Thứ Sáu, 3/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Một số kinh nghiệm rút ra từ hoạt động quản lý người nước ngoài lao động tại các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính, Công an tỉnh Bắc Ninh

Cùng với xu thế chung của cả nước, Bắc Ninh đã và đang đẩy mạnh quá trình mở cửa, hội nhập; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư, hợp tác, kinh doanh… tại Việt Nam. Trong đó, nổi bật là hoạt động đầu tư, hợp tác, kinh doanh trong các KCN của tỉnh. Do đó, người nước ngoài hoạt động trong các KCN tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày càng tăng, đa dạng về thành phần, quốc tịch, ngành nghề. Tính đến tháng 6/2017, 3326 người nước ngoài đang lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó, chủ yếu là người có quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc…

Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 778 cơ sở có người nước ngoài cư trú, trong đó có 20 khách sạn, 300 nhà dân cho người nước ngoài thuê, 458 nhà nghỉ của các cá nhân, tổ chức cho người nước ngoài cư trú tại nhà nghỉ, có 07 khu ký túc của người nước ngoài trong các khu công nghiệp tập trung, 02 ký túc xá có lưu học sinh người nước ngoài. Phần lớn người nước ngoài đang lao động tại các khu công nghiệp sinh sống tại khu vực thị xã Từ Sơn, với hình thức tạm trú.

Người nước ngoài lao động tại các khu công nghiệp, đặt ra vấn đề lớn đối với lực lượng CAND, trong đó có lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo thống kê của Công an tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2012 đến hết sáu tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra 753 vụ vi phạm pháp luật do người nước ngoài thực hiện, trong đó chủ yếu là người nước ngoài lao động tại các khu công nghiệp với các hành vi vi phạm chủ yếu như: trộm cắp tài sản,  vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú… gây ảnh hưởng tới tình hình ANTT trên địa bàn.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị trong ngành cũng như ngoài ngành tổ chức các hoạt động quản lý cư trú đối với người nước ngoài, đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, trước nhiều những diễn biến phát sinh trong hoạt động của người nước ngoài trong các KCN tại Bắc Ninh, QLNN về ANTT đối với hoạt động cư trú của người nước ngoài tại các KCN vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập dẫn đến hiệu quả công tác quản lý còn chưa được cao, công tác phối hợp trong hoạt động quản lý cư trú đối với người nước ngoài còn nhiều vướng mắc, nhiều vi phạm pháp luật về cư trú của người nước ngoài trên địa bàn Bắc Ninh chưa kịp thời được phát hiện.

Một là, công tác QLNN về ANTT đối với hoạt động cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mặc dù đã được quán triệt đến công an các đơn vị địa phương theo Thông tư số 54/2013/TT-BCA ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an nhưng một số đơn vị Công an địa phương nhất là công an cấp xã vẫn còn chưa nhận thức, xác định được trách nhiệm của mình trong QLNN về ANTT đối với hoạt động cư trú của người nước ngoài, vẫn chưa sử dụng, vận dụng tốt các biện pháp quản lý theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình được phân công, cá biệt còn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm vụ nên tạo kẽ hở để một số người nước ngoài có điều kiện lợi dụng để tiến hành một số hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất ANTT trên địa bàn.

Hai là, công tác nắm tình hình di biến động về cư trú đối với người nước ngoài có lúc, có nơi còn chưa chủ động, kịp thời và chưa có chất lượng. Công tác thu thập thông tin, tài liệu đê phục vụ công tác QLNN về ANTT đối với hoạt động cư trú của người nước ngoài có lúc, có nơi chưa toàn diện, kịp thời, thường xuyên, liên tục. Cho nên việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ Công an vào công tác thu thập thông tin, tài liệu còn hạn chế, dàn trải, chỉ mang tính hình thức, do đó hiệu quả chưa được cao.

Ba là, công tác kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm người nước ngoài cư trú có lúc còn chưa chặt chẽ, đa phần là do cán bộ chiến sĩ còn yếu về trình độ ngoại ngữ và có tâm lý ngại va chạm với người nước ngoài dẫn đến tình trạng có nhiều trường hợp người nước ngoài tập trung, tạm trú tại nơi không được cho phép và xảy ra hiện tượng không KBTT, quá hạn tạm trú...

Bốn là, tổ chức biên chế lực lượng chuyên trách làm công tác QLNN về ANTT đối với hoạt động cư trú của người nước ngoài đã được quan tâm, tuy nhiên thực trạng đội ngũ và trang thiết bị còn hạn chế có nhiều biến động chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn nên dẫn đến hiệu quả công tác QLNN về ANTT đối với hoạt động cư trú của người nước ngoài còn hạn chế.

Năm là, quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính với các lực lượng khác trong và ngoài ngành Công an, đặc biệt là lực lượng PA72 và quản lý các khu công nghiệp trong quản lý người nước ngoài còn chưa được chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, do đó, hiệu quả công tác chưa cao.

Sáu là, nhận thức của một số cán bộ, chiến sĩ thực hiện hoạt động quản lý cư trú của người nước ngoài chưa được thống nhất, thủ tục hành chính còn rườm rà, việc nắm tình hình di biến động của người nươc ngoài còn nhiều thiếu sót, sơ hở… do đó hiệu quả công tác chưa cao.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài lao động tại các khu công nghiệp trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính, Công an tỉnh Bắc Ninh cần làm tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý người nước ngoài lao động tại các khu công nghiệp. Trong đó tập trung hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài. Đồng thời, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng, ban hành một số văn bản quy định cư trú để làm cơ sở cho hoạt động QLNN về ANTT đối với người nước ngoài nói chung cũng như quản lý hoạt động cư trú nói riêng của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Các văn bản cần quy định rõ ràng, từng trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan chủ quản nơi có người nước ngoài đến làm việc trong việc quản lý và thực hiện chế độ thông tin báo cáo, phối hợp với cơ quan Công an trong QLNN về ANTT đối với hoạt động cư trú của người nước ngoài theo đúng quy định, kịp thời.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý người nước ngoài lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, cần tập trung để thu thập nhiều hơn những thông tin, tình hình về các hoạt động phức tạp có liên quan đến ANTT của người nước ngoài như: các hoạt động phạm tôi, vi phạm pháp luật, hoạt động nhằm chống phá chính quyền… thông qua việc tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, phát động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, tổ quốc…

Thứ ba, làm tốt công tác quản lý các cơ sở kinh doanh lưu trú cho người nước ngoài thuê trọ. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến pháp lập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ cơ sở cho người nước ngoài thuê lưu trú trong công tác quản lý, phát hiện thông tin liên quan đến hoạt động phạm pháp của người nước ngoài, từ đó cung cấp thông tin cho lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính nói riêng.

Thứ tư, thường xuyên tiến hành hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm của người nước ngoài hoạt động tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật của người nước ngoài phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và có kế hoạch đề ra. Khi có dấu hiệu nghi vấn phải kiểm tra đột xuất. Việc kiểm tra đột xuất phải thường xuyên được chú trọng và phải đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ và pháp luật

Thứ năm, tổ chức tốt quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong công tác quản lý người nước ngoài tại các khu công nghiệp. Đặc biệt là các lực lượng nghiệp vụ trong ngành công an như: lực lượng an ninh, cảnh sát hình sự, … trong thu thập thông tin, nắm tình hình; đồng thời chủ động phối hợp với quản lý các khu công nghiệp trong hướng dẫn thủ tục đăng ký cư trú cũng như tuyên truyền, phổ biến pháp luật Việt Nam cho người nước ngoài.

Lê Thị Huyền Trang- Phòng Quản lý học viên, T32

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác