Thứ Bảy, 22/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công an tỉnh Hưng Yên tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xây dựng cơ bản
Hưng Yên là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của các tỉnh Bắc Bộ, với các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt quan trọng đã tạo cho Hưng Yên lợi thế mở rộng giao lưu hợp tác và phát triển với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Thực hiện mục tiêu phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020. Những năm qua, lãnh đạo tỉnh đã tích cực tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi và hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Do vậy thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh đạt được trong những năm qua khá toàn diện, năm sau cao hơn năm trước số lượng dự án, các khu công nghiệp tăng mạnh; tốc độ phát triển kinh tế luôn duy trì ở mức cao so với bình quân chung của cả nước.
Tính đến hết năm 2014, Hưng Yên đã có trên 1.200 dự án, tập trung chủ yếu ở khu công nghiệp Như Quỳnh A, Như Quỳnh B, khu Phố Nối A, Phố Nối B, khu công nghiệp Minh Đức, khu công nghiệp Thăng Long II, TP Hưng Yên… thu trên 10 vạn lao động, tạo nguồn thu ngân sách của tỉnh đạt trên 7 ngàn tỷ đồng. Cho đến nay về cơ sở hạ tầng của tỉnh đã tương đối hoàn chỉnh. Tất cả các công trình được xây dựng đều được thiết kế, phê duyệt  tổng thể phù hợp với cảnh quan và điều kiện tự nhiên của tỉnh như: khu nhà cơ quan hành chính sự nghiệp, khu đô thị đại học, các khu công nghiệp, khu làng nghề…Đặc biệt là hệ thống giao thông đã được cải tạo, nâng cấp xây dựng mới rất thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Bên cạnh những mặt tích cực đó thì lĩnh vực xây dựng cơ bản đã và đang tác động tiêu cực đến môi sinh, môi trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống con người. Chính vì vậy mà trong những năm qua, Công an tỉnh Hưng Yên trong đó trực tiếp là lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm làm tốt công tác BVMT đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Xây dựng cơ bản tác động tiêu cực đến môi trường. Ảnh minh họa

Về lĩnh vực xây dựng cơ bản ở Hưng Yên trong thời gian qua chủ yếu là  xây dựng các công trình dân dụng, công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống hạ tầng cơ sở, sản xuất vật liệu xây dựng…là một trong những hoạt động kinh tế xã hội tác động mạnh mẽ nhất đối với môi trường và nguồn tài nguyên. So với các lĩnh vực khác, lĩnh vực xây dựng cơ bản có những đặc điểm riêng liên quan nhiều đến yếu tố môi trường, được thể hiện rất rõ trong các hoạt động giải phóng mặt bằng, quá trình thi công, sản xuất xây lắp và vận hành công trình. Các hoạt động này đã tác động tiêu cực đến môi trường, cụ thể là hình thành khí bụi do quá trình phá, dỡ, đào, san lấp, vận chuyển vật tư, tăng nồng độ một số khí độc hại do tập trung nhiều thiết bị thi công, phục vụ thi công và sử dụng động cơ diezen công suất cao; làm ô nhiễm nguồn nước, do nước thải và chất thải sinh hoạt, do thay đổi cấu trúc bề mặt đất, đã gây xói mòn và cuốn trôi các chất bẩn vào sông hồ. Ngoài ra, lĩnh vực xây dựng cơ bản còn tác động tiêu cực đến môi trường như tiếng ồn cao khi thi công các công trình đóng, ép cọc, san lấp, vận chuyển vật liệu xây dựng. Theo thống kê gần đây nhất của cơ quan chức năng, hiện nay mức độ ô nhiễm môi trường diễn ra ở tất cả các lĩnh vực như: đất đai, không khí, nước, sinh vật… đây là những hiểm họa tác động xấu đến sức khỏe con người, và đời sống của nhân dân, gây hậu quả về phương diện xã hội, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng phát triển bền vững của nền kinh tế, trong đó ảnh hưởng rất lớn đến an ninh nông thôn, an ninh đô thị.
Qua thực tế nghiên cứu cho thấy đối tượng tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật (VPPL) về môi trường trong lĩnh vực xây dựng cơ bản được xác định gồm: các đối tượng liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản như những người có thẩm quyền trong việc ra các văn bản liên quan đến việc cho phép, cấp phép trong hoạt động xây dựng cơ bản; các đối tượng trực tiếp thực hiện trong hoạt động xây dựng cơ bản; các cá nhân phụ trách hoạt động giám sát xây dựng cơ bản, người lập và đánh giá tác động môi trường; người được quyền phê duyệt thẩm định khâu cấp phép xây dựng cơ bản; người phê duyệt hay thi công giải phóng mặt bằng; người xin cấp phép, khai thác sử dụng nguồn tài nguyên tại chỗ để phục vụ cho hoạt động xây dựng cơ bản.
Các hành vi VPPL về môi trường trong lĩnh vực xây dựng cơ bản rất đa dạng, xảy ra khá phổ biển với các nhóm hành vi sau: trong khâu thi công, không lập đủ báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc không thực hiện đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết BVMT dẫn đến tình trạng gây suy thoái môi trường trong quá trình hoạt động xây dựng cơ bản do các chất thải, quá trình vận hành máy móc trang thiết bị gây ô nhiễm môi trường; không có giấy phép quản lý chất thải nguy hại, giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giấy phép xả nước thải; không niêm yết công khai tại địa điểm thực hiện dự án bản tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; không gửi kế hoạch vận hành thử các công trình xử lý môi trường; khai thác tài nguyên khoáng sản sai với giấy phép; đổ chất thải, phế liệu không đúng nơi quy định. 
Hoạt động VPPL về môi trường trong lĩnh vực xây dựng cơ bản do nhiều nguyên nhân và điều kiện khác nhau, nổi lên những nguyên nhân cơ bản sau: Trong quá trình thực hiện hệ thống văn bản pháp luật, các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản còn thiếu đồng bộ đặc biệt là trong vấn đề BVMT, một số chính sách mới chỉ là giải pháp tình thế chưa chặt chẽ, dễ bị các đối tượng lợi dụng gây khó khăn cho cơ quan quản lý cũng như cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; việc chậm thay đổi, cải tiến công nghệ máy móc, sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu trong hoạt động xây dựng cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường; việc quy trách nhiệm và chế tài xử lý chưa cụ thể, chưa đủ sức răn đe còn có nhiều kẽ hở để các đối tượng lợi dụng. Mặt khác, vì muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển đã sớm đưa các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn mà coi nhẹ công tác BVMT; hiệu quả của việc tuyên truyền, giáo dục còn chưa cao, chưa tập trung tuyên truyền tới các đối tượng cụ thể trong lĩnh vực này; sự phối hợp chưa chặt chẽ, thống nhất của các cơ quan quản lý nhà nước cũng dẫn đến thiếu hiệu quả trong công tác tuyên truyền; công tác thanh tra, kiểm tra giám sát thực hiện các nội dung cam kết và các quy định đối với công tác BVMT trong hoạt động xây dựng cơ bản được thực hiện chưa đảm bảo, hoạt động thanh tra, kiểm tra vẫn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu.
Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống VPPL về BVMT, thời gian qua, lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Hưng Yên đã làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Qua đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, tạo sự chuyển biến cơ bản đối với nhận thức của toàn xã hội về trách nhiệm, quyền lợi trong công tác BVMT. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp đều xác định rõ hơn về trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về BVMT; đã gắn công tác BVMT với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 61 cụm liên kết an toàn về ANTT, 946 tổ ANND, 189 đội an ninh xung kích, 262 tổ an ninh công nhân, 12 ban bảo vệ dân phố, 328 câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự, trong đó có nhiệm vụ BVMT trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.
Công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm về môi trường trong lĩnh vực xây dựng cơ bản địa bàn tỉnh ngày càng được thực hiện quyết liệt hơn. Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, đã chủ động trong triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác, được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng làm tốt công tác phòng, chống VPPL về môi trường nói chung công tác phát hiện, xử lý các vi phạm về môi trường trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nói riêng. Tính từ khi thành lập năm 2007 đến nay, đã phát hiện kiểm tra 462 vụ việc VPPL về môi trường, trong đó có 207 vụ việc (44,8%) có liên quan đến các tổ chức (100% là các doanh nghiệp) trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh không có bản cam kết BVMT (báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc thực hiện không đầy đủ, không thực hiện cam kết BVMT đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Có thể thấy rằng, việc các doanh nghiệp hoạt động mà không có bản cam kết BVMT hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường trong giai đoạn xây dựng, vận hành hay chính thức đi vào hoạt động. Do chủ động trong việc nắm tình hình, kiểm tra thường xuyên nên các vi phạm về môi trường trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có những thay đổi căn bản. Cụ thể từ năm 2009 đến năm 2012 đã kiểm tra, phát hiện 151 doanh nghiệp không có cam kết BVMT hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường. Do vậy các năm sau, những vi phạm về hồ sơ công tác BVMT giảm đáng kể (năm 2013, 2014 kiểm tra, phát hiện chỉ còn 11 doanh nghiệp không có cam kết BVMT hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường).
Ngoài ra, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, ban quản lý các khu công nghiệp xây dựng nội quy, quy chế làm việc, ký cam kết bảo đảm ANTT, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách; kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố nơi có khu công nghiệp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Đồng thời, tham mưu giải quyết tốt các mâu thuẫn, bất cập từ phía ngoài doanh nghiệp như việc đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ lao động nông nghiệp có đất bị thu hồi chuyển đổi việc làm…
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đấu tranh với tội phạm và VPPL về môi trường trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn có những tồn tại, khó khăn, vướng mắc nhất định. Một số cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp chưa xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong công tác BVMT nói chung và trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nói riêng, nên chưa thực sự phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tích cực của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia vào công tác này. Sự điều hành của ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và VPPL về môi trường ở cơ sở nhiều nơi còn yếu. Công tác tuyên truyền ở một số nơi còn mang nặng hình thức, chủ yếu tập trung vào công tác triển khai, chưa đề ra biện pháp cụ thể thực hiện. Phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm và VPPL về môi trường có chuyển biến nhưng chưa mạnh. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các doanh nghiệp có nơi, có lúc chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ. Công tác quản lý cán bộ, công nhân tại các khu công nghiệp còn nhiều khó khăn tiềm ẩn gây mất ANTT nói chung và công tác BVMT nói riêng.
Từ thực tiễn công tác BVMT trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ở địa bàn tỉnh Hưng Yên, để giữ vững kết quả đã đạt được và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm như sau: 
Một là, công tác BVMT trong lĩnh vực xây dựng cơ bản chỉ đạt hiệu quả cao khi biết phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp tích cực của các doanh nghiệp và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Các ngành chức năng phải chủ động, kịp thời phát hiện được các nguyên nhân, điều kiện, sở hở trong chính sách quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng cơ bản liên quan đến công tác BVMT. Trên cơ sở đó có những biện pháp phù hợp để loại trừ nguyên nhân và điều kiện dẫn đến các VPPL về môi trường.
Hai là, lực lượng Công an phải làm tốt công tác tham mưu cho các ủy cấp Đảng, chính quyền ban hành những chủ trương, giải pháp mang tính định hướng, chiến lược; sửa đổi bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác BVMT trên lĩnh vực xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có quy định về việc xử lý người đứng đầu chính quyền cơ sở, cơ quan doanh nghiệp để xảy ra VPPL môi trường tại đơn vị do mình. Thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ lực lượng Công an kịp thời phát hiện và kiến nghị các biện pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác BVMT của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp.
Ba là, các ngành chức năng, UBND các cấp phải làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân, việc làm này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tổ chức thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tiến hành điều tra cơ bản các doanh nghiệp, địa bàn, tuyến trọng điểm nhằm chắc tình hình chung, nhất là công tác BVMT trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.
Bốn là, tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường phải xác định là lực lượng chủ công, nòng cốt. Do vậy, phải chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường. Thông qua các hoạt động phòng ngừa, có trách nhiệm tham mưu giúp các cơ quan phối hợp biết được những nguyên nhân, điều kiện của tình trạng phạm tội về môi trường để có các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Đồng thời phải phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về môi trường đến cá nhân, tổ chức và các tầng lớp nhân nhân.
Năm là, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, địa bàn, đối tượng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm tìm ra phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng từ đó đề ra các biện pháp phòng ngừa.
Sáu là, tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với chính quyền địa phương nơi có địa bàn trọng điểm, ban quản lý các khu công nghiệp nhằm trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình ngay từ nội bộ trước khi có hành vi vi phạm. Đồng thời, phối kết hợp thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp, chương trình hoạt động đã ký kết về công tác BVMT trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an cơ sở với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; giữa các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ để chủ động giải quyết các tình huống đột xuất, bất ngờ phòng, chống các VPPL về môi trường trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

 

Nguyễn Văn Minh
Đại tá, ThS, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác