Thứ Năm, 28/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Cảnh sát giao thông

Nguyên nhân của tình trạng trên bắt nguồn từ những yếu tố khách quan và chủ quan, có thể kể đến như: Sự phát triển của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông không theo kịp tốc độ gia tăng của các phương tiện giao thông, yếu kém trong quản lý, điều hành của các lực lượng chức năng và đặc biệt, quan trọng nhất là ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của một bộ phận người tham gia giao thông còn nhiều yếu kém. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đối với việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong tham gia giao thông, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, đầu tư cho công tác tuyên truyền, PBGDPL về TTATGT trong cả nước. Tại Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” đã nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, PBGDPL là một trong những giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Dưới sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tình hình TTATGT đã dần có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực, tai nạn giao thông đã giảm ở cả ba tiêu chí, tình trạng ùn tắc giao thông đô thị ở TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã được cải thiện đáng kể, nhiều “điểm đen” giao thông đã được xóa. Kết quả trên mới chỉ là những dấu hiệu bước đầu, chưa vững chắc, đòi hỏi các bộ, ngành, đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL hiệu quả, trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) được xác định là lực lượng có vai trò nòng cốt, chủ công trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Công an, lực lượng CSGT đã cố gắng, nỗ lực phối hợp với ngành Giao thông vận tải tổ chức thực hiện nhiều nội dung, biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn quốc, trong đó, tập chung chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Lực lượng CSGT đã chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang… quán triệt và triển khai Chỉ thị 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Chiến lược quốc gia đảm bảo TTATGT đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (ban hành theo quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 14/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ) và củng cố Ban chỉ đạo An toàn giao thông các cấp.

Hàng năm, lực lượng CSGT các cấp chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “Văn hóa giao thông”.

Duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về trật tự, an toàn giao thông trong trường học, khu dân cư, tổ dân phố với sự tham gia tích cực của Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, phụ nữ; đưa nội dung giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào giảng dạy ở các cấp, điển hình như các mô hình: “Tổ tự quản”, “Đoạn đường em chăm”, “Em yêu đường sắt quê em”..., đẩy mạnh hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt tại các nút giao thông trọng điểm trên các tuyến phố; tuyên truyền, hướng dẫn, định hướng cho dư luận xã hội về chủ trương của Chính phủ trong việc “siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”; tích cực phối hợp với các nhà trường mở các lớp giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng mở các chuyên mục an toàn giao thông phản ánh kịp thời tình hình tuyên truyền an toàn giao thông, tuyên truyền phổ biến pháp luật, biểu dương người tốt, việc tốt, cảnh báo tai nạn, ùn tắc giao thông cho người dân; phối hợp với các tổ chức, cá nhân làm công tác nghệ thuật tổ chức sáng tác, dàn dựng, biểu diễn, sân khấu hóa nhiều tác phẩm đề tài trật tự an toàn giao thông,…

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2012 - 2016, lực lượng CSGT đã chủ động xây dựng được 6.342 phóng sự, đưa 8.217 tin, bài tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông; thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đã tuyên truyền trực tiếp cho 320.533 lượt người tham gia giao thông; tổ chức cho 28.200 chủ bến, phương tiện ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Tổ chức 5.368 buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho 75.985 học sinh, sinh viên và giáo viên tại các trường học và cơ sở đào tạo; 58.454 công nhân các khu công nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp. Kiểm tra, phát hiện và xử lý 27.680.015 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; gửi văn bản đến nơi công tác, học tập, cư trú của người vi phạm luật giao thông để kiểm điểm, giáo dục.

Những hoạt động trên đã góp phần quan trọng, từng bước nâng cao dân trí pháp lý, nâng cao năng lực thực hiện đúng đắn, nghiêm chỉnh pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật của người dân. Vai trò của lực lượng CSGT đối với việc duy trì trật tự, kỷ cương luật pháp, ổn định chính trị xã hội ngày càng được khẳng định, củng cố và tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được kể trên, công tác tuyên truyền, PBGDPL của lực lượng CSGT trong thời gian qua vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như: Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” còn nhiều hạn chế, chưa huy động được hết sức mạnh và các nguồn lực của xã hội vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nên ý thức, trách nhiệm công dân, văn hóa giao thông của nhiều người tham gia giao thông chưa được nâng cao, nhất là ý thức, trách nhiệm của chủ phương tiện, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chưa cao, nặng về xử phạt, coi nhẹ biện pháp giáo dục, thuyết phục và còn xảy ra tiêu cực.

Tình trạng trên do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do: ở một số địa phương, cấp ủy, thủ trưởng công an chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức đến công tác của lực lượng CSGT, nhất là công tác quản lý, giáo dục, tạo điều kiện nâng cao phẩm chất, năng lực của cán bộ, chiến sĩ; công tác chấp hành, điều hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của lực lượng CSGT chưa đáp ứng được đòi hỏi của tình hình; sự giúp đỡ, phối hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể với lực lượng CSGT chưa chặt chẽ, còn phó mặc cho lực lượng CSGT; trong khi đó, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ CSGT có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, tiêu cực, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, vi phạm quy trình, quy chế, kỷ luật công tác, cá biệt, một số trường hợp còn vi phạm pháp luật. Những hạn chế, yếu kém trên đã làm suy giảm những ấn tượng tốt đẹp về người chiến sĩ CSGT “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong lòng nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự truyền thống của CAND và làm giảm đáng kể hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL của lực lượng CSGT.

Trong thời gian tới, trước nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa, giao lưu kinh tế xã hội giữa các khu vực tiếp tục phát triển mạnh, kéo theo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng cao, trong đó, phương tiện đi lại thường xuyên, chủ yếu vẫn là ô tô, xe gắn máy, xe máy, xe điện. Kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là tại các khu vực đô thị lớn, các tuyến đường huyết mạch của quốc gia chưa thể đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Số vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông cũng vì thế có xu hướng tăng. Ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn nhiều vấn đề đáng lo ngại, nhất là tình trạng sử dụng bia, rượu khi tham gia giao thông, chạy xe quá khổ, quá tải, quá hạn đăng kiểm, chạy xe quá tốc độ, đi không đúng làn đường, không tuân thủ tín hiệu giao thông, chỉ dẫn của CSGT, tụ tập đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ…còn diễn biến phức tạp. Tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, sinh hoạt trên các tuyến quốc lộ, trước trụ sở các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực đô thị chưa thể xử lý triệt để được sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Những vấn đề đó đặt ra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nói chung và công tác tuyên truyền, PBGDPL nói riêng nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện các nhiệm vụ, vai trò đặt ra, lực lượng CSGT các cấp cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau đây:

Một là, chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, trực tiếp là Ủy ban An toàn giao thông các cấp tăng cường lãnh đạo, quản lý, điều hành và huy động các ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia bảo đảm TTATGT; quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm được nêu trong Chỉ thị 18 - CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đó là “Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông phải được xác định là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy Đảng; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông của các ngành chức năng và chính quyền các cấp”. Xác định rõ việc chấp hành pháp luật về TTATGT là một tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, là một tiêu chuẩn đánh giá đạo đức cuối năm của học sinh, sinh viên.

Hai là, chủ động phối hợp với các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT, vận động, tổ chức, hướng dẫn quần chúng tham gia bảo đảm TTATGT, phát động mạnh mẽ, sâu rộng phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT”, gắn và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chú ý biểu dương gương người tốt, việc tốt, đi đôi với phê phán, lên án các hành vi vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật về an toàn giao thông. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; gắn việc xây dựng “văn hóa giao thông” vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kết hợp với các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy pháp luật về TTATGT trong trường học. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong việc giáo dục, nhắc nhở học sinh, sinh viên tự giác chấp hành các quy định về TTATGT. Trong xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, lực lượng CSGT Công an cấp huyện phối hợp với Công an cấp xã, phường, thị trấn tích cực hướng dẫn chính quyền, các ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở và dưới cơ sở xây dựng, triển khai các mô hình tự quản của quần chúng bảo đảm TTATGT ở khu vực dân cư, cổng cơ quan, trường học, nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

Ba là, tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL hiệu quả, đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, cần tập trung vào các đối tượng học sinh, thiếu niên, thanh niên; người sử dụng mô tô, xe máy, người điều khiển xe thô sơ, người lái ô tô, phương tiện đường thủy; cán bộ công nhân viên chức ở các cơ quan, xí nghiệp, nhân dân sống ven hành lang giao thông. Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet, nhất là các trang mạng xã hội hiện nay, cần nghiên cứu, tăng cường hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên mạng xã hội.

Bốn là, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về TTATGT phù hợp với tình hình mới. Đẩy mạnh tiến độ cải cách hành chính trong lĩnh vực TTATGT theo thẩm quyền của lực lượng CSGT, tạo điều kiện thông thoáng, phục vụ nhu cầu hợp pháp của nhân dân, nhất là trong đăng ký, cấp phép, quản lý phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Năm là, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tổ chức hướng dẫn giao thông, nhất là trên các tuyến đường cao tốc, các tuyến quốc lộ trọng điểm, các tuyến giao thông nội đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, qua đó, lồng ghép giáo dục, phổ biến nội dung pháp luật cho người tham gia giao thông. Trong xử lý vi phạm TTATGT, cán bộ, chiến sĩ CSGT phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực xử lý vi phạm đúng pháp luật, kết hợp với việc kiên trì vận động, thuyết phục, hướng dẫn, giải thích, lấy vận động, thuyết phục, giải thích, hướng dẫn là chính.

Sáu là, cấp ủy, thủ trưởng Công an và đơn vị CSGT các cấp tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ; phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, khắc phục tình trạng mãi lộ, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, vi phạm điều lệnh quy trình, kỷ luật công tác và các biểu hiện tiêu cực khác trong công tác, sinh hoạt. Tích cực tổ chức thực hiện các cuộc vận động xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, nhất là cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống vì nhân dân phục vụ”, xây dựng văn hóa ứng xử trong lực lượng CSGT theo khẩu hiệu hành động “Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”./.

Hoàng Ngọc Hà - CA quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất