Thứ Sáu, 3/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vũ khí,vật liệu nổ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lào Cai
Theo thống kê của Công an tỉnh Lào Cai, tính từ năm 2009 đến năm 2013 Các lực lượng chức năng đã vận động nhân dân giao nộp 20.648 khẩu súng săn các loại, 727 nòng súng, 101kg đạn gém các loại; trên 500 khẩu súng quân dụng và súng thể thao, 163 lựu đạn và mìn các loại, trên 11 nghìn viên đạn; gần 500kg thuốc nổ cùng nhiều kíp nổ, dây cháy chậm và công cụ hỗ trợ các loại. Điều tra, giải quyết 294 vụ, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật 233 đối tượng, thu giữ 7.653,54 kg thuốc nổ, 1.339 kíp mìn, 3.925,7 mét dây cháy chậm, 49 quả lựu đạn. 1064 viên đạn, 35 súng quân dụng cùng nhiều vũ khí thô sơ các loại. 
Cũng trong giai đoạn này, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 60 vụ vi pham pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ trong đó: Buôn bán vận chuyển vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm có 25 vụ thu hồi 1.633 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ  và đồ chơi nguy hiểm các loại. Tàng trữ súng săn: 10 vụ; săn bắn nhầm: 05 vụ làm chết 01 người, bị thương 5 người. Mất vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ: 03 vụ; tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng: 02 vụ, thu 02 lựu đạn, 01 súng quân dụng dạng K54. Buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép, mất cắp vật liệu nổ: có 13 vụ;  tai nạn do vật liệu nổ: 01 vụ, chết 01 người; tự tử bằng mìn: 01 vụ làm chết 01 người. 
Qua nghiên cứu các vụ việc trên thấy rằng: Số đối tượng vi phạm chủ yếu là người địa phương, một số ít người thuộc các tỉnh khác như Thái Nguyên, Phú Thọ. Phần lớn các vụ mua bán, vận chuyển là thuốc nổ, kíp nổ dùng vào mục đích khai thác vàng trái phép. Ngoài ra, tình hình tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí thô sơ (dao găm, lưỡi lê, giáo mác, dao quắm, côn gậy, cung nỏ…) và đồ chơi nguy hiểm (có xuất xứ từ Trung Quốc) trên địa bàn tỉnh cũng rất phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tuy nhiên, tình trạng nhập lậu, mua bán đồ chơi nguy hiểm, mang tính chất bạo lực ở khu vực cửa khẩu và chuyển vào nội địa còn rất phức tạp. Điều đáng lưu ý, tình trạng tội phạm dùng súng săn, súng tự chế  gây ra các vụ án giết người,  cố ý gây thương tích, trên địa bàn Lào Cai diễn ra khá phức tạp. Súng tự chế và vật liệu nổ trôi nổi trên địa bàn Lào Cai vẫn còn khá nhiều, các lực lượng chức năng chưa nắm bắt, quản lý được hết, đặc biệt là súng tự chế (súng kíp) và thuốc nổ công nghiệp; hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ trái phép để khai thác khoáng sản gia tăng…
Trên cơ sở Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Nghị đinh số 25/2012/NĐ-CP ngày 5/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Thông tư số 31/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012 quy định biểu mẫu sử dụng trong quản lý, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ… Công an tỉnh Lào Cai nói chung và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC64) đã có nhiều biện pháp để tiến hành công tác trên một cách hiệu quả. Phòng PC64 đã tham mưu cho lãnh đạo Công an cấp trên xây dựng các kế hoạch để thực hiện công tác quản lý vũ khí,vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể:
Trực tiếp đề xuất tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Chỉ thị về công tác quản lý và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh ra các kế hoạch tổng kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và chấn chỉnh công tác quản lý của lực lượng Công an nhân dân; kế hoạch tuyên truyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trực tiếp nắm tình hình, rà soát, lập danh sách thống kê các loại vũ khí, vật liệu nổ; tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các đợt vận động quần chúng giao nộp vũ khí, vật liệu nổ tập trung vào các đợt cao điểm; tổ chức tuyên truyền tại các cơ quan đơn vị được giao sử dụng, bảo quản, kinh doanh, cung ứng vũ khí, vật liệu nổ… Qua đây cho thấy, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và các lực lượng chức năng Công an tỉnh Lào Cai đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lực lượng Công an Lào Cai nhận bàn giao vũ khí từ người dân

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, công tác quản lý cũng như công tác vận động quần chúng giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  còn bộc lộ một số hạn chế sau:
- Công tác tham mưu còn một số hạn chế, nhất là ở cơ sở chưa kịp thời nên có nơi, có lúc chưa tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền đối với công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chưa huy động được các ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tham gia một cách đầy đủ, tích cực; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của người dân về quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ còn chưa  thường xuyên. 
- Nhận thức của một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa,vùng đồng bào dân tộc thiểu số về vấn đề này còn nhiều hạn chế; tại các khu vực khai thác khoáng sản trái phép, các công trình xây dựng, các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp có chiều hướng gia tăng do công tác quản lý của các cơ quan có liên quan vẫn còn sơ hở, lỏng lẻo và tâm lý hám lợi của một số đối tượng. 
- Sự phối hợp giữa các lực lượng Công an với các lực lượng khác trong công tác quản lý, phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, vận động quần chúng chưa được duy trì thường xuyên dẫn đến tình trạng sai phạm tại các cơ sở trong việc quản lý, bảo quản, vận chuyển,  trong sản xuất, sử dụng dễ phát sinh các tiêu cực (tuồn vật liệu nổ, thuốc nổ, kíp nổ ra ngoài). Cán bộ làm công tác quản lý vũ khí còn thiếu kinh nghiệm, có nơi thay đổi thường xuyên nên cũng ảnh hưởng đến công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn... 
Để góp phần nâng cao ơn nữa hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ,  công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai cần làm tốt các mặt công tác sau:
Một là, tiếp tục tham mưu, kiến nghị với cơ quan chức năng bổ sung, sửa đổi văn bản quy phạm pháp quy trong lĩnh vực quản lý tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của Chính quyền và Công an tỉnh Lào Cai đối với công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ.
Hai là, xem xét bổ sung biên chế, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất cần thiết, đủ tiêu chuẩn cho lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Ba là, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH cần thực hiện tốt một số nội dung quản lý nhà nước, các mặt công tác nghiệp vụ đối với công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công tác vận động quần chúng giao nộp vũ khí vật liệu nổ; đẩy mạnh và thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, vận động quần chúng giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
Bốn là, phải có chương trình, kế hoạch nâng cao hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội với các lực lượng trong, ngoài Công an tỉnh Lào Cai trong công tác vận động quần chúng giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ vẫn là một trong những công tác có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp xã hội chủ nghĩa, góp phần phòng, ngừa ngăn chặn tội phạm, hạn chế tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ gây ra, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Do đó, lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai cần phát huy tối đa vai trò của mình hơn nữa trong công tác này, giảm thiểu các vụ việc vi phạm pháp luật, xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 

Phạm Lan Anh
Tống Thị Thu Hà
Giáo viên Trường Cao đẳng CSND I, BCA

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác