Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội thảo khoa học:Cách mạng Tháng Mười Nga - Sự hình thành, phát triển của hệ thống cơ quan Công an xã hội chủ nghĩa trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Công an nhân dân Việt Nam
Đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm và đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư đồng chủ trì Hội thảo khoa học


Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Cùng dự Hội thảo có các đồng chí: GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND, Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện chiến lược và khoa học công an; đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các Tổng cục, Vụ, Cục, các Học viện, trường Công an nhân dân (CAND), Công an các đơn vị địa phương và các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng.
Về phía khách mời quốc tế có ngài Popov Sergay, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán cộng hòa Liên bang Nga tại Việt Nam; ngài Triệu Văn Bằng, Tham tán cảnh sát, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội; ngài Chăn Thong Hồng Khăm, Trưởng đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam; ngài AriaDne Feo LaBraDa - Bí thư thứ ba đại sứ quán Cu Ba tại Việt Nam; Thiếu tướng, PGS.TS Alexander Crưmov, Giám đốc Học viện Luật và Quản lý cơ quan thi hành án hình sự Liên bang Nga.
Cách mạng tháng Mười Nga được xem như một cột mốc lịch sử đánh dấu thời đại mới mở đầu cho thời đại cách mạng thuộc địa và nửa thuộc địa, mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức và loài người đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Nó truyền cho nhân dân Việt Nam cũng như các dân tộc bị áp bức một niềm tin tưởng vô hạn vào sự nghiệp giải phóng của mình; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Ảnh hưởng quan trọng nhất của Cách mạng Tháng Mười đối với cách mạng Việt Nam là đã tạo ra một cuộc chuyển biến mang tính cách mạng trong tư tưởng của các nhà cách mạng Việt Nam, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa quốc tế vô sản. Cách mạng Tháng Mười đã mở đường cho cách mạng Việt Nam, chỉ ra những nhiệm vụ quan trọng trong đấu tranh giành chính quyền, bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. Theo con đường cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tự Hồ Chí Minh đã đấu tranh giành độc lập dân tộc, đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong tình hình mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tiếp tục kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Cách mạng Tháng Mười đã chỉ ra, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết quả đó, một lần nữa đã khẳng định sức sống của chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay.


Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học chụp ảnh lưu niệm

Tại hội thảo, các đại biểu, học giả, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng đã thảo luận, phân tích, làm rõ những vấn đề như: Giá trị lịch sử và thời đại, những ảnh hưởng to lớn của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và Việt Nam; những quan điểm, tư tưởng của V.I.Lênin và Ph.E.Dgiezinxki về xây dựng hệ thống cơ quan Công an xã hội chủ nghĩa; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức lực lượng Công an đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng tháng Mười và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô; sự hình thành, phát triển của hệ thống cơ quan Công an của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới, vai trò ảnh hưởng, những bài học kinh nghiệm đối với Công an nhân dân Việt Nam; sự hình thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; những vấn đề đặt ra trong tình hình mới...
Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương Học viện CSND, Viện Chiến lược và Khoa học Công an cũng như các đơn vị có liên quan đã tích cực  chuẩn bị và tổ chức buổi hội thảo đồng thời hi vọng buổi hội thảo sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp, đóng góp cho việc tổng kết kinh nghiệm Cách mạng tháng Mười Nga, của  V.I.Lênin và Ph.E.Dgiezinxki về xây dựng lực lượng Công an trong chủ nghĩa xã hội; kinh nghiệm tổ chức lực lượng Công an của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa hiện thực trên thế giới, rút ra những bài học cho việc tổ chức, xây dựng, phát triển lực lượng CAND Việt Nam trong tình hình mới.

Ngọc Anh - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác