tranh, tố giác tội phạm cho các cơ quan, tổ chức làm việc, sinh sống trên tuyến cũng như ven tuyến cần có sự phối hợp rộng rãi hơn với chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội... cho đến các ngành, lực lượng có liên quan mới có thể tạo ra mạng lưới rộng khắp và huy động được sức mạnh tổng hợp của tất cả các lực lượng và quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm trên đường thủy nội địa. 
Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ cần phối hợp với chính quyền địa phương để nghiên cứu tình hình đặc điểm địa bàn và bố trí các điểm đặt hộp thư tố giác tội phạm đảm bảo thuận tiện cho quần chúng cung cấp; phối hợp để tuyên truyền nâng cao ý thức đấu tranh tố giác tội phạm cho quần chúng nhân dân trên các địa bàn trọng điểm của đường thuỷ nội địa
Thứ tư, phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành trong tuần tra, kiểm soát và  xử lý vi phạm trên đường thuỷ nội địa
Trong công tác tuần tra kiểm soát đường thủy nội địa, thực tế đã khẳng định sự phối hợp giữa các lực lượng trong kiểm tra xử lý vi phạm nói riêng có vai trò, vị trí rất quan trọng, không thể thiếu trong hoạt động phòng ngừa tội phạm trên tuyến giao thông đường thuỷ nội địa hiện nay. Do đó, lực lượng Cảnh sát đường thuỷ phải tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp với các lực lượng chức năng trên cơ sở đổi mới nội dung, phương pháp, cơ chế hoạt động theo hướng tăng cường các biện pháp, mở rộng các thành phần tham gia, coi trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

 

Chu Minh Hoằng  
Khoa Nghiệp vụ CSGT, T32
Trần Quyết Thắng
Trung tâm TTKH&TLGK, T32 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác