Thứ Bảy, 22/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Một số kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tư an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Vỉnh Phúc
Công an phường và lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Vĩnh Phúc nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, là cửa ngõ nối liền Thủ đô Hà Nội với các tỉnh biên giới phía Bắc, có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Các khu công nghiệp được đầu tư xây dựng và mở rộng. Các làng nghề đã được quy hoạch, đầu tư, phát triển. Nông nghiệp từng bước đổi mới theo hướng tập trung, coi trọng sản phẩm nông nghiệp mũi nhọn phù hợp điều kiện địa lí, khí hậu của địa phương. Kinh tế tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 6,5%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Cơ sở hạ tầng phát triển mạnh, đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện. Từ đó, có nhiều điều kiện để đầu tư cho công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình nói riêng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên hiện nay, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; một số loại tội phạm, vi phạm pháp luật, các loại tệ nạn xã hội… có xu hướng gia tăng; công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội ở một số lĩnh vực còn hạn chế; tai nạn giao thông đã giảm nhưng chưa bền vững. Nguyên nhân cơ bản là do tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường; quá trình đô thị hóa nông thôn diễn ra nhanh, đã ảnh hưởng và làm thay đổi quan điểm, hành động của mỗi cá nhân theo chiều hướng thực dụng, một số giá trị truyền thống, quy tắc ứng xử trong làng xã, cộng đồng dân cư có nhiều thay đổi, một số mặt đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng... Trước tình hình đó, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lực lượng Công an tỉnh đã chủ động, tích cực tổ chức các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; bên cạnh việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tập trung tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Công tác vận động quần chúng trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, lực lượng Công an đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới; đã có sự quan tâm đúng mức về nhân sự, chế độ và điều kiện làm việc cho lực lượng quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở, động viên và phát huy được lòng nhiệt tình và trách nhiệm của đông đảo quần chúng nhân dân.

Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được triển khai đồng bộ, phát động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân với nội dung thiết thực gắn với việc giải quyết có hiệu quả những vấn đề, vụ việc bức xúc, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân.

Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Nghị quyết “Quy định số lượng, mức hỗ trợ cho một số chức danh hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và hỗ trợ hoạt động cho tổ dân phố, tổ hòa giải và tổ liên gia tự quản ở thôn, tổ dân phố”; ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của mô hình tổ liên gia tự quản.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp uỷ, chính quyền các địa phương, cơ sở, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đã tích cực triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác vận động quần chúng nhân dân, cán bộ công nhân viên, học sinh tham gia phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội, củng cố xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở làm công tác ANTT. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng, duy trì được nhiều loại mô hình phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng ngừa giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Cụ thể: Hội phụ nữ đã tổ chức được 113 câu lạc bộ “Phòng chống tệ nạn xã hội”, 38 câu lạc bộ “Tổ hội phụ nữ không có hội viên và chồng con nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật”; Hội Cựu chiến binh xây dựng 30 mô hình “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”; Hội Nông dân tổ chức 164 câu lạc bộ “Dân số, văn hoá, pháp luật”. Đoàn Thanh niên xây dựng và duy trì 210 “Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật”, 150 “Đội tuyên truyền thanh niên về pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý”, thực hiện khẩu hiệu “Đoàn viên thanh niên Vĩnh Phúc nói không với ma tuý”; ngành giáo dục phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức 360 điểm mô hình “Cổng trường trật tự an toàn giao thông”; xây dựng mô hình “Trường học an toàn về ANTT”; Sở Giao thông xây dựng mô hình “Lái xe an toàn” ở Công ty cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng mô hình “Xã, phường, thị trấn phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh tệ nạn ma túy, mại dâm” ở 9 xã, phường.

Đặc biệt, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp xây dựng được 209 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó có 52 mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 50 mô hình phòng chống ma tuý; 24 mô hình về trật tự an toàn giao thông; 15 mô hình tự quản trong dòng họ; 09 mô hình tự quản trong tôn giáo; 11 mô hình giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; 48 mô hình gắn với xây dựng kinh tế, văn hoá. Cùng với đó đã xây dựng và duy trì thành công 35 cụm liên kết về ANTT vùng giáp ranh.

Kết quả, phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ở Vĩnh Phúc đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị, phát huy được tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của quần chúng nhân dân. Từ năm 2015 đến nay, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm”, quần chúng nhân dân đã cung cấp 2.175 nguồn tin, giúp lực lượng Công an các cấp điều tra, triệt phá thành công nhiều vụ án. Nhiều gương điển hình tiêu biểu trong quần chúng nhân dân dũng cảm tố giác tội phạm, trực tiếp tham gia bắt giữ tội phạm đã xuất hiện như: Ngày 18/4/2015, anh Trần Hải Chính ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên đã bắt giữ đối tượng cướp giật túi xách và giao cho Công an thành phố Vĩnh Yên giải quyết; ngày 30/4/2016, anh Kim Văn Nam ở xã Bình Định, huyện Yên Lạc đã bắt quả tang đối tượng trộm cắp bình ắc quy xe ô tô giao Công an huyện Yên Lạc giải quyết…

Tuy nhiên, để công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tác giả xin rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, công tác vận động quần chúng phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp cùng sự tham gia tích cực của các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị xã hội; phải có cơ chế phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm rõ ràng, tránh việc khoán trắng, ỷ lại cho lực lượng Công an; định kỳ phải sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, khen thưởng động viên những nơi làm tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền những địa bàn có phong trào yếu kém.

 

Cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc lấy lời khai của đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy

Thứ hai, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ công nhân viên, đoàn viên, hội viên, học sinh tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy kết hợp với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Công tác tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, phải thường xuyên thông báo tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các tụ điểm, tuyến đường phức tạp, để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức tự phòng ngừa trong khu dân cư, quan tâm đến việc bảo vệ tài sản, đề cao cảnh giác không để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động.   

Cần nghiên cứu kỹ đặc điểm tâm lý, phong tục tập quán của nhân dân từng vùng, trên cơ sở đó tìm ra các hình thức tuyên truyền, vận động cho dân dễ hiểu, dễ tiếp thu. Xác định rõ mục tiêu, phương châm phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội là phải kết hợp giữa phòng ngừa và đấu tranh trấn áp, lấy phòng là chính, nâng cao khả năng tự quản, tự phòng, tự hoà giải của quần chúng để thu hẹp nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ trong mỗi gia đình, địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Kết hợp chặt chẽ vận động toàn dân phòng chống tội phạm với xây dựng đời sống văn hoá và thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội.

Thứ ba, chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội. Cần thống nhất khẳng định về ý nghĩa, tác dụng của mô hình trong phòng chống tội phạm: Mô hình vừa là tiêu chí, vừa là động lực của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, còn là biện pháp trong phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, xây dựng địa bàn dân cư lành mạnh, an toàn; xây dựng mô hình để củng cố phong trào, củng cố phong trào để xây dựng, nhân rộng các mô hình thực sự có hiệu quả, có tính áp đảo tội phạm, tạo thế trận phòng chống tội phạm. Phải xuất phát từ đặc điểm, tính chất của tội phạm, tình hình địa bàn, tình hình khu vực; bám sát vào các chủ trương, chính sách, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống tội phạm, tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở đó, nghiên cứu xây dựng các mô hình phù hợp, xác định rõ nội dung, mục đích, phạm vi, phương pháp hoạt động của mô hình, đơn vị chủ trì, cơ quan phối hợp.

Thứ tư, lực lượng Công an phải chủ động thực hiện tốt vai trò trong công tác vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức tuyên truyền vận động, tạo thành phong trào sâu rộng, mạnh mẽ. Kết hợp vận động quần chúng với tấn công trấn áp tội phạm, nhất là đối với tội phạm nguy hiểm để tạo lòng tin cho quần chúng, làm cơ sở cho phát động phong trào.

Thứ năm, kết hợp tốt giữa vận động rộng rãi và vận động cá biệt, chú ý tác động, tranh thủ những người có khả năng trong công tác nắm tình hình, có uy tín với quần chúng và các đối tượng trên địa bàn để giúp đỡ lực lượng Công an, đồng thời phải có chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp để động viên, khuyến khích  họ hoạt động.

Thứ sáu, lực lượng Công an phải tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực miền núi, chú ý tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân ở các vùng khó khăn để ổn định cuộc sống, chấp hành tốt chính sách pháp luật. Mặt khác, hệ thống chính trị cơ sở phải được củng cố hoàn thiện, hoạt động có hiệu quả, cán bộ cơ sở phải gương mẫu, có như vậy nhân dân mới tin vào chính quyền và tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng ở cơ sở.

Thứ bảy, tăng cường cho lực lượng Công an cơ sở đủ mạnh, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, vững về nghiệp vụ và giỏi làm công tác dân vận, có như vậy mới đảm bảo thường xuyên bám sát các địa bàn, đi sâu, đi sát nắm bắt, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nắm chắc tình hình và quản lý di biến động của các loại đối tượng, xử lý giải quyết kịp thời và có hiệu quả các vụ việc xảy ra tại cơ sở. Mỗi chiến sĩ Công an phải thực sự gương mẫu, có tinh thần tận tụy vì dân, có thái độ ứng xử văn hóa, luôn gắn bó, gần gũi để dân tin yêu và ủng hộ, giúp đỡ trong công tác phòng, chống tội phạm.

Đại tá Bùi Văn Công

Trưởng phòng PV28, Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác