Thứ Sáu, 21/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công tác vận động và phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng và duy trì các tổ chức tự quản về ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ luôn được đảm bảo. Để có được kết quả đó là do tỉnh Phú Thọ đã biết sử dụng và phát huy vai trò của người có uy tín. Có thể khẳng định rằng, trong những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã phát huy được vị trí, vai trò của mình tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực sự đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới, là chỗ dựa tin cậy quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức cho đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm an ninh, quốc phòng và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân. Người có uy tín là “tri thức” của các dân tộc, tiếng nói và việc làm của người có uy tín luôn được đồng bào tin tưởng, ủng hộ và nghe theo.

Nắm bắt được tầm quan trọng của người có uy tín trong công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số" thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là một nhân tố quan trọng trong xây dựng và duy trì các tổ chức tự quản ở cơ sở, xây dựng thế trận ANND và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ... trong nhiều năm qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các chủ trương, biện pháp chỉ đạo để vận động và phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn; như Công an tỉnh Phú Thọ đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch 1758/KH-UBND ngày 24/6/2009 về thực hiện Chỉ thị 06 để tổ chức triển khai thực hiện đến các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, mở nhiều hội nghị nhằm biểu dương các hộ đồng bào dân tộc thiểu số" sản xuất kinh doanh giỏi, công tác xã hội tốt, tổ chức hội nghị già làng trưởng bản, người có uy tín nhằm đánh giá vai trò, vị trí, phạm vi ảnh hưởng của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín đối với đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng và cùng ký cam kết thực hiện các quy ước phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và giữ gìn ANTT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để xây dựng các mô hình điểm về hoạt động của các tổ chức tự quản tại cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Công an tỉnh Phú Thọ đã rà soát bầu người có uy tín theo đúng tiêu chí của Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ công tác rà soát, lập danh sách cụ thể đến từng khu dân cư nên đã chọn ra được những người tiêu biểu, có uy tín và ảnh hưởng sâu sắc đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời với vai trò nòng cốt Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng Kế hoạch 113/KH-CAT ngày 02/6/2010 về triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ trong toàn lực lượng Công an tỉnh kết hợp với thực hiện Quyết định 2200/2011/QĐ- UBND ngày 08/7/2011 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã vận động, củng cố được 616 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là hạt nhân tiêu biểu trong xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở; như Ban ANTT, Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự; Dòng họ tự quản về an ninh trật tự; tổ hòa giải, cụm liên kết giữ gìn an ninh trật tự, xóa sơ hở vùng giáp ranh.

Trong những năm qua công tác vận động tranh thủ người có uy tín đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm chú trọng, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an đã có các việc làm như; Trực tiếp gặp gỡ vận động, thuyết phục, thăm hỏi, tặng quà, khen thưởng người có uy tín có thành tích cao trong các đợt cao điểm phòng chống tội phạm, trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tổ chức giao lưu, báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh... Trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 Công an tỉnh Phú Thọ đã tặng quà cho hơn 600 người có uy tín ở các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, tham mưu tổ chức đoàn gồm 19 người có uy tín tiêu biểu về Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm gặp gỡ động viên và biểu dương ghi nhận. Đồng thời, trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, Công an tỉnh đã tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, chia sẻ khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số; khám bệnh phát thuốc miễn phí ở một số" địa bàn như; Bản Cỏi dân tộc Dao, các gia đình chính sách tại xã Xuân Sơn huyện Tân Sơn, xây dựng phòng học mẫu giáo, tổ chức giao lưu văn nghệ, tặng quà cho các cháu học sinh người Dao, người Mông nhà nghèo có tinh thần vượt khó trong học tập... tại huyện Thanh Sơn và Yên Lập, từ đó đã tạo được sự gắn kết với các hoạt động tranh thủ người có uy tín, góp phần xây dựng và phát triển hoạt động của các tổ chức tự quản về ANTT ở cơ sở. Qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tổ chức đi thăm quan, gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương đã tạo điều kiện cho người có uy tín được mở mang kiến thức, trực tiếp chứng kiến sự phát triển, đổi mới của đất nước, tạo điều kiện giúp cho người có uy tín nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số’- nói riêng tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục cố  gắng lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội giữ gìn ANTT tại địa phương.

Công tác vận động tranh thủ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã phát huy tác dụng, hiệu quả. Việc vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã góp phần đảm bảo giữ vững khối đại đoàn kết an ninh dân tộc, chủ động phòng ngừa, không để bị động bất ngờ, không để phát sinh các điểm nóng phức tạp ở vùng dân tộc thiểu số. Việc vận động người có uy tín còn nâng cao hiệu quả trong phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 48/60 xã có người dân tộc thiểu số" sinh sống không có tệ nạn ma túy, nhiều thôn bản không có tệ nạn cờ bạc. Hầu hết các bản ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa số’- người phạm tội là dân tộc thiểu số’- chiếm tỷ lệ thấp, không phát sinh tội phạm và tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm. Những người có uy tín luôn quan tâm, vận động con em trong dòng họ, trong thôn bản tích cực lao động sản xuất, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó công tác quản lý nhà nước về ANTT cũng được tăng cường nhất là quản lý cư trú, cấp CMND, vận động thu nộp vũ khí vật liệu nổ, quản lý rừng và tài nguyên khoáng sản...

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với góc độ là nền tảng để xây dựng thế trận ANND, là chỗ dựa để tăng cường sức mạnh trong công tác bảo vệ ANTT và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng dân tộc thiểu số luôn có vai trò rất lớn của những người có uy tín. Đặc biệt với vai trò tham gia trong các tổ chức tự quản về ANTT ở cơ sở của những người có uy tín đã tác động tích cực đến con em trong gia đình dòng họ và cộng đồng dân cư. Phát huy được tính tự giác tự quản trong bảo vệ ANTT, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Điển hình như dòng họ Trần, xã Xuân Đài, phát huy kết quả đạt được sau triển khai Quyết định 2200 ngày 8/7/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động các tổ chức tự quản về ANTT trên địa bàn tỉnh, dòng họ Trần đã thành lập hội đồng gia tộc và trong công tác đảm bảo ANTT, những người có uy tín trong dòng họ đã hoạt động có tính chất lan tỏa không những trong dòng tộc mà còn tham gia giữ gìn ANTT trong các tổ liên gia tự quản ở khu dân cư, thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào bảo vệ ANTQ.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song công tác vận động, tranh thủ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn còn có những hạn chế. Đó là một bộ phận cán bộ Đảng viên nhất là ở cấp ủy, chính quyền cơ sở nhận thức chưa sâu sắc về vai trò quan trọng của người có uy tín trong xây dựng và duy trì các tổ chức tự quản về ANTT ở cơ sở, trong củng cố thế trận an ninh và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; sự phối kết hợp trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phân loại đánh giá người có uy tín trong hệ thống chính trị chưa chặt chẽ; thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín còn nhiều bất cập...

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số, đảm bảo đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố thế trận ANND, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động và phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng và duy trì các tổ chức tự quản về ANTT ở cơ sở. Công tác vận động tranh thủ người có uy tín cần phải làm tốt một số nội dung sau:

- Một là: Từ quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết 08, Chỉ thị 06/2008/CT-TTg, cần nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của người có uy tín, là nhân tố quan trọng trong thế trận ANND, là nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, là nhân tố tích cực đảm bảo cho các tổ chức tự quản ở cơ sở hoạt động có hiệu quả. Lực lượng Công an không những nhận thức sâu sắc trong công tác vận động, tranh thủ người có uy tín mà phải tiếp tục tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tranh thủ, vận động người có uy tín với nhiều hình thức sáng tạo đổi mới mang lại hiệu quả cao. Vừa chú trọng hình thức vận động cá biệt vừa mở rộng diện tranh thủ gắn với đặc điểm từng vùng, từng địa bàn để đáp ứng các yêu cầu vận động quần chúng trong xây dựng và phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa và đảm bảo ANTT.

- Hai là: Luôn chủ động đi sâu nắm tình hình nhất là ở các vùng, thôn, bản trọng điểm về ANTT, các vùng sâu, vùng xa, vùng cao; thường xuyên rà soát bổ sung phân loại người có uy tín theo các tiêu chí để đảm bảo tính bền vững kế thừa và chiến lược trong công tác “phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ9 quốc”. Đồng thời phối hợp chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, trình tự hồ sơ xét công nhận người có uy tín để thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín. Chú ý đến vấn đề có tính chất truyền thống ở vùng dân tộc thiểu số, cần đặc biệt quan tâm đến già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ; từ đó không nhất thiết chỉ công nhận mỗi thôn bản chỉ có một người có uy tín mà từ thực tế để đề xuất tăng số lượng người có uy tín, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, cân đối nguồn kinh phí để thực hiện  đầy đủ chế độ chính sách với người có uy tín để họ nhận thấy được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể nói chung và lực lượng Công an nói riêng.

- Ba là: Lực lượng Công an chủ trì phối hợp chặt chẽ các lực lượng khác theo chức năng nhiệm vụ trong công tác bảo vệ ANTT để làm tốt công tác vận động, tranh thủ người có uy tín với các yêu cầu cụ thể ở cơ sở. Căn cứ đặc điểm tính chất địa bàn thôn, bản, lực lượng công an tập trung vào các địa bàn trọng điểm, quan trọng, phức tạp trong công tác ANTT để vận động tranh thủ người có uy tín tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng ngừa không để các thế lực thù địch, kẻ xấu tác động lôi kéo quần chúng, nhất là trong các hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền đạo trái phép; chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh mà kẻ địch, phần tử cơ hội có thể lợi dụng. Đồng thời chủ động tham mưu đề xuất, phối hợp cung cấp thông tin, giới thiệu người có uy tín để củng cố các ban ANTT, phát huy ảnh hưởng của người có uy tín trong các hội đồng gia tộc về ANTT, trong các tổ liên gia ở cơ sở để vận động quần chúng, con em mình phát huy được tính tự giác trong cộng đồng dân tộc thiểu số nhằm củng cố, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Kết hợp vận động phòng ngừa các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, vận động đối tượng tự thú, quản lý giáo dục đối tượng tại cộng đồng, quản lý, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, thực hiện các nội dung quản lý cư trú, nhân hộ khẩu, quản lý và bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản...

- Bốn là: Để nâng cao hiệu quả công tác vận động, tranh thủ người có uy tín trong dân tộc thiểu số phục vụ yêu cầu đảm bảo ANTT thì mỗi chiến sĩ CAND phải chú trọng học tập, am hiểu về ngôn ngữ, phong tục tập quán, đặc điểm tâm lý. của đồng bào dân tộc, luôn có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì cuộc sống bình yên của đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Trung tá NGUYỄN NGỌC VÂN - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ

Nguồn: Tạp chí Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội số 6/2014

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác