Thứ Năm, 28/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác xây dựng các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm

Thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ “Về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, năm 1999, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì triển khai đề án về “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Qua gần 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09, Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm (1998 - 2017) và triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2011 với Bộ Công an (2001 - 2017), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động, xây dựng và nhân rộng các mô hình, góp phần quan trọng trong tham gia phòng, chống tội phạm.

Mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm là một loại hình tổ chức và hoạt động của quần chúng nhân dân, theo một hay những mục tiêu và nguyên tắc hành động nào đó, qua đó góp phần đem lại kết quả và lợi ích nhất định đối với công tác phòng, chống tội phạm. Việc xây dựng mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm được tập trung xây dựng và phát triển chủ yếu ở địa bàn cơ sở xã, phường, thị trấn và khu dân cư. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội đã sử dụng nhiều hình thức và biện pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác chỉ đạo điểm về xây dựng và nhân rộng mô hình; tổ chức các hoạt hội thảo chuyên đề, gặp mặt, biểu dương, giới thiệu nhân rộng các điển hình tiên tiến… để thúc đẩy sự gia tăng của các mô hình ở cơ sở.

Mặc dù không phải là các đơn vị chuyên trách, chuyên nghiệp, song với tính chất tự nguyện, tự quản, tự chủ, tính phong trào, tính điển hình tiên tiến, tính đa mục tiêu, các mô hình này đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình hay hoạt động hiệu quả đã và đang được nhân rộng ra các vùng, miền trong cả nước với nhiều loại hình hoạt động và tên gọi khác nhau. Cụ thể:

- Các loại mô hình ở các địa phương vùng đồng bằng và các địa phương vùng ven biển như: Mô hình “Tổ liên gia”, “Tổ tự quản”, “Dòng họ an toàn”, “Câu lạc bộ tìm hiểu pháp luật”, “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm”, “Câu lạc bộ giáo dục đồng đẳng”, “Nhà trọ văn hóa”, “Cụm liên kết an toàn về an ninh, trật tự”, “Gia đình hòa thuận, thôn, xóm bình yên”, “Khu dân cư an toàn lành mạnh, không có tội phạm và tệ nạn ma túy”, “Cụm tàu an toàn”, “Xóm chài bình yên”, mô hình “Hiệp sỹ đường phố”, “Đội xe ôm phòng, chống cướp giật”; mô hình tổ tự quản “xe ôm”, “taxi” tự quản “3 không, 3 giảm”, “Tự quản, tự phòng”, mô hình “vận động chồng, con, người thân cai nghiện và quản lý sau cai”; mô hình “Câu lạc bộ sinh viên ngoại trú tham gia bảo đảm an ninhtrật tự”; mô hình “Xã hội hóa tuần tra”; mô hình “Cổng rào an ninh trật tự”... Điển hình là mô hình “Tổ dân cư tự quản” của Tây Ninh, sau hơn 20 năm hoạt động, đến nay, mô hình tổ tự quản vẫn phát huy tác dụng, ngày càng thu hút nhiều người dân tích cực tham gia. Năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân cư tự quản. Đến nay, toàn tỉnh có 8.746 tổ tự quản, các hoạt động trong đời sống của người dân ở nơi cư trú, nơi lao động sản xuất đều có sự tác động của tổ tự quản.

- Các mô hình ở địa phương khu vực miền núi, khu vực biên giới và trong đồng bào dân tộc thiểu số như: Mô hình: “Tiếng kẻng an ninh”, “Chiếc gậy dân phòng”; “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”; “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”; “Buôn, làng không có ma túy và người nghiện ma túy”; “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm buôn bán người”; “Tiếng mõ bình yên”, “Tiếng loa an ninh”, “Dòng tộc tự quản”; mô hình câu lạc bộ “Tự lực ước mơ xanh”, “Thanh niên thắp sáng niềm tin”; mô hình “Đồng bào dân tộc Khmer tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; mô hình 3 không “Không tội phạm, không ma túy, không mại dâm”; mô hình “Xây dựng khu dân cư 5 không”; mô hình “Cụm liên kết an toàn về an ninh trật tự địa bàn giáp ranh”…

- Các mô hình phát triển trong vùng đồng bào tôn giáo như: “Xứ, họ đạo tiên tiến; gia đình Công giáo gương mẫu”; “Chùa cảnh tinh tiến”; “Giáo xứ, giáo họ không có người vi phạm pháp luật”; “Giáo xứ không có người nghiện ma túy”. Mô hình phong trào “Ba an toàn” về an ninh, trật tự (an toàn về người, an toàn về tài sản và an toàn về công tác Phật sự); mô hình “5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ” (Quản lý giờ giấc, sinh hoạt, quan hệ, kinh tế, làm việc hoặc học tập; phòng ngừa tội phạm, ma túy, tai tệ nạn xã hội; bảo vệ an toàn các hoạt động phật sự, an toàn tài sản các cơ sở thờ tự và an toàn tính mạng, tài sản mỗi phật tử) trong Phật giáo. “Đẹp xóm làng, đẹp xứ, họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”; mô hình “Xứ đạo họ đạo 3 không”; mô hình “4 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không sinh con thứ ba); “5 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không sinh con thứ ba, không có hộ nghèo); “6 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không sinh con thứ ba, không có hộ nghèo, không có người mù chữ); “7 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không sinh con thứ ba, không có hộ nghèo, không có người mù chữ, không có nhà xiêu vẹo, dột nát)…

- Các địa phương đã xây dựung nhiều mô hình tiêu biểu như: Tỉnh An Giang với các mô hình “Người lái xe Honda phòng, chống tội phạm”; “Tổ tự quản công nhân nhà trọ”; “Địa chỉ tin cậy”; Quỹ “Doanh nhân với an ninh trật tự”. Tỉnh Hải Dương với mô hình “Tổ xe ôm tự quản” tại các xã Giáp Nguyên, Hà Kỳ, Tây Kỳ huyện Tứ Kỳ; mô hình “Tiếng kẻng an ninh tại xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc. Tỉnh Cao Bằng với các mô hình “Câu lạc bộ phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”; “4 không với ma túy; “Tổ Phụ nữ tự quản đường biên mốc giới”. Tỉnh Hòa Bình với “Nhóm nòng cốt tuyên truyền viên ở khu dân cư”; “Tiếng kẻng bình yên”; “Ba giữ, ba quản”; “Xã an toàn không có tệ nạn ma túy”; “Cựu quân nhân tự quản về an ninh trật tự”; “Giáo họ tự quản”, “Tổ liên gia tự quản”. Tỉnh Quảng Bình mô hình điểm về “Khu dân cư phòng, chống tội phạm, ma túy”, “Khu dân cư thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Nhóm nòng cốt”, “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”. Thành phố Cần Thơ, Hải Phòng đã xây dựng mô hình “2 không”, “3 không”, “5 không”, “6 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không vi phạm an toàn giao thông, không sinh con thứ ba, không còn nhà tre lá hoặc không trẻ bỏ học…). Tỉnh Thái Bình với mô hình “Dòng họ, họ giáo không có tội phạm, tệ nạn xã hội”...

- Nhiều mô hình liên kết giữa các lực lượng Công an, Quân đội, Mặt trận và các đoàn thể và các mô hình liên kết giữa các địa phương, qua đó thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được thực hiện hiệu quả tại các địa phương như: Cụm an ninh liên tỉnh của 6 tỉnh gồm Cao Bằng - Hà Giang - Bắc Kạn - Tuyên Quang - Lào Cai - Yên Bái. Tỉnh Cao Bằng tập trung xây dựng các cụm an ninh liên hoàn đối với các huyện Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Uyên, Phục Hòa; cụm an ninh liên tỉnh giữa các huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm (Cao Bằng) với huyện Pác Nặm (Bắc Kạn). Tỉnh Bình Phước đã hướng dẫn xây dựng 3 cụm liên kết về an ninh, trật tự tại 33 xã thuộc 9 huyện của các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh; 3 cụm liên kết giữa các huyện, thị trong tỉnh gồm 28 xã, phương thuộc 8 huyện, thị. Tỉnh Hải Dương đã tổ chức sơ kết đánh giá các Cụm liên kết về an ninh, trật tự 5 xã ven sông Kinh Thầy, 6 xã ven sông Lục Đầu, 6 xã ven sông Rạng và 9 xã ven sông Lạch Chay...

Thời gian qua, công tác xây dựng, phát triển các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được ưu điểm nổi bật, đó là: Trong chỉ đạo và triển khai có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, nhận được sự ủng hộ thông suốt từ Trung ương đến địa phương, cơ sở, đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh và phòng, chống tội phạm. Mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các mô hình có tính chất tự phòng, tự quản đã hình thành và phát triển đa dạng trong các đối tượng, các tầng lớp nhân dân. Thông qua công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lực lượng Công an đã tham mưu đề xuất, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm. Thông qua quá trình tổ chức, triển khai, sơ kết, tổng kết, tổ chức các hội thảo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm đã góp phần xây dựng lực lượng Công an, củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, phát triển các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bộc lộ những khó khăn, hạn chế như: Tại một số địa phương, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội, nhất là cấp cơ sở chưa nhận thức được đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, do đó còn chưa đầu tư, quan tâm chỉ đạo đúng mức nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chưa tập hợp đông đảo quần chúng đấu tranh với các loại tội phạm. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các lực lượng chức năng để xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình chưa đồng bộ và bài bản ở các địa phương. Công tác chỉ đạo điểm về xây dựng và phát triển các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm vẫn còn chưa chặt chẽ, chưa phát huy tối đa hiệu quả. Việc sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm về mô hình, điển hình tiên tiến mới có ít địa phương tổ chức thành chuyên đề độc lập, thường chỉ lồng ghép trong sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm nên chưa có sự phân loại, đánh giá, phân tích sâu sắc hiệu quả của từng loại mô hình, đặc biệt chưa sàng lọc được các mô hình chỉ có tính hình thức, không hiệu quả hoặc chậm chí chỉ có tên gọi mà không có hoạt động để loại bỏ và lựa chọn mô hình phù hợp, hiệu quả để phổ biến rộng rãi. Công tác khen thưởng, động viên các điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm còn chưa kịp thời. Nhiều nơi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tăng cường công tác biểu dương, tôn vinh song không kèm theo các điều kiện tặng thưởng, kích lệ tinh thần dẫn đến việc khen thưởng chưa thực sự tạo nên động lực thi đua trong nhân dân.

Trong thời gian tới, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, công tác phòng, chống tội phạm giữ một vai trò hết sức quan trọng. Bên cạnh những thành tựu, kết quả đã đạt được, mặt trái của nền kinh tế thị trường, của đô thị hóa và quá trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới đã, đang và sẽ tiếp tục tác động trực tiếp đến diễn biến tình Hình tội phạm. Để tiếp tục nhân rộng, phát huy hiệu quả của các mô hình nhân dân trong phòng, chống tội phạm, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau đây:

Một là, tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, đề xuất với Chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm.

Với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định trong Hiến pháp, Pháp luật và các nhiệm vụ được cơ quan Nhà nước đề ra trong các chương trình, chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, đề xuất và phối hợp với các cấp Chính quyền và lực lượng Công an để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước đối với công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm. Để làm tốt công tác này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần thực hiện các nội dung, biện pháp như: Chủ động, tích cực tham gia góp ý phản biện vào quá trình xây dựng các chủ trương, Chỉ thị, nghị quyết, chiến lược quốc gia của Trung ương Đảng và Chính phủ; xây dựng các chủ trương, các chỉ thị, Nghị quyết và kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các địa phương về lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, trong đó cần xác định rõ việc xây dựng và phát triển các mô hình nhân dân trong tham gia phòng, chống tội phạm là một trong những nội dung, giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp trong các tầng lớp nhân dân. Tham mưu cho cấp ủy Đảng có văn bản và Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo về công tác xây dựng và phát triển các mô hình tự quản trong nhân dân tham gia quản lý xã hội, trong đó có nhiệm vụ về phòng, chống tội phạm. Đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo lồng ghép v iệc vận động nhân dân phòng, chống tội phạm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội khác, theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp và từng địa phương; tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, sát với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương, của mỗi vùng, miền và địa bàn cơ sở. Đề xuất các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường công tác kiểm gia, thanh tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Mặt khác, cần chủ động tham mưu, đề xuất việc tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện các Chương trình quốc gia, Nghị quyết chuyên đề, Chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tội phạm của Trung ương và của địa phương.

Hai là, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động trong các tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức tham gia phòng, chống tội phạm

Việc tổ chức tuyên truyền, vận động phải được thực hiện đa dạng và đồng bộ, thông qua nhiều hình thức, chú trọng các phương thức phù hợp với đặc trưng hoạt động của Mặt trận, tác động thường xuyên và hiệu quả đến từng đối tượng đặc thù. Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần chú trọng các biện pháp như: Mở các chuyên mục về phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT tìm hiểu pháp luật, pháp luật và đời sống... trên các báo, tạp chí, kênh truyền hình, trang thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, trong đó chú trọng đến việc phát hiện và tuyên truyền các mô hình hoạt động, gương điển hình, tiêu biểu về công tác phòng, chống tội phạm. Tổ chức biên soạn các tài liệu và tăng cường các diễn đàn để tuyên truyền, giới thiệu, cung cấp đến cho cán bộ, nhân dân các địa phương như: Sách "Mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm”; "Gương sáng cộng đồng” trong công tác phòng, chống tội phạm; sách "Hỏi - đáp về phòng, chống tội phạm”; sách "Những tấm gương tỏa sáng giữa đời thường”... Tổ chức các hình thức thi tìm hiểu, thi giới thiệu về các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm trong các tầng lớp nhân dân. Tổ chức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực tiếp đến người dân thông qua các buổi họp, tổ dân phố, cụm dân cư và sinh hoạt chuyên đề của các chi hội, chi đoàn ở khu dân cư. Phát huy vai trò những người có uy tín, chức sắc trong các tổ chức tôn giáo, các già làng, trưởng bản, người tiêu biểu, các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các khu dân cư về công tác phòng, chống tội phạm. Đồng thời thực hiện tốt việc phân công, phân cấp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên trong tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân.

Ba là, tăng cường chỉ đạo điểm xây dựng mô hình tham gia phòng, chống tội phạm để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng

Căn cứ vào tình hình phát triển mô hình ở các địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên lựa chọn để chỉ đạo xây dựng mô hình điểm theo vùng miền, khu vực, địa bàn, đối tượng để triển khai và đánh giá rút kinh nghiệm. Trong tổ chức chỉ đạo điểm cần chú ý các cách thức tổ chức triển khai như: Việc lựa chọn đơn vị về chỉ đạo điểm có thể triển khai thông qua hệ thống của các tổ chức từ Trung ương đến cơ sở. Mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc mỗi địa phương có thể tổ chức chỉ đạo điểm thông qua việc lựa chọn có tính chất đại diện trong nhóm đối tượng, địa bàn đặc thù để tổ chức triển khai chỉ đạo điểm. Trong một địa bàn có thể lựa chọn chỉ đạo điểm xây dựng mô hình trong các đối tượng khác nhau như: Thanh niên, công nhân, phụ nữ, học sinh, sinh viên. Trong cùng một đối tượng có thể lựa chọn các nhóm đặc thù cho khu vực, địa bàn để chỉ đạo điểm. Ví dụ: Cùng trong đối tượng thanh niên có thể lựa chọn đại diện để chỉ đạo điểm xây dựng mô hình trong thanh niên công nhân ở các khu nhà trọ, thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên là đồng bào dân tộc, tôn giáo, thanh niên làm nghề lao động dịch vụ, lao động tự do... Việc tổ chức chỉ đạo điểm xây dựng mô hình ở các cấp phải có kế hoạch chặt chẽ, bài bản và khoa học. Trong chỉ đạo điểm xây dựng mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, việc quan trọng nhất là phải tổng kết đánh giá được tính hiệu quả của các mô hình được lựa chọn làm điểm để rút kinh nghiệm, giới thiệu và nhân ra diện rộng.

Bốn là, tăng cường công tác bình chọn, biểu dương, khen thưởng để nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong tham gia phòng, chống tội phạm

Định kỳ tổ chức các hoạt động bình chọn và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong tham gia phòng, chống tội phạm. Tăng cường các danh hiệu, giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Kết hợp giữa việc bình chọn, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến tham gia phòng, chống tội phạm với việc tổ chức các hoạt động tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên các kênh báo chí, truyền thông để giới thiệu tới đông đảo công chúng. Có hình thức khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng đột xuất, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những mô hình tiêu biểu. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở phối hợp với lực lượng Công an tổ chức biểu dương, khen thưởng những cá nhân, hộ gia đình, tổ chức và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm trong dịp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hoặc trong dịp tổ chức các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Năm là, phối hợp với lực lượng Công an nhân dân và các lực lượng chức năng tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực xây dựng và tổ chức các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm cho cán bộ Mặt trận và đoàn thể ở cơ sở

Định kỳ hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với ngành Công an, các ngành chức năng và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập trung để tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở và Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn ở khu dân cư về công tác phòng, chống tội phạm. Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng phải được tổ chức chặt chẽ, có chương trình, giáo trình, mô hình học cụ đầy đủ. Thường xuyên tạo điều kiện để những người làm công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp được tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm ở những nơi có mô hình hay, cách làm tốt để áp dụng thực hiện ở địa phương. Kết hợp giữa việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng với việc tổ chức các hình thức hội thi để nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền như: “Hội thi báo cáo viên giỏi về công tác phòng, chống tội phạm”; “Hội thi hòa giải viên giỏi”, “Hội thi báo cáo viên tuyên truyền pháp luật giỏi”; Hội thi “Đội tuyên truyền viên giỏi về pháp luật”; các hội thi khác tìm hiểu các kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là nguyện vọng của toàn dân. Cùng với sự nỗ lực đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động và có sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ thực sự phát huy tốt vai trò và vị thế trong tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội./.

ThS Cao Xuân Thạo

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất