Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
THỰC HIỆN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “LẤY DÂN LÀM GỐC” TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chiến sĩ cảnh vệ và văn công sau buổi biểu diễn văn nghệ, Tết năm 1969.

Trong bài “Giữ gìn trật tự an ninh” đăng trên Báo Nhân dân số 236 (ngày 9 - 10/10/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:“Việc giữ gìn trật tự an ninh cũng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân.

Mọi người công dân, bất kỳ già trẻ, gái trai, bất kỳ làm việc gì đều có nhiệm vụ giúp chính quyền giữ gìn trật tự an ninh, vì trật tự an ninh trực tiếp quan hệ đến lợi ích bản thân của mọi người”(1).

Quan điểm trên đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được lực lượng Công an nhân dân quán triệt trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay từ năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Công an là Công an nhân dân vì nhân dân mà phục vụ, và dựa vào nhân dân mà làm việc”(2)… Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội đó không chỉ nêu rõ bản chất giai cấp, bản sắc dân tộc và tính nhân dân thật sự của Công an cách mạng mà còn chỉ ra phương pháp công tác của Công an là phải đi đúng đường lối quần chúng, thể hiện rõ thế giới quan và phương pháp luận Macxit về vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm khác.

Thực hiện những lời dạy của Bác Hồ kính yêu, từ khi ra đời đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, vũ khí sắc bén của Nhà nước chuyên chính vô sản, là con em yêu quý của nhân dân.

Ngay từ khi chính quyền cách mạng mới thành lập, Công an nhân dân đã vận dụng sách lược của Đảng mưu trí và khôn khéo đấu tranh chống phản cách mạng, kịp thời đập tan âm mưu hiểm độc của địch, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nhân dân.

Suốt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay, Công an nhân dân liên tục công tác, chiến đấu kiên cường, dũng cảm, đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, khám phá nhiều vụ gián điệp, phản động, triệt phá những ổ lưu manh chuyên nghiệp, cướp của, giết người... giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội đều nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Khẩu hiệu “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của dân làm lẽ sống của mình” đã trở thành phương châm hành động và mục tiêu phấn đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an. Tin tưởng vào nhân dân, phục vụ quên mình vì nhân dân của các lực lượng Công an còn thể hiện ở tinh thần kiên quyết và dũng cảm trong đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm khác để bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ những thành quả cách mạng, giữ vững an ninh trật tự.

Tất cả những chiến công của Công an nhân dân trong hơn 70 năm qua, đều có sự đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp của nhân dân. Bác Hồ đã khẳng định “Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được cho nên việc gì có quần chúng tham gia bàn bạc, khó mấy cũng trở thành dễ dàng và làm được tốt”(3). “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, quần chúng nhân dân tạo thành “thiên la địa võng” để giăng bắt kẻ địch và tội phạm, bảo vệ nội bộ, giữ gìn an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, để được nhân dân giúp đỡ, ủng hộ, lực lượng Công an nhân dân phải hết lòng phục vụ nhân dân vô điều kiện, kính trọng nhân dân, tin yêu nhân dân, tích cực chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng nhân dân, quan tâm đến quyền lợi, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thực sự là “đầy tớ trung thành của nhân dân”; không quan liêu, mệnh lệnh, hống hách với nhân dân.

Biện pháp vận động quần chúng là một trong những biện pháp nghiệp vụ cơ bản của Công an nhân dân. Công an phải làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc. Trước hết, phải tuyên truyền, tổ chức, giáo dục cho quần chúng hiểu được việc giữ gìn trật tự, an ninh là nhiệm vụ của mỗi người, mỗi nhà, nó liên quan trực tiếp tới “lợi ích bản thân của mọi người” để quần chúng có ý thức đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ về an ninh trật tự. Khi đã nhận thức sâu sắc về vai trò làm chủ, thấy rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình, quần chúng nhân dân có thể tự giải quyết những vụ việc xảy ra có lý, có tình, đồng thời không tiếc sức mình tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự. Công an làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh, trật tự n để “quản lý tốt tai, mắt, miệng của nhân dân, làm thế nào để dân giúp Công an phát hiện địch, nói những điều dân biết về địch và giấu địch những điều của ta”(4).

Đồng thời, phải bồi dưỡng năng lực cho quần chúng để quần chúng có khả năng phát hiện tội phạm và chủ động trong xử lý tình huống, giúp chính quyền và Công an giữ gìn an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho quê hương, làng xóm, khu phố mình. Công tác vận động quần chúng phải phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng, phải được biểu hiện bằng nhiều hình thức phong phú và phải được triển khai một cách nhất quán, đồng bộ và đặc biệt phải dựa trên cơ sở lợi ích của nhân dân, quan tâm đến lợi ích thiết thực của nhân dân. Đó là yêu cầu cơ bản để phát huy sức mạnh của nhân dân.

Thông qua các phong trào quần chúng, từ phong trào “ba không” (không nghe, không biết, không thấy) trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, phong trào “khoanh vùng trấn áp phản cách mạng" của thời kỳ khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa, phong trào “bảo vệ trị an” ngoài xã hội và “bảo vệ phòng gian” trong các cơ quan, xí nghiệp thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam đến phong trào "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" hiện nay... lực lượng Công an nhân dân đã động viên đông đảo quần chúng từ miền xuôi đến miền núi, từ thành thị đến nông thôn, từ nội bộ các cơ quan, xí nghiệp đến ngoài xã hội... tạo thành “thiên la địa võng” giăng bắt kẻ địch và các loại tội phạm khác, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ chặt chẽ nội bộ, chống âm mưu phá hoại, khiêu khích của các thế lực phản cách mạng, phòng ngừa, phát hiện và trừng trị tội phạm.

Thực tế lịch sử ở nhiều địa phương đã chứng minh, qua phát động phong trào quần chúng, nhân dân ta đã tích cực tham gia, giúp đỡ Công an trong công tác trừ tiễu phỉ, phòng chống gián điệp, biệt kích, đấu tranh chống phản động; chống tham ô, trộm cắp, buôn lậu, tham nhũng... Qua phong trào toàn dân tố giác tội phạm, nhờ có quần chúng nhân dân, Công an biết được đối tượng buôn lậu ở đâu, hàng hóa để ở đâu, giờ nào thì chúng chuyển hàng; nhờ có tin báo của quần chúng, Công an biết được đối tượng nghiện hút tụ tập ở đâu, mua bán heroin ở đâu, ở đâu có biểu hiện hoạt động mại dâm, ở đâu có sự tụ tập chuẩn bị gây rối trật tự công cộng, nơi lẩn trốn của tội phạm... để Công an kịp thời phát hiện và đấu tranh chống lại những hoạt động phá hoại và những luận điệu phản tuyên truyền, chiến tranh tâm lý của địch.

 

Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp, sự hướng dẫn và làm nòng cốt của lực lượng Công an, nhân dân đã phát huy vai trò làm chủ và sức mạnh tiềm tàng, thực sự là “tai mắt”, là chỗ dựa tin cậy giúp lực lượng Công an đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân dân được thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, được bàn bạc, trao đổi, đề ra cách thức, biện pháp giữ gìn cuộc sống bình yên và tự tổ chức thực hiện. Tiêu biểu như: Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng mà tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết tốt vấn đề đạo Tin Lành hoạt động trái pháp luật trong vùng dân tộc Mông. Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) đã vận động quần chúng tự nguyện bỏ tà đạo “Hà Mòn” trở về làm ăn, sinh sống cùng gia đình, hòa nhập cùng dân làng. Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã có nhiều hoạt động cụ thể trong công tác vận động quần chúng nhân dân trên tinh thần "Trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", kết hợp với việc thực hiện tốt sáu điều Bác Hồ dạy, “Ngày thứ 7 vì dân”, “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

Trong tình hình hiện nay, để bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm sự ổn định và phát triển đất nước, lực lượng Công an nhân dân cần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm”; chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội,phòng chống ma tuý, phòng ngừa giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; kết hợp tốt giữa vận động rộng rãi và vận động cá biệt, chú ý tác động, tranh thủ những người có khả năng trong công tác nắm tình hình, có uy tín với quần chúng để giúp đỡ lực lượng Công an; đồng thời phải có chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp để động viên, khuyến khích và phát huy được lòng nhiệt tình và trách nhiệm của đông đảo quần chúng nhân dân.

Tóm lại, việc “giữ gìn trật tự an ninh” phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân. Bởi vì "nhân dân ta có hàng chục triệu người có hàng mấy chục triệu tai mắt, tay chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong" (5) “mấy mươi vạn con mắt soi sáng, mấy ơi vạn lỗ tai nghe ngóng thì bọn gian phi, côn đồ sẽ lộ mặt ra và sẽ phải cải tà quy chính dưới lực lượng to lớn của quần chúng”(6).

Tuy nhiên, trên bước đường trưởng thành của mình, bên cạnh đại đa số cán bộ, chiến sĩ Công an không ngừng rèn luyện, trau dồi quan điểm quần chúng cũng còn có một số ít mắc sai phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Công an với nhân dân, làm tổn thương đến mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Công an. Do vậy, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng Công an của nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Mỗi chiến sĩ Công an phải thực sự gương mẫu, có tinh thần tận tụy vì dân, có thái độ ứng xử văn hóa, luôn gắn bó, gần gũi để dân tin yêu và ủng hộ, giúp đỡ trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự.

Muốn vậy, lực lượng Công an phải thực sự năng động, nhạy bén, phải biết phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải dựa vào nhân dân, phải biết phát huy sức mạnh vô bờ bến của nhân dân./.

Vũ Thị Thu Thủy - Tạp chí CSND - T32

 

Chú thích:

1. H Chí Minh toàn tập (2000), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 7, trang 363.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ an ninh trật tự, NXB Công an nhân dân, trang 10.

3. Hồ Chí Minh toàn tập, sđđ, tập 10, trang 495, 496

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Công an nhân dân Việt Nam (1980), Viện nghiên cứu khoa học Công an, trang 61.

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Công an nhân dân Việt Nam, sđđ, trang 75.

6. Hồ Chí Minh toàn tập, sđđ, tập 7, trang 369.

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất