Thứ Năm, 28/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 72/BCT ngày 10/10/2013 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 32 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2020 là “Phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ, là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc và hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao; một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng - an ninh; có tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước năm 2020”.

Trong quá trình phát triển và hội nhập, cùng với các địa phương trong cả nước, Hải Phòng cũng chịu tác động lớn của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực và trong nước. Tình hình lạm phát vẫn có chiều hướng gia tăng, giá cả bất ổn, tình hình dịch bệnh, thiên tai xảy ra nhiều nơi đã ảnh hưởng tới một bộ phận cán bộ, nhân dân. Việc phát triển, mở rộng không gian đô thị, tốc độ xây dựng các tuyến đường, các khu công nghiệp gắn với nhu cầu đời sống, tìm việc làm của người dân… dẫn tới biến động về hộ khẩu, nhân khẩu của thành phố diễn ra với mức độ ngày càng cao. Việc quản lý đô thị chưa được đồng bộ, chặt chẽ. Ở các vùng giáp ranh nội thành, người dân lấn chiếm đất, mua, bán nhà cửa... đã hình thành các xóm liều, khu vực “chồng lấn” cư trú tùy tiện, bất hợp pháp. Hải Phòng là địa bàn thu hút đầy đủ dân cư từ các tỉnh, thành phố khác trong cả nước đến lao động, học tập, sinh sống; tập trung số lượng lớn người đến thăm quan, du lịch, công tác… trên địa bàn thành phố. Nhận thức của một số cơ quan, doanh nghiệp và một bộ phận nhân dân về công tác quản lý nhà nước về cư trú còn hạn chế dẫn tới tình trạng vi phạm các quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Tình hình an ninh trật tự có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch bên ngoài luôn tìm cách chống phá công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội...luôn là vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Thực tiễn đó đã đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và công tác đăng ký, quản lý cư trú nói riêng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thực tiễn chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai thực hiện Luật Cư trú, Công an Hải Phòng đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công an thành phố đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Luật Cư trú trong toàn lực lượng; tổ chức tập huấn Luật Cư trú cho cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu, nắm vững Luật Cư trú, nâng cao nhận thức đối với công tác đăng ký, quản lý cư trú theo chức năng của lực lượng Công an, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội thành phố. Công an thành phố đã phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung ương, thành phố và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng…tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Cư trú đến các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân thành phố. Phối hợp với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Hội Luật gia thành phố, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Bộ đội biên phòng thành phố tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú và các quy định về đăng ký, quản lý cư trú tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Cư trú với 45.560 bài dự thi, trong đó nhiều bài dự thi có chất lượng.

Thực hiện Nghị định 90/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 10/2013/TT-BCA và Kế hoạch số 140/KH-BCA-C61 ngày 24/5/2013 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hungary tại thành phố Hải Phòng, Công an thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định về Cở sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư” và chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo dự án để triển khai thực hiện trong lực lượng Công an thành phố. Phối hợp với cục C72 Bộ Công an tổ chức tập huấn thu thập Phiếu thông tin dân cư, chỉ đạo tập trung làm điểm tại 02 đơn vị và triển khai mở rộng dự án tại Công an các đơn vị; phối hợp khảo sát xây dựng hệ thống phần mềm quản lý dân cư; lắp đặt máy móc, thiết bị, đường truyền dẫn; tập huấn phần mềm ứng dụng trong công tác đăng ký, quản lý cư trú. Rà soát, bồi dưỡng cán bộ có trình độ công nghệ thông tin để phục vụ máy móc, thiết bị. Tổ chức thu thập phiếu thông tin dân cư nhân khẩu có đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố, phối hợp tổ chức tập huấn phần mềm quản lý dân cư cho Công an các đơn vị và tiến hành nhập liệu vào hệ thống. Tập trung đầu tư, nâng cấp trụ sở tiếp dân với 15 trụ sở tiếp công dân tới đăng ký thường trú, 223 trụ sở tiếp công dân tới đăng ký tạm trú và khai báo tạm vắng, 1.696 điểm tiếp nhận thông báo lưu trú. Nơi tiếp công dân bảo đảm thuận tiện, khang trang, lịch sự, đủ ánh sáng và thoáng mát, có đủ bàn, ghế, sổ sách, bảng nội quy thông báo công khai, đầy đủ điều kiện, thủ tục, lệ phí đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, tiếp nhận thông báo lưu trú và khai báo tạm vắng. Lựa chọn, bố trí cán bộ có phẩm chất chính trị, có năng lực, trình độ làm công tác tiếp nhận và giải quyết đăng ký, quản lý cư trú.

Đối với việc đăng ký, quản lý nhân khẩu mặt nước, Công an Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, biện pháp nhằm bảo đảm quyền tự do cư trú, đi lại của công dân trên đường thủy nội địa. Bố trí 90 điểm tiếp nhận thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng đối với nhân, hộ khẩu mặt nước. Củng cố các tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản, cụm tàu thuyền, lồng bè an toàn, phát động sâu rộng trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động và hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu mặt nước; lập mới các nơi tiếp nhận lưu trú; thường xuyên rà soát nắm tình hình di biến động của nhân, hộ khẩu mặt nước, tình hình hoạt động của phương tiện thủy, bến bãi và thực hiện việc tiếp nhận lưu trú đối với những nhân, hộ khẩu làm nghề trên mặt nước.

Đến nay, Công an các quận, huyện, phường, xã, thị trấn đã ứng dụng phần mềm vào công tác đăng ký, quản lý cư trú, khai thác các tính năng, tác dụng của hệ thống, phục vụ cho việc giải quyết đăng ký cư trú. Công an Hải Phòng đã tiến hành đăng ký thường trú: 547.596 hộ với 1.973.500 nhân khẩu; đăng ký tạm trú: 3.390 hộ với 17.245 nhân khẩu; cấp sổ tạm trú cho 2.547 hộ. Tiếp nhận thông báo lưu trú trong hộ nhân dân: 975.582 lượt người, lưu trú trong nhà nghỉ, cơ quan doanh nghiệp: 781.789 lượt người, trong đó có 226.146 khách nước ngoài; tạm vắng: 91.043 lượt người. Qua thống kê, trên địa bàn thành phố có tổng số 2.642 hộ với 7.465 nhân khẩu làm nghề trên mặt nước (trong đó, có 4.522 nhân khẩu tại địa phương; 942 nhân khẩu từ các tỉnh, thành phố khác chuyển đến); 5.464 nhân khẩu có nhà ở trên bờ; 2.001 nhân khẩu thường xuyên sinh sống trên tàu, thuyền, lồng bè, nhà nổi.

Quá trình triển khai thực hiện Luật Cư trú đã đạt được một số kết quả đã góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội,an ninh, quốc phòng thành phố. Qua công tác đăng ký quản lý cư trú, đã cung cấp chính xác, kịp thời số liệu về hộ khẩu, nhân khẩu giúp cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng các kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế, an ninh, quốc phòng, bố trí cơ cấu cán bộ… phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị địa phương. Qua công tác quản lý cư trú, lực lượng Công an các cấp đã tham mưu xác nhận, cung cấp lai lịch, thái độ chính trị của công dân cho Đảng, Chính quyền, cơ quan đơn vị trong công tác tuyển sinh, tuyển dụng và đề bạt cán bộ lãnh đạo, các ứng viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng. Đặc biệt giúp đỡ cho cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, cân đối mức đền bù, hỗ trợ trong việc đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện việc di, giãn dân đi vùng kinh tế mới… được nhanh chóng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thông qua công tác đăng ký, quản lý cư trú, Công an thành phố đã kịp thời phát hiện xóa nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy. Đề nghị đưa 15.950 đối tượng vào diện quản lý, trong đó có 146 đối tượng có tiền án, tiền sự về chính trị; 2.427 đối tượng sưu tra hình sự, kinh tế, ma túy; 969 đối tượng quản lý theo pháp luật; 6.504 đối tượng tù tha; 284 đối tượng đi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc về; 5.766 đối tượng tệ nạn xã hội. Gọi hỏi, răn đe giáo dục và đưa hàng ngàn đối tượng ra kiểm điểm trước dân, phát hiện và bắt giữ: 03 đối tượng hình sự, 02 đối tượng ma túy; 06 đối tượng truy nã; 02 đối tượng trốn thi hành án và 37 đối tượng khác. Đã tiến hành kiểm tra 1.876.493 lượt hộ (trong đó 1.842.165 hộ gia đình, 28.069 cơ sở cho thuê lưu trú); đã phát hiện 4.272 trường hợp vi phạm, xử phạt 1.792 trường hợp… Hướng dẫn nhân dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành tốt quy dịnh, hạn chế khống để các đối tượng lợi dụng hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống cháy nổ, đảm bảo tính mạng và tài sản không bị thiệt hại. Tích cực vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời trái phép, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội đất nước và thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đăng ký, quản lý cư trú còn có một số khó khăn, hạn chế như c

ông tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú chưa thường xuyên, một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ, chưa phát huy quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện, chấp hành các quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công tác phối hợp trao đổi thông tin về nhân, hộ khẩu tại Công an các địa phương chưa được chặt chẽ, đồng bộ, có đơn vị đã giải quyết đăng ký thường trú nhưng không thông báo về nơi cấp giấy chuyển khẩu để xóa đăng ký thường trú gốc; Công tác nắm bắt tình hình biến động nhân, hộ khẩu và việc bổ sung, củng cố, bảo quản, khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu hộ khẩu ở một số đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời, đã ảnh hưởng đến chất lượng công tác thu nhận thông tin dân cư; Việc ứng dụng phần mềm quản lý dân cư đạt hiểu quả chưa cao do trình dộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin của cán bộ, chiến sỹ còn hạn chế; Kinh phí phục vụ cho công tác đăng ký, quản lý cư trú chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Qua quá trình thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, chúng tôi rút ra một số bài học sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt Luật cư trú, vị trí tầm quan trọng của công tác quản lý cư trú đến toàn thể cán bộ chiến sỹ, trong đó xác định rõ vai trò trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện;

Hai là, chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của công dân và cơ quan tổ chức;

Ba là, nghiên cứu cải tiến nội dung, biện pháp công tác đăng ký, quản lý cư trú đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong từng giai đoạn, gắn việc thực hiện đăng ký, quản lý cư trú với công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân;

Bốn là, làm tốt công tác nắm tình hình hộ, người, di biến động của các loại đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú nói riêng và công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội nói chung;

Năm là, tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị tiến hành thu thập, cập nhật thường xuyên số nhân khẩu đăng ký thường trú vào hệ thống Quản lý dân cư; quản lý tốt máy móc thiết bị, phương tiện được nâng cấp và ứng dụng phần mềm vào công tác đăng ký, quản lý cư trú theo đúng quy định; kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân về cư trú, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, phức tạp;

Sáu là, rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Công an các cấp, tăng cường cho Công an cơ sở, chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ chiến sỹ về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ. Bố trí cán bộ chiến sĩ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú và thực hiện dự án quản lý dân cư có năng lực, trình độ, nắm chắc chính sách pháp luật, có phẩm chất đạo đức và khả năng giao tiếp, có tinh thần trách nhiệm trước công việc và nhân dân;

Bảy là, đảm bảo về kinh phí, quan tâm đầu tư kinh phí, trang bị máy móc, phương tiện có trọng tâm, trọng điểm, nhằm từng bước thực hiện lộ trình tin học hóa công tác đăng ký, quản lý cư trú, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an nói riêng và yêu cầu quản lý xã hội nói chung.

Đại tá, Ths Vũ Thanh Chương - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Thượng tá, TS Hoàng Ngọc Bình - Phó Trưởng khoa NV1, T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất