Thứ Bảy, 22/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Năm 1948, Báo Bạn dân (Nội san của Công an Khu XII) ra số Tết Nguyên đán Mậu Tý. Đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII đã gửi số báo Tết đó biếu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 11/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi đồng chí Hoàng Mai. Mở đầu bức thư, Người viết:

“Bác đã nhận được thư và báo cháu gửi tặng Bác. Bác thấy có sự cố gắng, đáng hoan nghênh. Nhưng báo theo cháu nói, từ 24 đến 32 trang thì dài quá. Cần làm ngắn lại và viết những vấn đề thật thiết thực, mọi người đọc đều có thể hiểu và làm được. Như thế mới có tác dụng giúp đẩy mạnh công tác, đẩy mạnh thi đua. Trên báo, cần thường xuyên làm cho anh chị em Công an nhận rõ Công an của ta là CAND, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc.

Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong.

Trên tờ báo phải luôn luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức. Tư cách của người Công an cách mệnh là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy là sự khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sĩ CAND với những phẩm chất quan trọng: Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; hết lòng vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình. Chuẩn mực đạo đức của người Công an cách mạng thống nhất với chuẩn mực đạo đức của người đảng viên cộng sản, người cán bộ, công chức của Nhà nước, đồng thời thể hiện đặc điểm riêng của công tác Công an. CAND là lực lượng có nhiệm vụ cao cả, nặng nề là bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân, chống các thế lực phản động, thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nhiệm vụ đó không chỉ là bảo vệ mà còn có ý nghĩa xây dựng xã hội mới, tạo dựng đời sống xã hội tốt đẹp. Ở mỗi thời kỳ cách mạng, kể cả trong hòa bình xây dựng đất nước, nhiệm vụ đó không hề giảm nhẹ, đòi hỏi người Công an cách mạng không ngừng nâng cao trình độ và rèn luyện đạo đức mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Những chuẩn mực đạo đức đó của người Công an cách mạng cho đến nay vẫn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, bền vững và sức lan tỏa đặc biệt không chỉ trong lực lượng CAND mà trong toàn hệ thống chính trị. Cán bộ, đảng viên, công chức có thể soi vào nhiều điều trong Sáu điều dạy của Bác để học tập, rèn luyện và hành động.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc thực hiện công cuộc đổi mới ngày nay đã phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo lời dạy sâu sắc của Người. Trong kháng chiến chống Pháp, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng xông pha trên mọi mặt trận nhằm góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Thực hiện Sáu điều dạy của Bác, lực lượng CAND đã đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các tầng lớp nhân dân, nhất là với Quân đội nhân dân và dân quân du kích diệt ác, phá tề, trừ khử nhiều tên việt gian, mật thám, phản động nguy hiểm; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và phá hoại của các tổ chức phản động, các cơ quan tình báo, gián điệp đế quốc; bảo vệ bí mật và các chiến dịch quân sự trọng yếu. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy được gắn với phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng CAND. Với tinh thần cách mạng, kiên quyết chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng CAND ở miền Bắc đã điều tra, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp do Pháp cài lại; cùng toàn dân trấn áp kịp thời các hoạt động gây bạo loạn và bắt gọn các toán gián điệp biệt kích của Mỹ - Ngụy tung ra phá hoại miền Bắc; kiên cường dũng cảm vượt qua mưa bom, bão đạn của đế quốc Mỹ, bảo vệ tài sản Nhà nước, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; bảo vệ an toàn các đợt chuyển quân và vũ khí, hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam. Ở miền Nam, các lực lượng an ninh đã bảo vệ an toàn cơ quan đầu não kháng chiến và căn cứ cách mạng; đồng thời vũ trang chiến đấu ngay trong sào huyệt địch, trấn áp bọn gián điệp, phản động, trừng trị những tên ác ôn có nhiều nợ máu với nhân dân. Chiến công của các chiến sĩ An ninh vũ trang miền Nam đã góp phần cùng toàn dân và toàn quân đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ - Ngụy, mà đỉnh cao là chiến thắng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Hiện nay, công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc có nhiều thuận lợi, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức cả ở trong nước và diễn biến phức tạp của tình hình và quan hệ quốc tế. Phải chủ động phòng ngừa, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, hoạt động gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các hoạt động cơ hội chính trị, các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí nóng, chống người thi hành công vụ. Lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có CAND còn phải tham gia tích cực, có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng chống và khắc phục thiên tai, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nhằm tạo bước phát triển mới sâu sắc, toàn diện trong phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, mỗi đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an phải luôn chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ cụ thể như:

Một là, Công an nhân dân cần nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh ninh trật tự, luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm lo, giáo dục, đào tạo. Xác định rõ việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải là việc làm thường xuyên và trở thành tiềm thức, hành động, thực tiễn của các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an. Cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy, luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; đồng thời phải thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần trách nhiệm; đề cao và cổ vũ ý thức say mê, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành.

Ba là, tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, trao đổi, tọa đàm, hội thảo khoa học… để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ Công an về những nội dung cơ bản của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Từ nhận thức sâu sắc đó để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an quán triệt, vận dụng vào trong hành động thực tiễn hàng ngày của mình. Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, quý, năm của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng trong CAND cần có nội dung tự phê bình và phê bình theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Bốn là, mỗi đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an phải luôn chăm lo thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân; phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; luôn quan tâm, chăm lo đời sống của nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt khẩu hiệu “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Mỗi đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an cần căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thành những tiêu chuẩn thi đua để phấn đấu thực hiện.

Năm là, chú trọng việc sơ kết, tổng kết nhằm phát huy kết quả đạt được, phổ biến những kinh nghiệm hay, những mô hình mới trong phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, thực sự tạo ra động lực mới thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Sáu điều Bác Hồ dạy CAND hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, thể hiện sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và tự mình nêu gương thực hành đạo đức, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Nhớ lời Bác, trước hết đối với tự mình, mỗi một cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng CAND cần suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm của mình tự rèn luyện, học tập, làm việc tốt nhất, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.

 Thanh Hương - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác