Thứ Tư, 8/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Những bài học kinh nghiệm (1954 - 1975)

Năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ và hiệp định Giơnevơ được ký kết đã khép lại cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đưa cách mạng nước ta bước vào thời kỳ mới: Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Trong bối cảnh lịch sử mới, lực lượng CAND hai miền thực hiện hai nhiệm vụ chính trị khác nhau song cùng hướng đến mục tiêu chung bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, gián điệp, tình báo của địch, góp phần vào thắng lợi của công cuộc chống Mỹ cứu nước. Để thực hiện được mục tiêu này, lực lượng CAND đã sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, trong đó công tác vận động quần chúng bảo vệ ANTT là một trong những mặt công tác trọng yếu của lực lượng CAND trên cả hai miền.

1. Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân ở miền Bắc

Trong những ngày đầu mới giải phóng, nhiệm vụ cấp bách trước mắt của các lực lượng Công an miền Bắc là tiếp quản thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và các thành phố, thị xã; thiết lập trật tự cách mạng, quản lý ANTT ở các địa phương mới giải phóng, nhanh chóng ổn định tình hình mọi mặt. Trong tình hình, nhiệm vụ mới, một trong những nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an là vận động tổ chức nhân dân thực hiện các quy định mới về quản lý ANTT ở vùng mới giải phóng, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý việc đi lại giữa các vùng, xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự đường phố... Công an miền Bắc cũng đã tham gia các đoàn công tác chống cưỡng ép di cư, bám sát cơ sở, vận động nhân dân, tuyên truyền, giáo dục quần chúng, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của địch, hướng dẫn và tổ chức quần chúng đấu tranh chống cưỡng ép di cư. Ở những nơi kẻ địch tập trung đồng bào để cưỡng ép di cư, cán bộ Công an đã thâm nhập vào quần chúng, tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, hướng dẫn nhân dân đấu tranh trở về quê hương... Nhờ những hình thức vận động, đấu tranh phong phú, linh hoạt đó, hàng chục vạn quần chúng đã ở lại, giữ vững cơ sở. Kết hợp các biện pháp nghiệp vụ của Công an với việc tổ chức vận động nhân dân đấu tranh chính trị, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị xã hội, đã phát hiện, ngăn chặn hoạt động của bọn phản động rung dọa nhân dân, dựng chuyện Chúa vào Nam, Đức mẹ hiện hình, dùng giáo lý để thúc ép giáo dân di cư; kịp thời trừng trị bọn gây rối ANTT ở Ba Làng (Thanh Hóa), Bùi Chu (Nam Định), Phát Diệm (Ninh Bình), Quỳnh Lưu (Nghệ An)...

Thực hiện nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 8 của Ban chấp hành TW Đảng khóa II (tháng 8/1955) “kết hợp với phát động quần chúng cải cách ruộng đất mà trấn áp bọn phản cách mạng”..., lực lượng CAND đã bố trí cán bộ tham gia vào các đoàn cải cách ruộng đất, phục vụ và bảo vệ cuộc vận động cải cách ruộng đất kết hợp chỉnh đốn tổ chức. Cán bộ, chiến sĩ CAND đã “ba cùng” với nhân dân, dựa vào dân phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, trấn áp kịp thời các hoạt động chống phá của giai cấp địa chủ và bọn phản cách mạng. Thông qua cải cách ruộng đất, đã xây dựng các tổ đổi công, các hợp tác xã, đã xây dựng được lực lượng Công an xã, lực lượng quần chúng bảo vệ các hợp tác xã, bảo vệ sản xuất. Thắng lợi của công tác phục vụ, bảo vệ, phát động quần chúng giảm tô, cải cách ruộng đất là thắng lợi có tính cách mạng sâu sắc, toàn diện. Phát huy kết quả vận động quần chúng bảo vệ ANTT ở các khu vực trọng điểm, trong thời kỳ này, Công an các địa phương cũng đã tiến hành vận động chính trị trong các tầng lớp nhân dân, tạo thành mặt trận đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, phát hiện xử lý các phần tử chống đối, gián điệp cài lại, bảo vệ thành quả cách mạng. Đồng thời, Bộ Công an cũng chủ trương thực hiện mở đợt vận động quần chúng tập trung phục vụ tiến hành cải cách dân chủ, vận động tổ chức nhân dân các dân tộc giải quyết vấn đề thổ phỉ, xưng vua, đón vua, bạo loạn ở miền núi, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong công tác tập trung giáo dục cải tạo và cải tạo tại chỗ các phần tử phản cách mạng, lực lượng CAND cũng đã vận động quần chúng củng cố vùng xung yếu, khoanh vùng trấn áp phản cách mạng ở 165 điểm, bắt tập trung cải tạo và đưa vào diện cải tạo tại chỗ hàng nghìn phần tử hoạt động chống phá hiện hành. Vận động tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT có trọng điểm là bước phát triển cao của phong trào, là kết quả của những sáng tạo từ thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng CAND.

Trong công cuộc cải tạo, xây dựng, phát triển văn hóa, nhiều địa phương trên miền Bắc, nhất là các thành phố, thị xã, các khu công nghiệp tập trung phát động quần chúng thực hiện 3 phòng (phòng gian, phòng hỏa, phòng tai nạn). Trên cơ sở kinh nghiệm của các cuộc vận động quần chúng thực hiện ba không, ngũ gia liên bảo, ba phòng..., ngày 6/12/1958, Bộ Công an ra chỉ thị vận động quần chúng thực hiện Bảo vệ trị an. Tháng 01/1959, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 13, Bộ Công an đã chỉ đạo phát triển cuộc vận động quần chúng bảo vệ trị an thành phong trào quần chúng bảo vệ trị an với 7 nội dung để bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Ngày 13/11/1961, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị số 32/CT-TW xác định phong trào quần chúng bảo vệ trị an là hình thức thích hợp nhất để phát huy tính tích cực của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT.

Từ năm 1964, đế quốc Mỹ tiến hành leo thang bắn phá miền Bắc bằng không quân và hải quân, tăng cường tung gián điệp biệt kích vào miền Bắc. Do tác động của địch, một số đối tượng phản động nội địa, phản động trong tôn giáo, dân tộc ít người cũng thừa cơ ngóc đầu dậy hoạt động phá hoại cách mạng. Trên nền tảng của phong trào quần chúng bảo vệ ANTT, lực lượng CAND đã vận động, tổ chức hướng dẫn nhân dân bảo vệ cơ quan, kho tàng, tài sản, bảo vệ nhân dân phân tán, sơ tán, bảo vệ hoạt động quân sự và lực lượng vũ trang, tổ chức thực hiện phòng không nhân dân, phục vụ chiến đấu, bắt giặc lái Mỹ; tiếp tục hoàn chỉnh thế trận phòng chống gián điệp, biệt kích, phát hiện trừng trị, truy bắt hầu hết các toán gián điệp biệt kích xâm nhập (từ năm 1961 đến năm 1970 đã diệt, bắt 178 toán, gồm 463 tên).

 Bộ Công an cũng đã chỉ đạo lực lượng Công an tham mưu, phục vụ các cấp ủy Đảng mở đợt vận động quần chúng thực hiện Kế hoạch 69 nhằm củng cố cơ sở chính trị tại những địa bàn xung yếu, trọng điểm, trấn áp phản cách mạng bảo vệ ANTT. Nhân dân đã giúp đỡ Công an các địa phương lập trên một vạn hồ sơ các loại đối tượng tề, ngụy, phỉ phản động cũ chưa chịu cải tạo, tổ chức giáo dục cải tạo tại cộng đồng dân cư theo tinh thần 115 /CT-TW của Ban Bí thư; lên án, lật tẩy những phần tử cơ hội chính trị, theo chủ nghĩa xét lại vào cuối những năm 1970... Phong trào quần chúng tiếp tục phát triển, góp phần đấu tranh chống chiến tranh phá hoại, thực hiện phòng không nhân dân, phòng chống gián điệp biệt kích, tham gia đấu tranh chống tội phạm hình sự, phát hiện xử lý nhiều vụ tham ô, trộm cắp, cướp tài sản trên các tuyến vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam, ở một số nơi nhân dân được phát động làm theo khẩu hiệu: Cho không thấy, lấy không xin, của công giữ gìn, tài sản bảo vệ; xe chưa qua, nhà không tiếc (tự dỡ nhà để bắc cầu, lát đường cho xe đi góp phần đảm bảo luồng vận chuyển vũ khí, khí tài, phương tiện, lực lượng cho chiến trường miền Nam). Do chủ động sẵn sàng thực hiện các phương án phòng không nhân dân, Công an đã phát động quần chúng nhân dân sát cánh cùng các lực lượng vũ trang khác tiếp tục chiến đấu, làm nên một Điện Biên Phủ trên không vào cuối tháng 12/1972. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

2. Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng An ninh  miền Nam

Ở miền Nam, lực lượng An ninh đã phát huy tinh thần cách mạng, hiệp đồng chặt chẽ với nhân dân trong công tác chiến đấu, góp phần đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch. Ngay từ năm 1954, lực lượng An ninh miền Nam đã vận dụng tăng cường bám đất bám dân, tuyên truyền giáo dục, nâng cao cảnh giác cho nhân dân, xây dựng cơ sở của cách mạng, hướng dẫn và hỗ trợ nhân dân nổi dậy phá ấp chiến lược. Phong trào Phòng gian bảo mật, xây dựng xã ấp chiến đấu, chống do thám, gián điệp chống càn quét lấn chiếm, bảo vệ cơ quan, cán bộ của Đảng được phát triển mạnh mẽ. Nhiều địa phương trên địa bàn miền Nam, nhân dân đã giúp đỡ lực lượng an ninh điều tra nắm tình hình, gây dựng cơ sở, tổ chức tiếp tế, bảo vệ vận chuyển vũ khí, tổ chức nhiều trận đánh nguy hiểm, đánh sâu vào cơ quan đầu não của Mỹ, ngụy.

Trong đấu tranh đối phó với chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ, ngụy, từ năm 1960, phong trào quần chúng dưới sự phát động của lực lượng An ninh ngày một phát triển, phá tan rã từng mảng ấp chiến lược của địch, tấn công san bằng hàng trăm đồn bốt của địch. Nhiều nơi xây dựng tổ chức được cả chính quyền trong vùng địch kiểm soát theo hình thức xanh vỏ đỏ lòng. Đến cuối năm 1964, ta đã phá rã được hơn 3000 ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng, tiêu diệt hàng vạn tên địch, trong đó có nhiều tên tình báo, gián điệp. Lực lượng An ninh nội đô làm nòng cốt vận động quần chúng xuống đường đòi Mỹ, ngụy chấm dứt đàn áp khủng bố, đòi dân sinh dân chủ.

Sau khi thất bại ở chiến lược chiến tranh đặc biệt, Mỹ, ngụy tiếp tục tung vào miền Nam Việt Nam các chiến lược chiến tranh như: Chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh, thực hiện kế hoạch bình định và tìm diệt, tăng cường các hoạt động tình báo, gián điệp, đánh phá ác liệt vùng giải phóng. Tuy nhiên, mọi cố gắng của Mỹ đều không giành được kết quả trên chiến trường miền Nam, đánh dấu bằng thất bại của Mỹ trước cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968. Thực hiện chủ trương của Trung ương Cục miền Nam, các lực lượng An ninh tiếp tục phát động trong nhân dân phong trào phòng gian bảo mật, bảo vệ nội bộ, đánh bại âm mưu hoạt động do thám, gián điệp, nội gián, chiến tranh tâm lý trong kế hoạch của địch. Nhân dân và cơ sở cách mạng đã phát hiện và cùng với lực lượng an ninh bóc gỡ các cơ sở gián điệp, tình báo của địch, phối hợp với lực lượng an ninh tổ chức những trận đánh vào Tổng Nha cảnh sát, Cảnh sát đô thành, An ninh Sài Gòn, diệt và bị thương hàng trăm tình báo, mật vụ, gián điệp, ác ôn, thu được nhiều tin tức tình báo quan trọng. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng An ninh có vai trò đặc biệt quan trọng trong vận động quần chúng nổi dậy chiếm lĩnh các cơ quan, công sở của địch, tạo điều kiện cho các lực lượng vũ trang tiến công, chiếm lĩnh trọn vẹn các mục tiêu quan trọng, tiếp cận chính quyền ngụy cho chúng sớm đầu hàng...Với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ngày 30/4/1975, miền Nam đã hoàn toàn được giải phóng. Thắng lợi ý nghĩa này có sự đóng góp lớn từ công tác vận động quần chúng, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân kháng chiến của các lực lượng An ninh.

3. Những bài học kinh nghiệm từ công tác vận động quần chúng trong kháng chiến chống Mỹ đối với công tác Công an hiện nay

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã để lại cho chúng ta rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó, có kinh nghiệm về vấn đề xây dựng và tổ chức các phong trào quần chúng, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT. Dưới đây là các bài học kinh nghiệm từ công tác vận động quần chúng của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Một là, công tác vận động quần chúng phải đặt dưới sự chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của các cấp ủy Đảng tại địa bàn cơ sở

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Công tác Công an phải gắn chặt với đường lối chính trị của Đảng, nếu thoát ly đường lối chính trị của Đảng thì dù khéo mấy cũng không có kết quả. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mọi hoạt động của lực lượng Công an đều đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng, công tác vận động quần chúng đấu tranh bảo vệ ANTT cũng không nằm ngoài nguyên tắc này. Từ phong trào Ba không, Ba cùng, đến phong trào Bảo mật phòng gian đến phong trào Bảo vệ trị an và Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc của lực lượng CAND phát động trong quần chúng đều được sự chỉ đạo giám sát của Đảng. Cho đến nay, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng vẫn là đảm bảo cao nhất, vững chắc nhất cho mọi thắng lợi của công tác Công an nói chung và công tác vận động quần chúng bảo vệ ANTT nói riêng.

Hai là, sự nghiệp bảo vệ ANTT chỉ có thể thành công khi thực sự dựa vào quần chúng, biết kết hợp chặt chẽ giữa tính tích cực của quần chúng với nghiệp vụ chuyên môn

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng CAND đã phát huy sức mạnh của quần chúng đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT. Những kết quả của cuộc vận động tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT thời kỳ này đã khẳng định chân lý: Quần chúng nhân dân là cách mạng. Khi quần chúng cách mạng được giác ngộ, có tổ chức, có sự lãnh đạo đúng đắn thì sức sáng tạo của quần chúng càng nở rộ. Lực lượng quần chúng được tổ chức là lực lượng to lớn, kết hợp với công tác chuyên môn của lực lượng CAND và các lực lượng, các biện pháp khác tạo thành nền tảng an ninh nhân dân, trên nền tảng đó mà bố trí thế trận an ninh nhân dân và triển khai các hoạt động của công tác Công an.

Phát huy tinh thần trên, trong cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT hiện nay, lực lượng CAND cần xác định biết dựa vào dân, phát huy lòng yêu nước, nhiệt tình cách mạng và tinh thần cảnh giác của nhân dân, vừa phải hướng dẫn nhân dân những hiểu biết về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực phản cách mạng và các loại tội phạm khác. Dựa vào quần chúng, vận động tổ chức quần chúng, phát huy tính tích cực của quần chúng kết hợp chặt chẽ với việc phát huy các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn là vấn đề có tính nguyên tắc, phương pháp công tác, đồng thời cũng là nghệ thuật tổ chức phòng ngừa, đấu tranh bảo vệ ANTT.

Ba là, nội dung, hình thức vận động, tổ chức phong trào quần chúng bảo vệ ANTT phải phù hợp với đặc điểm, tình hình, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đáp ứng lợi ích thiết thân của nhân dân

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mỗi hình thức, tổ chức phong trào quần chúng ra đời là một bước phát triển mới, luôn gắn với tình hình, nhiệm vụ và đặc điểm của cuộc đấu tranh trong từng giai đoạn. Từ những phong trào chung như Phòng gian bảo mật, Bảo vệ trị an... đã phát triển nhiều hình thức sinh động với những nội dung mới như cuộc vận động xây dựng xã, ấp, địa phương vững mạnh về ANTT, nhân điển hình tiên tiến trong bảo vệ ANTT.

Từ kinh nghiệm thực tiễn đó, trong công tác Công an hiện nay cần lưu ý: Việc bảo vệ ANTT trong tình hình khác nhau, đấu tranh với các loại đối tượng khác nhau, nhằm giải quyết các yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể khác nhau, quần chúng luôn sáng tạo ra những nội dung, những biện pháp vận động, tổ chức phong trào phù hợp. Phong trào chỉ có sức sống khi nó đáp ứng được đòi hỏi của yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nội dung, hình thức phong trào phù hợp với đặc điểm, tình hình mà phong trào đang hoạt động, phát triển.

Tạ Thanh Hương - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác