Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Vai trò của lực lượng Công an xây dựng phong trào phụ trách xã trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Một là, tuyên truyền, giáo dục, h­ướng dẫn quần chúng về nội dung, nhiệm vụ công tác bảo vệ ANTT

Tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác đảm bảo ANTT là biện pháp mang tính lâu dài, triệt để bởi nó tác động tới nhận thức của quần chúng nhân dân đồng thời lôi kéo sự tham gia đông đảo của người dân. Nhận thức được vấn đề đó, lực lượng Công an xây dựng phong trào phụ trách xã của tỉnh Phú Thọ đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền với những nội dung cụ thể, phương pháp đa dạng, phong phú, sinh động, thiết thực, phù hợp với trình độ nhận thức của nhân dân, Công an các huyện, thành phố đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức hàng trăm đợt ra quân, cổ động. Tổ chức trên 1.800 buổi toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, 495 cuộc họp bàn về công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở với sự tham gia của hàng trăm nghìn lượt cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân ở khắp các địa bàn dân c­ư. Ở vùng nông thôn, phong trào tập trung vào công tác đảm bảo an ninh nông thôn, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng thôn xóm bình yên, phòng chống trộm cắp và các hành vi vi phạm pháp luật. Ở đô thị, phong trào tập trung xây dựng nếp sống văn minh, khu phố văn hoá, cụm dân cư không có tội phạm, tệ nạn ma tuý. Ở địa bàn vùng giáo, vùng dân tộc đi sâu khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo. Trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà tr­ường tập trung phát động phong trào liên kết bảo vệ an toàn cơ quan, phát triển sản xuất, giáo dục thanh thiếu niên xây dựng nếp sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội... Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, có ý nghĩa thiết thực loại trừ các điều kiện, nguyên nhân phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội

Hai là, tham gia xây dựng mô hình điểm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Lực lượng Công an phong trào phụ trách xã đã làm tốt côn tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc trong việc thành lập nhiều mô hình có hiệu quả như: mô hình Ban ANTT; mô hình tổ liên gia tự quản, mô hình dòng họ tự quản, mô hình tổ hòa giải, mô hình cụm liên kết bảo vệ ANTT xóa sơ hở vùng giáp ranh. Các mô hình được thành lập rất đa dạng, phong phú, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia trực tiếp vào các hoạt động phòng, chống tội phạm, tạo được phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp, đồng thời xây dựng và nhân rộng các điển hình tiến tiến. Tiêu biểu như mô hình “Tự quản về an ninh trật tự” của dòng họ “Lê - Nguyễn” xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, dòng họ “Nguyễn” khu Bảo Đà, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì; mô hình ”khu phố bình yên không có tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội” ở khu phố Mai Sơn 1, phường Tiên Cát; mô hình “phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường” của trường Cao đẳng hóa chất Lâm Thao; mô hình “Quản lý giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư” ở An Đạo, huyện Phù Ninh; mô hình “bóng đèn an ninh” “tuyến đèn an ninh” ở huyện Tam Nông.

Những mô hình này không chỉ thể hiện vai trò của lực lượng Công an mà còn khẳng định hiệu quả của việc gắn kết giữa nhân dân với công tác Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm ANTT tại địa bàn.

Ba là, lực lượng Công an phong trào phụ trách xã thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với các lực lượng khác trong việc triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Mỗi địa bàn khác nhau thì cách thức tổ chức phong trào và đối tượng của quan hệ phối hợp khác nhau. Ở vùng nông thôn, phong trào tập trung vào công tác đảm bảo an ninh nông thôn, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng thôn xóm bình yên, phòng chống trộm cắp và các hành vi vi phạm pháp luật. Ở đô thị, phong trào tập trung xây dựng nếp sống văn minh, khu phố văn hoá, cụm dân cư không có tội phạm, tệ nạn ma tuý. Ở địa bàn vùng giáo, vùng dân tộc đi sâu khơi dậy tinh thần, đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo. Trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà tr­ường tập trung phát động phong trào liên kết bảo vệ an toàn cơ quan, phát triển sản xuất, giáo dục thanh thiếu niên xây dựng nếp sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội. Các xã, thị trấn tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của 2.888 Ban ANTT, 16.767 Tổ Liên gia tự quản, 28 dòng họ tự quản về ANTT, 57 cụm liên kết bảo vệ ANTT xóa sơ hở vùng giáp ranh, đồng thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Tổ chức 4.289 lượt tuần tra ở những địa bàn phức tập về ANTT với 27.578 lượt người tham gia; quần chúng nhân dân cung cấp 936 nguồn tin có giá trị. Trong 5 năm qua, các mô hình tự quản đã cung cấp 5.540 nguồn tin có giá trị, giúp Công an khám phá 897 vụ việc liên quan ANTT.

Bốn là, lực lượng Công an xây dựng phong trào phụ trách xã còn trực tiếp tham gia giải quyết những vụ việc phức tạp về tình hình ANTT

Lực lượng Công an xây dựng phong trào phụ trách xã mặc dù không phải là lực lượng vũ trang chuyên trách, không có chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND nói chung tuy nhiên với đặc điểm bám sát địa bàn, thông thuộc địa bàn nên đã kịp thời phát hiện và xử lý tình huống phát sinh về ANTT trên địa bàn mình quản lý. Từ năm 2013 đến tháng 6/2017, lực lượng Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT của tỉnh Phú Thọ đã hướng dẫn, chỉ đạo Công an xã phân loại, giải quyết 658.305 vụ việc vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở (30.040 vụ việc liên quan đến ANCT; 628.265 vụ việc liên quan đến TTATXH); hướng dẫn Công an xã phối hợp các ban ngành đoàn thể khác xử lý theo quy định 35.000 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để xảy ra tình hình phức tạp, đột xuất, bất ngờ; phối hợp bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội quả tang, đối tượng có quyết định truy nã.

Năm là, lực lượng Công an xây dựng phong trào phụ trách xã làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết các vụ việc vi phạm tại địa bàn, công tác quản lý cư trú, quản lý giáo dục đối tượng, quản lý hành chính vê TTXH trên địa bàn tỉnh.

Hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh mạng lưới làm công tác ANTT gồm: 22 Ban bảo vệ dân phố, trên 4.000 tổ an ninh nhân dân, trên 2.000 tổ hòa giải, gần 3.000 tổ tự quản, 370 đội dân phòng… là lực lượng cộng sự đức lực, tích cực phối hợp với Công an phong trào phụ trách xã. Sự phối kết hợp giữa các lực lượng đã giáo dục, cảm hóa trên 10.000 lượt đối tượng, đưa ra kiểm điểm trước dân 724 lượt đối tượng. qua đó, khẳng định sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là lực lượng Công an xây dựng phong trào phụ trách xã kiên trì xây dựng.

Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng Công an xây dựng phong trào phụ trách xã trong đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng và của toàn lực lượng nói chung cần tiến hành một số biện pháp cụ thể sau đây:

Thứ nhất, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công an và của cấp ủy, chính quyền các cấp về Công an xã, trọng tâm là pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ hai, có kế hoạch tuyển chọn, bố trí, sử dụng lực lượng này đảm bảo ổn định lâu dài, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Thứ ba, tập trung kiện toàn, củng cố cả về tổ chức và hoạt động; đảm bảo những điều kiện cần thiết để lực lượng Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện đầy đủ các quy định về lương, nâng mức phụ cấp cho Công an xây dựng phong trào phụ trách xã, đồng thời có chính sách hỗ trợ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Kịp thời giải quyết các chính sách công nhận thương binh, liệt sỹ với những đồng chí bị thương, hi sinh khi làm nhiệm vụ. quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trụ sở làm việc, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ và các điều kiện đảm bảo cho lực lượng này nhất là ở địa bàn các tỉnh vùng sâu vùng xa.

Thứ tư, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện Công an xây dựng phong trào phụ trách xã. Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; biết cách tổ chức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật khác; kịp thời giải quyết những mâu thuẫn nhỏ từ khi mới phát sinh.

Thứ năm, nâng cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xây dựng phong trào phụ trách xã trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cấp chính quyền cơ sở, đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở.

Thứ sáu, chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn Công an xây dựng phong trào phụ trách xã chủ động nắm tình hình ANTT trên địa bàn để tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT. Kịp thời giải quyết những vấn đề bất ổn tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng về tình hình ANTT./.

Lê Anh - Công an tỉnh Phú Thọ

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác