Thứ Năm, 28/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tăng cường giáo dục văn hóa ứng xử cho học viên chuyên ngành Cảnh sát PCTP về môi trường trong các trường CAND

Tiếp tục phát huy truyền thống đó, giảng viên và học viên chuyên ngành Cảnh sát môi trường trong các trường Công an nhân dân cũng tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng “Văn hóa ứng xử của lực lượng Cảnh sát môi trường” ngay từ môi trường học tập.
Lực lượng Cảnh sát môi trường được thành lập từ năm 2006, đến nay đã không ngừng được củng cố và phát triển. Hiện nay, lực lượng Cảnh sát môi trường đã có trên 3000 cán bộ, chiến sĩ được bố trí công tác ở 63 tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, hàng năm có hàng trăm học viên chuyên ngành Cảnh sát môi trường ở các trường Công an nhân dân tốt nghiệp ra trường bổ sung cho lực lượng Cảnh sát môi trường các đơn vị từ trung ương đến địa phương, bước đầu đáp ứng được yêu cầu công tác.
Môi trường công tác, làm việc, tiếp xúc của cán bộ Cảnh sát môi trường có nhiều áp lực, với những phức tạp rất lớn đòi hỏi mỗi cán bộ phải có bản lĩnh chính  trị vững vàng; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường thường mang tính tiềm ẩn, hậu quả tác hại về môi trường hầu hết xảy ra trong tương lai, khó xác định; đó là môi trường có nhiều vấn đề nhạy cảm, tiêu cực, các đối tượng luôn tìm cách mua chuộc, hối lộ nhằm được bao che, giúp đỡ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; đó là những đối tượng mà lực lượng Cảnh sát môi trường thường tiếp xúc, làm việc lại chủ yếu là những doanh nhân, cá nhân, tổ chức có các đội ngũ cán bộ có trình độ cao, am hiểu về pháp luật, các phương tiện kỹ thuật và cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, đến đường lối ngoại giao của Nhà nước… Tất cả những vấn đề đó, đặt ra cho các cán bộ Cảnh sát môi trường phải có văn hóa ứng xử chuẩn mực trong công tác.
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa ứng xử của Cảnh sát môi trường, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát môi trường và Công an các địa phương đã thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, quán triệt sâu rộng các cuộc vận động của lực lượng Công an nhân dân như: “Công an nhân dân chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-BCA (X11) về tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân... Quán triệt nội dung Quyết định số 893/2008QĐ-BCA ngày 04/72008 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Quy tắc ứng xử của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân; Nghị quyết số 61/NQ-ĐU ngày 16/8/2010 của Đảng ủy về lãnh đạo công tác quản lý cán bộ, phòng ngừa sai phạm đối với đảng viên Cục Cảnh sát môi trường; Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường đã ban hành Kế hoạch số 363/KH-C49(P1) ngày 17//4/2014 về thực hiện cuộc vận động xây dựng văn hóa ứng xử của lực lượng Cảnh sát môi trường, gồm 9 tiêu chí đó là: Ứng xử trong văn hóa chính trị; ứng xử đối với công việc; ứng xử với đồng chí, đồng đội; ứng xử đối với nhân dân; ứng xử với các đơn vị trong và ngoài ngành khi có yêu cầu phối hợp công tác; ứng xử trong gia đình; ứng xử nơi cư trú; ứng xử đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm; ứng xử đối với bản thân. 
Thực hiện chủ trương trên, các trường Công an nhân dân có giảng dạy cho học viên chuyên ngành Cảnh sát môi trường cần phải có chương trình giảng dạy về văn hóa ứng xử của Cảnh sát môi trường. Tuy nhiên, hiện nay trong chương trình đào tạo chuyên ngành Cảnh sát môi trường chưa có học phần về vấn đề này mà mới chỉ được đề cập nội dung hạn chế trong môn học Tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát môi trường cũng như sự lồng ghép trong các bài giảng của giảng viên chuyên ngành. Chính vì vậy, trong thời gian tới, để xây dựng văn hóa ứng xử cho các học viên nói chung và học viên chuyên ngành Cảnh sát môi trường nói riêng tại các trường Công an nhân dân, theo chúng tôi cần thực hiện một số vấn đề sau:
Một là, Khoa chuyên ngành Cảnh sát môi trường cần xây dựng trong chương trình học phần “Tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát môi trường” một chương riêng về “Văn hóa ứng xử của lực lượng Cảnh sát môi trường”. Trong đó, nội dung đề cập đến sự cần thiết phải xây dựng văn hóa ứng xử của Cảnh sát môi trường. Nội dung cần bám sát vào 9 tiêu chí về Văn hóa ứng xử mà Cục Cảnh sát môi trường đã quy định. Đây là học phần đầu tiên của học viên chuyên ngành Cảnh sát môi trường khi bước vào học chuyên ngành. Chính vì vậy, bên cạnh việc trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tổ chức lực lượng, chức năng nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát môi trường thì cần trang bị thêm cho học viên những kiến thức cơ bản về văn hóa ứng xử. Giảng viên có thể xây dựng kịch bản giáo án sinh động về các tình huống ứng xử của lực lượng Công an nói chung và lực lượng Cảnh sát môi trường trong thực tiễn nói riêng để học viên tự nhận xét, đánh giá và nêu hướng giải quyết của mỗi cá nhân. Qua đây, tự mỗi học viên sẽ nhìn nhận và xây dựng cho mình ý thức tự giác học tập, rèn luyện và phấn đấu để hoàn thiện bản thân hơn khi ra môi trường công tác thực tế.

Học viên chuyên ngành Cảnh sát môi trường - T39 đi thực tế tại Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh 

Hai là, trong các học phần của chuyên ngành, giảng viên cần lồng ghép kiến thức nghiệp vụ của ngành Công an với những vấn đề giao tiếp, ứng xử của lực lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua. Nêu cao vai trò của quần chúng nhân dân trong phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Cách giao tiếp để vận động quần chúng tố giác tội phạm, cung cấp tin tức tài liệu cho Cảnh sát môi trường. Cách sử dụng ngôn ngữ hay biểu cảm qua ánh mắt, thái độ, tư thế, tác phong... để giao tiếp với quần chúng nhân dân, với các thương nhân. Giảng viên có thể nêu những gương tốt, việc tốt của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân để làm gương và động viên, khuyến khích học viên học tập, noi theo. Đồng thời cũng đưa ra những cá nhân trong lực lượng Công an nhân dân vi phạm kỷ luật về tư thế, tác phong, có lời nói, việc làm sai trái ảnh hưởng đến uy tín, lòng tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân… để học viên thấy làm bài học mà phòng tránh.
Ba là, Khoa chuyên ngành cần thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng mà đặc biệt là Phòng Quản lý học viên, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên để thu thập được thông tin về tình hình lớp học, tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường trong khuôn viên nhà trường. Kiểm tra, giám sát, giáo dục việc chấp hành nghiêm túc Điều lệnh CAND, đặc biệt là Thông tư 17/TT-BCA ngày 10/42012 của Bộ Công an Quy định về Điều lệnh nội vụ CAND, nhất là các quy định về chế độ công tác, giờ giấc làm việc, quan hệ giữa thầy với trò, giữa trò với trò, giữa thầy với thầy, giữa cấp trên với cấp dưới, việc sử dụng trang phục CAND, việc chào hỏi… Những hành động trên vừa là quy định phải thực hiện mà cũng là những nét văn hóa ứng xử tạo thói quen tốt cho học viên khi tốt nghiệp, công tác tại các đơn vị địa phương.
Bốn là, giảng viên lên lớp muốn xây dựng những nét văn hóa đẹp, lối ứng xử hay cho học viên thì trước tiên phải là tấm gương tốt về văn hóa ứng xử cho học viên. Việc tuyên truyền có tác dụng thì trước tiên người đi tuyên truyền phải gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, Điều lệnh CAND và thực hiện các quy tắc ứng xử trong CAND; giảng viên phải là người luôn tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đoàn kết nội bộ, công tâm, khách quan trong quá trình giảng dạy. Người giảng viên không thể là tấm gương tốt cho học viên học tập khi lên lớp giảng không có giáo án được chuẩn bị chu đáo; trang phục, đầu tóc lên lớp không đúng điều lệnh; ngôn ngữ giao tiếp với học viên không chuẩn mực, cẩu thả, tiêu cực… đều là những hành vi thiếu văn hóa và không thể tồn tại trong môi trường giáo dục CAND.
Năm là, giáo dục về tinh thần trách nhiệm của học viên đối với môi trường, ứng xử thân thiện với môi trường tự nhiên. Công tác giáo dục văn hóa ứng xử cho học viên chuyên ngành Cảnh sát môi trường không chỉ là sự ứng xử giữa con người với con người mà còn phải ứng xử với thiên nhiên một cách thân thiện, hài hòa. Muốn vậy, trong môi trường Nhà trường, ứng xử với môi trường không đâu xa lạ mà chính ở văn phòng làm việc của cán bộ, giảng viên, trong toàn khuôn viên trường. Bằng những công việc thiết thực như không hút thuốc, tiết kiệm điện, nước, không xả rác nơi công cộng, chủ động thu gom, dọn rác sạch sẽ; tích cực trồng và chăm sóc cây xanh; nơi ở cũng như hội trường học luôn thoáng mát sạch sẽ, làm cho môi trường nơi làm việc, học tập luôn xanh - sạch - đẹp. Những hoạt động đó cần phải được học viên chuyên ngành Cảnh sát môi trường đi đầu thực hiện nghiêm túc và kêu gọi các học viên chuyên ngành khác thực hiện theo. Đồng thời chấn chỉnh, uốn nắn những hành vi thiếu văn hóa, vi phạm nội quy, điều lệnh, lên án những ai có thái độ hách dịch, cửa quyền, tiêu cực… với nhân dân và với đồng chí, đồng đội. Tích cực xây dựng hình ảnh của người học viên chuyên ngành Cảnh sát môi trường thân thiện, tích cực, góp phần hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an.

 Đại úy, ThS Đinh Anh Tuấn

Giảng viên Khoa Cảnh sát môi  trường - Trường Cao đẳng CSND 2

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất