Thứ Sáu, 21/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Lịch sử ngành tại các trường Công an nhân dân

Qua khảo sát cho thấy, công tác giáo dục, giảng dạy môn học Lịch sử CAND Việt Nam tại các trường CAND đã được chú trọng với các nội dung cụ thể, thiết thực theo Chương trình khung của Cục đào tạo, Bộ Công an ban hành. Tại một số đơn vị giảng dạy, sự tích cực, chủ động của giảng viên đã thu hút được học viên hăng hái nghiên cứu, tìm hiểu, sưu tầm, phân tích, đánh giá các sự kiện trong suốt chiều dài trưởng thành và phát triển của ngành Công an. Trong nhiều tiết học lịch sử ngành Công an, các sự kiện, con số thống kê không bị khô khan, khó nhớ mà trở nên sinh động, hấp dẫn nhờ cách truyền đạt và nội dung giảng dạy phong phú của người dạy. Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy, sự hấp dẫn của môn học cũng như sự tích cực nghiên cứu môn học của học viên ở nhiều lớp học tại một số trường còn có những hạn chế nhất định. Nhiều bài giảng chưa thu hút được sự chủ động nghiên cứu của học viên, dẫn tới sự thiếu hiệu quả trong hoạt động giáo dục lịch sử truyền thống ngành. Qua nghiên cứu cho thấy, thực tế này có thể xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:

Một là, xuất phát từ đặc thù của môn học. Lịch sử là những sự kiện đã diễn ra, thuộc về quá khứ. Nghiên cứu lịch sử, những cái đã qua đối với một người trẻ, hiện đại không chỉ là một vấn đề khó khăn mà còn thiếu sức hấp dẫn. Nếu không yêu thích, học viên sẽ bị "ngợp" vì các sự kiện, nhân vật và con số, từ đó dẫn tới tâm lý ngại học, không có hứng thú học. Đây là tình trạng chung của người học lịch sử dân tộc cũng như lịch sử riêng của ngành Công an.

Hai là, xuất phát từ hệ thống giáo trình tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu môn học, phần học Lịch sử CAND còn hạn chế. Nội dung và kết cấu hình thức có chỗ không phù hợp, người nghiên cứu sẽ cảm thấy khó tiếp thu. Hiện nay, hệ thống giáo trình còn thiếu và chưa cập nhật. Tài liệu tham khảo cũng chưa đầy đủ, sinh động, chủ yếu vẫn là tài liệu giáo khoa đóng quyển, câu chữ, sự kiện, con số dày đặc, hạn chế các tài liệu số liệu hóa, sơ đồ hóa, nhân vật hóa, thiếu hình ảnh minh họa.

Ba là, xuất phát từ phương pháp giảng dạy của giảng viên. Trong những năm qua, mặc dù giảng viên đã có sự đổi mới trong phương pháp truyền đạt, giáo dục lịch sử truyền thống CAND cho các thế hệ học viên, song vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập như: Hình thức giảng dạy đôi khi còn thiên về đọc chép, chưa phong phú, hấp dẫn; thiếu tài liệu, tư liệu minh họa; chưa thường xuyên tổ chức được các buổi thăm quan ngoại khóa, các buổi tọa đàm, thảo luận hay mời được các nhân chứng lịch sử giao lưu, kể chuyện lịch sử với phương châm giáo dục bằng “người thật, việc thật” vào chương trình môn học. Đối với nhiều học viên, môn lịch sử CAND đã trở thành một môn học thuộc lòng. Cách tiếp thu thụ động như vậy làm giảm hiệu quả của công tác giảng dạy, giáo dục lịch sử truyền thống CAND tại các nhà trường, mất đi ý nghĩa của môn học đối với việc góp phần hình thành nhân cách, tình yêu nghề nghiệp cho học viên.

Bốn là, xuất phát từ ý thức nghiên cứu, học tập của học viên. Qua tiến hành phát phiếu điều tra xã hội học một số lớp học đang học môn Lịch sử ngành Công an tại các trường CAND, số học viên chưa yêu thích môn học còn chiếm tỷ lệ cao. Trong khi đó, một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo nói chung, chất lượng môn Lịch sử Công an nhân dân nói riêng là sự hứng thú của người học. Thực tế cho thấy, không những chưa có hứng thú học tập mà nhiều học viên cũng chưa nhận thức rõ vai trò, tác dụng của môn Lịch sử ngành. Học viên có suy nghĩ, đây là môn học phụ, không giúp ích cho công tác thực tế như các môn học chuyên ngành nên không đầu tư thời gian nghiên cứu, tìm hiểu. Trong khi đó, trở lực lớn nhất để giảng dạy môn học đặc thù này là ý thức, tình cảm của người học.

Từ những nguyên nhân cơ bản trên đây, đề góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Lịch sử Công an nhân dân, chúng tôi xin đưa ra một số giải pháp sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện nội dung chương trình môn học. Phản ánh các hoạt động bảo vệ ANTT của lực lượng CAND Việt Nam trong lịch sử yêu cầu phải có tính khái quát cao, để người học hình dung được bức tranh toàn cảnh về công tác của ngành Công an trên tất cả các lĩnh vực từ khi ra đời cho đến nay. Do đó, cần đổi mới, biên soạn lại nội dung của giáo trình Lịch sử CAND hiện nay theo hướng khoa học, phù hợp, bổ sung các sự kiện liên quan đến lịch sử phát triển riêng của từng đơn vị, địa phương. Đồng thời, ngoài việc phản ánh những tấm gương sáng của lực lượng CAND trên mặt trận đấu tranh bảo vệ ANTT, những chiến công trong lịch sử ngành, cũng cần phản ánh trung thực về những sai lầm, khuyết điểm, hạn chế, thậm chí những sai phạm của cán bộ, chiến sĩ, những “tấm gương mờ” trong lịch sử phát triển của ngành Công an, từ đó phân tích các nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đây cũng là một đòi hỏi tất yếu của việc phản ánh các sự kiện lịch sử, thể hiện tính khách quan, chân thực là nguyên tắc bất biến trong khoa học lịch sử.

Thứ hai, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy môn học Lịch sử CAND. Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm tạo nên những hứng thú, say sưa tìm hiểu, nghiên cứu, học tập lịch sử CAND cho học viên. Giảng viên giảng dạy Lịch sử CAND cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp dạy học như diễn giải, hỏi đáp, phương pháp nhóm, kết hợp với sử dụng các phương tiện hỗ trợ giảng dạy hiện đại để hấp dẫn học viên, phát huy tính tích cực chủ động học tập, nghiên cứu của học viên. Cần đổi mới phương pháp thảo luận theo hướng mỗi một học viên là một nhà hùng biện thông thái, tự đứng ra chủ trì thảo luận theo nhóm, nêu vấn đề để cuối giờ giảng viên kết luận, giải đáp. Có thể đổi mới hình thức thi, kiểm tra bằng một bài tập lớn liên quan đến nội dung môn học, hoặc thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, trả lời nhanh trên lớp.

Bên cạnh đó cần thường xuyên duy trì và tích cực triển khai hơn nữa các hình thức hoạt động ngoại khóa, tổ chức các Hội thi học tốt môn học Lịch sử CAND, hoặc tổ chức cho học viên tham quan thực tế, hay mời các nhân vật lịch sử, những nhà nghiên cứu về lịch sử ngành đến để nói chuyện. Sử dụng băng hình, phim tư liệu, câu chuyện vụ án lịch sử về ngành Công an trong giảng dạy lịch sử ngành cũng là một phương pháp giảng dạy lịch sử rất tích cực... Để đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đòi hỏi mỗi giảng viên giảng dạy về lịch sử ngành phải thực sự tâm huyết, đầu tư công sức, trí tuệ và thời gian, chịu khó sưu tầm các tài liệu liên quan, sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, biết áp dụng các phương tiện dạy học phù hợp, hiệu quả.

Như vậy, hiện nay yêu cầu cơ bản đặt ra đối với một giảng viên giảng dạy về lịch sử CAND Việt Nam là: Có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức; có khả năng và phương pháp truyền đạt tốt; có nhận thức và hiểu biết sâu sắc về quá trình ra đời, trưởng thành của ngành Công an; có hiểu biết và kinh nghiệm xã hội, cũng như các hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn. Nếu đạt được các yêu cầu này, chắc chắn sẽ tạo ra những hiệu ứng tích cực từ việc giảng dạy, giáo dục lịch sử truyền thống CAND với xây dựng và hoàn thiện nhân cách nghề nghiệp cho học viên các trường CAND.

Thứ ba, phát huy tính tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu và tự rèn luyện của học viên. Cùng với đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cần phát huy tính tích cực, chủ động của học viên trong việc tiếp thu các kiến thức về lịch sử, truyền thống ngành Công an. Có các chế tài buộc học viên phải nghiên cứu, học tập kiến thức lịch sử ngành. Đồng thời, phải phát huy ở học viên tính chủ động trong việc đọc và nghiên cứu thêm các tài liệu và tư liệu lịch sử, chủ động tìm hiểu qua sách báo, ghi chép lại các sự kiện quan trọng liên quan đến lịch sử truyền thống ngành Công an, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa với mục đích học tập tìm hiểu lịch sử truyền thống..., nhằm tích lũy một kho tư liệu và tri thức quý báu riêng có về sự ra đời và trưởng thành của ngành. Từ đó nâng cao niềm tự hào về truyền thống ngành, xây dựng niềm tin, bản lĩnh và tình yêu nghề nghiệp, hoàn thiện nhân cách nghề nghiệp, xứng đáng là người kế cận và viết tiếp những truyền thống quý báu của lực lượng CAND Việt Nam./.

Tạ Thanh Hương

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác