Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tìm hiểu công tác tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa

Tiếp nhận, xử lý thông tin là hoạt động đầu tiên trong công tác điều tra, giải quyết TNGT ĐTNĐ, được quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 73/2012/TT-BCA ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình điều tra, giải quyết TNGT ĐTNĐ của lực lượng Cảnh sát đường thủy. Nội dung thông tin thu được cho biết một cách khái quát về vụ tai nạn như sơ bộ về diễn biến, thiệt hại, người liên quan, người biết việc,... là cơ sở cho việc nhận định và tiến hành các hoạt động tiếp theo, đồng thời định hướng cho hoạt động điều tra xác định đúng người, đúng vi phạm, đảm bảo tính khách quan trong điều tra, xử lý đúng pháp luật. Công tác tiếp nhận, xử lý thông tin về TNGT phải theo một trình tự và quy trình nhất định. Trước hết phải xác định:
Thứ nhất, về nguồn tin, thông tin về vụ TNGT ĐTNĐ đến từ nhiều nguồn khác nhau, như: tin báo của người dân, cơ quan nhà nước sinh sống, hoạt động trên đường thủy hoặc liên quan đến đường thủy hoặc của chính quyền địa phương ven sông; tin báo của các lực lượng khác trong lực lượng công an; tin báo của lực lượng Cảnh sát đường thủy hoặc các lực lượng chức năng khác đang làm nhiệm vụ trên đường thủy (Đoạn, Trạm quản lý ĐTNĐ, Thanh tra giao thông ĐTNĐ, cảng vụ ĐTNĐ,…). 
Thứ hai, về hình thức báo tin, thông tin về vụ TNGT ĐTNĐ đến với lực lượng Cảnh sát đường thủy từ nhiều hình thức khác nhau như: qua điện thoại, bộ đàm hoặc đến tận nơi báo,… nên giá trị của thông tin thu được cũng khác nhau. Tin báo qua điện thoại thường xuất phát từ người dân, trực ban các đơn vị hoặc chính quyền địa phương, nội dung tin báo thường ngắn gọn nhưng không đầy đủ. Trong khi đó tin báo qua bộ đàm của các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đường thủy hoặc tin báo do người dân đến tận nơi báo, có chất lượng và độ chính xác cao, nhiều thông tin chứa đựng nội dung quan trọng về diễn biến, nguyên nhân vụ tai nạn cũng như người gây ra tai nạn, đặc biệt là với những vụ tai nạn mà đối tượng gây tai nạn đã bỏ chạy, vì khi đó cán bộ nhận tin có điều kiện trao đổi với người báo tin.
Từ phân tích trên có thể thấy việc tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ TNGT ĐTNĐ có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong nhiều trường hợp mang tính chất quyết định đối với công tác điều tra, giải quyết vụ TNGT ĐTNĐ. Tuy nhiên do nhận thức về công tác này chưa đầy đủ hoặc do non kém về nghiệp vụ hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm, thói quen tùy tiện, hành chính hóa, đơn giản hóa sự việc, một số cán bộ tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn ghi chép qua loa, sơ sài, có trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung, yêu cầu của việc tiếp nhận, xử lý thông tin đã dẫn đến tình trạng thông tin thu được không đầy đủ, thiếu chính xác hoặc thông tin chậm gây cản trở cho quá trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn. Nhiều trường hợp hoạt động điều tra sau đó bị kéo dài câu dầm, bế tắc, vì sau khi nhận được thông tin triển khai lực lượng đến nơi xảy ra tai nạn thì hiện trường vụ tai nạn không còn nữa hoặc đã bị xáo trộn, không đủ các yếu tố cần thiết để nhận định, phân tích diễn biến vụ tai nạn từ đó không có cơ sở cho việc xác định nguyên nhân, lỗi của các bên có liên quan trong vụ tai nạn.

 

 Một vụ TNGT đường thủy. Ảnh minh họa

Để làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ TNGT ĐTNĐ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra, giải quyết TNGT ĐTNĐ, theo chúng tôi lực lượng Cảnh sát đường thủy cần thực hiện tốt một số nội dung sau:
Thứ nhất, cần thống nhất nhận thức về công tác tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa và ý nghĩa, vai trò của nó. 
Như đã phân tích ở trên, cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ TNGT ĐTNĐ giữ vai trò rất quan trọng trong công tác điều tra, giải quyết một vụ TNGT ĐTNĐ. Do đó để có đầy đủ thông tin phục vụ công tác điều tra các vụ tai nạn cần thường xuyên nâng cao nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp nhận tin báo về vai trò của thông tin trong điều tra, giải quyết một vụ TNGT ĐTNĐ.
Thứ hai, nắm vững nội dung, quy trình tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa, biết lựa chọn phương án và vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong tiếp nhận, xử lý thông tin về các vụ tai nạn xảy ra trong thực tiễn. 
Trong tiếp nhận thông tin, cần quán triệt yêu cầu nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ, chính xác, khách quan và toàn diện. Theo đó, đối với mỗi vụ TNGT ĐTNĐ xảy ra, cán bộ tiếp nhận thông tin phải thu thập và ghi vào sổ nhận và xử lý tin báo TNGT ĐTNĐ những thông tin sau: Địa điểm xảy ra vụ tai nạn (cần ghi rõ địa điểm xảy ra vụ tai nạn trên sông, kênh, ấp, đầm, hồ, vụng, vịnh thuộc địa bàn thôn, xã, huyện, tỉnh nào); giờ, ngày, tháng, năm nhận tin; họ tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của người báo tin; thời gian xảy ra vụ tai nạn (ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm); họ tên, địa chỉ của những người liên quan hoặc những người biết sự việc xảy ra (nếu có); phương tiện thủy có liên quan đến vụ tai nạn (số lượng, loại phương tiện, tên phương tiện, biển số, đặc điểm); họ tên, địa chỉ của thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện liên quan đến vụ tai nạn; thiệt hại ban đầu về người, phương tiện, tài sản (người chết, người mất tích, người bị thương; phương tiện, hàng hóa bị hư hỏng, chìm, đắm,…) và những thông tin khác về vụ TNGT ĐTNĐ.  
Trong xử lý thông tin, phải quán triệt quan điểm tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, phân công tổ chức triển khai thực hiện nhất quán, nhanh chóng, kịp thời giải quyết các yêu cầu đặt ra trong điều tra vụ tai nạn. Theo đó cán bộ tiếp nhận thông tin, sau khi nhận tin cần khẩn trương xác minh sơ bộ, kết luận, đưa ra nhận định báo cáo ngay cho lãnh đạo đơn vị biết, đồng thời đề xuất phương án xử lý. Khẩn trương cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng quản lý địa bàn, chính quyền địa phương và các ngành chức năng giải quyết ngay một số việc cấp bách tại hiện trường như: cứu hộ, cứu nạn, tổ chức bảo vệ hiện trường, giải tỏa UTGT,… Sau khi nhận, xác minh thông tin về vụ tai nạn và tiến hành các biện pháp khẩn cấp tai hiện trường, lực lượng Cảnh sát đường thủy sơ bộ phân loại nhanh vụ tai nạn để có phương án giải quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền được phân công.
Thứ ba, tăng cường biên chế và nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác cho lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý thông tin 
Hiện nay việc bố trí lực lượng Cảnh sát đường thủy làm nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ TNGT ĐTNĐ còn hạn chế, thường hoạt động kiêm nhiệm. Trong khi đó công tác này yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ phải có tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn nhất định. Do đó, lãnh đạo các cấp cần quan tâm tăng cường biên chế và chú ý đến việc luân chuyển để có được những cán bộ có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, có thái độ làm việc nghiêm túc, quan hệ tiếp xúc tốt với nhân dân, biết cách gợi hỏi và tranh thủ được sự giúp đỡ của nhân dân. Ngoài ra Cục CSGT và Công an các địa phương cần thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra, giải quyết TNGT ĐTNĐ, trong đó đưa ra những nội dung, yêu cầu của công tác tiếp nhận, xử lý thông tin giúp cán bộ thực hiện công tác này nâng cao nhận thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Thứ tư, đảm bảo điều kiện cần thiết về trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện nghiệp vụ, tạo thuận lợi cho hoạt động tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa được kịp thời, chính xác, khách quan. 
Để đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả trong tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ TNGT ĐTNĐ, ngoài yếu tố về con người, vấn đề đầu tư, trang thiết bị phương tiện kỹ thuật giữ vai trò điều kiện then chốt. Điều này đòi hỏi các cấp lãnh đạo phải thường xuyên quan tâm đến việc nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, trụ sở tổ chức tiếp nhận thông tin; đầu tư trang bị hiện đại, đầy đủ các phương tiện kỹ thuật, như: điện thoại có hỗ trợ báo số gọi đến, định vị nơi gọi, ghi âm các cuộc gọi đến,… để nhanh chóng xác minh, định vị được người báo tin, số điện thoại người báo tin thuận tiện cho việc liên lạc, lưu giữ những thông tin báo đến, cũng như việc trao đổi, thu thập thông tin, làm cơ sở cho công tác điều tra sau này. 
Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa
TNGT ĐTNĐ nói riêng là sự việc xảy ra bất ngờ, có thể xảy ra ở bất cứ đâu, trong bất kỳ thời điểm nào. Lực lượng tiếp nhận thông tin đầu tiên về vụ TNGT ĐTNĐ không hoàn toàn là lực lượng Cảnh sát đường thủy mà có thể là chính quyền địa phương ven sông, các lực lượng khác trong lực lượng công an hoặc các lực lượng chức năng khác đang làm nhiệm vụ trên đường thủy. Do đó việc tăng cường mối quan hệ phối hợp, thường xuyên có sự trao đổi thông tin và chủ động xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát đường thủy với các lực lượng, các ngành liên quan và chính quyền địa phương ven sông là rất cần thiết để công tác tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ TNGT ĐTNĐ được kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 
Ngoài ra, theo quy định tùy từng vụ tai nạn, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, khám phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn yêu cầu phải có lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, kỹ thuật hình sự, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan quản lý ĐTNĐ, cơ quan đăng kiểm,… thì quá trình xử lý thông tin cần liên hệ nhanh chóng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng này nhằm tiến hành các biện pháp khẩn cấp, kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do tai nạn gây ra.
Thứ sáu, tăng cường kiểm tra công tác tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa
Theo đó lãnh đạo Thủy đoàn Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT nơi có đường thủy và chỉ huy các Đội, Thủy đội, Trạm cảnh sát đường thủy cần tăng cường kiểm tra công tác tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ TNGT ĐTNĐ; kiểm tra nội dung, chất lượng thông tin qua sổ nhận và xử lý tin báo TNGT ĐTNĐ, từ đó xác định thông tin những vụ TNGT ĐTNĐ có nội dung đầy đủ hay không để có biện pháp khắc phục. Ngoài ra cũng cần kiểm tra tinh thần trách nhiệm với công việc, thái độ của cán bộ trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin về vụ TNGT ĐTNĐ qua báo cáo của chỉ huy đơn vị, qua hệ thống ghi âm, ghi hình trong phòng trực ban. Việc kiểm tra có thể được tiến hành định kỳ hay đột xuất. Qua đó động viên kịp thời những cán bộ có thành tích và xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm quy trình công tác, thiếu trách nhiệm trong công việc.

 

Thiếu tá Nguyễn Thành Công
Phòng 13 - Cục Cảnh sát giao thông 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất