Thứ Bảy, 22/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đổi mới nội dung tuyên truyền công tác quản lý hành chính về TTATXH trên các ấn phẩm báo chí Công an nhân dân
Trung tướng Tô Thường – Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH

Để chỉ đạo, định hướng công tác báo chí, xuất bản trong lực lượng Công an nhân dân, ngày 28/10/2008, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị 09/2008/CT- BCA(X11) về tăng cường lãnh đạo và quản lý, nâng cao chất lượng báo chí, xuất bản trong Công an nhân dân trong tình hình mới; Thông tư 25/2008/TT-BCA(X15) về hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản trong Công an nhân dân. Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Bộ Công an nên những năm qua, hoạt động tuyên truyền trên các ấn phẩm của báo chí Công an nhân dân có bước tiến bộ rõ rệt, đã từng bước đổi mới về thông tin, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đáp ứng yêu cầu của nhiều đối tượng khác nhau. Hoạt động của các ấn phẩm của báo chí Công an nhân dân đảm bảo đúng định hướng, đúng quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành, nhiệm vụ chính trị của Công an nhân dân, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh phòng chống tội phạm, các tiêu cực trong xã hội; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ tích cực sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH đã chú trọng thực hiện công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý giấy chứng minh nhân dân và giấy tờ đi lại khác; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (trừ vũ khí, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý), quản lý con dấu, quản lý về trật tự các nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật; giữ gìn trật tự công cộng, quản lý trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; phối hợp quản lý cư trú, đi lại của người nước ngoài ở Việt Nam; phối hợp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh nông thôn và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổ chức, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, kịp thời trấn áp các hoạt động của bọn tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và tội phạm khác theo phân công của Bộ. Hướng dẫn lực lượng Công an cơ sở tham gia công tác quản lý giáo dục đối tượng tại cộng đồng theo quy định.

Chỉ huy, chỉ đạo và tổ chức lực lượng vũ trang canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa hc - kỹ thuật, văn hóa, xã hội, áp tải bảo vệ vận chuyển các chuyến hàng đặc biệt của Chính phủ theo quy định; tham gia bảo vệ các lễ hội, mít tinh, diễu hành, các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế tại Việt Nam, những cuộc đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại đơn vị, địa phương.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Trực tiếp chỉ đạo chữa cháy đối với các vụ cháy lớn, nghiêm trọng cần phải huy động lực lượng và phương tiện chữa cháy của nhiều đơn vị, địa phương. Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổ chức chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, trật tự công cộng; đăng ký và cấp biển số" các loại phương tiện giao thông đường bộ (trừ phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy quân sự và xe máy chuyên dùng); đăng ký, quản lý phương tiện thủy của lực lượng Công an nhân dân; tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra an toàn kỹ thuật các phương tiện thủy nội địa, đường sắt theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công tác chăn nuôi, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác theo quy định.

Việc tuyên truyền các hoạt động của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTATXH trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có các ấn phẩm báo chí Công an nhân dân có vai trò rất lớn, là yếu tố quan trọng để chuyển tải những kết quả, thực tiễn kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTATXH. Trong thời gian qua, Tổng cục Cảnh sát QLHC v TTATXH đã tập trung tuyên truyền các nội dung như: Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đã chuyển tải các nội dung liên quan đến công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đặc biệt là những nội dung cơ bản của Pháp lệnh số" 16 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sau 3 năm triển khai thực hiện; những nội dung mới liên quan đến công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo tinh thần của Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; các cơ chế chính sách về công tác PCCC và CHCN...

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Lực lượng cảnh sát QLHC ve TTATXH nỗ lực thực hiện để giảm thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho nhân dân đó là thực hiện Đề án 30 và Nghị quyết 61/CP của Chính phủ, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTATXH. Để thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực QLHC về TTATXH, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: Quyết định 4047/QĐ-BCA(C61) ngày 25/7/2013 về phê duyệt đền án cải cách hành chính trong lĩnh vực QLHC về TTATXH; Kế hoạch 106/KH-BCA(C61) về triển khai thực hiện Đề án cải cách hành chính trong lĩnh vực QLHC về TTATXH... Trong thời gian qua, với chức năng, nhiệm vụ của mình, báo chí Công an nhân dân đã tổ chức định hướng nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của lực lượng Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND ngày càng lớn mạnh. Các bài viết đăng trên tạp chí, các báo cáo tham gia các hội thảo khoa học đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, hoàn thiện lý luận công tác Công an đồng thời thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Một trong những nhân tố để công tác cải cách hành chính thành công là việc tuyên truyền đến với các tổ chức, cá nhân thông qua các ấn phẩm của báo chí Công an nhân dân, đây là một kênh để trao đổi, để các tổ chức, cá nhân góp ý, qua đó đã nhận được nhiều ý kiến, góp ý quan trọng để lực lượng Cảnh sát QLHC về TTATXH đề xuất với các cấp hên quan nhằm giảm thiu các thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho nhân dân trong việc giao dịch các thủ tục hành chính.

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua các bài viết đăng trên các ấn phẩm báo chí Công an nhân dân, nhiều tấm gương người chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, hay các chiến sỹ Cảnh sát QLHC về TTATXH “Làm hết việc chứ không chỉ làm hết giờ” đã được phản ánh một cách chân thực những khó khăn, vất vả, những thành công của chiến sỹ công an nhân dân trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Những mô hình hay trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phản ánh thông qua các ấn phẩm của báo chí Công an nhân dân như: mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; “Ba an toàn” về an ninh trật tự Nam Định; mô hình “Bến đò tự quản” ỏ nhiều địa phương; các mô hình xã, phường "bình yên - văn hóa", cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT tại Vĩnh Phúc... qua đó đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, những lý luận mang tính khoa học và tính thực tiễn cao; nhiều bài viết nghiên cứu nghiệp vụ chuyên sâu đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chiến đấu và chỉ đạo chiến đấu của các cấp lãnh đạo. Và qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Những năm vừa qua, trong công tác xây dựng các văn bản QPPL, Tổng cục cảnh sát QLHC về TTATXH đã chủ trì xây dựng hàng trăm văn bản QPPL, trong đó đã hoàn thành trình Quốc hội để thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một sô" điều Luật PCCC; đặc biệt, đã xây dựng 3 nghị định hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Trong quá trình xây dựng các văn bản QPPL, đã có nhiều bài viết mang tính nghiên cứu, lý luận đăng trên các ấn phẩm của báo chí Công an nhân dân, đây được xem là “diễn đàn” để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện hơn các cơ chế chính sách được cụ thể hóa qua các văn bản pháp luật.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền các hoạt động của công tác QLHC về TTATXH trên các ấn phẩm báo chí Công an nhân dân trong thời gian qua còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như: Sự quan tâm của một số" cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, còn bị động, việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên các ấn phẩm của báo chí Công an nhân dân chưa nhiều và liên tục, chưa đồng đều giữa các hệ lực lượng, các bài viết về lĩnh vực QLHC về TTXH, công tác PCCC và CNCH, TTATGT nhiều hơn các lĩnh vực hoạt động khác. Nội dung các bài viết chất lượng còn chưa cao so với yêu cầu thực tiễn.

Để nâng cao công tác QLHC về TTATXH trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu công tác và sự phát triển của nền kinh tế xã hội, đòi hỏi phải đổi mới nội dung tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng nói chung và trên các ấn phẩm của báo chí Công an nhân dân nói riêng, cụ thể:

Thứ nhất, chủ động và tập trung tuyên truyền, chuyển tải quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đến với CBCS trong lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát QLHC về TTATXH nói riêng. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ giữ gìn TTATXH, xây dựng thế trận toàn dân phòng chống tội phạm; kết hợp chiến lược giữ gìn TTATXH với các chiến lược, chính sách về xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng và đối ngoại của Nhà nước.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền các vấn đề nổi lên trong tất cả các hoạt động của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTATXH một cách nhanh chóng, chính xác và có chiều sâu như: Đẩy mạnh tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí Công an nhân dân về công tác đảm bảo TTATGT theo tinh thần của Chỉ thị 18- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết 88 của Chính phủ về chiến lược đảm bảo TTATGT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; các kết quả của 3 năm thực hiện Pháp lệnh 16 về Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm để phục vụ công tác trong thời gian tiếp theo được tốt hơn; tuyên truyền về những vấn đề trong việc cấp số" định danh cá nhân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Thứ ba, tuyên truyền nhiệm vụ cải cách hành chính của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTATXH một cách nhanh nhất đến với các tổ chức, cá nhân thông qua các ấn phẩm của báo chí Công an nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền, cần phải lồng ghép các hình thức phù hợp để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hiểu được các điểm mới, điểm khác sau khi cải cách hành chính.

Thứ tư, tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính xác ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Tuyên truyền việc thực hiện các cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Cần nhân rộng, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

Trung tưng TÔ THƯỜNG  - Tổng cc trưởng Tng cc Cảnh sát QLHC về TTATXH

Nguồn: Tạp chí Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác